דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)

המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנהלים ומכתבים מכתיבים את מעשיהם ואשר כבולים להיסטוריה לעולם לא יוכלו לזכות בחיים ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים עכורים שעמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים יישארו לנצח גוויות, צעצועים בידי השטן ובני גיהינום. אם כן כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואתם לא מנסים לשנות את המצב הקיים ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים רועשים, אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של השה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המצהיבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? וכיצד הם יכולים להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם המכתבים שיכולים לספק רק נחמה זמנית, ולא את האמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם – הם לא דברי חוכמה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה שהם לא הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר? האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים לבדכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? לכן אני מציע שתפסיקו לחלום, ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים.

מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים, ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל האמת או מבלי להשלים עם צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים. זאת משום שהמשיח הזה הוא בעצמו הביטוי של רוח הקודש, הביטוי של אלוהים והאחד שאלוהים הפקיד בידיו את עבודתו על פני האדמה. על כן אני אומר שאם אתם לא יכולים לקבל את כל מה שעושה המשיח באחרית הימים, אתם מחללים את קדושתה של רוח הקודש. הגמול שיסבלו בני האדם המחללים את שם רוח הקודש ברור מאליו לכל. אני גם אומר לכם שאם אתם מתנגדים למשיח של אחרית הימים ומתכחשים לו, איש לא יוכל לשאת בהשלכות מעשיכם בשמכם. יתר על כן, מכאן ואילך לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לזכות באישורו של אלוהים. גם אם תנסו לכפר על חטאיכם, לעולם לא תחזו שוב בפני אלוהים. זאת מפני שמי שאתם מתנגדים לו הוא לא בן אדם, ושמי שאתם מתכחשים לו הוא לא איזושהי ישות חסרת ערך, אלא המשיח. האם אתם מודעים להשלכה הזו? לא עשיתם טעות קטנה אלא ביצעתם פשע נורא. על כן עצתי לכולם היא לא לחשוף שיניים כלפי האמת ולא למתוח ביקורת פזיזה, מפני שרק האמת תוכל להביא לכם חיים, ודבר מלבד האמת לא יכול לאפשר לכם להיוולד מחדש ולחזות בפניו של אלוהים.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דבר אלוהים היומי

  • להכיר את אלוהים
  • חיים משיחיים
דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 1 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 2 דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 3 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 17 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 13 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 29 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 18 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 52 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 27 עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי ב'" - מובאה 108 אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה) אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" - מובאה 4 אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א)
היווכחות בחיים דבר האל משיג הכל (מובאה ד') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה ב') כיצד להכיר את המציאות (מובאה א') שלושת שלבי העבודה עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 23 הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 6 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 7 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 8 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 9 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 10 דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 11 האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'" - מובאה 20 העבודה בעידן החוק (מובאה א') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'" - מובאה 34 דבר האל משיג הכל (מובאה ג') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ח') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ד') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה ב') עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום (מובאה ב') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" - מובאה 12 תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ד') הופעת האל ועבודתו רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו (מובאה א') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה ב') המשפט באחרית הימים המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') דבר אלוהים היומי - "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'" - מובאה 77 חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') ההתגלמות מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי א'" - מובאה 102 רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ג') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ב') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה א') הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה א') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה ב') ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם (מובאה א') שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות (מובאה א') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה ה') הכרת עבודתו של האל האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה א') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה ב') מלכות אלף השנים הגיעה (מובאה א') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה ב') הכרת עבודתו של אלוהים כיום (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ד') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ד') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ג') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה א') ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (1) (מובאה ד') תעלומת ההתגלמות (4) (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ב') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ג') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ו') טבע האל, תכונותיו ומהותו רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ב') חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה ב') דיברות העידן החדש (מובאה א') תעלומות בנושא כתבי הקודש לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה א') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (3) (מובאה ב') לגבי כתבי הקודש (2) (מובאה א') לגבי כתבי הקודש (4) (מובאה ב') חשיפת תפיסות דתיות כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים? (מובאה א') סוד העניין של עבודת הכיבוש (3) (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה א') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ב') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ג') האם השילוש הקדוש קיים? (מובאה ד') חשיפת שחיתותה של האנושות האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים (מובאה א') אנחתו של האל הכול יכול (מובאה א') רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים (מובאה ב') אף אדם בשר ודם לא יכול להימלט מיום חרון אפי (מובאה א') ייעודים ותוצאות אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ד') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ג') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ז') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ו') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ה') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ד') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ג') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה ב') שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה