אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מדוע אלוהים לא מושיע את בני האדם שרוחות רעות עובדות עליהם ואת בני האדם ששדים דבקו בהם?

השיתוף של האדם:

האספקט הרביעי הוא זה: עליך להכיר בקדושתו של אלוהים, ועליך להיפטר מכל הדברים המטונפים שהושחתו על ידי השטן או ששייכים לו, משום שאלוהים הוא קדוש. כך, כל רוח טמאה וזדונית לא תשרוד זמן רב – את כולן יש להשמיד. אלוהים לא אוהב אנשים מסוג זה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

אנשים אחוזי דיבוק מביאים לידי ביטוי בחייהם אופי של שדים, אופי שנובע מהרוחות הרעות ששוכנות בהם. אופיין של הרוחות הרעות הופך לטבעם הפנימי של האנשים שהשדים דבקו בהם. טבעו הספציפי של כל אדם תלוי ברוח הספציפית ששוכנת בו, וטבעו של האדם קובע את אופיו המושחת. זוהי האמת לאמיתה. אלה שנבחרו בידי אלוהים כחלק מהגזירה הקדומה הם כולם אנשים בעלי נשמות אנושיות. נטולי הנשמות האנושיות הם אלה שרוחות רעות שונות השתלטו עליהם. לפיכך, אנשים אלה שייכים לרוחות רעות ונוראות, ואלוהים אינו מעוניין בישועתם. מטרתו של אלוהים היא להושיע את בעלי הנשמות האנושיות. למרות שאנשים בעלי נשמות אנושיות הושחתו בידי השטן, ולכן הם מתנגדים לאלוהים כחלק מטבעם, הם עדיין יכולים להיטהר ולהיוושע לחלוטין. מכיוון שהם בעלי נשמה אנושית ובעלי תכונות אנושיות טבעיות, ובמהותם הם טובים משהו, הם יכולים לזכות בישועת אלוהים. רק אנשים נטולי נשמה אנושית הם באמת חיות רעות או שדים, מפלצות בגוף אדם, ולכן אלוהים אינו מושיע אותם; הם אינם חלק מהאנושות. האנושות שאליה פונה אלוהים אינה כוללת אותם.

מתוך 'בשיתוף ובדרשה על ההיווכחות בחיים'

שימו לב כמה אנשים יש בעולם הדתי שהם אחוזי רוחות רעות. עבודתן של הרוחות הרעות הוליכה אותם שולל. הם האמינו באלוהים במשך עשר או עשרים שנים, חלקם אפילו האמינו בו במשך חיים שלמים. הם האמינו בו עד הגיעם לגיל שבעים או שמונים. הם עדיין מתייחסים לעבודתן של הרוחות הרעות כאילו זו עבודתה של רוח הקודש. הבט בטבע של אנשים אלה. הם משקרים הרבה. הם מזויפים וערמומיים מאוד. הם מרמים אנשים רבים. אין להם אפילו מעט מאופי אנושי רגיל. במה נוכל להבחין בדברים האלה? הם חוו את עבודתן של רוחות רעות במשך זמן כה רב, וזו התוצאה. מה זה אומר? זה מצביע על כך שלרוחות רעות אין את האמת. רוחות רעות הן לא האמת, ואין ביכולתן להושיע את האדם. על כן, אם אנשים מקבלים על עצמם את עבודתן של רוחות רעות, הם רק נפגעים. הם יכולים רק להפוך למושחתים יותר, ובסופו של דבר, הם הורסים את עצמם. כעת ברור לנו דבר אחד: כל אחוזי הרוחות הרעות הם אנשים שאלוהים לא מושיע. כל אלה שאלוהים ייעד ובחר מראש הם אנשים שאלוהים מגן עליהם, והוא לא ייתן להם להיאחז בידי רוחות רעות. עתה יש לנו הבנה בסיסית בעניין זה. לאור זאת, משפחתו של אלוהים חייבת לגרש מתוכה את אחוזי הרוחות הרעות. במהלך עידן החסד, ישוע אדוננו ריפא אנשים וגירש שדים כדרך להעיד על כול-יכולתו של אלוהים. באיזה אופן אלוהים הוא כול-יכול? כל שד ורוח רעה מפחדים ממנו. אלוהים שולט בהם באופן מלא. אם הוא רוצה שהם יעזבו מישהו, הם יעזבו. אם הוא מצווה עליהם לברוח, הם יברחו בצייתנות. זו הסיבה שאנו רואים באלוהים שליט אוניברסלי וכול-יכול. השטן הוא רק רוח רעה שמשרתת את אלוהים. בסופו של דבר, אלוהים ילכוד את השטן וישמיד אותו. במהלך עידן החסד, אלוהים נקט רק צעד אחד של עדות, עדות שהביעה את כול-יכולתו. בעת עידן המלכות, אלוהים יושיע לגמרי את כל האנשים שהוא ייעד ובחר מראש. זו הסיבה שבעטיה אלוהים לא יציל את אחוזי הרוחות הרעות – הם מטרות לחיסול מבחינתו.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

פוסט בנושא דומה