עשרת הדיברות - מהו רצון האל שמשתקף בהן ובחוקים?

2019 פברואר 21

מאת צ'נג שין

אני בטוח שכל אחד מאיתנו, המאמינים באלוהים, מכיר את עשרת הדברות ואת החוקים. אבל האם אנו מודעים לחשיבותם של עשרת הדיברות והחוקים עבור האנושות? האם אנו יודעים מהי המשמעות המעמיקה שיש להם מבחינתנו? היום נבחן את הנושא ונדון בו ביחד.

לפי דברי האל: "כלומר כשאלוהים החל בעבודה הרשמית של תוכנית הניהול שלו, הוא תיקן תקנות רבות שעל האדם לשמור. התקנות האלה נועדו לאפשר לאדם לחיות חיים רגילים של אדם על פני האדמה – חיים רגילים של אדם רגיל שהם בלתי נפרדים מאלוהים ומהנחייתו. ראשית, אמר אלוהים לאדם כיצד לבנות ולהתקין מזבחות. לאחר מכן, הוא אמר לאדם כיצד להקריב קורבנות וקבע כיצד על האדם לחיות – למה עליו לשים לבו במהלך חייו, למה עליו לציית ומה מותר ואסור לו לעשות. מה שאלוהים פרש בפני האדם הקיף את הכל. באמצעות המנהגים, התקנות והעקרונות האלה, הוא תקנן את התנהגותם של האנשים, הנחה את חייהם, הנחה את הכנסתם בחוקיו של אלוהים, הנחה אותם לבוא לפני מזבח אלוהים, הנחה אותם כיצד לחיות בקרב כל הדברים שברא אלוהים עבור האדם שהיה להם סדר, קביעות ומתינות. ראשית, אלוהים עשה שימוש בתקנות ובעקרונות הפשוטים האלה כדי להציב גבולות לאדם, כדי שעל פני האדמה יהיו לאדם חיים רגילים של עבודת אל – שיהיו לו חיים רגילים של אדם. זהו התוכן המסוים של תחילת תוכנית הניהול שלו בת ששת אלפי השנים. התקנות והכללים מקיפים תוכן נרחב ביותר. הם הפרטים של האופן שבו אלוהים הנחה את האנושות במהלך עידן החוק. על האנשים שבאו לפני עידן החוק היה לקבל ולכבד אותם. הם תיעוד של העבודה שאלוהים עשה בעידן החוק והם הוכחה אמיתית לכך שאלוהים מוביל ומנחה את כל האנושות" (עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'").

"מתוך הכרזתו של אלוהים על המצוות ניתן לראות שאלמלא החוקים שקבע יהוה אלוהים במטרה ללמד ולהנחות את האנושות הקדומה, האנושות היום לא היתה כפי שהיא. כך גם החברה המתורבתת לכאורה של ימינו. מה המשמעות של הביטוי "החברה המתורבתת של ימינו"? אנשים מבינים מספר נורמות של התנהגות, מבחינים בין טוב לרע ושומרים על החוק, ולכן שורר סדר בחברה כולה, אין בה כאוס וקל למשול בה. כולם מודעים לחוק, כולם יודעים כיצד לשמור על הסדר הציבורי ועל החוק, וכן הם מרוסנים בידי החוק. האם אלוהים עשה זאת? מצב האנושות כיום קשור בקשר הדוק לחוקים שקבע אלוהים לבני ישראל בימי קדם. ... בנוסף, על אף שהמצוות ניתנו לבני ישראל, רק קומץ מהם שמעו אותן. ובכל זאת, מצוות אלה הדהדו והשפיעו על דורות העתיד. העובדה שהחברה האנושית של ימינו יכולה להיות כה מאורגנת, והעובדה שיכולה להתקיים מערכת לגאלית כה שלמה שמרסנת אנשים, שמשפיעה על החברה באופן כה חיובי ושמבטיחה את הביטחון, ההרמוניה והסדר בחברה כולה, הן תוצר ישיר של המצוות שהורה אלוהים באותה העת. אילו יסודות אדירים הן הניחו! ללא הרגולציה המוקדמת להתנהגות האנושית, החברות האנושיות כולן לא היו יכולות להיות כה מאורגנות ושיטתיות כפי שהן היום. זהו הביטוי הגשמי של מעשי האל והתוצאה – או במילים אחרות, ההישג – של העבודה שאלוהים ביצע" ("הגישה הנכונה כלפי דברי האל").

מתוך דברי האל, אנו רואים שהאנושות המוקדמת ידעה רק ליהנות מהדברים שסיפק לה אלוהים, ועם זאת לא ידעה שאלוהים ברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים, וכן שהוא ברא את האנושות עצמה. בני האדם אף לא ידעו כיצד לעבוד את אלוהים, ולא היה להם הידע הבסיסי ביותר באשר לחיים. בדיוק כפי שעולל כלל אינו מודע למתרחש בעולם שסביבו, ללא עבודת האל והכוונתו – לאנושות לא היה כל מושג איך לחיות כהלכה על פני האדמה. על רקע זה ולאור צורכי האנושות, אלוהים השתמש במשה כדי להכריז בפני בני ישראל על עשרת הדברות ועל החוקים, והוא גם לימד את האנושות וסיפק לה הוראות מפורשות בכל תחומי החיים. הודות לכך, בני ישראל של אותה העת רכשו סוף סוף את הידע והכללים שלפיהם עליהם לחיות ולהתנהג, למדו כיצד לנהוג איש עם רעהו וכיצד לעבוד את אלוהים באופן התואם לרצונו. הם גם הבינו מהם חטא, טוּב, רשעות, יופי וכיעור, למדו שמעשים כמו שריפה, הריגה, גניבה וביזה הם שליליים ומהווים חטא, וכן למדו שמעשים כגון שמירת החוק והמצוות, שמירת השבת, העלאת קורבן מנחה לעבודת האל וכן הלאה, הם דברים חיוביים התואמים לרצון האל. בהתאם לחוק ולמצוות שקבע יהוה, הוטלו מגבלות על התנהגותם של בני ישראל – הם קיבלו תקנים ונורמות ברורים והחלו לנהל את חייהם על פני האדמה באופן ראוי ומאורגן. כך השפיעו המצוות והחוקים על בני ישראל, ומכיוון שבני ישראל שמרו על המצוות והחוקים, הם זכו בברכתו של אלוהים.

למרות שעשרת הדברות והחוקים שקבע אלוהים נועדו לבני ישראל, בכל זאת יש להם השפעה מעמיקה עלינו, הדורות הבאים של האנושות. המצוות והחוקים שנתן אלוהים לימדו את האנושות כיצד לשרוד והסדירו את מעשי האדם. הם הפכו ליסודות ולקריטריונים שעל פיהם נמדדים מעשי האדם – אם מעשיו מלאי חטא או נקיים מחטא. על כן, עשרת הדברות והחוקים סיפקו את הבסיס לגיבוש החוקות המשפטיות של הדורות הבאים, והניחו את היסודות לשיפור המערכת הלגאלית של הדורות הבאים. הרבה עקרונות לגאליים והשקפות משפטיות התגבשו על בסיס עשרת הדברות וחוקיו של אלוהים. לדוגמה, איסורים על רצח בכוונה תחילה, אונס, גניבה, השמצה ושחיתות מבוססים על עשרת הדברות: "לא תרצח. ולא תנאף. ולא תנֹנב. ולא-תענה ברעך בְרֵעֲךָ שוא. לא תחמֹד, בית רעך; לא-תחמֹד אשת רֵעֶךָ, ועבדו וַאֲמָתוֹ ושורו וחמֹרו, וכל, אשר לְרֵעֶךָ" (שמות כ' 13-17). אלמלא נתן אלוהים את המצוות הללו ואת חוקיו, כלל האנושות היום היתה דומה לבני ישראל מימים עברו – אנשים לא היו יודעים כיצד לחיות וכיצד להבדיל בין טוב לרע, והם היו מדברים ופועלים ללא סייג. אם זה היה המצב, העולם כולו היה נופל לכאוס, והאנושות לא היתה מסוגלת להתפתח עד ימינו, ובטח שלא להפוך לחברה המתורבתת המוכרת לנו היום. מכאן ניתן לראות שהכרזתו של אלוהים על החוקים והמצוות לא רק השפיעה עמוקות על המערכות הלגאליות של האנושות, אלא גם מילאה תפקיד מרכזי בביסוס ובייסוד הציוויליזציה המוסרית והמערכת הדמוקרטית של החברה האנושית. כיום אנו חיים על פי תקנים מוסריים ברורים ומסוגלים לשמור על סדר ציבורי, לקבל את המגבלות שמטיל עלינו החוק ולחיות חיים יציבים ומאורגנים על פני האדמה. אלה הן התוצאות שנובעות מהמצוות שנתן אלוהים בשלבים המוקדמים של עידן החוק, ואף יותר מכך – הם הוכחה חותכת שאלוהים מושל על האנושות כולה ומנחה אותה. זה גם מאפשר לנו לראות בבירור רב יותר שאלוהים ניחן בהבנה מושלמת לגבי צרכינו, ושהוא כה אחראי, כה קפדני וכה מצפוני כלפינו! מאז שברא אלוהים את האנושות, הוא תמיד הדריך והנחה אותנו, סיפק לנו כל דבר שאנו צריכים כדי לשרוד ונתן לנו את עשרת הדברות ואת החוקים כדי להסדיר את מעשינו ולאפשר לנו לנהל חיים טובים יותר. רק הודות למצוות ולחוקים, אנו, בני האדם, יכולנו להתקיים עד עצם היום הזה. הכרזת האל על עשרת הדברות ועל החוקים גילמה במלואה את האהבה והישועה שמעניק לנו אלוהים, ואנו, בני האדם, בהחלט לא יכולים לחיות ללא הכוונתו של אלוהים.

לאור השיתוף לעיל, אני בטוח שכעת כולנו מבינים בבירור את החשיבות שבהכרזת האל על עשרת הדברות ועל החוקים, וכן את מאמציו הקפדניים של אלוהים להושיע אותנו!

תודה לנאורות ולהכוונה מאלוהים!

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה