כיצד באה לעולם כנסיית האל הכול יכול?

2017 אוקטובר 31

כמו הכנסיות במשיחיות, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בשל עבודתו של אלוהים בהתגלמותו. הכנסיות במשיחיות נוצרו בשל הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו בהתגלמותו, ואילו כנסיית האל הכול יכול נוסדה בשל הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול בהתגלמותו באחרית הימים. לפיכך, כנסיות לכל אורך העידנים נוסדו בשל הופעתו ועבודתו של אלוהים בהתגלמותו. בעבודה הכרוכה בכל אחד משלבי התגלמותו של אלוהים מובעות אמיתות רבות, ואנשים רבים מקבלים את אלוהים והופכים לחסידיו הודות לאותן האמיתות שאלוהים מבטא, ובכך נוצרות כנסיות. מתוך זאת ניתן לראות שכנסיות נוצרות על ידי האנשים המקבלים את עבודתו של אלוהים והנעשים חסידיו. אסיפות אלו של נבחרי אלוהים קרויות כנסיות. כנסיות משיחיות נוצרו בשל הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו בהתגלמותו לפני אלפיים שנה. ישוע אדוננו הטיף: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קָרבה" (מתי ד' 17), עשה את עבודת הגאולה, וביטא אמיתות שעל אנשי עידן החסד להיווכח בהן וליישמן. בעקבות זאת אנשים רבים החלו להאמין בישוע ולהיעשות חסידיו, וכך נוצרו הכנסיות של אותם הימים. לאחר מכן, בשורת ישוע אדונו התפשטה לכל ארץ ואזור עד לאחרית הימים, כאשר היא הגיעה לכל קצווי תבל וכנסיות משיחיות הופיעו בכל ארץ וארץ. אלו היו כנסיות עידן החסד. במהלך השלבים האחרונים של אחרית הימים, האל הכול יכול מופיע בהתגלמותו ועובד בסין היבשתית. על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו בעידן החסד, האל הכול יכול מוציא לפועל את עבודה שנובאה בכתבי הקודש, לאמור, "שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17). האל הכול יכול מגלה לכל האנושות את כל תעלומותיה של תכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים ומביע את כל האמיתות הדרושות לטיהורה וישועתה של האנושות. לאור הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול של אחרית הימים, אנשים רבים מכל פלג שבעולם הדתי – אנשים המאמינים באלוהים מזה שנים רבות – שמעו לבסוף את קולו של אלוהים וראו שישוע אדוננו שב ומבצע את עבודת השיפוט של אחרית הימים. הם וידאו שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב, ולכן הם קיבלו את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים. בסין היבשתית, לפחות כמה מיליוני אנשים (עשרות מיליונים, לפי הנתונים הסטטיסטיים של ממשלת סין הקומוניסטית) קיבלו את האל הכול יכול והפכו לחסידיו. לפיכך, כנסיית האל הכול יכול היא אך ורק תולדה של הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול. היא נוסדה באופן אישי על ידי האל הכול יכול, ולא על ידי אף אדם. כל משיחי החבר בכנסיית האל הכול יכול מכיר באופן מלא בכך שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב, המשיח של אחרית הימים והופעה של אלוהים. המשיחיים בכנסיית האל הכול יכול מתפללים לשמו של האל הכול יכול. הם קוראים את דבריו של האל הכול יכול, מאזינים להם ומשתפים אותם. הם נצמדים לכל האמיתות שמביע האל הכול יכול. אמיתות אלו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק באחרית הימים. בעבודתו, אלוהי אחרית הימים בהתגלמותו גם מינה באופן אישי אדם שבו אלוהים משתמש, והעיד עליו שהוא יוכל לשתף פעולה בעבודתו של אלוהים – ממש כפי שישוע אדוננו בחר ומינה באופן אישי את שנים עשר השליחים כאשר עבד. יחד עם זאת, אותם האנשים שאלוהים משתמש בהם רק משתפים פעולה בעבודתו של אלוהים ואינם יכולים לעבוד במקום אלוהים. הם לא ייסדו את הכנסיות והם אינם אלו שבהם מאמינים נבחריו של אלוהים – נבחריו של אלוהים אינם הופכים לחסידיהם של אלו שמשתפים פעולה בעבודתו של אלוהים. לא פאולוס ולא השליחים האחרים הם שהקימו את כנסיות עידן החסד. הן הוקמו בזכות עבודתו של ישוע אדוננו; הן יוסדו באופן אישי על ידי ישוע אדוננו. בדומה לכך, את כנסיית האל הכול יכול של אחרית הימים לא ייסד האדם שאלוהים משתמש בו, אלא היא נולדה מתוך עבודתו של האל הכול יכול. האל הכול יכול ייסד אותה באופן אישי והוא רועה אותה אישית. האיש שאלוהים משתמש בו רק משקה את הכנסיות, מכלכל את צרכיהן ומנחה אותן, ובכך הוא ממלא את חובתו. הגם שהאיש שאלוהים משתמש בו מנחה את נבחריו של אלוהים, משקה אותם ומכלכל את צרכיהם, זה שהם מאמינים בו ונשמעים לו הוא האל הכול יכול – זוהי עובדה שאינה ניתנת להכחשה. רוב אנשי כנסיית האל הכול יכול הם אנשים מכיתות ופלגים שונים, המאמינים באלוהים מזה שנים רבות. כולם מבינים את כתבי הקודש, והם מעידים בפני אותן הכיתות ואותם הפלגים שישוע אדוננו הגיע, שהוא האל הכול יכול ושהוא עשה את עבודת השפיטה של אחרית הימים. כאשר הם רואים שדברי האל הכול יכול הם האמת ושהם קולו של אלוהים, רבים בסופו של דבר מקבלים את האל הכול יכול. הם מהווים את קבוצת האנשים הראשונה שנעשית מעורבת בענייניו של אלוהים. כנסיית האל הכול יכול הייתה מורכבת מראשיתה ממשיחיים – קתולים לצד כיתות ופלגים אחרים – שקיבלו את שמו של האל הכול יכול. כיום רוב האנשים מהכיתות ומהפלגים השונים החלו לחקור את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, ובכך הם מקיימים את הנבואה התנ"כית "ונהרו אליו, כל-הגוים" (ישעיהו ב' 2). בסופו של דבר, כל המאמינים באלוהים באמת ישובו אל האל הכול יכול. הדבר הוא בלתי נמנע, היות שאלוהים תכנן זאת מזמן – זהו צו האלוהים ואיש אינו יכול לשנותו!

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

מקור שגשוגו של הברק ממזרח

בכל פעם שהברק ממזרח מוזכר, אחים ואחיות רבים לאמונה באל משתוממים: מדוע זה שככל שהקהילה הדתית ככללה מתנוונת ונעשית שוממה יותר, וככל שכל פלג...