אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

הקדמה

חלק א'

אמירותיו של המשיח בראשית

– דברי רוח אל הכנסיות

(מ-11 בפברואר 1991 עד 20 בנובמבר 1991)

מבוא