אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עבודת האל היא חכמה!

8

שיאיג'י העיר מנשאן, מחוז אַנחְווֵי

במהלך עבודתי כמנהיג בכנסייה, המנהיג שלי נהג לחלוק דוגמאות מכישלונותיהם של אחרים לשרת, כלקח עבורנו. לדוגמה, היו מנהיגים שדיברו רק על איגרות ודוקטרינות אבל השמיטו את שחיתותם שלהם ולא שיתפו בנוגע להבנתם כיצד האמת חלה על המציאות. כתוצאה מזה, הם לא היו מסוגלים לבצע עבודה מעשית, הפכו למנהיגי כזב והוחלפו. חלק מהמנהיגים היו מתרברבים, מתנשאים ומעידים על עצמם כדי להגן על מעמדם. בסופו של דבר, מנהיגים שכאלה הובילו אנשים אליהם עצמם, והפכו לצוררי משיח שביצעו שלל מעשי רשע וכך גורשו מהכנסייה. היו מנהיגים שבמהלך עבודתם שמו דגש רב על בשרם, השתוקקו לחיי נוחות ואף פעם לא עשו עבודה של ממש. מנהיגים כאלה היו כמו טפילים הניזונים מיתרונות הכנסייה. בסופו של דבר, הם נחשפו וחוסלו. …לשמע סיפורי הכישלון הללו, עלתה במוחי שאלה: האם אלוהים איננו כל-יכול? לאור העובדה שמנהיגים אלה עשו רע, התנגדו לאלוהים והשפיעו לרעה על עבודת הכנסייה, מדוע לא הקדים אלוהים לפעול כדי לחשוף ולחסל את המנהיגים הכוזבים הללו? לא נהג בדרך זו, האם לא היו חייהם של אחיי ואחיותיי וכל עבודת הכנסייה חופשיים מפגע? השאלה נותרה במוחי ללא פיתרון.

עד שיום אחד קראתי את הקטע הבא מתוך דרשה: "יש אנשים שתמיד מטיחים ביקורת במנהיגים בכל דרג ומשמיעים הערות חסרות אחריות. מה חושפת ההתנהגות הזו באנשים הללו? היא חושפת שהם יהירים, מתנשאים ובלתי הגיוניים, ושכלל אין להם הבנה של עבודת האל, ולכן הם לא מסוגלים להחזיק בהבנה נכונה. אם תוכלו להבחין שהאדם הזה נעדר את עבודת רוח הקודש ואינו מוביל את נבחרי האל להיווכח באמת בעבודתו, האם אין הדבר מוכיח שנוכחתם באמת? אם אדם נוכח בדבר כזה – אם מופיעים עובדי שקר או שליחי שקר – מהו תפקידם של נבחרי האל? כיצד על נבחרי האל לטפל במצב שכזה? כיצד עליהם להתמודד עם סוגיה שכזו? אתם יכולים לדווח על המצב לממונים עליכם ולחשוף את האדם הנדון. עברו על הערוצים הראויים כדי לאפשר לנבחרי אל נוספים לזכות בכושר הבחנה, ונקטו את הצעדים המתאימים לדווח, לחשוף ולהעלות הצעות? כך גם נבחרי האל צריכים לשאת באחריות ולדעת מהי הדרך הנכונה ליישוב עניינים כאלה. אם נבחרי האל אינם מחזיקים באמת, הם בוודאי לא ינהגו כשורה ביישוב הסוגיות הללו. יש אנשים בעלי חוש צדק – הם פשוט לא יתירו למי שמפריעים לעבודת האל והורסים אותה לעבוד בכנסייה שלהם. ברגע שהם מגלים אדם כזה, הם מיד מדווחים עליו וחושפים אותו. יש אנשים שיתנגדו למפריעים או להורסים, בעוד אחרים יצייתו בצורה עיוורת. חלק מהאנשים סוגדים למנהיג והולכים בעקבותיו בצורה עיוורת, יהיה מי שיהיה, ואחרים נוהגים ללא הבחנה, מקשיבים ומקבלים כל דבר שמישהו אומר. אתם יכולים לראות, אם כן, שבדרך זו נחשפים כל מיני אנשים. כשדברים כאלה קורים, הם אכן חושפים אנשים, ובבסיסם עומדת כוונתו הטובה של אלוהים. אם לנבחרי האל יש תפישה חזקה של האמת, רובם יוכלו להבחין, להתנגד ולדחות שליחי שקר ועובדי שקר ברגע שהם מופיעים. מה זה מראה? זה מראה שחייהם של נבחרי האל בגרו וגדלו, שהם קיבלו במלואה את ישועת האל, ושהם נפלו בנחלתו של אלוהים והפכו על ידו למושלמים. לכן, כוונותיו הטובות של אלוהים עומדות בבסיס כל מה שמתרחש" ('דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'). זה פתר לחלוטין את הבלבול שלי. מתברר שאלוהים מרשה לשליחי שקר ועובדי שקר להופיע בכנסייה שלנו, כי זה מאפשר לאלוהים לחשוף כל מיני אנשים. זה מאפשר לו לנטוע באנשים את האמת ומעניק להם הכרה וידע, כדי שיוכלו לממש את האמת ולהיכנס למציאות של דבר האל. כל מי שמחפשים את האמת ויש להם חוש צדק יקומו וידווחו, יחשפו ויזנחו את פועלם של שליחי שקר ועובדי שקר, ויתנגדו להם, כשהם מבצעים מעשי רשע ומפריעים לעבודת הכנסייה, בכדי להגן על טובת הכנסייה ולהעיד על אלוהים. מפני שאין להם הכרה והם מסוגלים רק להצטרף להמונים, ללכת בעקבות אחרים ולציית להם בצורה עיוורת, אלה שאינם מבקשים את האמת, אלא הולכים ללא הבחנה בעקבות אחרים, סופם שהם זוממים יחד עם עושי רע. מפני שהם אינם אוהבים את האמת, אלא רק סוגדים לאחרים והולכים בעקבות אחרים, אותם תומכים וחנפנים נחותים של רבי ההשפעה ילכו שולל אחר שליחי שקר ועובדי שקר. מפני שהם אינם מזהים את עבודתו של האל, היהירים וחסרי ההיגיון רק מביעים דעות ומפתחים תפישות בנוגע לעבודת הכנסייה ואפילו מטילים חשד בעבודתו של האל ושופטים אותו. משום כך, הם נחשפים. ברור שעבודתו של אלוהים חכמה מאוד! אלוהים עובד באמצעות הדברים הללו, שאינם עולים בקנה אחד עם תפישות בני האדם, כדי לחשוף ולהכשיר את האדם ולעשותו שלם. אלה שבאמת מאמינים באלוהים ורודפים אחר האמת מסוגלים לבקש את האמת, להבין את רצון האל, לממש את האמת ולהעיד בכדי להשביע את רצונו של אלוהים ולקבל את תיקונו של אלוהים ולהפוך שלמים. אלה שאינם מבקשים את האמת רק משקפים את דבריהם של אחרים, סוגדים בעיוורון או חורצים דין על אלוהים בהקשר של תפישותיהם ודמיונותיהם שלהם. משום כך, הם נחשפים. חשבתי על הקטע הבא מדבר האל: "אלוהים הופך אתכם למושלמים באמצעות דברים שליליים רבים – מצוקות רבות. אלוהים מאפשר לכם לרכוש ידע ובכך הופך אתכם למושלמים באמצעות פעולות והאשמות רבות של השטן ודרך ביטוייו הרבים של השטן בבני האדם" ('בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך' ב'הדבר מופיע בבשר'). אכן, אמת הדבר. אנשים עשויים להתייחס אל אירוע כלְעֻמָּתִי או שלילי, אולם אלוהים עובד באמצעות המצב הלְעֻמָּתִי הזה כדי לאפשר לאנשים לרכוש הכרה וידע. הוא עובד באמצעות המצב הזה כדי לגרום לאנשים להבין את האמת, להכיר בחוכמת האל, בכול-יכולתו ובנפלאותיו ולראות נכוחה את מזימות השטן כדי שיזנחו את השטן וישובו אל אלוהים. זוהי המשמעות מאחורי עבודתו של האל, באמצעות דברים שאינם מתיישבים עם תפישותיהם של בני האדם, כדי להפוך את האדם לשלם. לו חשף וחיסל אלוהים את מנהיגי השקר ועובדי השקר מיד עם הופעתם, בני האדם, שאינם מסוגלים להבין את האמת וכתוצאה מאי-יכולתם לזהות ולראות את אופיים האמיתי של אחרים, היו הולכים שולל אחרי הקורבנות וההשקעה נטולי הערך של אותם מנהיגים ועובדים. כתוצאה מכך, הם היו מפתחים תפישות ושיפוט כלפי עבודתו של האל, משמיעים תלונות ואפילו יוצאים להגנתם של אותם מנהיגי שקר ועובדי שקר, על אי-הצדק שכביכול נעשה להם. בדרך זו אלוהים לא יצליח להשיג את מטרתו להפוך את האדם למושלם. אלוהים לא נמנע מלחשוף את אותם מנהיגי שקר ועובדי שקר מפני שאינו כול-יכול או מפני שלא זיהה את שקריותם. אלא הוא רצה לחשוף את המעשים השליליים הללו כדרך להדריך את בני האדם כיצד לזהות את ההבדל בין מי שנמצאת ברשותם עבודת רוח הקודש לבין מי שאין היא ברשותם, בין מנהיגים ועובדים של אמת ושל שקר, ובין מי שמדקלמים דוקטרינות למי שמחזיקים במציאות של האמת. הוא רצה להכשיר אותנו לראות לנבכי נפשם של מי שמבקשים את האמת וניחנו בחוש צדק ושל מי שאינם מבקשים את האמת ואין להם הכרה, ואותם אנשים יהירים שכל הזמן יש להם תפישות בנוגע לעבודתו של האל. ברגע שכל האנשים יבינו את האמת, ייווכחו במציאות של דבר האל, וייפלו בנחלתו של האל, אותם שליחי שקר, מנהיגי שקר ועובדי שקר ישרתו את מטרתם. בדרך זו, כשאלוהים יחסל את האנשים הללו לחלוטין, לא רק שאנשים לא ישגו בהבנת האל, הם יהללו את צדקתו ואת כול-יכולתו. ברור, אם כן, שאלוהים פועל באמצעות אירועים לעומתיים ושליליים אלה בכדי לאפשר לאנשים להבין את האמת, לזהות סוגים שונים של אנשים ולזכות בהבנה אמיתית של עבודתו האמיתית של אלוהים.

תודה לך אלוהים על ההארה וההנחייה שלך שאפשרו לי להבין שכוונתו הטובה וחוכמתו של אלוהים נמצאות אפילו באותם מצבים שאינם מתיישבים עם תפישותיהם של בני האדם. ממש כמו שנאמר בדבר האל, "חוכמתי יוצאת לפועל על סמך המזימות של השטן." וכן "אלוהים מתמרן את כל הדברים כדי שהם ישרתו אותו" כדי לחשוף את האדם ולעשותו מושלם באופן המשמעותי ביותר. אני נודר לא להשתמש בעתיד בנקודת המבט האנושית הנחותה שלי כדי לשקול אם מצב הוא טוב או רע. בכל עניין שאעסוק בו, אני נודר אך ורק לבקש את האמת, לבקש את ההכרה בחוכמתו ובכול-יכולתו של אלוהים, ושל טבעו של אלוהים ומה שיש לו והינו, כדי להבין את האמת בכנות ולהגיע להחזקה באמת.

פוסט בנושא דומה

 • המתנה הגדולה ביותר שאלוהים נתן לי

  יישין, העיר שיג'יאז'ואנג, מחוז הביי בעבר, הייתי מרבה לשמוע את אחיי ואחיותיי אומרים, "כל מה שאלוהים עושה הוא לטובה. זה כל מה שאנשים צריכים." הודיתי בכך…

 • שיפוט הוא אור

  זאו שיה, מחוז שאנדונג שמי הוא זאו שיה. נולדתי למשפחה רגילה. בהשפעת פתגמים כמו "טוב שם טוב משמן טוב" ו"עץ חי עם קליפתו; אדם חי עם כבודו", מוניטין ושם ט…

 • זהו אדם טוב באמת

  מורן העיר ליניי, מחוז שאנדונג מאז שהייתי ילדה, תמיד ייחסתי חשיבות גדולה לאופן שבו בני אדם אחרים ראו אותי ומה הייתה הערכתם כלפיי. כדי שאוכל לקבל שבח…

 • רוח מתנשאת לפני נפילה

  הכנסייה סידרה עבורי להגיע לכאן כדי לבצע את חובתי, כדי שאוכל לרומם את אלוהים ולשאת לו עדות, להנהיג את האחים והאחיות בפני אלוהים ולעזור להם להכיר אותו. כן, ללא בושה התרברבתי, רוממתי את עצמי, נשאתי עדות לעצמי, והתקדמתי. עשיתי זאת כדי שאחרים יביטו בי בהערצה ויסגדו לי.

 • לצאת לדרך האמונה באלוהים

  רונגוואנג העיר חרבין, מחוז חיילונגג'יאנג בשנת 1991, בחסד האל, התחלתי ללכת בדרכו של האל הכול יכול בעקבות מחלה. באותו הזמן לא ידעתי דבר על אמונה באלוהים…