הכל מושג על ידי דבר אלוהים

אלוהים אומר את דבריו ועושה את עבודתו בהתאם לעידנים השונים, ובעידנים שונים, הוא אומר דברים שונים. אלוהים אינו מציית לכללים ואינו חוזר על אותה עבודה, הוא אינו חש נוסטלגיה לדברים שהיו בעבר; הוא אל שתמיד חדש ולעולם אינו ישן, ובכל יום הוא אומר דברים חדשים. עליך לציית למה שיש לציית לו היום; זוהי אחריותו וחובתו של האדם. יש חשיבות מכרעת לכך שהנוהג יתרכז סביב האור ודברי אלוהים בהווה. אלוהים אינו מציית לכללים, ויכול לדבר מנקודות מבט רבות ושונות כדי להביע את חוכמתו וכול-יכולתו. אין זה משנה אם הוא מדבר מנקודת המבט של הרוח, או של האדם, או של הגוף השלישי – אלוהים הוא תמיד אלוהים, ואינך יכול לומר שהוא אינו אלוהים בגלל נקודת המבט האנושית שממנה הוא מדבר. בקרב אנשים מסויימים, הופיעו תפיסות כתוצאה מנקודות המבט השונות שמהן אלוהים מדבר. לאנשים כאלה אין ידע על אלוהים, ואין ידע על עבודתו. אילו אלוהים היה מדבר תמיד מנקודת מבט אחת, האם האדם לא היה קובע כללים ביחס לאלוהים? האם אלוהים יכול לאפשר לאדם לנהוג כך? תהיה אשר תהיה נקודת המבט שממנה אלוהים מדבר, לאלוהים יש כוונות משלו לכל אחד. אילו אלוהים היה מדבר תמיד מנקודת המבט של הרוח, האם היית יכול ליצור עמו קשר? לפיכך, הוא מדבר בגוף שלישי כדי להעניק לך את דבריו ולהנחות אותך אל המציאות. כל דבר שאלוהים עושה הוא הולם. בקצרה, הכל נעשה על ידי אלוהים, ואל לך להטיל בכך ספק. כיוון שהוא אלוהים, אין זה משנה מאיזו נקודת מבט הוא מדבר, הוא עדיין אלוהים. זוהי אמת שאינה משתנה. בכל דרך שבה יעבוד, הוא עדיין אלוהים, ומהותו לא תשתנה! פטרוס אהב את אלוהים כל כך והיה אדם כלבבו של אלוהים, אך אלוהים לא היה לו עד כאדון הבריאה או המשיח, מפני שמהותו של ברוא היא כפי שהיא, ולעולם אינה יכולה להשתנות. בעבודתו, אלוהים אינו מציית לכללים, אלא משתמש בשיטות שונות כדי שעבודתו תהיה יעילה וכדי להגדיל את ידע האדם על אודותיו. כל שיטת עבודה שלו עוזרת לאדם להכירו, ומטרתה לעשות את האדם למושלם. תהיה אשר תהיה שיטת העבודה שבה הוא משתמש, מטרתה של כל אחת מהן היא לבנות את האדם ולעשותו למושלם. אף על פי שאחת משיטותיו נמשכה אולי זמן רב מאוד, מטרתה היתה למתן את אמונת האדם בו. לפיכך, אל לכם להטיל ספק. כל אלה שלבים בעבודתו של אלוהים, ועליכם להישמע להם.

הנושא שעליו אנו מדברים היום הוא היווכחות במציאות. לא מדובר על עלייה השמיימה, או שליטה כמלכים; מדובר רק על העיסוק בחיפוש אחר ההיווכחות במציאות. אין עיסוק מעשי ממנו, ודיבור על שליטה כמלכים אינו מעשי. יש באדם סקרנות רבה, והוא עדיין מודד את עבודתו של אלוהים היום על פי תפיסותיו הדתיות. לאחר שחווה כה רבות משיטות העבודה של אלוהים, האדם עדיין אינו מכיר את עבודתו של אלוהים, עדיין מחפש אותות ומופתים, ועדיין בודק אם דברי אלוהים התגשמו. האם אין זה עיוורון גדול? האם ללא הגשמת דברי אלוהים, היית עדיין מאמין שהוא אלוהים? אנשים רבים כאלה בכנסייה היום ממתינים לחזות באותות ובמופתים. הם אומרים שאם דברי אלוהים מתגשמים, הרי שהוא אלוהים; אם דברי אלוהים אינם מתגשמים, הרי שאינו אלוהים. אם כך, האם אתה מאמין באלוהים בשל הגשמת דבריו או מפני שהוא אלוהים עצמו? יש לתקן את השקפתו של האדם על האמונה באלוהים! כשאתה רואה שדברי אלוהים לא התגשמו, אתה בורח – האם זו אמונה באלוהים? כשאתה מאמין באלוהים, עליך להותיר הכל לחסדי אלוהים ולהישמע לעבודתו של אלוהים. אלוהים אמר דברים כה רבים בתנ"ך – איזה מהם ראית במו עיניך, כי התגשמו? התוכל לומר כי יהוה אינו אלוהים מפני שלא ראית זאת? כשהם רואים שדברי אלוהים לא התגשמו, יש שחפצים לברוח. אם מישהו רוצה ללכת, עליו ללכת, איש אינו עוצר אותו! נסה זאת, בדוק אם תוכל לברוח. לאחר שברחת, אתה בכל זאת חוזר. אלוהים שולט בך בדברו, ואם תעזוב את הכנסייה ואת דבר אלוהים, לא תהיה לך דרך לחיות. אם אינך מאמין בכך, נסה בעצמך – האם לדעתך, תוכל פשוט לעזוב? רוח אלוהים שולטת בך, ואינך יכול לעזוב. זהו צו מנהלי של אלוהים! אם יש אנשים שרוצים לנסות, הם יכולים! אתה אומר שהאדם הזה אינו אלוהים, אם כך, בצע חטא נגדו וראה מה יעשה. ייתכן שגופך לא ימות ועדיין תוכל למצוא לך מזון ולבוש, אך מבחינה נפשית הדבר יהיה קשה מנשוא; תרגיש לחץ וייסורים, דבר לא יכאב יותר מכך. האדם אינו יכול לשאת ייסורים וחורבן נפשיים – אולי תוכל לשאת את הסבל הגופני, אך אינך מסוגל כלל לשאת לחץ נפשי וייסורים ממושכים. היום, אינך רואה אותות ומופתים כלשהם, אך איש אינו יכול לברוח, כי אלוהים שולט באדם בעזרת דברו. לא מוחשי, בלתי נראה, ללא הופעת עובדות, ובכל זאת האדם אינו יכול להימלט. האם אלה אינם מעשי אלוהים? אלוהים ירד היום לאדמה כדי להעניק לאדם חיים. הוא אינו מפתה אותך בכך שהוא מראה אותות ומופתים, כפי שאנשים מדמיינים, כדי להבטיח יחסים שלווים בין אלוהים לאדם. כל אלה שאינם מתמקדים בחיים, ובמקום זאת מתרכזים בניסיון לגרום לאלוהים להראות אותות ומופתים, הם פרושים! באותה העת, היו אלה הפרושים שצלבו את ישוע; אם אתה מודד את אלוהים בהתאם להשקפתך שלך על האמונה באלוהים, מאמין באלוהים אם דבריו מתגשמים, ומטיל ספק ואף מחלל את שם אלוהים אם הם אינם מתגשמים, האם אינך צולב אותו? אנשים כאלה מתרשלים בתפקידם, ומתהוללים בנוחות מתוך חמדנות!

מצד אחד, הבעיה הגדולה ביותר עם האדם היא שהוא אינו מכיר את עבודתו של אלוהים. אמנם עמדתו של האדם אינה עמדה של הכחשה, אך היא עמדה של ספק; הוא אינו מכחיש, אך הוא גם אינו מכיר הכרה מלאה. אם יהיה לבני האדם ידע מקיף על עבודתו של אלוהים, הם לא יברחו. מצד שני, הבעיה היא שהאדם אינו מכיר את המציאות. היום, כל אדם יצר קשר עם דבר אלוהים; אדרבא, בעתיד, לא תחשוב לחזות באותות ובמופתים. אני אומר לך בפשטות: בשלב הנוכחי, כל שאתה מסוגל לראות הוא דברי אלוהים, ועל אף שאין עובדות, בכל זאת ניתן ליצוק אל תוך האדם את חיי אלוהים. עבודה זו היא העבודה העיקרית במלכות אלף השנים, ואם אינך מסוגל לתפוס את העבודה הזו, אתה תיחלש ותתמוטט, תרד אל בין ניסיונות, וחמור מכך, תישבה בידי השטן. אלוהים ירד אל האדמה בעיקר כדי לומר את דבריו; הדבר שעמו אתה יוצר קשר הוא דבר אלוהים, הדבר שאותו אתה רואה הוא דבר אלוהים, הדבר שאותו אתה שומע הוא דבר אלוהים, הדבר שלו אתה מציית הוא דבר אלוהים, הדבר שאותו אתה חווה הוא דבר אלוהים, והתגלמות זו של אלוהים משתמשת בדבר בעיקר כדי לעשות את האדם למושלם. הוא אינו מראה אותות ומופתים, ובייחוד אינו עושה את העבודה שעשה ישוע בעבר. על אף ששניהם אלוהים, ושניהם בשר ודם, כהונתם אינה זהה. בבואו של ישוע, גם הוא עשה חלק מעבודתו של אלוהים ואמר כמה דברים – אך מה היתה העבודה העיקרית שהגשים? הדבר העיקרי שהוא הגשים היה עבודת הצליבה. הוא התגלם בדמות בשר ודם חוטא כדי להשלים את עבודת הצליבה ולגאול את האנושות כולה, ולמען חטאה של האנושות כולה הוא שימש כקורבן חטאת. זוהי העבודה העיקרית שהוא הגשים. בסופו של דבר, הוא העניק לבאים אחריו את דרך הצלב, שתנחה אותם. מטרת בואו של ישוע היתה בעיקר להשלים את עבודת הגאולה. הוא גאל את האנושות כולה, והביא לאדם את בשורת מלכות השמיים, ויתרה מכך, הוא הביא את מלכות השמיים. כתוצאה מכך, כל הבאים אחריו אמרו, "עלינו ללכת בדרך הצלב ולהקריב את עצמנו למען הצלב". ישוע עשה כמובן בתחילה גם עבודה אחרת ואמר דברים כדי לגרום לאדם להתחרט ולהתוודות על חטאיו. אך כהונתו היתה עדיין הצליבה, ושלוש השנים וחצי שבהן הטיף על אודות הדרך, היו הכנה לצליבה שבאה לאחר מכן. הפעמים שבהן ישוע התפלל היו אף הן למען הצליבה. חיי האדם הרגיל שניהל ושלושים ושלוש השנים וחצי שבהן חי על פני האדמה, היו בעיקר למען השלמת עבודת הצליבה, הן נועדו כדי להעניק לו כוח ויכולת לבצע עבודה זו, וכתוצאה מכך אלוהים הפקיד בידיו את עבודת הצליבה. איזו עבודה יגשים אלוהים בהתגלמותו היום? היום, אלוהים התגלם בבשר ודם בעיקר כדי להשלים את עבודת "הדבר מופיע בבשר", להשתמש בדברו כדי לעשות את האדם למושלם ולגרום לו לקבל את הטיפול והזיכוך על ידי דברו. בדבריו הוא גורם לך לקבל את צרכיך ולקבל חיים; בדבריו, אתה רואה את עבודתו ומעשיו. אלוהים מייסר ומזכך אותך בעזרת דברו, ולפיכך אם אתה סובל קשיים, גם זה משום דבר אלוהים. היום, אלוהים אינו עובד בעזרת עובדות, אלא בעזרת מלים. רק לאחר שדברו הגיע אליך, יכולה רוח הקודש לעבוד בתוכך ולגרום לך לסבול כאב או להרגיש במתיקות. רק דבר אלוהים יכול להביאך אל המציאות, ורק דבר אלוהים מסוגל לעשותך למושלם. ולפיכך, עליך לכל הפחות להבין כי העבודה שעושה אלוהים באחרית הימים היא בעיקר השימוש בדברו במטרה לעשות כל אדם למושלם ולהנחות את האדם. כל העבודה שהוא עושה היא באמצעות הדבר; הוא אינו נעזר בעובדות כדי לייסר אותך. יש פעמים שבהן בני אדם מסוימים מתנגדים לאלוהים. אלוהים אינו גורם לך אי-נוחות רבה, גופך אינו מיוסר ואינך סובל קשיים – אך מייד כאשר דברו מגיע אליך, ומזכך אותך, אינך יכול לשאת זאת. האם אין זה כך? בזמנם של עושי השירות, אלוהים אמר להשליך את האדם לבור ללא תחתית. האם האדם אכן הגיע לבור ללא תחתית? רק באמצעות השימוש במלים לזיכוך האדם, נכנס האדם לבור ללא תחתית. כך, באחרית הימים, כשאלוהים מתגלם כבשר ודם, הוא נעזר בעיקר בדבר כדי להגשים הכל ולהבהיר הכל. רק מדבריו תוכל להבין מה הוא; רק מדבריו תוכל להבין שהוא אלוהים עצמו. כשאלוהים בהתגלמותו יורד אל האדמה, הוא אינו עושה כל עבודה אחרת אלא רק אמירת דברים – וכך, אין צורך בעובדות, די במלים. הסיבה לכך היא שהוא בא בעיקר כדי לעשות את עבודתו, לאפשר לאדם לחזות בעוצמתו ובעליונותו בדבריו, לאפשר לאדם להבין מדבריו, כיצד הוא מסתתר בענווה, ולאפשר לאדם להכיר את כל כולו מדבריו. כל אשר שייך לו וכל אשר הינו נמצא בדבריו, חוכמתו ונפלאותו נמצאות בדבריו. כך גורמים לך לראות את השיטות הרבות שבהן אלוהים אומר את דבריו. רוב עבודתו של אלוהים במשך כל הזמן הזה היה תמיכה, גילוי וטיפול. הוא אינו מקלל את האדם כלאחר יד, וכשהוא עושה זאת, הוא עושה זאת באמצעות הדבר. ולפיכך, בעידן זה שבו אלוהים מתגלם כבשר ודם, אל תנסה לראות שוב את אלוהים כשהוא מרפא ומגרש שדים, אל תנסה תמיד לראות אותות – אין טעם! האותות האלה אינם יכולים לעשות את האדם למושלם! במלים פשוטות: היום, האל הממשי עצמו, המתגלם כבשר ודם, רק מדבר ואינו פועל. זוהי האמת! הוא נעזר במלים כדי לעשותך למושלם, כדי להאכיל ולהשקות אותך. הוא נעזר במלים גם כדי לעבוד, והוא נעזר בהן במקום עובדות כדי לגרום לך להכיר את ממשיותו. אם אתה מסוגל לתפוס היבט זה בעבודתו של אלוהים, קשה להיות פסיבי. במקום להתמקד בדברים שליליים, עליך להתמקד רק בדברים החיוביים – כלומר, בין אם דברי אלוהים מתגשמים ובין אם לא, ובין אם מופיעות עובדות ובין אם לא, אלוהים גורם לאדם לזכות בחיים מתוך דבריו, וזהו האות המשמעותי ביותר, ועוד יותר מכך, זוהי עובדה שאין עליה עוררין. זוהי העדות הטובה ביותר שדרכה ניתן להכיר את אלוהים, וזהו אות משמעותי עוד יותר מן האותות. רק הדברים האלה יכולים לעשות אדם למושלם.

מייד כשהחל עידן המלכות, החל אלוהים לממש את דבריו. בעתיד, דברים אלה יתגשמו בהדרגה, ובעת ההיא, האדם יגדל אל החיים. שימושו של אלוהים במלים לגילוי טבעו המושחת של האדם ממשי יותר, והכרחי יותר, והוא אינו משתמש בדבר מלבד המלה כדי לעשות את עבודתו, במטרה לעשות את אמונתו של האדם למושלמת, שכן היום הוא עידן המלה, והוא מצריך אמונה, נחישות ושיתוף פעולה מצד האדם. עבודתו של אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים היא השימוש בדברו לשירות ולתמיכה. רק לאחר שאלוהים בהתגלמותו יסיים לומר את דבריו, הם יחלו להתגשם. במשך הזמן שבו הוא מדבר, דבריו אינם מתגשמים, מפני שכאשר הוא בשלב הבשר ודם, דבריו אינם יכולים להתגשם, וזאת על מנת שהאדם יוכל לראות שאלוהים הוא בשר ודם ולא רוח, כדי שהאדם יוכל לחזות בממשותו של אלוהים במו עיניו. ביום שבו עבודתו תושלם, כשכל הדברים שעליו לומר על פני האדמה כבר נאמרו, יחלו דבריו להתגשם. עידן ההגשמה אינו כעת, מפני שהוא לא סיים לומר את דבריו. לפיכך, כשאתה רואה שאלוהים עדיין אומר את דבריו על פני האדמה, אל תמתין להגשמת דבריו; כשאלוהים יחדל לומר את דבריו, וכשעבודתו על פני האדמה תושלם, אז יחלו דבריו להתגשם. בדברים שהוא אומר על פני האדמה, יש מבחינה אחת תמיכה בחיים, ומבחינה אחרת, יש נבואה – נבואה על העתיד לבוא, על הדברים שייעשו ועל הדברים שטרם הוגשמו. גם בדבריו של ישוע היתה נבואה. מבחינה אחת, הוא סיפק חיים, ומבחינה אחרת, הוא אמר דברי נבואה. היום, לא מדובר על אמירת דברים וביצוע עובדות בעת ובעונה אחת, מפני שההבדל בין מה שהאדם יכול לראות במו עיניו לבין הנעשה על ידי אלוהים גדול מדי. ניתן רק לומר כי לאחר שתושלם עבודתו של אלוהים, דבריו יתגשמו, והעובדות יבואו בעקבות המלים. על פני האדמה, אלוהים בהתגלמותו של אחרית הימים מבצע את כהונת המלה, ובביצוע כהונת המלה, הוא רק אומר דברים, ואינו נותן את דעתו לעניינים אחרים. לאחר שעבודתו של אלוהים תשתנה, דבריו יחלו להתגשם. היום, המלים משמשות תחילה כדי לעשותך למושלם; כשהוא יזכה בכבוד בתבל כולה, אז תושלם עבודתו, כשכל הדברים שצריכים היו להיאמר ייאמרו, וכל הדברים יהיו לעובדות. אלוהים ירד אל האדמה באחרית הימים כדי לבצע את כהונת המלה, כדי שרבים יוכלו להכירו, וכדי שהאדם יוכל לראות מה הוא, לראות את חוכמתו ואת כל מעשיו הנפלאים מתוך דברו. במהלך עידן המלכות, אלוהים משתמש בעיקר במלה כדי לכבוש את כל בני האדם. בעתיד, דברו יגיע גם לכל כת, קבוצה, לאום ודת; אלוהים משתמש במלה כדי לכבוש, לגרום לכל בני האדם להבין שדברו נושא עמו סמכות ועוצמה – וכך היום, אתם עומדים רק בפני דבר אלוהים.

הדברים שאומר אלוהים בעידן זה שונים מאלה שנאמרו במהלך עידן החוק, וכן מהדברים שנאמרו במהלך עידן החסד. בעידן החסד, אלוהים לא עשה את עבודת המלה, אלא רק תיאר את הצליבה כדי לגאול את האנושות כולה. בכתבי הקודש מתואר רק מדוע היה על ישוע להיצלב והייסורים שסבל על הצלב, וכיצד על האדם להיצלב למען אלוהים. במהלך עידן זה, כל העבודה שעשה אלוהים התרכזה סביב הצליבה. במהלך עידן המלכות, אלוהים בהתגלמותו אומר דברים כדי לכבוש את כל מאמיניו. זהו "הדבר המופיע בבשר"; אלוהים בא באחרית הימים כדי לעשות את עבודתו, כלומר, הוא בא להגשים את המשמעות האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הוא רק אומר דברים, ולעתים רחוקות יש הופעה של עובדות. זוהי עצם המהות של הדבר המופיע בבשר, וכשאלוהים בהתגלמותו אומר את דבריו, זוהי הופעתו של הדבר בבשר, והדבר המתגלם בבשר. "בראשית היה הדבר, והדבר היה עם אלוהים, והדבר היה אלוהים, והדבר היה לבשר". דבר זה (עבודת הופעתו של הדבר בבשר) הוא העבודה שאלוהים יגשים באחרית הימים, וזהו הפרק האחרון בתוכנית ניהולו כולה, ולפיכך על אלוהים לרדת אל האדמה ולבטא את דבריו בבשר. מה שנעשה היום, מה שייעשה בעתיד, מה שאלוהים יגשים, יעדו הסופי של האדם, האנשים שייוושעו, האנשים שיושמדו, וכן הלאה – עבודה זו שיש להגשים לבסוף נאמרה כולה בבירור, וכולה במטרה להגשים את משמעותו האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הצווים המנהליים והחוקה שהוצאו בעבר, האנשים שיושמדו, האנשים שייווכחו במנוחה – על כל הדברים הללו להתגשם. זוהי העבודה העיקרית שמגשים אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים. הוא גורם לבני אדם להבין לאן שייכים האנשים שאלוהים הועיד מראש ולאן שייכים אלו שאלוהים לא הועיד מראש, כיצד יסווגו עמו ובניו, מה יקרה לישראל, מה יקרה למצרים – בעתיד, כל אחד מן הדברים האלו יוגשם. שלבי עבודתו של אלוהים מאיצים. אלוהים משתמש במלה כאמצעי לגלות לאדם, מה ייעשה בכל עידן, מה יעשה אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים, וכהונתו שיש לבצעה, וכל הדברים האלה נועדו להגשים את משמעותו האמיתית של הדבר המופיע בבשר.

אמרתי קודם לכן ש"כל מי ששואף לחזות באותות ובמופתים, יינטש; אין אלה האנשים שייעשו למושלמים". אמרתי דברים כה רבים, אך אין לך ולו מעט ידע על עבודה זו, ולאחר שהגעת לשלב זה, אתה עדיין מבקש אותות ומופתים. האם אמונתך באלוהים היא עיסוק בחיפוש אחר ראיית אותות ומופתים, או שמא מטרתה לזכות בחיים? גם ישוע אמר דברים רבים, שטרם התגשמו היום. התוכל לומר שישוע אינו אלוהים? אלוהים היה עד לכך שהוא המשיח ובנו האהוב של אלוהים. התוכל להכחיש זאת? היום, אלוהים רק אומר דברים, ואם אינך מסוגל להכיר לעומק, אינך יכול לעמוד איתן. האם אתה מאמין בו מפני שהוא אלוהים, או שמא אתה מאמין בו על סמך השאלה אם דבריו התגשמו? האם אתה מאמין באותות ובמופתים, או שאתה מאמין באלוהים? היום הוא אינו מראה אותות ומופתים – האם הוא אכן אלוהים? אם הדברים שהוא אומר אינם מתגשמים, האם הוא אכן אלוהים? האם מהותו של אלוהים נקבעת על פי השאלה אם הדברים שהוא אומר מתגשמים? מדוע יש אנשים שמחכים תמיד להתגשמות דבריו של אלוהים בטרם יאמינו בו? האם אין פירוש הדבר שהם אינם מכירים אותו? כל בעלי התפישות האלה הם אנשים המתכחשים לאלוהים; הם מודדים את אלוהים בעזרת תפישות; אם דברי אלוהים מתגשמים הם מאמינים בו, ואם לא – הם אינם מאמינים בו; והם עוסקים תמיד בחיפוש אחר אותות ומופתים. האם אין הם הפרושים של התקופה המודרנית? השאלה אם אתה מסוגל לעמוד איתן תלויה בשאלה אם אתה מכיר את האל האמיתי – יש לכך חשיבות מכרעת! ככל שמציאות דבר אלוהים בך גדולה יותר, כך גדולה יותר היכרותך עם ממשיותו של אלוהים, וכך אתה מסוגל יותר לעמוד איתן לנוכח ניסיונות. ככל שאתה מחפש יותר אותות ומופתים, כך אתה מסוגל פחות לעמוד איתן, ותיפול לנוכח ניסיונות. אותות ומופתים אינם היסודות; רק ממשיותו של אלוהים היא החיים. יש שאינם מכירים את ההשפעות שעבודתו של אלוהים עתידה להשיג. הם מעבירים את ימיהם במבוכה רבה, מבלי שיעסקו בהכרת עבודתו של אלוהים. עיסוקם הוא תמיד בניסיון לגרום לאלוהים לממש את תשוקותיהם, ורק לאחר מכן הם רציניים באמונתם. הם אומרים שיעסקו בחיים אם דברי אלוהים יתגשמו, אך שאם דבריו לא יתגשמו, אין להם אפשרות לעסוק בחיים. האדם סבור כי האמונה באלוהים היא העיסוק בראיית אותות ומופתים והעיסוק בעלייה השמיימה וברקיע השלישי. אין איש אשר אומר שאמונתו באלוהים היא העיסוק בהיווכחות במציאות, העיסוק בחיים, והעיסוק בנפילה בנחלתו של אלוהים. איזה ערך יש לעיסוק כזה? מי שאינו עוסק בהכרת אלוהים ובריצויו של אלוהים, הוא אדם שאינו מאמין באלוהים, הוא אדם המחלל את שם אלוהים!

