ציווי אלוהים על אדם

ציווי אלוהים על אדם

(בראשית ב' 15-17) ויקח יהוה אלֹהים, את-האדם; וינִּחהו בגן-עדן, לעבדה ולשמרה. ויצו יהוה אלֹהים, על-האדם לאמֹר: מכל עץ-הגן, אכל תאכֹל. ומעץ, הדעת טוב ורע – לא תאכל, ממנו: כי, ביום אכלך ממנו – מות תמות. האם הבנתם דבר מה …

2018-05-15 10:03:16

אלוהים בורא את חווה

אלוהים בורא את חווה

(בראשית ב' 18-20) ויאמר יהוה אלֹהים, לא-טוב היות האדם לבדו; אעשה-לו עזר, כנגדו. ויִּצֶר יהוה אלהים מן-האדמה, כל-חית השדה ואת כל-עוף השמים, ויבא אל-האדם, לראות מה-יקרא-לו; וכל אשר יקרא-לו האדם נפש חיה, הוא שמו. ויקרא האדם…

2018-05-15 10:05:09

ויעש יהוה אלֹהים לאדם ולאשתו, כָּתנות עור – וילבִּשם.

אלוהים יוצר כותונות עור למען אדם וחווה

(בראשית ג' 20-21) ויקרא האדם שם אשתו, חוה: כי הִוא היתה, אם כל-חי. ויעש יהוה אלֹהים לאדם ולאשתו, כָּתנות עור – וילבִּשם. בואו נביט בקטע השלישי הזה, שמציין שיש משמעות מאחורי השם שאדם נתן לחווה, נכון? הדבר מראה שלאחר שא…

2018-05-15 10:07:05