מדוע אלוהים משתמש בשם 'האל הכול יכול' בעידן המלכות?

2017 אוקטובר 31

רבים אינם מבינים מדוע ישוע אדוננו קרוי 'האל הכול יכול' בבואו לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים, וזאת כאשר האל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע באחרית הימים. מדוע הוא אינו שומר על השם ישוע? למעשה, לאלוהים יש שם חדש בכל פעם שהוא מבצע שלב בעבודתו. אלוהים עצמו בוחר את השם החדש כך שיתאים לעבודה – זהו אינו שם שבני אדם בוחרים בו לפי טעמם. השם שבו בוחר אלוהים בכל אחד משלבי העבודה מבוסס על כתבי הקודש. נבואה בדבר שמו של ישוע אדוננו, לכשישוב באחרית הימים, הופיעה כבר בתנ"ך. ישעיהו אמר: "וראו גוים צדקך, וכל-מלכים כבודך; וקרא לך שם חדש, אשר פי יהוה יקבנו" (ישעיהו ס"ב 2). בחזון יוחנן נאמר גם: "אל מלאך כנסיית פילדלפיה כתוב... את המתגבר אעשה עמוד במקדש האל, והוא לא יצא עוד. ואני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (חזון יוחנן ג' 7, 12). "אני האלף ואני התו, הראשון והאחרון, אמר יהוה, ההווה, שהיה ושיהיה, האל הכול יכול" (חזון יוחנן א' 8). "ושמעתי קול כקול עם רב, כקול מים רבים, וכקול רעם חזק, אומר, 'הללויה, כי יהוה אלוהים מולך, האל הכול יכול" (חזון יוחנן י"ט 6). בשמו של האל הכול יכול שמופיע בעידן המלכות מתגשמות במלואן הנבואות מספר חזון יוחנן. לשם שבו משתמש אלוהים בכל עידן ישנה חשיבות מעמיקה והוא קשור בקשר הדוק לעבודתו של אלוהים באותו עידן. האל האול יכול גילה את התעלומות הקשורות לכך באמרו: "בכל עידן, אלוהים עושה עבודה חדשה ומתקרא בשם חדש; כיצד ייתכן שיעשה עבודה זהה בעידנים שונים? כיצד ייתכן שידבוק בישן? שמו של ישוע נלקח לעבודת הגאולה. אם כך, האם עדיין יתקרא באותו שם כשישוב באחרית הימים? האם עדיין יעשה את עבודת הגאולה? מדוע יהוה וישוע הם אחד, אך מתקראים בשמות שונים בעידנים שונים? האם הסיבה אינה שעבודתם בעידנים אלה שונה? האם שם אחד יכול לייצג את אלוהים בשלמותו? בדרך זו, על אלוהים להיקרא בשם שונה בעידן שונה, עליו להשתמש בשם כדי לשנות את העידן ולייצגו, כי שם אחד אינו יכול לייצג את אלוהים עצמו באופן מלא. וכל שם יכול לייצג רק את טבעו של אלוהים במהלך עידן מסוים ועליו לייצג רק את עבודתו. לפיכך, אלוהים יכול לבחור כל שם המתאים לטבעו, כדי לייצג עידן שלם. בין אם זה בעידן יהוה או בעידן ישוע, כל עידן מיוצד על ידי שם" (מתוך "חזון עבודתו של אלוהים (3)" ב- "הדבר מופיע בבשר").

"'יהוה' הוא השם שהיה לי במהלך עבודתי בעם ישראל, ומשמעו אלוהיהם של בני ישראל (עמו הנבחר של אלוהים), שיכול לרחם על האדם, לקלל את האדם ולכוון את חייו של האדם. משמעו האל בעל העוצמה האדירה ומלא החוכמה. 'ישוע' הוא עמנואל, ומשמעו קורבן החטאת המלא באהבה ובחמלה, אשר מושיע את האדם. הוא עשה את העבודה של עידן החסד, הוא מייצג את עידן החסד, והוא יכול לייצג רק חלק אחד מתוכנית הניהול. כלומר רק יהוה הוא אלוהיו של עם ישראל הנבחר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי משה ואלוהי עם ישראל כולו. לכן בעידן הנוכחי, כל ני ישראל למעט שבט יהודה עובדים את יהוה. הם מעלים לו קורבנות על המזבח ומשרתים אותו, כשהם לבושים בגלימות כהונה במקדש. מה שהם מייחלים אליו הוא שיהוה ישוב ויופיע. רק ישוע הוא גואל האנושות. הוא קורבן החטאת שגאל את האנושות מחטא. כלומר שמו של ישוע בא מעידן החסד, והתקיים משום עבודת הגאולה בעידן החסד. שמו של ישוע התקיים כדי לאפשר לבני האדם בעידן החסד להיוולד מחדש ולזכות בישועה, וזהו שם מיוחד לגאולת האנושות כולה. על כן, שמו של ישוע מייצג את עבודת הגאולה ומסמל את עידן החסד. השם יהוה הוא שם מיוחד לעם ישראל שחי בכפוף לחוק. בכל עידן ובכל שלב בעבודה, שמי אינו חסר בסיס, אלא שיש לו חשיבות ייצוגית: כל שם מייצג עידן אחד. 'יהוה' מייצג את עידן החוק, והוא תואר הכבוד לאל שעם ישראל עבד. 'ישוע' מייצג את עידן החסד, והוא שמו של אלוהי כל בני האדם שזכו לגאולה במהלך עידן החסד. אם האדם עדיין נכסף לבואו של ישוע המשיח במהלך אחרית הימים, ועדיין מצפה שהוא יבוא באותו צלם שהוא לבש בארץ יהודה, הרי שכל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים תיעצר בעידן החסד ולא תוכל להתקדם הלאה. יתר על כן, אחרית הימים לעולם לא תגיע, והעידן לעולם לא יגיע לקצו. זאת משום שישוע המושיע נועד רק לגאולתה וישועתה של האנושות. אימצתי את השם ישוע למען כל החוטאים בעידן החסד, וזה לא יהיה שמי כשאביא את כל האנושות לקצה. על אף שהשמות יהוה, ישוע והמשיח מייצגים כולם את רוחי, הם מסמלים את העידנים השונים בתוכנית הניהול שלי, והם לא מייצגים את כל כולי. השמות שבהם בני האדם על פני האדמה קוראים לי לא יכולים לבטא את כל טבעי ואת כל מהותי. הם בסך הכול שמות שונים שבהם אני נקרא במהלך עידנים שונים. על כן, כשיבוא העידן האחרון – העידן של אחרית הימים – שמי ישתנה שוב. לא אקרא יהוה, או ישוע, וקל וחומר שלא אקרא המשיח, אלא אקרא האל הכול יכול רב-העוצמה בכבודו ובעצמו, ובשם הזה אביא את העידן כולו לקצו. פעם נודעתי כיהוה. נקראתי גם המשיח, ופעם בני האדם קראו לי ישוע המושיע, משום שהם אהבו אותי וכיבדו אותי. אולם כיום אני לא יהוה או ישוע שבני האדם הכירו בימים עברו – אני האל שחזר באחרית הימים, האל שיביא את העידן לקצו. אני אלוהים עצמו שקם בקצווי ארץ, ששופע בכל טבעי ומלא סמכות, כבוד ותפארת" (מתוך "המושיע כבר חזר על 'ענן לבן'" ב- "הדבר מופיע בבשר").

האל הכול יכול אמר בבירור שקיימת חשיבות ייצוגית לשם שאלוהים בוחר לו בכל עידן: כל שם כזה מייצג את עבודתו של אלוהים ואת הטבע שהוא מביע במהלך כל עידן. בעידן החוק, אלוהים השתמש בשם יהוה כדי לפרסם את חוקיו ואת דיברותיו ברבים וכדי להנחות את חיי האנושות על פני האדמה; בעידן החסד, אלוהים השתמש בשם ישוע כדי לבצע את העבודה שעניינה גאולת האנושות; ואילו בעידן המלכות, אלוהים קרוי 'האל הכול יכול', והוא מבצע את עבודת השפיטה החל מבית האל שמטרתה לטהר את האדם, לשנותו ולהושיעו. אלוהים מביא לחילופי עידנים באמצעות שמו, וכן משתמש בשמו כמייצג של עבודת העידן. כאשר יהוה עשה את עבודת עידן החוק, בני אדם יכלו לזכות בברכת אלוהים ובהגנתו רק באמצעות תפילה לשמו של יהוה וציות לחוקיו ולדיברותיו. כשהגיע עידן החסד, אלוהים השתמש בשם ישוע כדי לעשות את עבודת הגאולה, ואנשים נדרשו אך ורק לקבל את ישוע כמושיע ולהתפלל לשם ישוע ולחזור בתשובה, כדי שחטאיהם יימחלו והם יוכלו ליהנות מהאמת והחסד שהעניק ישוע אדוננו. אנשים שעדיין נאחזו בשם יהוה וסירבו לקבל את ישוע אדוננו, איבדו את דאגתו והגנתו של אלוהים, שקעו בחשיכה, והוענשו וקוללו בידי אלוהים, כמו הפרושים היהודים. עם בוא אחרית הימים, אלוהים משתמש בשם 'האל הכול יכול' כדי לעשות את עבודת השפיטה החל מבית האל. רק המקבלים את שמו של האל הכול יכול, המתעדכנים בשלבי עבודתו של אלוהים והעוברים את השפיטה והייסורים של האל הכול יכול, יוכלו להבין את האמת ולזכות בה, להשתחרר מכבלי החטא, להיטהר ולזכות בישועת האלוהים. כל המסרבים לקבל את שמו של האל הכול יכול, המסרבים לעבודת השפיטה שלו באחרית הימים, אינם מסוגלים לשחרר עצמם מלפיתת החטא ולעולם לא יהיו כשירים להצטרף למלכות השמיים.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

ד. הפצת בשורת מלכות האל הכול יכול בסין

בשנת 1995 החלה רשמית בסין היבשתית עבודת נשיאת העדות לבשורת המלכות של האל הכול יכול. דרך הכרת התודה שלנו לאלוהים, ובאהבה שהייתה אהבת אמת, נשאנו עדות להופעתו ולעבודתו של האל הכול יכול בפני האחים והאחיות בפלגים ובכיתות הדתיים השונים. לא תיארנו לעצמנו שנסבול התנגדות קיצונית והשמצות קיצוניות מצד מנהיגיהם. כל שיכולנו לעשות היה לבוא לפני האל הכול יכול כדי להתפלל ברצינות רבה ולהתחנן בפני אלוהים שיעבוד בכבודו ובעצמו. משנת 1997 והלאה ראינו את רוח הקודש עובדת בקנה מידה נרחב ביותר. הייתה עלייה מהירה במספר החברים בכנסיות במקומות שונים. באותו הזמן התרחשו אותות ומופתים רבים, ואנשים רבים מהפלגים והכיתות הדתיים השונים שבו אל האל הכול יכול כתוצאה מהגילויים של אלוהים או מכך שחזו באותות ומופתים האלה. אילו רוח הקודש לא הייתה עובדת, מה היו יכולים בני האדם לעשות? זה גרם לנו להגיע להבנה: על אףi שהבנו כמה אמיתות, לא יכולנו לשאת עדות על האל הכול יכול אך ורק באמצעות החוזק האנושי שלנו. לאחר שהאנשים האלה מהפלגים והכיתות הדתיים השונים קיבלו את האל הכול יכול, הם בהדרגה הגיעו בלבם להכרה באל הכול יכול דרך אכילה ושתייה של דבר האל הכול יכול ומתוך הנאה מהם, ולאחר זמן-מה התפתחה בהם אמונה כנה וציות אמיתי. אנשים מכל הפלגים והכיתות הדתיים נישאו כך אל לפני כיסא הכבוד, ושוב לא ציפו "לפגוש את האדון בשמיים" כפי שהם דמיינו לעצמם בעבר.

מקור שגשוגו של הברק ממזרח

בכל פעם שהברק ממזרח מוזכר, אחים ואחיות רבים לאמונה באל משתוממים: מדוע זה שככל שהקהילה הדתית ככללה מתנוונת ונעשית שוממה יותר, וככל שכל פלג...