ה. הוי לאלה הצולבים את אלוהים פעם נוספת

2017 יולי 14

במהלך אחרית הימים אלוהים התגלם בבשר בסין כדי לעבוד, והביע מיליוני דברים, כובש ומושיע קבוצת אנשים בדְברו, ופותח עידן חדש של משפט, תחילה בבית אלוהים. היום הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים הגיעה לשיאה בסין היבשתית. רוב האנשים בכנסייה הקתולית וכל הקהילות והכיתות המשיחיות שעסקו בחיפוש אחר האמת, שבו לפני כיסא הכבוד של אלוהים. אלוהים בהתגלמותו השלים את עבודת "ביאתו הסודית של בר האנוש" שנובאה בכתבי הקודש, ובקרוב יופיע בפומבי לכול אומה ובכול מקום בעולם. כל האנשים בכול אומה ובכול מקום הצמאים להופעתו של אלוהים יחזו בהופעתו הפומבית של אלוהים. אין שום כוח שימנע או שיהרוס את מלכות אלוהים, וכול מי שיתנגד לאלוהים ייענש על ידי חרון אפו של אלוהים, כפי שנאמר בדברי אלוהים: "מלכותי מתגבשת על פני התבל כולה, וכס מלכותי שובה את לבם של טריליוני בני אדם. בסיועם של המלאכים, הישגיי האדירים יושגו בקרוב בהצלחה. כל המוני בניי ובני עמי מחכים בקוצר רוח לשובי, מצפים שאתאחד איתם ושלעולם לא ניפרד שוב. איך יוכל המון האדם במלכותי שלא להתרוצץ יחד בצהלה על כך שאני נמצא יחד איתם? האם ייתכן שזו תהיה התאחדות שלא תגבה מחיר? כולם חושבים שאני מכובד וכולם מהללים אותי. כשאשוב, אביס את כל אויביי עוד יותר. הגיע הרגע! אני רוצה להתחיל ולהניע את עבודתי. אני רוצה למלוך בקרב בני האדם! אני חוזר! אני יוצא! זה מה שכולם ציפו לו ומה שכולם קיוו לו. אני רוצה שכולם יראו את בואו של יומי ושכולם יקבלו בשמחה את הגעתו של יומי!" "כל בני האדם שאני אוהב אותם לבטח יחיו לנצח, וכל בני האדם שקמים עליי לבטח יסבלו מייסוריי לנצח. זאת משום שאני אני אל קנא, ואני לא חס על בני אדם בקלות על כל מה שהם עשו. אני אשגיח על העולם כולו, וכשאופיע במזרח העולם, עם צדק, מלכותיות, חרון אף וייסור, אתגלה לאנושות על המוניה!"

עבודתו יוצאת הדופן של אלוהים גילתה את כל צוררי המשיח, נביאי השקר והרמאים. היא חשפה מאמינים שקריים שרק מחפשים את חסד אלוהים ולאכול לחם ולשבוע. דבר המשפט של אלוהים הוא כמו חרב פיפיות חדה הדוקרת את לב בני האדם ואת רוחם, וגורמת לאלה השונאים להינזף, לאלה שמתעבים דברים טהורים, ושאינם אוהבים את האמת, להראות מי הם באמת.

בדברים שאלוהים מביע במהלך ביאתו הסודית כדי לעבוד אנחנו רואים את האמת של התנגדות האנושות לאלוהים ומרדנותה נגד אלוהים, הניכרים בעיקר בשלושה היבטים:

1. העובדה שבני האדם חוטאים לעיתים קרובות ומתנגדים לאלוהים ומורדים בו היא רק מפני שבעקבות השחתת בני האדם על-ידי השטן, טבעם נשלט על-ידי מיני ארס שונים של השטן, והפך לטבע המתנגד לאלוהים ומורד בו. כך הם חוטאים כל יום, ולעיתים קרובות מתוודים על חטאיהם, אבל הם עדיין אינם מסוגלים להשתחרר מהשיעבוד ומהכבלים של אופיים השטני. אופי האדם המורד באלוהים הוא שורש החטא שלו.

2. בני האדם הושחתו על-ידי השטן עד לעומק הווייתם. לב האנשים נמלא אך ורק בפילוסופיות של השטן, בכללי החיים של השטן, ובהלך המחשבה של השטן, מה שגורם להם לא להיות מסוגלים להבין או לדעת שדבר אלוהים הוא האמת. בלי הנאורות וההארה של רוח הקודש, האנושות אינה מסוגלת לקבל את האמת. על אף שהאנושות המושחתת מאמינה באלוהים, אנשים רק מכירים בכך שיש אלוהים. הם אינם מודים בכך שאלוהים הוא האמת. כך האנושות המושחתת לעיתים קרובות שופטת את אלוהים, תוקפת את אלוהים, מתנגדת לאלוהים, ומורדת באלוהים.

3. האנושות הושחתה באופן עמוק מדי על ידי השטן. גם אלה שהאמינו באלוהים במשך שנים רבות לעולם לא יכירו את אלוהים בלי השיפוט והייסור שלו, או עבודת הישועה על ידי ההתגלמות בבשר ודם. באמונתם באלוהים הם יכולים רק ליהנות מחסד אלוהים ולהכיר בכך שאלוהים אכן קיים. הם אינם יכולים להכיר את אלוהים באמת. הם רק יכולים להיות מלאים בדוקטרינות ותפיסות דתיות, ולהיעשות יותר ויותר יהירים וצדקניים, ואפילו להעז לשפוט את אלוהים, לגנות את אלוהים, ולנאץ את עבודתו של אלוהים. הדברים האלה אינם חדשים כלל וכלל, אלא קורים לעיתים תכופות בעולם הדתי, דבר הקורא לחשבון נפש מעמיק של בני האדם, ושהגשים את דברי ישוע במלואם: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו לי ביום ההוא, 'אדוני, אדוני, הלא ניבאנו בשמך? הלא גירשנו בשמך שדים? הלא עשינו בשמך נפלאות?' ואז אני אטען בפניהם, 'מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני, עושי רשע!'" כולנו ראינו בבירור שבעולם הדתי יש אנשים רבים מדי העובדים בשם האדון, אבל מתנגדים לעבודתו של אלוהים באחרית הימים ומגנים אותה. כל אלה המאמינים באלוהים, אבל רק מכירים בכך שיש אלוהים ואינם יודעים שאלוהים הוא האמת, עלולים להתנגד לאלוהים, לתקוף את אלוהים, וחלל את שם אלוהים. מתוך ידיעה מסויימת של כתבי הקודש ודוקטרינות דתיות הם מאמינים שהם מחזיקים באמת ומכירים את אלוהים. הם אפילו מעזים לנאץ את עבודת רוח הקודש ולקרוא תיגר נגד המשיח בהתגלמותו. הדבר היחיד המצפה להם הוא המשפט והייסור הצודקים, המלכותיים ומלאי החימה של אלוהים. ביום שבו אלוהים יופיע בפומבי, כולם יתגלו!

מאנשים המטיפים את הבשורה במקומות שונים, שמענו לעיתים קרובות שרבים מאלה שבעבר התנגדו לעבודת האל הכול יכול, או שהפריעו לקבלת האל הכול יכול על ידי אנשים או חיבלו בה, נענשו וקוללו בדרגות שונות. ניתן לומר שזה, במידה מסויימת, מילא תפקיד ממריץ חיובי בעבודת הבשורה שלנו. כששמענו מידע זה, יכולנו רק לשבח את צדקתו של אלוהים. יתירה מזו, הודינו לאלוהים על ששמע את תפילותינו. בנוסף לכך, יראה והערצה לאלוהים עלו בליבנו באופן ספונטאני. אלוהים לא ייטוש את צאנו, ובוודאי שלא יפטור איש אשר עשה רע והתנגד לו. אלוהים נמצא בכל מקום והוא כול יכול, ושום כוח עויין אינו יכול להפריע לעבודתו של אלוהים. אלוהים הראה לנו מקרים כה רבים שבהם הרע נענש. אנחנו מאמינים שזוהי גם אזהרה חרישית לכל אחד ואחת מאיתנו. כך קיבצנו מקרים רבים של אנשים שנענשו, שהיקפם כולל את הכנסייה הקתולית וכיתות ופלגים משיחיים שונים. תקופת הזמן היא רק מ-1993 עד 2002, והמקומות כוללים 24 מחוזות וערים בעלות רשות מקומית. בסך הכול קיבצנו יותר מעשרת אלפים מקרים של אנשים שנענשו על שהתנגדו לאל הכול יכול, שמתוכם בחרנו יותר משמונה מאות ושבעים שהם טיפוסיים. אבל די במקרי הענישה האלה כדי שכול בני האדם ילמדו מהם לקח (השוו "מקרי ענישה טיפוסיים על התנגדות לאל הכול יכול").

מן המקרים המזעזעים האלה של אלה שנענשו על התנגדות לאלוהים זיהינו ארבעה סוגים של אנשים שהיו תקיפים יחסית בהתנגדותם לאלוהים:

הראשון: אנשים אלה רומו על ידי אחרים או שועבדו על ידי משרתים רשעים כתוצאה מאי-ידיעת עבודת רוח הקודש ואי-יכולת להבחין בה. כך הם הלכו אחריהם ועשו רע, וחיקו את דבריהם, באמירת דברים רבים של התנגדות לאלוהים ובעשיית מעשים רעים כדי למנוע אנשים מלקבל את עבודתו של אלוהים. אלוהים הטיל רק עונשים קלים על אנשים אלה, ולא שם קץ לחייהם. כמה מהם קיבלו מחלות מוזרות, ולכמה היו תאונות או בני משפחותיהם סבלו אסונות. אלוהים נתן לסוג זה של אנשים סיכוי להביע חרטה. מובן שהיו גם כמה קשי-עורף במיוחד שעדיין לא התעוררו לאחר שנענשו. הם המשיכו לעשות רע ולפיכך נכרתו.

השני: רוב האנשים האלה היו מנהיגים של קהילות דתיות וכיתות דתיות. הם עמדו לפני בחירה בין המשרה שלהם לבין אלוהים. למען משרתם הם ויתרו על דרך האמת, התנגדו בכוונה תחילה לעבודתו של אלוהים ושלטו באנשים שהיו תחת ידיהם. כדי ליהנות תמיד מן התועלת שמִשְרתם הביאה להם הם רימו והפילו אנשים בפח. נדמה שהם היו מאבדים את משרתם אילו איבדו את אנשיהם, והם לא יכלו לחיות בלי משרתם. משום כך הם עשו כל מה שהיה ביכולתם כדי להתחרות באלוהים על עמו הנבחר, כשהם קוראים לצאן אלוהים צאנם. הם היו צוררי משיח טיפוסיים. הם שירתו רק את משרתם ופרנסתם. ליבם הפך קשה יותר ויותר. הם נהנו מחסד אלוהים אך רצו גם לשלוט בעמו הנבחר של אלוהים, אף מבלי לתת לו את חופש הבחירה שהגיע לו. אלה היו אותם המשרתים הרשעים שניבא האדון ישוע. אלוהים גם העניש את האנשים האלה בדרגות שונות לפי התנהגותם, וגם נתן להם הזדמנות להביע חרטה. אלא שכמה מהם הרחיקו לכת אף יותר, והעדיפו למות מאשר להביע חרטה. ולפיכך אלוהים שם קץ לחייהם. אלה שריסנו את עצמם או פסקו מלעשות רע לאחר שנענשו - אלוהים חס על חייהם ועדיין ממתין לחרטתם.

השלישי: אנשים אלה היו בעבר אחוזי רוח רעה, או במקרים אחדים נשענו על רוחות רעות כדי להפגין כוחות על-טבעיים. אנשים אלה האמינו בעבודת הרוחות הרעות שבקרבם, אבל לא היה להם שום ידע של עבודת רוח הקודש. כתוצאה מכך, כשהטיפו להם על עבודתו החדשה של אלוהים, היא עוררה בהם התנגדות חזקה. סוג זה של אנשים היה עויין במיוחד לעבודת רוח הקודש, והם תיעבו יותר מכול את האמת שהביע אלוהים. בכל הפלגים והכיתות הדתיים קול התנגדותם לאלוהים היה החזק ביותר, פעולותיהם היו הזדוניות ביותר, והתנגדותם לאלוהים היתה התוקפנית והעזה ביותר. אנשים אלה היו הכלי בידי הרוחות הרעות, אויבי אלוהים, ושותפיו של השטן לדבר עבירה, וכך כולם בסופו של דבר קוללו, ונגזרו עליהם אבדון והרס.

הרביעי: אנשים אלה שנענשו היו עמודי התווך שאומנו על ידי כנסיית שלושת העצמי. הם עשו שירות ומסרו את חייהם במיוחד למפלגה הקומוניסטית , והיתה בהם איבה לכל אלה שבאמת האמינו באלוהים. נתמכים בכוח המדינה, הם רדפו את אלה שבאמת הלכו אחרי אלוהים ונשאו לו עדות, תוך שהם משמשים כלים בידי הממשלה. הם החזיקו את "קערת האורז" שהוענקה על ידי המפלגה הקומוניסטית, דיברו ומסרו את חייהם למפלגה הקומוניסטית והפכו לדובריה של המפלגה הקומוניסטית בעולם הדתי. המפלגה הקומוניסטית שלטה בהם למעשה. לאנשים אלה היו משרות שליטה בכנסיות ברוב המקומות, והם שלטו במאמינים בורים רבים שהיו תחת ידיהם. אנשים אלה לא היו אלא שדים שהתנגדו לאלוהים. הם היו באמת חסרי אמונה במשיחיות. על אף שהם השתוללו במשך זמן-מה, נגזר עליהם להיות מקוללים ולהישמד.

אלוהים העניש את כל אותן דמויות ידועות בכנסייה הקתולית, וגם בכיתות ופלגים משיחיים שונים, משום שגינו את עבודתו של אלוהים ועיכבו את רצון אלוהים מלהתבצע. האין זה עניין שכדאי לאנשים לשקול אותו? אילו מי שהם מתנגדים לו לא היה אלוהים, מי היה מעניש אותם ושם קץ לחייהם? אילו הם באמת היו שייכים לאלוהים, למי היה הכוח לקחת את חייהם מידי אלוהים? האם אינכם מכירים בצדקת אלוהים?

מן המקרים של ארבעת סוגי האנשים האלה ופעולותיהם אנחנו רואים בבירור שמטבעם הם לא אהבו את האמת. היתה להם גישה עויינת כלפי עבודת אלוהים לישועת בני האדם ושינויים על-ידי שפיטה וייסור, הם תיעבו בצורה קיצונית את דבר אלוהים שחשף את אופי האדם וחדר אל נפש בני האדם, ואפילו יצאו מכליהם כאילו ביאת אלוהים הפריעה לחלומם הנעים. כך ליבם המתלונן כנגד אלוהים ואופיים המתמרד כנגד אלוהים נחשפו לגמרי. הם אפילו גינו את אלוהים, חיללו את שמו והתנגדו לו ללא נקיפות מצפון, מלאי שחצנות מתנשאת. הם היו הרבה יותר רעים מהפרושים שרדפו את האדון ישוע לפני אלפיים שנה. מעשיהם הרעים הובילו בסופו של דבר כך שהם נענשו וקוללו. רבים מהם הבינו שבאמת אין לפגוע בטבע אלוהים , רק כשהמוות קרב ובא. אבל הם יכלו רק לבכות ולחרוק שיניים בחשיכה. העובדות הוכיחו שאלה שצלבו את המשיח פעם נוספת יידונו למוות!

האל הכול יכול אמר: "המלכות מתפשטת בקרב בני האדם, היא מתגבשת בקרב בני האדם, היא קמה בקרב האנושות – אין אף כוח בעולם שיכול להשמיד את מלכותי. מתוך בני עמי המצויים במלכות כיום, מי מכם אינו בן אנוש בן בני אנוש? מי מכם מצוי מחוץ למצב האנושי? כשנקודת ההתחלה החדשה שלי תוכרז בפני ההמון, איך האנושות תגיב לכך? ראיתם במו עיניכם את מצבה של האנושות. אתם כבר לא מטפחים תקוות לשרוד בעולם הזה לעולמים, נכון? אני מהלך כעת במרחב בקרב בני עמי. אני חי בקרב בני עמי. כיום, בני האדם שאוהבים אותי באמת ובתמים הם ברוכים. בני האדם שנשמעים לי הם ברוכים, והם לבטח ישהו במלכותי. בני האדם שמכירים אותי הם ברוכים, והם לבטח יזכו לכוח במלכותי. בני האדם שמחפשים אותי הם ברוכים, והם לבטח יחלצו מכבלי השטן וייהנו מברכותיי. בני האדם שמסוגלים לזנוח את עצמם הם ברוכים, והם לבטח יזכו ברכושי וינחלו את השפע שבמלכותי. אני אנציח את בני האדם שמתרוצצים למעני, אאמץ ללבי בשמחה את בני האדם שעושים מעל ומעבר למעני, ואעניק הנאה לבני האדם המעלים לי קורבן מנחה. אני אברך את בני האדם שנהנים מדבריי – הם יהיו לבטח עמודי התווך התומכים את קורות מלכותי, הם יזכו לבטח בשפע מאין כמוהו בביתי, ואיש לא יוכל להשתוות אליהם. האם אי-פעם קיבלתם את הברכות שהוענקו לכם? האם אי-פעם דרשתם את הדברים שהובטחו לכם? תחת ההכוונה של אורי, תיחלצו לבטח מאחיזת החנק של כוחות החושך. לבטח לא תאבדו את האור המכוון אתכם בחשכה. לבטח תהיו אדוני הבריאה כולה. לבטח תתגברו על השטן. עם תבוסתה של מלכות התנין הגדול האדום כאש, לבטח תהיו בקרב ההמונים שיישאו עדות על הניצחון שלי. לבטח תהיו נחושים ויציבים בארץ סינים. באמצעות הייסורים שתסבלו, אתם תנחלו את ברכתי, ולבטח תאירו את כל קצווי התבל בכבודי".

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

א. התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

בדומה למאות מיליוני חסידים אחרים של אדוננו ישוע המשיח, אנחנו מצייתים לחוקים ולדברות של כתבי הקודש, נהנים מחסדו השופע של אדוננו ישוע המשיח ומתאספים, מתפללים, מהללים ומשרתים בשם אדוננו ישוע המשיח – ואת כל אלה אנחנו עושים תחת עינו הפקוחה והגנתו של אלוהים. לעתים תכופות אנחנו חלשים ולעתים תכופות אנחנו חזקים. אנחנו מאמינים שכל מעשינו עולים בקנה אחד עם משנתו של אלוהים. אם כן, מן הסתם אנחנו גם מאמינים שאנחנו הולכים בדרך ההישמעות לרצונו של האב שבשמיים. אנחנו כמהים לשובו של ישוע אדוננו, לביאתו המכובדת של ישוע אדוננו, לקץ החיים שלנו על פני האדמה, להופעת המלכות, ולכול מה שנחזה בספר ההתגלות: אדוננו מגיע, ומביא אסון, וגומל לצדיקים ומעניש את הרשעים, ומעלה למרומים את כל חסידיו, המברכים על חזרתו, לפגוש את אלוהים. בכל פעם שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מתרגשים באופן בלתי נמנע. אנחנו אסירי תודה על כך שנולדנו באחרית הימים, ועל כך שהתמזל מזלנו להיות עדים לביאתו של אדוננו. הרדיפות שסבלנו היו בתמורה ל"כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד"; איזו ברכה אדירה! לעתים קרובות, כל הכמיהה הזאת והחסד שמעניק לנו אדוננו הופכים אותנו לצלולים בתפילתנו, ומאחדים אותנו לעתים קרובות יותר. אולי בשנה הבאה, אולי מחר ואולי אפילו מוקדם יותר, כשהאדם לא יצפה לזה, פתאום יגיע אדוננו ויופיע בקרב קבוצת בני אדם שהמתינו לו בדריכות.

ד. הפצת בשורת מלכות האל הכול יכול בסין

בשנת 1995 החלה רשמית בסין היבשתית עבודת נשיאת העדות לבשורת המלכות של האל הכול יכול. דרך הכרת התודה שלנו לאלוהים, ובאהבה שהייתה אהבת אמת, נשאנו עדות להופעתו ולעבודתו של האל הכול יכול בפני האחים והאחיות בפלגים ובכיתות הדתיים השונים. לא תיארנו לעצמנו שנסבול התנגדות קיצונית והשמצות קיצוניות מצד מנהיגיהם. כל שיכולנו לעשות היה לבוא לפני האל הכול יכול כדי להתפלל ברצינות רבה ולהתחנן בפני אלוהים שיעבוד בכבודו ובעצמו. משנת 1997 והלאה ראינו את רוח הקודש עובדת בקנה מידה נרחב ביותר. הייתה עלייה מהירה במספר החברים בכנסיות במקומות שונים. באותו הזמן התרחשו אותות ומופתים רבים, ואנשים רבים מהפלגים והכיתות הדתיים השונים שבו אל האל הכול יכול כתוצאה מהגילויים של אלוהים או מכך שחזו באותות ומופתים האלה. אילו רוח הקודש לא הייתה עובדת, מה היו יכולים בני האדם לעשות? זה גרם לנו להגיע להבנה: על אףi שהבנו כמה אמיתות, לא יכולנו לשאת עדות על האל הכול יכול אך ורק באמצעות החוזק האנושי שלנו. לאחר שהאנשים האלה מהפלגים והכיתות הדתיים השונים קיבלו את האל הכול יכול, הם בהדרגה הגיעו בלבם להכרה באל הכול יכול דרך אכילה ושתייה של דבר האל הכול יכול ומתוך הנאה מהם, ולאחר זמן-מה התפתחה בהם אמונה כנה וציות אמיתי. אנשים מכל הפלגים והכיתות הדתיים נישאו כך אל לפני כיסא הכבוד, ושוב לא ציפו "לפגוש את האדון בשמיים" כפי שהם דמיינו לעצמם בעבר.

ב. מבוא קצר לרקע של הופעתו ועבודתו של המשיח של אחרית הימים בסין

סין היא הארץ שבה שוכן התנין הגדול האדום כאש, והיא המקום שהתנגד לאלוהים וגינה אותו באופן החמור ביותר במהלך ההיסטוריה. סין היא כמו מעוז שדים ובית סוהר בלתי-חדיר ובלתי-עביר הנשלט על ידי השטן. יתר על כן, השלטון של התנין הגדול האדום כאש עומד על המשמר בכל הרמות והוא הציב הסדרי הגנה בכל משק בית. כתוצאה מכך, אין מקום קשה יותר מסין להפיץ בו את בשורת אלוהים ולבצע בו את עבודת אלוהים. כאשר המפלגה הקומוניסטית הסינית תפסה את השלטון ב-1949, אמונות דתיות בסין היבשתית דוכאו והוחרמו לחלוטין. מיליוני נוצרים סבלו השפלה פומבית ועינויים, וכן כליאה בבתי סוהר. כל הכנסיות פונו ונסגרו לחלוטין. אפילו פגישות ביתיות נאסרו על פי חוק. אם אנשים היו נתפסים בהשתתפות בהתוועדות, הם היו נכלאים בבית סוהר ואפילו היו עלולים להיות נידונים לעריפת ראשם. באותו זמן, פעילויות דתיות כמעט נעלמו מבלי להותיר עקבות. נוצרים מעטים בלבד המשיכו להאמין באלוהים, אך הם רק היו יכולים להתפלל לאלוהים בשקט ולשיר מזמורי תודה ושבח לאלוהים בלבבם, כשהם מפצירים באלוהים להשיב את הכנסייה לחיים. בסופו של דבר, ב-1981, הכנסייה אכן שבה לחיים ורוח הקודש החלה לעבוד בסין בהיקף נרחב. כנסיות צצו כפטריות לאחר הגשם, ויותר ויותר אנשים התחילו להאמין באלוהים. ב-1983, כשתחיית הכנסייה הגיעה לשיאה, המפלגה הקומוניסטית הסינית החלה בסבב חדש של דיכוי אכזרי. מיליוני אנשים נעצרו, עוכבו לחקירה, וחונכו באמצעות עבודה. השלטון של התנין הגדול האדום כאש התיר למאמינים להצטרף רק ל"כנסיית שלושת-העצמי הפטריוטי" שיוסדה על ידי הממשלה. המפלגה הקומוניסטית הסינית ייסדה את "כנסיית שלושת-העצמי הפטריוטי" בניסיון לחסל את הכנסיות הביתיות המחתרתיות ולהביא את אלה המאמינים באדון באמונה שלמה תחת פיקוח הממשלה. אנשי המפלגה הקומוניסטית הסינית האמינו שזוהי הדרך היחידה להשיג את מטרתם, החרמת האמונה הדתית והפיכת סין למדינה בלי אלוהים. אולם, רוח הקודש המשיכה לעשות עבודה רבה בכנסיות הביתיות ובאנשים שמאמינים באמת ובתמים באלוהים, ולמפלגה הקומוניסטית הסינית לא הייתה שום דרך לעצור אותה. באותו זמן, בכנסיות הביתיות שבהן פעלה רוח הקודש, הופיע בחשאיות משיח אחרית הימים כדי לבצע את עבודתו, והחל להביע את האמת ולבצע, תחילה בבית האלוהים, את עבודת השיפוט.

ג. מקורה והתפתחותה של כנסיית האל הכול יכול

כנסיית האל הכול יכול נוצרה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול – ישוע האדון ששב – המשיח של אחרית הימים, וגם תחת שיפוטו וייסורו הצודקים. הכנסייה כוללת את כול אלו שמקבלים באמת ובתמים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אשר דבר האל כובש ומושיע אותם. את הכנסייה ייסד אך ורק האל הכול יכול, באופן אישי. הוא מנהיג ורועה את הכנסייה באופן אישי - אף אדם לא ייסד את הכנסייה. זוהי עובדה שבה מכירים כל האנשים הנבחרים בכנסיית האל הכול יכול.