אזהרתו של יהוה אלוהים מגיעה לאנשי נינוה

אזהרתו של יהוה אלוהים מגיעה לאנשי נינוה

יונה א' 1-2 ויהי, דבר-יהוה, אל-יונה בן-אֲמִתַּי, לאמֹר. קום לך אל-נינוה, העיר הגדולה – וקרא עליה: כי-עלתה רעתם, לפנָי. יונה ג' ויהי דבר-יהוה אל-יונה, שנית לאמֹר. קום לך אל-נינוה, העיר הגדולה; וקרא אליה את-הקריאה, אשר …

2018-07-09 10:30:01

אלוהים רואה את החרטה הכנה בעומק לבם של אנשי נינוה

אלוהים רואה את החרטה הכנה בעומק לבם של אנשי נינוה

ההבדל החד בין תגובתן של נינוה וסדום לאזהרתו של יהוה אלוהים מה פירוש הדבר, להיהפך? במונחים של שפה פשוטה, פירושו להיעלם. אך באיזו דרך? מי יכול להפוך עיר שלמה? אדם אינו יכול לבצע מעשה שכזה כמובן. האנשים האלה לא היו טיפשי…

2018-07-09 10:32:24

אם אמונתכם באלוהים אמיתית, תזכו לעתים קרובות לדאגתו

אם אמונתכם באלוהים אמיתית, תזכו לעתים קרובות לדאגתו

שינוי כוונתו של אלוהים כלפי אנשי נינוה לא היה כרוך בהיסוס או דו-משמעות כלשהם. היה זה מעבר מכעס טהור לסובלנות טהורה. זהו גילוי אמיתי של מהות אלוהים. אלוהים לעולם אינו מהסס או לא החלטי במעשיו. העקרונות והמטרות שמאחורי מעשי…

2018-07-09 10:34:28

טבעו הצודק של הבורא הוא חי וממשי

רחמי אלוהים וסובלנותו אינם נדירים – חרטת אמת מצד האדם נדירה היא אין זה משנה עד כמה כעס אלוהים על אנשי נינוה, מייד לאחר שהכריזו צום ולבשו שק ואפר, התרכך לבו בהדרגה והוא החל לשנות את דעתו. כשהוא הכריז בפניהם כי ישמיד את…

2018-07-09 10:36:05

רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות

רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות

בני אדם אומרים פעמים רבות כי אין זה דבר קל, להכיר את אלוהים. אך אני אומר שהכרת אלוהים אינה עניין קשה כלל, כי אלוהים מאפשר לעתים קרובות לאדם להיות עד למעשיו. אלוהים מעולם לא חדל מהדו-שיח שלו עם האנושות. הוא מעולם לא הסתתר…

2018-07-09 10:37:44

הבורא מביע את רגשותיו האמיתיים כלפי האנושות

שיחה זו בין יהוה אלוהים ליונה היא ללא ספק ביטוי לרגשותיו האמיתיים של הבורא כלפי האנושות. מצד אחד, היא מיידעת את בני האדם על ההבנה שיש לבורא כלפי הבריאה כולה, שתחת פיקודו. כדברי יהוה אלוהים, "ואני לא אחוס, על-נינוה העיר ה…

2018-07-09 10:39:00