Messianic Song | 'רק אלו שטבעם השתנה יכולים לשאת עדות לאל'

Messianic Song | 'רק אלו שטבעם השתנה יכולים לשאת עדות לאל'

0 |2020 אפריל 16

1

השינוי בטבעו של האדם חל

בזכות עבודתו של האל.

ללא כל שינוי, לא יוכל איש

לשאת עדות ולהיות כלבבו של האל.

השינוי בטבע האדם מוכיח

שנחלץ מחושך ומהשטן.

הוא אות ומופת לעבודת האל,

הוא עֵדוֹ והוא גם כלבבו.

מי שנושא עדות על אלוהים

חייב להכיר את האל.

רק עדות כזו תהא אמיתית,

ותבייש את השטן.

האל משתמש רק במי שהִכִּירוֹ⁠

מתוך גיזום וטיפול,

ואשר עבר את משפטו,

לשאת עדות על אלוהים.

הוא משתמש במי שהושחת

במי שחל שינוי בטבעו,

ושכך זכה בברכות האל,

לשאת עדות על אלוהים.

כיום, האל התגלם בארץ,

ובא לעשות עבודתו.

הוא דורש מהאדם להכיר אותו,

לציית לו ולשאת עליו עדות;

להכיר עבודתו המעשית,

לציית לעבודתו ולדבריו, הסותרים תפיסות אנוש,

להעיד על עבודת הושעת האדם,

ועל המעשים לכיבוש האדם.

מי שנושא עדות על אלוהים

חייב להכיר את האל.

רק עדות כזו תהא אמיתית,

ותבייש את השטן.

האל משתמש רק במי שהִכִּירוֹ⁠

מתוך גיזום וטיפול,

ואשר עבר את משפטו,

לשאת עדות על אלוהים.

הוא משתמש במי שהושחת

במי שחל שינוי בטבעו,

ושכך זכה בברכות האל,

לשאת עדות על אלוהים.

3

הוא לא צריך שבחים מפי אדם,

ולא שבחים ועדויות

מפי אנשי שטן שלא נושעו.

רק מי שמכיר את אלוהים

יכול לשאת לו עדות;

רק מי שעבר שינוי

יכול להיות כשיר לכך.

מתוך גיזום וטיפול,

ואשר עבר את משפטו,

לשאת עדות על אלוהים.

הוא משתמש במי שהושחת

במי שחל שינוי בטבעו,

ושכך זכה בברכות האל,

לשאת עדות על אלוהים.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל