2020 Christian Music Video | 'ישוע של אחרית הימים חושף את המסתורין של תוכנית הניהול של האל'

2020 Christian Music Video | 'ישוע של אחרית הימים חושף את המסתורין של תוכנית הניהול של האל'

0 |2020 אפריל 19

כל חזונות עבודת האל בתוכנית ששת אלפי שנים.

איש לא יכול להבין אותם, הם בגדר מסתורין.

תהא הבנתכם בכתבי הקודש רחבה ככל שתהיה,

היא עדיין רק מילים ריקות, המהות נסתרת מכם.

עבודת ששת אלפי שנים מסתורית מכל נבואה

היא עדיין מסתורין גדול מאז ימי בראשית.

איש מהנביאים, בכל הדורות,

לא ירד לעומקה, היא תחשף רק באחרית הימים.

קריאה בכתבי הקודש מבהירה קצת אמיתות,

מסבירה מילים, מנתחת פרקים, אך המשמעות לא תובן.

כי אלה רק מילים ריקות, לא עבודת ישוע או יהוה.

האדם לא יבין כלל את מסתורי עבודתם.

תוכנית ששת אלפים שנה היא המסתורין הגדול.

האדם לא יבין אותה, נסתרת היא כל כך.

איש לא יבין את רצון האל,

אלא אם אלוהים יסביר אותו,

יגלה זאת לאדם ולא, חידה תישאר.

שכחו מאנשי הדת, לולא נודע לכם,

גם אתם לא הייתם יודעים דבר.

עבודת ששת אלפי שנים מסתורית מכל נבואה

היא עדיין מסתורין גדול מאז ימי בראשית.

איש מהנביאים, בכל הדורות,

לא ירד לעומקה, היא תחשף רק באחרית הימים.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל