ג. מקורה והתפתחותה של כנסיית האל הכול יכול

2017 יולי 14

בעידן החסד, ישוע האדון הבטיח לחסידיו כך: "ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקבל אתכם אליי. באשר אהיה תהיו גם אתם" (יוחנן י"ד 3). הוא גם נשא את הנבואה הבאה: "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב, כך יהיה גם בואו של בר האנוש" (מתי כ"ד 27). באחרית הימים, כפי שהבטיח וחזה, אלוהים התגלם שוב בבשר ודם וירד אל מזרח העולם – לסין – כדי לבצע את עבודת השיפוט, הייסור, הכיבוש והישועה באמצעות דברו, על יסוד עבודת הגאולה של ישוע האדון. בכך נתמלאו גם הנבואות מכתבי הקודש, לפיהן "השיפוט מתחיל מבית האל" ו-"מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר הרוח אומרת לקהילות". עבודתו של אלוהים באחרית הימים הביאה לסיום עידן החסד והשיקה את עידן המלכות. כאשר בשורת מלכותו של האל הכול יכול התפשטה במהירות בסין היבשתית, נוצרה כנסיית האל הכול יכול. כפי שמוכיחות העובדות, כנסיית האל הכל יכול נוצרה אך ורק כתוצאה מעבודתו של אלוהים באחרית הימים – היא לא נוסדה על ידי אדם. הסיבה לכך היא שהאנשים הנבחרים בכנסיית האל הכול יכול מתפללים בשמו של האל הכול יכול, נשמעים לעבודתו ומקבלים את כל האמיתות שהוא מביע. לפיכך מובן מאליו כי אותם אנשים נבחרים מאמינים במשיח שהתגלם בבשר ודם באחרית הימים, האל המעשי שהוא רוח הקודש שהתממשה בבשר ודם – וכי הם אינם מאמינים באדם כלשהו. מבחינה חיצונית, האל הכול יכול הוא רק בר אנוש רגיל שנברא בצלם, אך במהותו הוא התגלמותה של רוח האלוהים והוא האמת, הדרך והחיים. עבודתו ודברו הם הביטוי הישיר של רוח האלוהים והם מהווים את הופעתו האישית של אלוהים. לפיכך, הוא האל המעשי שהתגלם בבשר ודם.

בשנת 1991, האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, החל להוציא לפועל את כהונתו בסין באופן רשמי. באותם ימים דבריו כללו מיליוני מילים. היתה זו תחילתה של עבודת השיפוט של הכס הלבן הגדול באחרית הימים. ממש כפי שאומר האל הכול יכול, "עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשותה בשמו. מאחר שהמשפט הוא כיבוש האדם באמצעות האמת, אין ספק שאלוהים מופיע עדיין בצלם הבשר והדם כדי לבצע את העבודה הזו בקרב בני האדם. כלומר, באחרית הימים, המשיח ילמד באמצעות האמת את בני האדם בעולם כולו ויגלה להם את כל האמיתות. זוהי עבודת המשפט של אלוהים" (מתוך 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' ב'הדבר מופיע בבשר'), "אלוהים עושה את עבודת המילה באחרית הימים, ומילים אלה הן דברי רוח הקודש, שכן אלוהים הוא רוח הקודש ויכול גם להתגלם בבשר ודם; לפיכך, דברי רוח הקודש, כפי שדיברו עליהם בעבר, הם דבריו של אלוהים בהתגלמותו היום. ... כדי שאלוהים יביע אמירות במטרה לבצע את עבודתו, עליו להתגלם בבשר ודם, אחרת עבודתו לא תוכל להשיג את מטרתה" (מתוך 'כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים?' ב'הדבר מופיע בבשר'). בשל הופעתו ואמירותיו של המשיח של אחרית הימים, דבריו של האל הכול יכול כבשו וטיהרו אנשים רבים יותר ויותר, הצמאים לאמת ומבקשים אותה. אנשים אלו ראו בשיפוטו ובייסורו של אלוהים את הופעתו של אלוהים ואת שובו של הגואל.

כנסיית האל הכול יכול נוצרה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול – ישוע האדון ששב – המשיח של אחרית הימים, וגם תחת שיפוטו וייסורו הצודקים. הכנסייה כוללת את כול אלו שמקבלים באמת ובתמים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אשר דבר האל כובש ומושיע אותם. את הכנסייה ייסד אך ורק האל הכול יכול, באופן אישי. הוא מנהיג ורועה את הכנסייה באופן אישי – אף אדם לא ייסד את הכנסייה. זוהי עובדה שבה מכירים כל האנשים הנבחרים בכנסיית האל הכול יכול. כול מי שאלוהים בהתגלמותו משתמש בו הוא מי שנבחר לכך מלכתחילה על ידי אלוהים, מי שאלוהים מינה והעיד עליו – בדיוק כפי שישוע בחר ומינה באופן אישי את שנים עשר תלמידיו. אלו שאלוהים משתמש בהם רק משתפים פעולה עם עבודתו, ואינם יכולים לעשות את עבודתו של אלוהים במקומו. לא אלו שאלוהים משתמש בהם ייסדו את הכנסייה – והאנשים שאלוהים בחר אינם מאמינים באנשים שאלוהים משתמש בהם, ואינם חסידיהם. את כנסיות עידן החסד לא ייסדו פאולוס ושליחים אחרים – הן היו תוצרי עבודתו של ישוע האדון, אשר ייסד אותן בעצמו. בדומה לכך, את כנסיית האל הכול יכול באחרית הימים לא ייסד האדם שאלוהים משתמש בו – היא תוצר עבודתו של האל הכול יכול. האדם שאלוהים משתמש בו רק משקה, מצייד ומנהיג את הכנסיות, ובכך הוא ממלא חובה אנושית. גם אם זהו האיש שאלוהים משתמש בו שמנהיג, משקה ומצייד את האנשים שבחר בהם אלוהים, הם מאמינים אך ורק באל הכול יכול והולכים בעקבותיו. הם מקבלים את דבריו ואת עבודתו ונשמעים להם. זוהי עובדה שאיש אינו יכול להכחיש. בעקבות הופעתו ועבודתו של אלוהים בהתגלמותו, אנשים רבים מכל הזרמים הדתיים המאמינים באמת ובתמים באלוהים, שמעו סוף כל סוף את קולו של אלוהים, ראו כי ישוע האדון כבר בא וביצע את עבודת השיפוט של אחרית הימים. כולם אישרו כי האל הכול יכול הוא ישוע האדון ששב – וכתוצאה מכך הם קיבלו את עבודתו באחרית הימים. כול אלו שנכבשו בדברו של האל הכול יכול הכפיפו עצמם לשמו. לפיכך, כל האנשים הנבחרים בכנסיית האל הכול יכול מתפללים אל האל הכול יכול, נשמעים לו ועובדים אותו. לאחר שחוו את עבודת השיפוט והייסור של אלוהים, האנשים הנבחרים בסין החלו להעריך את טבעו הצודק וראו את מלכותיותו ואת חרון אפו, ומשכך הם נכבשו כליל בדבר האלוהים והשתטחו אפיים ארצה בפני האל הכול יכול. הם מוכנים להישמע לשיפוט ולייסור שבדבר האלוהים ולקבלם. לפיכך הם זכו בגאולת האלוהים.

בדיוק מפני שבדברים שאמר האל הכול יכול מתגלות התעלומות שבתוכנית הניהול של אלוהים לישועת האנושות, האנשים הנבחרים של אלוהים, משגילו את דבר האלוהים, הבינו כי לאלוהים יש שם חדש בכל עידן, וכי שמו החדש הוא סמל לכך שאלוהים עושה עבודה חדשה, חותם את העידן הישן ומשיק עידן חדש. משמעותו של שם האלוהים היא כה רבה ועמוקה! בשמו כלולה משמעותה של עבודת האלוהים. אלוהים משתמש בשמות כדי להחליף את העידן ולייצג את עבודת אותו עידן. בעידן החוק, הוא השתמש בשם יהוה כדי למסור חוקים ודיברות ולהנהיג את חיי האנושות על פני האדמה. בעידן החסד, הוא השתמש בשם ישוע כדי לעשות את עבודת גאולתה של האנושות. משהגיע עידן המלכות, הוא השתמש בשם 'האל הכול יכול' כדי לבצע את עבודת השיפוט, שמתחילה בבית האלוהים, כדי לטהר את האדם, לשנותו ולגאול אותו. שמו החדש של אלוהים אינו שם שבו מכנים אותו בני האדם באופן שרירותי – אלוהים עצמו בחר את השם הזה בשל צרכי עבודתו. שורשיו של השם שאלוהים בוחר בו בכל אחד משלבי העבודה נמצאים בכתבי הקודש, והשם שישוע האדון התעתד לבחור בו בשובו באחרית הימים הופיע בנבואה עתיקה מחזון יוחנן: "את המתגבר אעשה עמוד במקדש האל, והוא לא יצא עוד. ואני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (ההתגלות ג' 12), "אני האלף ואני התו, הראשון והאחרון, אמר יהוה, ההווה, שהיה ושיהיה, האל הכול יכול" (ההתגלות א' 8), "ושמעתי קול כקול עם רב, כקול מים רבים, וכקול רעם חזק, אומר, הללויה, כי יהוה אלוהים מולך, האל הכול יכול" (ההתגלות י"ט 6). שמו של האל הכול יכול בעידן המלכות ממלא במדוייק אחר הנבואות מחזון יוחנן. אלוהים הוא כול יכול, הוא ברא את כל הדברים והוא מושל בהם, הוא הראשון והוא האחרון; ראוי ביותר שנקרא לו האל הכול יכול. לפיכך אנשים כינו את אלוהים בהתגלמותו 'האל הכול יכול', וכינו גם את המשיח שהתגלם בבשר ודם 'אל מעשי'. וזהו גם שמה של כנסיית האל הכול יכול.

כאשר התפשטה בשורת המלכות ברחבי סין היבשתית, אלוהים השיב לעצמו את כל עבודתה של רוח הקודש ברחבי תבל, ומיקד אותה בקבוצת אנשים זו, אשר קיבלה את עבודת האלוהים של אחרית הימים, ובאלו שנועדו מראש ונבחרו ע"י אלוהים – אלו שחיפשו בכנות את דרך האמת. היות שעבודתה של רוח הקודש הועברה, כל הזרמים איבדו את עבודתה של רוח הקודש והפכו לקרקע שוממה, בהשאירם את בני האדם ללא כל ברירה אחרת מלבד חיפוש אחר דרך האמת. בכך נתמלאה במדוייק הנבואה מכתבי הקודש: "הינה ימים באים... והשלחתי רעב, בארץ: לא-רעב ללחם, ולא-צמא למים – כי אם-לשמע, את דברי יהוה" (עמוס ח' 11). תחת הכוונתה של רוח הקודש, חברי זרמים שונים אשר ביקשו את האמת והאמינו באלוהים באמת ובתמים, פרצו דרך המגבלות והמעצורים של צוררי המשיח ושל המשרתים המרושעים, וסופם ששמעו והכירו את קולו של אלוהים, וכך שבו אנשים רבים יותר ויותר והתייצבו בפני כס האלוהים. בכל מקום נוצרו סצינות נעימות, שבהן כל הדתות הפכו לאחת וכל האומות זרמו אל ההר הזה. היות שהמאמינים באלוהים באמת ובתמים מכל הזרמים שבו בהמוניהם, רוב הזרמים התמוטטו וזה זמן רב שרק שמן קיים עוד. מי יכול היה לעצור בעד צעדיה של עבודת האלוהים? מי יכול היה למנוע מהאנשים שבחר אלוהים מלשוב אליו? נדמה היה כאילו הקהילה הדתית בכללותה הושבה אל דרך הישר. זרם השבים אל האלוהים נדמה כנחשולים אדירים. לא היה כוח שיכול היה לעמוד בדרכה של עבודת האלוהים! מאז שהופיע האל הכול יכול והחל בעבודתו, ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין לא חדלה לרדוף את כנסיית האל הכול יכול. היא ערכה מצוד קדחתני אחר המשיח באחרית הימים, ואחר אלה שהולכים בדרכו של אלוהים ומעידים עליו, ורדפה באכזריות את עמו הנבחר של אלוהים, בניסיון לשים קץ לעבודתו של אלוהים באחרית הימים. ממשלה זו כינסה פגישות חירום רבות, כדי לזמום תוכניות לחיסול כנסיית האל הכול יכול. הממשלה ניסחה ופרסמה מסמכים סודיים רבים ונקטה אמצעים שונים מסוג שפל ושטני: הצבת הודעות בכל מקום, פרסום הודעות לציבור, שימוש בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, באינטרנט ובמדיות נוספות כדי להמציא ולפרסם באופן מופקר שמועות ודיבה, תוך ניסיון להפליל ולהשמיץ את כנסיית האל הכול יכול; הם הטמיעו בבני האדם בכוח תורות ושקרים מרושעים וביצעו שטיפת מוח, תוך שימוש בכנסיית שלושת עקרונות העצמאות כדי לפקח ולשלוט, שלחו מרגלים כדי לחקור בגלוי ולערוך בירורים סודיים, הפעילו אמצעי שליטה מתוך העם עצמו, הורו לשכנים לתעד את הפעילות ועודדו אנשים להגיש דו"חות באמצעות הבטחות לפרס גדול; ביצעו חיפושים שרירותיים בבתי האנשים, פשטו על בתיהם והחרימו את רכושם, סחטו כספים באמצעות קנסות והתעשרו באמצעים לא הוגנים; ביצעו מעצרים סודיים של האנשים שבחר אלוהים, עצרו וכלאו אותם במחנות עבודה לפי רצונם, סחטו הודאות בעינויים כשהם עושים שמות בגופם ובשכלם, והיכו אנשים למוות מבלי לתת על כך את הדין; הם אפילו הפעילו שוטרים וחיילים חמושים כדי לדכא את כנסיית האל הכול יכול, וכן הלאה. ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין עצרה ורדפה באופן לא אנושי את המשיחיים המשתייכים לכנסיית האל הכול יכול – האנשים שבחר אלוהים. היא גרמה להם לסבול שוד חסר מצפון של רכושם ועינויים גופניים ורוחניים, ואפילו גרמה למקרי מוות רבים. פעולותיה של הממשלה היו מחרידות. על פי תיעוד כתוב, לפחות שבעים משיחיים נרדפו למוות עד יולי 2018. למשל: שייה יונגג'יאנג (בן 43), משיחי בעיר ווגו שבנפת סוישי, מחוז אנחווי, נעצר בחשאי על ידי המשטרה המקומית בשעות המוקדמות של יום ה-30 באפריל 1997 ועבר התעללות קטלנית. ב-10 במאי, כאשר משפחתו של שייה ראתה את גופתו בקרמטוריום, הוא היה כולו שחור וסגול ומוכתם בדם, עם מספר פציעות ראש קטלניות. ייה אייז'ונג (בן 42), משיחי מנפת שוייאנג, מחוז ג'יאנגסו, נעצר על ידי משטרת הממשלה של המפלגה הקומוניסטית בסין ב-26 במרס 2012 בעת שרכש סחורות עבור הכנסייה. ביום השלישי למעצרו הוא הוכה למוות. ג'יאנג גויז'י, משיחית ממועצת צ'ינגה שבנפת פינגיו, מחוז חנאן (בת 46, מנהיגה בכירה בכנסיית האל הכול יכול באותם ימים) נעצרה ונכלאה בחשאי על ידי משטרת הממשלה של המפלגה הקומוניסטית בסין ב-4 בינואר 2013 בעיר שינמי, מחוז חנאן. קציני המשטרה העמידו בית דין לא חוקי והשתמשו בעינויים כדי לסחוט הודאה. בשעות המוקדמות בבוקר ה-12 בפברואר מתה ג'יאנג כתוצאה מההתעללות הפיסית של המשטרה... מלבד זאת, עשרות אלפי משיחיים אחרים נעצרו ונכלאו אף הם על ידי משטרת הממשלה של המפלגה הקומוניסטית בסין. לחלקם הוזרקו סמים ובעקבות זאת התפתחה אצלם סכיזופרניה; באחרים הוטלו מומים כה קשים לאחר שעברו עינויים, עד שבסופו של דבר הם לא היו מסוגלים עוד לטפל בעצמם; אחרים נכלאו במחנות עבודה, ולאחר שחרורם, ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין המשיכה לפקח עליהם, תוך שלילת חירותם האישית. על פי אומדנים סטטיסטיים, במהלך השנתיים הקצרות שבין 2011 ל-2013, 380,380 מבין האנשים שבחר אלוהים נעצרו והוחזקו במעצר על ידי ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין היבשתית. מביניהם, 43,640 איש סבלו עינויים מסוגים שונים במהלך חקירתם שנעשתה באופן לא חוקי; ב-111,740 הוטחו האשמות שונות וללא כל בושה הוטלו עליהם קנסות או נסחטו מהם למעלה מ-243,613,000 יואן; על בתיהם של 35,330 איש נערכו פשיטות והוחרמו מהם בכוח וללא כל עילה לפחות מיליארד יואן (כולל מנחות לכנסייה ורכוש אישי) על ידי גופי ביטחון הציבור והכפופים להם – וסכום זה כולל כספים שקציני משטרה תחבו לכיסם. כשמדובר במעצרים וברדיפה של המשיחיים מכנסיית האל הכול יכול על ידי ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין, אלו הם אומדנים סטטיסטיים, וכשמדובר בכל המשיחיים מכנסיית האל הכול יכול, זהו רק קצה הקרחון. לאמיתו של דבר, מאז שהחל האל הכול יכול בעבודתו, משיחיים רבים מספור מכנסיית האל הכול יכול נעצרו, נרדפו, הפכו מושא למעקב חשאי או לפיקוח על ידי ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין. ממשלה זו משתמשת בכל אמצעי אכזרי כדי לדכא את כנסיית האל הכול יכול תוך שפיכות דמים, בהופכה את סין היבשתית לעולם של אימה. בנוסף לזה, הכנסייה גם הושמצה, הוקעה והותקפה על ידי כל הזרמים. כתוצאה מכך נוצרו תוך זמן קצר שמועות וזרם של דיבה וגידופים מכל סוג שהוא. החברה והקהילה הדתית בכללותה נתמלאו בפרסום שלילי מכל הסוגים. התנגדותה של האנושות המושחתת לאל האמיתי ורדיפתה עד חורמה של הדרך האמיתית הגיעו לשיאן.

מאז שהשטן השחית את האנושות, אלוהים מעולם לא עצר את תוכנית הניהול שלו לישועת האנושות. עם זאת, האנושות אינה יודעת את האמת וקל וחומר שאינה מכירה את אלוהים. כתוצאה מכך, בכל פעם שאלוהים מתגלם בבשר ודם כדי להתחיל בעבודה חדשה, הוא נדחה ונרדף על ידי בעלי הכוח ועל ידי קבוצות דתיות. לפני אלפיים שנה, כאשר ישוע התגלם בבשר ודם, הוא נרדף ונעצר על ידי הממשלה הרומאית והדת היהודית, ובסופו של דבר נצלב. באחרית הימים, מאז שאלוהים חזר והתגלם בבשר ודם בסין, כדי לעשות את עבודת השיפוט, הוא נרדף באכזריות וממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין ערכה אחריו מצוד. הוא גם קולל, הופלל, הוקע ונדחה על ידי כל הזרמים במשיחיות. זהו סימן ברור לשחיתותו ורשעותו של האדם. אנו יכולים לדמיין עד כמה קשה לאלוהים לעשות את עבודתו במבצר כזה של שדים, מקום בו כבד משקלם של העננים השחורים והשדים מפעילים עוצמה. למרות זאת, אלוהים הוא כול יכול ויש לו סמכות ועוצמה עילאיות. ככל שישתוללו כוחות השטן, ככל שיתנגדו ויפתחו במתקפות – כל זה לא יועיל להם. תוך כעשרים שנה בלבד, בשורת מלכותו של האל הכול יכול התפשטה בכל רחבי סין היבשתית תחת דיכוי כבד. מאות אלפי כנסיות צצו ברחבי המדינה ומיליוני אנשים קשרו את גורלם בשמו של האל הכול יכול. כמעט באופן מיידי, כל הזרמים הפכו לשממה, כיוון שכבשיו של אלוהים שמעו את קולו ושבו בעקבות הקול, השתטחו אפיים ארצה בפני אלוהים ואלוהים השקה ורעה אותם באופן אישי. בכך נתמלאה הנבואה מכתבי הקודש "ונהרו אליו, כל-הגוים". באופן בלתי נמנע, כל המאמינים באלוהים באמת ובתמים יפנו אל האל הכול יכול בסופו של דבר, מכיוון שאלוהים תכנן וקבע את כל זה לפני זמן רב. איש אינו יכול לשנות זאת! אותם מאמינים שקריים, שאמונתם באלוהים נועדה אך ורק כדי שהם יוכלו לאכול לשובע מכיכרות הלחם, ואותם אויבים שונים העושים את הרע, מתנגדים לאל הכול יכול ומוקיעים אותו, סולקו מן הדרך באמצעות עבודתו של אלוהים. כל הקהילה הדתית נהרסה והתפרקה לחלוטין באמצעות עבודתו של אלוהים. עבודתו של האל הכול יכול הסתיימה לבסוף בקול תרועה. במהלך תקופה זו, למרות ההתנגדות הקדחתנית והדיכוי הספוג בדם מצד ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין, בשורת מלכות האלוהים עדיין התפשטה במהירות הבזק. מזימתה של ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין לחסל ולהכרית את עבודתו של אלוהים הסתיימה בכישלון. כול כוחות הרשע המתנגדים לאלוהים הושמדו כליל – שיפוטו מלא החימה והמלכותי של אלוהים מוטט אותם. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול, "כל בני האדם שאני אוהב אותם לבטח יחיו לנצח, וכל בני האדם שקמים עליי לבטח יסבלו מייסוריי לנצח. זאת משום שאני אל קנאי, ואני לא חס על בני אדם בקלות על כל מה שהם עשו. אני אשגיח על העולם כולו, וכשאופיע במזרח העולם, עם צדק, מלכותיות, חרון אף וייסור, אתגלה לאנושות על המוניה!" (מתוך 'האמירה העשרים ושש' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר'), "מלכותי מתגבשת על פני התבל כולה, וכס מלכותי שובה את לבם של טריליוני בני אדם. בסיועם של המלאכים, הישגיי האדירים יושגו בקרוב בהצלחה. כל המוני בניי ובני עמי מחכים בקוצר רוח לשובי, מצפים שאתאחד איתם ושלעולם לא ניפרד שוב. איך יוכל המון האדם במלכותי שלא להתרוצץ יחד בצהלה על כך שאני נמצא יחד איתם? האם ייתכן שזו תהיה התאחדות שלא תגבה מחיר? כולם חושבים שאני מכובד וכולם מהללים אותי. כשאשוב, אביס את כל אויביי עוד יותר. הגיע הרגע! אני אתחיל להניע את עבודתי. אני אמלוך בקרב בני האדם! אני חוזר! אני יוצא! זה מה שכולם ציפו לו ומה שכולם קיוו לו. אני רוצה שכולם יראו את בואו של יומי ושכולם יקבלו בשמחה את הגעתו של יומי!" (מתוך 'האמירה העשרים ושבע' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר') ככל שמתפשטת בשורת המלכות, כנסיית האל הכול יכול גדלה אף יותר ומספר המאמינים גדל בהתמדה. היום הכנסייה משגשגת יותר מתמיד. דבריו של האל הכול יכול – המשיח של אחרית הימים – הגיעו מזמן לאלפי משקי בית, ורבים יותר ויותר מקבלים אותם. דבר האלוהים הוכיח את סמכותו ועוצמתו העילאית. עובדה זו, שאין לערער עליה, מוכיחה לחלוטין כי "הכול מושג על ידי דבר אלוהים!"

"בראשית היה הדבר, והדבר היה עם אלוהים, והדבר היה אלוהים" (יוחנן א' 1). בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בהם בדברו, והוא הנהיג את האנושות בדברו. גם באחרית הימים, אלוהים מגשים את הכל בדברו. הבאתם לידי שלמות של האנשים שבחר אלוהים ומימוש מלכות המשיח יוגשמו שניהם באמצעות דבר האלוהים. לפיכך, אין כל דבר חריג באופן שבו נוצרה כנסיית האל הכול יכול מתוך עבודת דברו של אלוהים, התפתחה תחת הכוונת דבר האל הכול יכול, ובאופן שבו היא גדלה וצומחת למרות הדיכוי והרדיפה הברוטליים של ממשלת המפלגה הקומוניסטית בסין, וההוקעה וההתנגדות הקדחתניות של כוחות צוררי המשיח שבקבוצות דתיות. הדבר מדגים באופן מלא את הסמכות והעוצמה של דבר אלוהים. ניתן לומר כי אלמלא הופיע האל הכול יכול ועשה את עבודתו, לא היתה קיימת כנסיית האל הכול יכול, וכי ללא הדברים שאמר אלוהים, שוב, לא היתה מתקיימת כנסיית האל הכול יכול. היום הוא משקה ומאכיל את אנשיו הנבחרים במיליוני המילים שהוא אומר, וכל מי שקיבל את עבודתו נהנה מכך שדבריו של אלוהים רועים אותו, ומתנסה בעבודת האלוהים, היא ישועת האדם. האל הכול יכול אומר, "אני עושה את עבודתי בכל קצוות תבל, וקריסות רועמות נשמעות שוב ושוב במזרח ומרעידות את כל האומות והזרמים. קולי הוא זה שהביא את כל בני האדם אל ההווה. אני אגרום לכל בני האדם להיכבש בידי קולי, ליפול לזרם הזה ולהישמע לי, מפני שכבר לפני זמן רב עקרתי את כבודי מהעולם כולו וגיליתי אותו מחדש במזרח. מי לא משתוקק לראות את כבודי? מי לא מחכה בקוצר רוח לשובי? מי אינו צמא להופעתי המחודשת? מי לא עורג לחביבותי? מי לא יבוא אל האור? מי לא ייראה את העושר של ארץ כנען? מי לא משתוקק לשובו של הגואל? מי לא מעריץ את האל הכול יכול והאדיר? על קולי להתפשט על כל פני האדמה. אני רוצה לומר דברים נוספים לעמי הנבחר. כמו הרעמים הגדולים שמרעידים הרים ונהרות, אני נושא את דבריי אל התבל כולה ואל האנושות. לכן מוצא פי הופך לאוצרו של האדם, וכל בני האדם מוקירים את דבריי. הברק מבזיק מהמזרח עד למערב. דבריי הם דברים שהאדם שונא לוותר עליהם והוא אינו מסוגל לתפוס את משמעותם. אולם יתרה מכך, האדם שמח בהם. כמו תינוק בן יומו, כל בני האדם שמחים ועליזים, וחוגגים את בואי. בזכות קולי, אביא את כל בני האדם בפניי. מכאן ואילך, אכנס באופן רשמי בקרב בני האדם כדי שיבואו לעבוד אותי. הכבוד השופע ממני ודבריי גורמים לכל בני האדם לבוא אליי ולראות שהברק מבזיק מהמזרח, ושירדתי ארצה גם אל "הר הזיתים" של המזרח. הם יראו שמזה זמן רב מאוד אני נמצא על פני האדמה, לא עוד כבן היהודים אלא כברק המזרח. זאת משום שקמתי לתחייה זה מכבר, התרחקתי מבני האדם, ואחר כך הופעתי מחדש באופן מכובד. אני הוא זה שעבדו אותו עוד לפני עידנים רבים מספור, ואני הוא התינוק שבני ישראל זנחו לפני עידנים רבים מספור. יתר על כן, אני האל הכול יכול ורב הכבוד של העידן הנוכחי! מי ייתן וכולם יבואו בפני כס מלכותי כדי לראות את ארשת פניי המכובדת, לשמוע את קולי, ולהתבונן במעשיי. זהו כל רצוני, זהו סופה ושיאה של תוכניתי, וכן תכליתו של ניהולי. מי ייתן וכל אומה תעבוד אותי, כל לשון תכיר בי, כל אדם יבטח בי וכל עם ייכנע לי!" (מתוך 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' ב'הדבר מופיע בבשר') האנשים שבחר אלוהים קיבלו את הישועה הגדולה ביותר הודות לדבר האל הכול יכול. עבודתו של אלוהים בסין היבשתית הסתיימה לבסוף בקול תרועה. כעת מפיצים האנשים שבחר אלוהים את דברו ומעידים על מעשיו בפני כל אומה ובכל מקום. דבר האלוהים יופץ בכל רחבי העולם, והוא יופיע בקרוב בפומבי, בפני כול האומות וכול העמים. האנשים החיים בכל ארץ ובכל מקום, העורגים להופעתו של אלוהים, מעולם לא היו חולמים על כך שאלוהים, שהם כה משתוקקים להופעתו הפומבית, כבר ירד בחשאי לסין וביצע שלב מעבודת הכיבוש והישועה.

באחרית הימים, כאשר העידן עומד להסתיים, אלוהים מתגלם בבשר ודם ויורד בחשאי למקום משכנו של התנין הגדול האדום כאש, המאגר הגדול של שליטים עריצים: סין, המעוז האיתן של האתאיזם. בחכמתו רבת-הפנים ובעוצמתו, אלוהים נאבק בשטן ומוציא לפועל את עבודתו המרכזית במסגרת תכנית הניהול שלו – הנחלת מפלה מכרעת לשטן וישועת האנושות כולה. אך בגלל ההאשמות הפרועות, ההוקעה, העלילות וההשמצה מצד המפלגה הקומוניסטית השלטת בסין, רבים מאלה שאינם מודעים לעובדות למעשה מאמינים לשמועות שמפיצה המפלגה הקומוניסטית הסינית. בפרט קבוצות דתיות ממשיכות להוקיע ולחלל את ביאת האלוהים, אפילו עד היום הזה – והם עומדים לצידה של הממשלה האתיאיסטית של המפלגה הקומוניסטית בסין, ומתנגדים לעבודתו של אלוהים. עד כמה הדבר טרגי! אנשים אלו אינם מצפים אף לרגע כי האל הכול יכול, זה שהם מתנגדים לו, הוא בדיוק ישוע האדון ששב. כאשר אלוהים יופיע בפומבי, הם רק יבכו בעודם חורקים בשיניהם ומכים בחזותיהם. בכך יתגשמו הדברים האמורים בחזון יוחנן: "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו, לרבות אלה שדקרו אותו, וכל משפחות הארץ יספדו עליו. אכן כך יהיה, אמן" (ההתגלות א' 7). השיפוט בפני הכס הלבן והגדול מתחיל! האל הכול יכול אומר, "במלכות, שפע הדברים הברואים מתחילים לשוב לחיים וזוכים מחדש בכוח החיים שלהם. עקב שינויים במצב העולם, הגבולות בין ארץ לארץ מתחילים להשתנות גם הם. בעבר ניבאתי: כשארצות יופרדו אלה מאלה וכשארצות יתאחדו אלה עם אלה, זה יהיה הזמן שבו אנפץ את האומות לרסיסים. בשלב הזה, אחדש את הבריאה ואחלק מחדש את התבל כולה, ובכך אשליט סדר בתבל, ואהפוך את מצבה הישן למצב חדש. זוהי תוכניתי. אלה עבודותיי. כשהאומות והעמים בעולם ישובו כולם בפני כס מלכותי, אקח את כל השפע שבשמיים ואעניק אותו לעולם האנושי, כדי שהודות לי, הוא יהיה מלא עד גדותיו בשפע שאין כמוהו. אולם כל עוד העולם הישן ממשיך להתקיים, אשלח את זעמי על אומותיו, ואכריז בגלוי על הצווים המנהליים שלי בכל רחבי תבל, ואמיט ייסורים על כל מי שיפר אותם: כשאני מפנה את פניי אל התבל כדי לשאת דברים, האנושות כולה שומעת את קולי, וכתוצאה מכך היא רואה את כל העבודות שביצעתי בכל רחבי תבל. אטיל ייסורים ואפיל ארצה כל מי שפועל בניגוד לרצוני, כלומר כל מי שמתנגד לי במעשי אדם. אקח את הכוכבים הרבים שבשמיים ואחדש אותם, והודות לי, השמש והירח יתחדשו – הרקיע כבר לא יהיה כפי שהיה. שפע הדברים על הארץ יתחדשו. הכל יושלם באמצעות דבריי. האומות הרבות שבתבל יחולקו מחדש והאומה שלי תתפוס את מקומן, כך שהאומות שעל פני האדמה ייעלמו לנצח ויהפכו לאומה שתעבוד אותי. כל אומות העולם יושמדו ויפסיקו להתקיים. מבין כל בני האנוש שבתבל, כל בני האדם השייכים לשטן יחוסלו. האש הבוערת תשטח את כל מי שעובד את השטן – כלומר, חוץ ממי שמצוי כעת בזרם, כל האחרים ייהפכו לאפר. כשאמיט ייסורים על העמים הרבים, בני האדם בעולם הדתי ישובו למלכותי במידה כזו או אחרת, לאחר שעבודותיי כבשו אותם, מפני שהם יראו את ביאת אלוהים הקדוש, הרוכב על ענן לבן. כל בני האנוש ילכו איש איש אחר סוגו, ואני אמיט עליהם ייסורים שונים בהתאם למעשיהם. כל מי שקם עליי יושמד. באשר לבני האדם שמעשיהם על פני האדמה לא היו קשורים אליי, בזכות האופן שבו הם ניקו את עצמם מאשמה, הם ימשיכו להתקיים על פני האדמה תחת פיקוחם של בניי ועמי. אתגלה לשפע העמים ולשפע האומות, אשמיע את קולי על פני האדמה ואכריז על השלמת עבודתי הגדולה שהאנושות כולה תוכל לראות במו עיניה" (מתוך 'האמירה העשרים ושש' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר'). לאורך ההיסטוריה האנושית, אנו רואים כיצד אלוהים משמיד את כל כוחות הרשע המתנגדים לאלוהים בראש חוצות ובקדחתנות. לפני ארבעת אלפים שנה, כתוצאה מחטאיהם המחפירים של תושביהן, סדום ועמורה נחרכו באש ובגופרית ששלח אלוהים מן השמיים. כך גם נהרסה האימפריה הרומאית באסונות מאלוהים בשל התנגדותה לישוע האדון והוקעתו, ובשל רדיפת המשיחיים. באחרית הימים, אלוהים יקלל ולבטח ישמיד כול כוח מרושע שיוקיע את אלוהים ויתנגד לו. זהו בדיוק טבעו הצודק של אלוהים!

האל הכול יכול אומר כך, "המלכות מתפשטת בקרב בני האדם, היא מתגבשת בקרב בני האדם, היא קמה בקרב האנושות – אין אף כוח בעולם שיכול להשמיד את מלכותי. ... תחת ההכוונה של אורי, תיחלצו לבטח מאחיזת החנק של כוחות החושך. לבטח לא תאבדו את האור המכוון אתכם בחשכה. לבטח תהיו אדוני הבריאה כולה. לבטח תתגברו על השטן. עם תבוסתה של מלכות התנין הגדול האדום כאש, לבטח תהיו בקרב ההמונים שיישאו עדות על הניצחון שלי. לבטח תהיו נחושים ויציבים בארץ סינים. באמצעות הייסורים שתסבלו, אתם תנחלו את ברכתי, ולבטח תאירו את כל קצווי התבל בכבודי" (מתוך 'האמירה התשע עשרה' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר'), "כששלושת שלבי העבודה יסתיימו, תיווצר קבוצת בני אדם שתישא עדות על אלוהים, קבוצת בני אדם המכירים את אלוהים. בני האדם האלה יכירו כולם את אלוהים ויהיו מסוגלים להנהיג את האמת. יהיו להם אנושיות והיגיון והם כולם יכירו את שלושת שלבי עבודת הישועה של אלוהים. זו העבודה שתושלם בסוף, ובני האדם האלה הם התממשות 6,000 שנות עבודת הניהול והם העדות העוצמתית ביותר לתבוסתו הסופית של השטן. מי שיוכל לשאת עדות על אלוהים יהיה מסוגל לזכות בהבטחתו וברכתו של אלוהים וימנה על הקבוצה שתישאר עד הסוף, אשר ניחנת בסמכותו של אלוהים ונושאת עדות על אלוהים. יכול להיות שכולכם יכולים להימנות על הקבוצה הזו ואולי רק חצי מכם, או רק מעטים מכם – הכל תלוי ברצונכם ובעיסוקכם" (מתוך 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' ב'הדבר מופיע בבשר'). דבר האלוהים יוגשם, ומה שיוגשם יימשך לנצח. עתידה של המלכות מזהיר ונפלא! האל הכול יכול יצר כבר קבוצה של מתגברים בסין היבשתית. עבודתו של אלוהים באחרית הימים כבר הוגשמה! כעת, העבודה הנסיונית שאלוהים עשה בעת התגלותו החשאית בסין הסתיימה בתפארה, ובקרוב הוא יופיע בפומבי בפני כול האומות ובכול המקומות. האנשים הנבחרים בכנסיית האל הכול יכול הם קבוצה של מתגברים, אותה יצר אלוהים בסין. הם אלו הנושאים באחריות לשליחות הקדושה, הנושאים עדות על עבודתו של אלוהים והמכריזים את שמו הקדוש של אלוהים בפני כול האומות ובכול המקומות. בשורת מלכות האל הכול יכול מתפשטת במהירות ברחבי העולם. את הספר 'הדבר מופיע בבשר' ניתן להשיג בקלות באינטרנט – ואנשים מכל האומות ומכל המקומות יכולים לבקשו ולחקור בו. איש אינו מעז להכחיש כי אלו הם דברי אלוהים, ואיש אינו מעז להכחיש כי אלו דברי אמת. אנשים רבים יותר ויותר, הצמאים לאמת וכמהים לאור, מחפשים וחוקרים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים. כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעשרות ארצות ומחוזות מרכזיים בכול רחבי העולם, היות שאנשים רבים יותר ויותר שבים אל האל הכול יכול. האנושות מתעוררת בהדרגה אל דבר אלוהים, והיא החלה לקבל ולדעת את האמת. דבר האלוהים ינהיג את כול האנושות ויגשים את הכול. כול האנשים המאמינים באלוהים באמת ומבקשים את הדרך הנכונה, ישובו לבטח לאלוהים ויהפכו צייתנים בעומדם בפני כס מלכותו. כול האנושות תדע כי אלוהים הגיע והופיע, וכי שמו יינשא לבטח בגאון בפי האנושות כולה.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

א. התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

בדומה למאות מיליוני חסידים אחרים של אדוננו ישוע המשיח, אנחנו מצייתים לחוקים ולדברות של כתבי הקודש, נהנים מחסדו השופע של אדוננו ישוע המשיח ומתאספים, מתפללים, מהללים ומשרתים בשם אדוננו ישוע המשיח – ואת כל אלה אנחנו עושים תחת עינו הפקוחה והגנתו של אלוהים. לעתים תכופות אנחנו חלשים ולעתים תכופות אנחנו חזקים. אנחנו מאמינים שכל מעשינו עולים בקנה אחד עם משנתו של אלוהים. אם כן, מן הסתם אנחנו גם מאמינים שאנחנו הולכים בדרך ההישמעות לרצונו של האב שבשמיים. אנחנו כמהים לשובו של ישוע אדוננו, לביאתו המכובדת של ישוע אדוננו, לקץ החיים שלנו על פני האדמה, להופעת המלכות, ולכול מה שנחזה בספר ההתגלות: אדוננו מגיע, ומביא אסון, וגומל לצדיקים ומעניש את הרשעים, ומעלה למרומים את כל חסידיו, המברכים על חזרתו, לפגוש את אלוהים. בכל פעם שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מתרגשים באופן בלתי נמנע. אנחנו אסירי תודה על כך שנולדנו באחרית הימים, ועל כך שהתמזל מזלנו להיות עדים לביאתו של אדוננו. הרדיפות שסבלנו היו בתמורה ל"כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד"; איזו ברכה אדירה! לעתים קרובות, כל הכמיהה הזאת והחסד שמעניק לנו אדוננו הופכים אותנו לצלולים בתפילתנו, ומאחדים אותנו לעתים קרובות יותר. אולי בשנה הבאה, אולי מחר ואולי אפילו מוקדם יותר, כשהאדם לא יצפה לזה, פתאום יגיע אדוננו ויופיע בקרב קבוצת בני אדם שהמתינו לו בדריכות.

ה. הוי לאלה הצולבים את אלוהים פעם נוספת

במהלך אחרית הימים אלוהים התגלם בבשר בסין כדי לעבוד, והביע מיליוני דברים, כובש ומושיע קבוצת אנשים בדְברו, ופותח עידן חדש של משפט, תחילה בבית אלוהים. היום הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים הגיעה לשיאה בסין היבשתית. רוב האנשים בכנסייה הקתולית וכל הקהילות והכיתות הנוצריות שעסקו בחיפוש אחר האמת, שבו לפני כיסא הכבוד של אלוהים. אלוהים בהתגלמותו השלים את עבודת "ביאתו הסודית של בר האנוש" שנובאה בכתבי הקודש, ובקרוב יופיע בפומבי לכול אומה ובכול מקום בעולם. כל האנשים בכול אומה ובכול מקום הצמאים להופעתו של אלוהים יחזו בהופעתו הפומבית של אלוהים. אין שום כוח שימנע או שיהרוס את מלכות אלוהים, וכול מי שיתנגד לאלוהים ייענש על ידי חרון אפו של אלוהים, כפי שנאמר בדברי אלוהים : “מלכותי מתגבשת על פני התבל כולה, וכס מלכותי שובה את לבם של טריליוני בני אדם. בסיועם של המלאכים, הישגיי האדירים יושגו בקרוב בהצלחה. כל המוני בניי ובני עמי מחכים בקוצר רוח לשובי, מצפים שאתאחד איתם ושלעולם לא ניפרד שוב. איך יוכל המון האדם במלכותי שלא להתרוצץ יחד בצהלה על כך שאני נמצא יחד איתם? האם ייתכן שזו תהיה התאחדות שלא תגבה מחיר? כולם חושבים שאני מכובד וכולם מהללים אותי. כשאשוב, אביס את כל אויביי עוד יותר. הגיע הרגע! אני רוצה להתחיל ולהניע את עבודתי. אני רוצה למלוך בקרב בני האדם! אני חוזר! אני יוצא! זה מה שכולם ציפו לו ומה שכולם קיוו לו. אני רוצה שכולם יראו את בואו של יומי ושכולם יקבלו בשמחה את הגעתו של יומי!" "כל בני האדם שאני אוהב אותם לבטח יחיו לנצח, וכל בני האדם שקמים עליי לבטח יסבלו מייסוריי לנצח. זאת משום שאני אני אל קנא, ואני לא חס על בני אדם בקלות על כל מה שהם עשו. אני אשגיח על העולם כולו, וכשאופיע במזרח העולם, עם צדק, מלכותיות, חרון אף וייסור, אתגלה לאנושות על המוניה!”

ב. מבוא קצר לרקע של הופעתו ועבודתו של המשיח של אחרית הימים בסין

סין היא הארץ שבה שוכן התנין הגדול האדום כאש, והיא המקום שהתנגד לאלוהים וגינה אותו באופן החמור ביותר במהלך ההיסטוריה. סין היא כמו מעוז שדים ובית סוהר בלתי-חדיר ובלתי-עביר הנשלט על ידי השטן. יתר על כן, השלטון של התנין הגדול האדום כאש עומד על המשמר בכל הרמות והוא הציב הסדרי הגנה בכל משק בית. כתוצאה מכך, אין מקום קשה יותר מסין להפיץ בו את בשורת אלוהים ולבצע בו את עבודת אלוהים. כאשר המפלגה הקומוניסטית הסינית תפסה את השלטון ב-1949, אמונות דתיות בסין היבשתית דוכאו והוחרמו לחלוטין. מיליוני נוצרים סבלו השפלה פומבית ועינויים, וכן כליאה בבתי סוהר. כל הכנסיות פונו ונסגרו לחלוטין. אפילו פגישות ביתיות נאסרו על פי חוק. אם אנשים היו נתפסים בהשתתפות בהתוועדות, הם היו נכלאים בבית סוהר ואפילו היו עלולים להיות נידונים לעריפת ראשם. באותו זמן, פעילויות דתיות כמעט נעלמו מבלי להותיר עקבות. נוצרים מעטים בלבד המשיכו להאמין באלוהים, אך הם רק היו יכולים להתפלל לאלוהים בשקט ולשיר מזמורי תודה ושבח לאלוהים בלבבם, כשהם מפצירים באלוהים להשיב את הכנסייה לחיים. בסופו של דבר, ב-1981, הכנסייה אכן שבה לחיים ורוח הקודש החלה לעבוד בסין בהיקף נרחב. כנסיות צצו כפטריות לאחר הגשם, ויותר ויותר אנשים התחילו להאמין באלוהים. ב-1983, כשתחיית הכנסייה הגיעה לשיאה, המפלגה הקומוניסטית הסינית החלה בסבב חדש של דיכוי אכזרי. מיליוני אנשים נעצרו, עוכבו לחקירה, וחונכו באמצעות עבודה. השלטון של התנין הגדול האדום כאש התיר למאמינים להצטרף רק ל"כנסיית שלושת-העצמי הפטריוטי" שיוסדה על ידי הממשלה. המפלגה הקומוניסטית הסינית ייסדה את "כנסיית שלושת-העצמי הפטריוטי" בניסיון לחסל את הכנסיות הביתיות המחתרתיות ולהביא את אלה המאמינים באדון באמונה שלמה תחת פיקוח הממשלה. אנשי המפלגה הקומוניסטית הסינית האמינו שזוהי הדרך היחידה להשיג את מטרתם, החרמת האמונה הדתית והפיכת סין למדינה בלי אלוהים. אולם, רוח הקודש המשיכה לעשות עבודה רבה בכנסיות הביתיות ובאנשים שמאמינים באמת ובתמים באלוהים, ולמפלגה הקומוניסטית הסינית לא הייתה שום דרך לעצור אותה. באותו זמן, בכנסיות הביתיות שבהן פעלה רוח הקודש, הופיע בחשאיות משיח אחרית הימים כדי לבצע את עבודתו, והחל להביע את האמת ולבצע, תחילה בבית האלוהים, את עבודת השיפוט.

ד. הפצת בשורת מלכות האל הכול יכול בסין

בשנת 1995 החלה רשמית בסין היבשתית עבודת נשיאת העדות לבשורת המלכות של האל הכול יכול. דרך הכרת התודה שלנו לאלוהים, ובאהבה שהייתה אהבת אמת, נשאנו עדות להופעתו ולעבודתו של האל הכול יכול בפני האחים והאחיות בפלגים ובכיתות הדתיים השונים. לא תיארנו לעצמנו שנסבול התנגדות קיצונית והשמצות קיצוניות מצד מנהיגיהם. כל שיכולנו לעשות היה לבוא לפני האל הכול יכול כדי להתפלל ברצינות רבה ולהתחנן בפני אלוהים שיעבוד בכבודו ובעצמו. משנת 1997 והלאה ראינו את רוח הקודש עובדת בקנה מידה נרחב ביותר. הייתה עלייה מהירה במספר החברים בכנסיות במקומות שונים. באותו הזמן התרחשו אותות ומופתים רבים, ואנשים רבים מהפלגים והכיתות הדתיים השונים שבו אל האל הכול יכול כתוצאה מהגילויים של אלוהים או מכך שחזו באותות ומופתים האלה. אילו רוח הקודש לא הייתה עובדת, מה היו יכולים בני האדם לעשות? זה גרם לנו להגיע להבנה: על אףi שהבנו כמה אמיתות, לא יכולנו לשאת עדות על האל הכול יכול אך ורק באמצעות החוזק האנושי שלנו. לאחר שהאנשים האלה מהפלגים והכיתות הדתיים השונים קיבלו את האל הכול יכול, הם בהדרגה הגיעו בלבם להכרה באל הכול יכול דרך אכילה ושתייה של דבר האל הכול יכול ומתוך הנאה מהם, ולאחר זמן-מה התפתחה בהם אמונה כנה וציות אמיתי. אנשים מכל הפלגים והכיתות הדתיים נישאו כך אל לפני כיסא הכבוד, ושוב לא ציפו "לפגוש את האדון בשמיים" כפי שהם דמיינו לעצמם בעבר.