האם אתם מבינים כעת מהי אמונה באלוהים? האם אמונה באלוהים היא ראיית אותות ומופתים? האם היא עלייה השמיימה? האמונה באלוהים אינה דבר קל. היום, יש להיטהר בנוהג דתי מסוג זה; עיסוק בחיפוש אחר ביטוי ניסים מאת אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר ריפוי חולים וגירוש שדים על ידי אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר הענקת שלום ושפע של חסדים על ידי אלוהים, עיסוק בחיפוש אחר זכייה באפשרויות ונוחות לגוף – אלה הם נוהגים דתיים, ונוהגים דתיים כאלה הם צורה מעורפלת ומופשטת של אמונה. מהי אמונה באלוהים היום? זוהי קבלת דבר אלוהים כמציאות חייך והכרת אלוהים על פי דברו במטרה להשיג אהבת אמת אליו. לשם הבהרה: זוהי האמונה באלוהים במטרה להישמע לו, לאהוב אותו ולמלא את התפקיד שעל ברוא אל למלא. זוהי מטרת האמונה באלוהים. עליך להשיג הכרה על חביבותו של אלוהים, על השאלה עד כמה אלוהים ראוי ליראה, על האופן שבו אלוהים עושה את עבודת הישועה בברואיו ועושה אותם למושלמים – זהו המינימום שצריך להיות לך באמונתך באלוהים. אמונה באלוהים היא בעיקר מעבר מן החיים בבשר לחיים של אהבת אלוהים, מחיים במצב טבעי לחיים בתוך קיומו של אלוהים, זוהי יציאה מתחומו של השטן וחיים במסגרת דאגתו והגנתו של אלוהים, זוהי היכולת להשיג ציות לאלוהים ולא ציות לבשר, זהו מתן האפשרות לאלוהים לזכות בכל לבך, לעשותך למושלם, ושחרור עצמך מן הטבע השטני המושחת. אמונה באלוהים היא בעיקר על מנת שעוצמתו וכבודו של אלוהים יוכלו להתבטא בך, כדי שתוכל לעשות את רצונו של אלוהים, להגשים את תוכניתו של אלוהים, ולהיות מסוגל לשאת עדות לאלוהים בפני השטן. מטרת האמונה באלוהים אינה צריכה להיות ראיית אותות ומופתים, ולא למען עצמך ובשרך. עליה להיות למען העיסוק בהכרת אלוהים, היכולת להישמע לאלוהים, וכמו פטרוס, להישמע לו עד המוות. את זאת בעיקר יש להשיג. אכילה ושתייה של דבר אלוהים נועדה כדי להכיר את אלוהים ולהשביע את רצונו. אכילה ושתייה של דבר אלוהים מעניקה לך הכרה רבה יותר של אלוהים, ורק לאחר מכן תוכל להישמע לו. רק אם תכיר את אלוהים תוכל לאהוב אותו, והשגת מטרה זו היא המטרה היחידה שצריכה להיות לאדם באמונתו באלוהים. אם באמונתך באלוהים, אתה מנסה תמיד לחזות באותות ומופתים, נקודת המבט של אמונה זו באלוהים היא שגויה. אמונה באלוהים היא בעיקר קבלת דבר אלוהים כמציאות החיים. רק מימוש הדברים שנאמרו מפי אלוהים וביצועם בתוכך הוא השגת מטרתו של אלוהים. באמונה באלוהים, על האדם לשאוף לכך שאלוהים יעשה אותו מושלם, ליכולת להישמע לאלוהים ולציות מלא לאלוהים. אם תוכל להישמע לאלוהים ללא תלונות, לשים לב לרצונותיו של אלוהים, להגיע לשיעור קומתו של פטרוס ולהיות בעל הסגנון של פטרוס שעליו דיבר אלוהים, אז תשיג הצלחה באמונה באלוהים, והדבר יאותת על כך שאלוהים זכה בך.

אלוהים עושה את עבודתו בתבל כולה. על כל המאמינים בו לקבל את דברו, לאכול ולשתות את דברו; איש אינו יכול ליפול בנחלתו של אלוהים על ידי ראיית האותות והמופתים שאלוהים מראה. לאורך העידנים, אלוהים השתמש תמיד במלה כדי לעשות את האדם למושלם, ולפיכך אל לכם להקדיש את כל תשומת לבכם לאותות ומופתים, אלא לשאוף לכך שאלוהים יעשה אתכם למושלמים. בעידן החוק של התנ"ך, אלוהים אמר כמה דברים, ובעידן החסד, אמר גם ישוע דברים רבים. לאחר שישוע סיים לומר דברים רבים אלה, השליחים והנביאים שבאו מאוחר יותר גרמו לבני אדם לנהוג על פי החוקים והמצוות שקבע ישוע, ולהתנסות על פי העקרונות שעליהם דיבר ישוע. אלוהים של אחרית הימים משתמש במלה בעיקר כדי לעשות את האדם למושלם. הוא אינו משתמש באותות ובמופתים כדי לדכא את האדם או לשכנעו; דבר זה אינו יכול להבהיר את עוצמתו של אלוהים. אילו אלוהים היה רק מראה אותות ומופתים, היה זה בלתי אפשרי להבהיר את ממשיותו