האם האל האמיתי שברא את השמיים והארץ וכל צבאם הוא אחד או שלושה?

1. האם האל האמיתי שברא את השמיים והארץ וכל צבאם הוא אחד או שלושה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ויאמר אליו פילפוס, אדני הראנו נא את-האב ודי לנו. ויאמר אליו ישוע, זה כמה ימים אנכי אתכם, ואתה פילפוס הטרם תדעני?…

2018-04-30 13:23:08

מדוע נאמר ש"השילוש" הוא ההצהרה המגוחכת ביותר?

2. מדוע נאמר ש"השילוש" הוא ההצהרה המגוחכת ביותר? דברי אלוהים רלוונטיים: רק לאחר שהאמת של ישוע התגלמה בבשר ודם, האדם הבין זאת: אין זה רק האב שבשמיים אלא גם הבן ואף הרוח. זוהי התפיסה המקובלת שבה מחזיק האדם, שיש א…

2019-07-25 05:54:32

אפיון האל האחד האמיתי כ"אלוהות משולשת" מתריס נגד אלוהים ומחלל את קדושתו.

3. אפיון האל האחד האמיתי כ"אלוהות משולשת" מתריס נגד אלוהים ומחלל את קדושתו. דברי אלוהים רלוונטיים: אומר לכם את האמת, השילוש הקדוש אינו קיים בשום מקום בתבל. לאלוהים אין אב ואין בן, לא כול שכן מושג של כלי המשמש א…

2019-07-25 05:55:23

האם האל האמיתי שברא את השמיים והארץ וכל צבאם הוא אחד או שלושה?

1. האם האל האמיתי שברא את השמיים והארץ וכל צבאם הוא אחד או שלושה? פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "ויאמר אליו פילפוס, אדני הראנו נא את-האב ודי לנו. ויאמר אליו ישוע, זה כמה ימים אנכי אתכם, ואתה פילפוס הטרם תדעני?…

2018-04-30 13:23:08

מדוע נאמר ש"השילוש" הוא ההצהרה המגוחכת ביותר?

2. מדוע נאמר ש"השילוש" הוא ההצהרה המגוחכת ביותר? דברי אלוהים רלוונטיים: רק לאחר שהאמת של ישוע התגלמה בבשר ודם, האדם הבין זאת: אין זה רק האב שבשמיים אלא גם הבן ואף הרוח. זוהי התפיסה המקובלת שבה מחזיק האדם, שיש א…

2019-07-25 05:54:32

אפיון האל האחד האמיתי כ"אלוהות משולשת" מתריס נגד אלוהים ומחלל את קדושתו.

3. אפיון האל האחד האמיתי כ"אלוהות משולשת" מתריס נגד אלוהים ומחלל את קדושתו. דברי אלוהים רלוונטיים: אומר לכם את האמת, השילוש הקדוש אינו קיים בשום מקום בתבל. לאלוהים אין אב ואין בן, לא כול שכן מושג של כלי המשמש א…

2019-07-25 05:55:23