אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מהו דיבוק של שדים? כיצד מתבטא דיבוק של שדים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

האם אתה מסוגל להרגיש את נפשך? האם אתה מסוגל לגעת בנפשך? האם אתה מסוגל לחוש מה נפשך עושה? אינך יודע, נכון? אם אתה מסוגל לחוש ולתפוס דבר כגון זה, מדובר ברוח אחרת הנמצאת בקרבך ועושה דבר-מה בכוח – שולטת בפעולותיך ובדבריך. זהו דבר חיצוני לך, שאינו שייך לך. אלו שרוח רעה שוכנת בקרבם מנוסים בכך מאוד.

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה.

מתוך 'הכרת עבודתו של אלוהים כיום' ב'הדבר מופיע בבשר'

אילו באחרית הימים, הופיע "אל" זהה לישוע, שהיה מרפא חולים, מגרש שדים ונצלב למען האדם, "האל" הזה, למרות היותו זהה לתיאורו של אלוהים בכתבי הקודש ועל אף שקל לאדם לקבלו, לא היה במהותו בשר ודם שעוטה רוח אלוהים, אלא רוח רעה.

מתוך 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שרוחות רעות משתלטות עליהם ואשר קוראים בעקשנות, "אני אלוהים!" אולם בסופו של דבר, הם לא יכולים להישאר על עומדם, מכיוון שהם פועלים מטעם הישות הלא נכונה. הם מייצגים את השטן, ורוח הקודש לא שמה לב אליהם. בלי קשר לשאלות כמה תרוממו את עצמכם וכמה חזק תקראו, אתם בכל זאת יצירים נבראים וישויות ששייכות לשטן. ...אתם לא יכולים לפנות את הדרך לעידן חדש, אתם לא יכולים לשים קץ לישן, ואתם לא יכולים לפתוח עידן חדש או לעשות עבודה חדשה. לפיכך, אתם לא יכולים להיקרא בשם אלוהים!

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (1)' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

אם קיימים אנשים שיכולים לדבר על דברים שאחרים אינם יודעים, שיכולים לומר להם את עתידם ושיכולים לומר מה יקרה לארצות מסוימות, הם אינם דוברים בהכרח את דברי אלוהים. רוחות רעות מסוגלות גם הן לעשות דברים אלה. לדוגמה, אם היום תשאל אותם: "מה יקרה לי בעתיד?" הם יאמרו לך איזה מין אסון ייחת עליך או מתי תמות או מה יקרה למשפחתך. במקרים רבים דברים אלה מתגשמים. אך להיות מסוגל לדבר על דברים כאלו אינו מה שאלוהים הנו ואינו חלק מעבודתו של אלוהים. נקודה זו חייבת להיות ברורה לך. אלה הם העניינים הפעוטים שהרוחות הרעות מצטיינות בהם. אלוהים אינו עוסק בדברים כאלה. ראה מה אלוהים עושה בכל פעם שהוא מתגלם כבשר ודם. אלוהים עושה את עבודת הושעת האנושות, הוא אינו מנבא מה יקרה לבני האדם, כמה זמן הם יחיו, כמה ילדים יהיו להם או מתי ייחת עליהם אסון. האם אלוהים ניבא אי-פעם דברים כאלה? לא. עכשיו, מה דעתך, האם אלוהים יודע דברים כאלה? ברור שהוא יודע, משום שהוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים. רק אלוהים מכיר אותם בצורה הטובה ביותר, ואילו הידע של הרוחות הרעות מוגבל. מה הרוחות הרעות מסוגלות לדעת? הרוחות הרעות יודעות את גורלותיהם של אדם, מדינה או אומה. הן אינן יודעות דבר אודות ניהולו של אלוהים. הן אינן יודעות מה יהיה סופה של האנושות או מהו היעד האמיתי של האנושות, ופחות מכך הן יודעות מתי יגיע העולם לקצו ומלכות האלוהים תגיע או איך ייראו הנופים היפים של המלכות. הן אינן יודעות דבר על כך, אף לא רוח אחת יודעת. רק אלוהים יודע דברים כאלה, ולכן אלוהים הוא יודע כול, ואילו ידיעתן של הרוחות הרעות מוגבלת ביותר. אנו יודעים שהנביאים הגדולים ביותר בעולם דיברו על מה שיהיה באחרית הימים, וכיום דבריהם התגשמו. עם זאת, הם לא ידעו איזו עבודה אלוהים יעשה במהלך אחרית הימים, ופחות מכך הם ידעו מה אלוהים רוצה להשיג, כיצד תמומש מלכות אלף השנים או מי ייכנס למלכות האלוהים וישרוד. יתרה מכך, הם לא ידעו דבר על מה שיקרה במלכות האלוהים לאחר מכן. אין רוח רעה שיודעת דברים כאלה; רק אלוהים עצמו יודע, ולכן הרוחות הרעות אינן מסוגלות כלל לדעת דבר כלשהו הקשור לתוכנית הניהול של אלוהים. אם תשאל אותן: "מהו גורלי? מהי יקרה למשפחתי?" חלק מהרוחות הרעות יהיו מסוגלות לתת לך תשובה ברורה. אך אם תשאל אותן: "מה יהיה בעתיד היעד שלי באמונה באלוהים? האם אשרוד?" הן לא ידעו לענות. הידע של הרוחות הרעות מוגבל מאוד. אם רוח רעה יכולה לומר לא יותר מכמה דברים מוגבלים, האם היא יכולה להיות אלוהים? לא, היא רוח רעה. כאשר רוח רעה יכולה לספר לבני אדם דברים שהם אינם יודעים, לספר להם על עתידם, ואף לספר להם על האדם שהיו בעבר ועל דברים שעשו בעבר, אם יש מי שחושב שדבר זה הוא אלוהי באמת, האין הוא מגוחך? הדבר מוכיח שאתה בור גמור בכל הנוגע לאלוהים. אתה תופס את כישוריהם הקטנים של הרוחות הרעות כמשהו מאוד אלוהי, ומתייחס אליהן כמו לאלוהים. האם אתה יודע דבר על היותו של אלוהים כול יכול? לכן, אם אנו מכירים היום את כול-יכולתו ואת עבודתו של אלוהים, שום רוח רעה, בלי קשר לאותות ולמופתים שהיא תעשה, לא תוכל להוליך אותנו שולל, מכיוון שיש לפחות דבר אחד שאנו יכולים להיות בטוחים לגביו: הרוחות הרעות אינן האמת, הן אינן מסוגלות לעשות את עבודת אלוהים, הן אינן הבורא, הן אינן מסוגלות להושיע את האנושות, והן יכולות רק להשחית את האנושות.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

ישנם רק שני סוגי מצבים שבהם רוחות רעות מרמות את האדם: הסוג הראשון הוא עבודתן העל-טבעית של רוחות רעות, והשני הוא הוא לידתן המחודשת. אלה שמתנגדים לאלוהים ולאמת, כמו שד התנין הגדול האדום כאש, הם גם רוחות רעות, אם כי ערמומויות וזדוניות יותר מאחרות. ישנן רוחות רעות שמשתלטות על גופם של אנשים בשלב מסוים בחייהם, וישנן רוחות רעות, כמו התנין הגדול האדום כאש, שנולדות מחדש כשדים. הופעתן כמעט אף פעם אינה על-טבעית, אך הן מתנגדות לאמת במרץ, ואף נוגדות את אלוהים ומתנגדות לו בפראות. על אף שכלפי חוץ לא ניתן להבחין בעבודתן העל-טבעית של רוחות רעות ולא ניתן לראות את הסימנים של דיבוק בידי שדים, הללו למעשה שייכים לשדים שנולדו מחדש. שדים שנולדו מחדש הם תופעה נורמלית ולא על-טבעית, אך הם עויינים לאמת; זה די ברור. האם אתה חושב שהתנין הגדול האדום כאש הוא קבוצת שדים? האם אתה יכול לראות שהם אחוזי שדים או מחזיקים בעבודתן של רוחות רעות? אינך יכול, משום שהן נראות נורמליות מאוד. דבר זה מוכיח שמדובר בשדים שנולדו מחדש. למשל, כל הפוליטיקטאים וראשי הממשלות שמתנגדים לאלוהים, הם שדים שנולדו מחדש. אם תטען שרק אנשים שמחזיקים בעבודתן של רוחות רעות הם אחוזי שדים, ושהם בעצמם רוחות רעות, האם זה אומר ששדים שנולדו מחדש אינם רוחות רעות? לא, אין זה נכון בפועל. ישנן רוחות רעות רבות שמסוות את עצמן ביעילות כה רבה עד שלא תוכל להבחין בהן – אלה הן שדים שנולדו מחדש.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

פוסט בנושא דומה