של אלוהים, ולפיכך בלתי אפשרי לעשות את האדם למושלם. אלוהים אינו עושה את האדם למושלם באמצעות אותות ומופתים, אלא נעזר במלה כדי להשקות את האדם ולרעותו, ולאחר מכן מושגים ציות מלא מצד האדם והכרת אלוהים על ידו. זוהי מטרת העבודה שהוא עושה והדברים שהוא אומר. אלוהים אינו משתמש בשיטת האותות והמופתים כדי לעשות את האדם למושלם – הוא משתמש במלים, ובשיטות עבודה רבות ושונות כדי לעשות את האדם למושלם. בין אם זה זיכוך, טיפול, גיזום או הבעת דברים, אלוהים מדבר מנקודות מבט רבות ושונות כדי לעשות את האדם למושלם ולהעניק לו ידע רב יותר על העבודה, החוכמה והנפלאות של אלוהים. כשהאדם יושלם במועד שבו אלוהים יסיים את העידן באחרית הימים, הוא יעמוד בדרישות כדי לחזות באותות ובמופתים. כשיהיה לך ידע על אלוהים ותהיה מסוגל להישמע לאלוהים ואין זה משנה מה יעשה, תראה אותות ומופתים, שכן לא יהיו לך תפיסות על ממשיותו של אלוהים. לעת עתה, אתה מושחת ואינך מסוגל לציות מלא לאלוהים – האם אתה עומד בדרישות כדי לראות אותות ומופתים? המועד שבו אלוהים יראה אותות ומופתים הוא המועד שבו הוא יעניש את האדם ושבו יתחלף העידן, יתרה מכך, כשיסתיים העידן. כשעבודתו של אלוהים מתבצעת כרגיל, הוא אינו מראה אותות ומופתים. קל מאוד להראות אותות ומופתים, אך אין זה עיקרון עבודתו של אלוהים, ולא מטרת ניהולו של האדם על ידי אלוהים. אילו האדם היה רואה אותות ומופתים וגופו הרוחני של אלוהים היה מופיע בפני האדם, האם כל בני האדם לא היו מאמינים באלוהים? אמרתי בעבר שקבוצה של מתגברים נרכשת מן המזרח, מתגברים הבאים מקרב המצוקה הגדולה. מהי משמעות הדברים האלה? משמעותם היא שאנשים אלה שנרכשו, נשמעו באמת רק לאחר שעברו שיפוט וייסורים, טיפול וגיזום, וזיכוך מכל הסוגים. אמונתם של אנשים כאלה אינה מעורפלת ומופשטת, אלא ממשית. הם לא ראו אותות ומופתים, או ניסים כלשהם; הם אינם מדברים על כתבים ודוקטרינות סתומים, או על תובנות עמוקות; במקום זאת יש להם מציאות, ודברי אלוהים וידע אמיתי על ממשיותו של אלוהים. האם קבוצה כזו אינה מסוגלת יותר להבהיר את עוצמתו של אלוהים? עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא עבודה ממשית. במהלך העידן של ישוע, הוא לא בא כדי לעשות את האדם למושלם, אלא כדי לגאול את האדם, ולפיכך הציג כמה ניסים כדי לגרום לבני אדם להיות חסידיו. שהרי הוא בא בעיקר כדי להשלים את עבודת הצליבה, והצגת אותות לא היתה חלק מן העבודה של כהונתו. אותות ומופתים אלה היו עבודה שנעשתה כדי לגרום לעבודתו להיות יעילה; הם היו עבודה נוספת, ולא ייצגו את עבודת העידן כולו. גם במהלך עידן החוק של התנ"ך, אלוהים הראה אותות ומופתים – אך העבודה שאלוהים עושה היום היא עבודה ממשית, והוא בהחלט לא יראה אותות ומופתים כעת. מייד לאחר שהיה מראה אותות ומופתים, עבודתו הממשית היתה מופרעת והוא לא היה מצליח לעשות עוד עבודה. אילו אלוהים אמר שהמלה תשמש כדי לעשות את האדם למושלם, אך גם הראה אותות ומופתים, האם ניתן היה להבהיר אם האדם מאמין בו באמת או לא? לפיכך, אלוהים אינו עושה דברים כאלה. יש באדם יותר מדי מן הדת; אלוהים בא באחרית הימים כדי לסלק את כל התפיסות הדתיות ואת הדברים העל-טבעיים שבאדם ולגרום לו להכיר את ממשיותו של אלוהים. אלוהים בא כדי להסיר צלם מופשט ודמיוני של אל – צלם של אל שבמילים אחרות לא קיים כלל. וכך, כעת הדבר היחיד שיש לו ערך רב הוא שיהיה לך ידע על המציאות! האמת עולה על הכל. כמה אמת יש ברשותך היום? האם כל מה שמראה אותות ומופתים הוא אלוהים? גם רוחות רעות יכולות להראות אותות ומופתים; האם כולן אלוהים? הדבר שהאדם מחפש באמונתו באלוהים הוא האמת, הדבר שהוא עוסק בו הוא החיים, ולא אותות ומופתים. זו צריכה להיות מטרתם של כל המאמינים באלוהים.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.