אלוהים מתכוון להשמיד את העולם במבול. הוא מורה לנח לבנות תיבה

(בראשית ו' 9-14) אלה תולדת נח: נח איש צדיק תמים היה בדרתיו. את־האלהים התהלך־נח. ויולד נח שלשה בנים: את־שם את־חם ואת יפת. ותשחת הארץ לפני האלהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלהים את־הארץ, והנה נשחתה, כי־השחית כל־בשר את־דרכו על־…

2018-05-15 10:08:49

ברכת האל לנח אחרי המבול

ברכת האל לנח אחרי המבול

(בראשית ט' 1-6) ויברך אלהים את־נח ואת־בניו ויאמר להם: "פרו ורבו ומלאו את־הארץ, ומוראכם וחתכם יהיה על כל־חית הארץ ועל כל־עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה, ובכל־דגי הים בידכם נתנו. כל־רמש אשר הוא־חי לכם יהיה לאכלה, כירק עשב נת…

2018-05-15 10:10:41

אלוהים יוצר את הקשת בענן כסמל לבריתו עם האדם

(בראשית ט' 11-13) והקמתי את־בריתי אתכם, ולא־יכרת כל־בשר עוד ממי המבול, ולא־יהיה עוד מבול לשחת הארץ. ויאמר אלהים: "זאת אות־הברית אשר־אני נתן ביני וביניכם, ובין כל־נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם. את־קשתי נתתי בענן והיתה לאות ב…

2018-05-15 10:13:17