אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מהן מטרותיה של כנסיית האל הכול יכול?

כנסיית האל הכול יכול משקה ורועה את מאמיניה מתוך נאמנות מלאה לדברי אלוהים בכתבי הקודש וב'הדבר מופיע בבשר' מאת האל הכול יכול, כדי שכל אדם מאמין יוכל להבין את כל האמיתות הגלומות בדברי האלוהים, להחזיק בנקודת ההשקפה הנכונה על החיים ובערכים הנכונים, לשאוף למטרות הנכונות, לצעוד בדרכו של אלוהים, למלא את החובות שיטיל עליו אלוהים, לפאר את אלוהים בהיותו מאור העולם ומלח הארץ, לזכות לשבחי אלוהים ולהיות כשיר לרשת את הבטחותיו של אלוהים – כל זאת תחת הנחיית דברי האל הכול יכול, שיספקו לו את צרכיו, ישקו וירעו אותו.

הכנסייה שואפת לייסד כנסייה הפועלת כהמיית לבו של אלוהים, כדי שהמאמינים יוכלו לשרת זה את זה ולספק זה את צרכיו של זה באמצעות דברי אלוהים ואהבתו של אלוהים, וכן להישמע לאל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, לעבוד אותו ולהפוך לעדות אמת לאלוהים ולביטוי לתפארתו של אלוהים.

הכנסייה שואפת להפיץ את בשורת מלכותו של האל הכול יכול ולהעיד עליה, וכך לאפשר לאנשים לראות שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, ושהוא החל בעבודתו שעניינה "שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17), כפי שנובא בכתבי הקודש – וזוהי בדיוק עבודתו של אלוהים שעיקרה טיהור מלא של האדם והושעתו באחרית הימים. רק אם יקבל את כל האמיתות שמביע האל הכול יכול, יוכל האדם לפטור עצמו מעול טבעו השטני, להשתחרר מכבלי החטא, להיטהר, להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים ולעבוד אותו, לחיות חיים בעלי משמעות, לשרוד את האסונות הגדולים שבאחרית הימים ולבוא אל מלכותו של אלוהים – זהו היעד היפהפה היחידי המיועד לאנושות. התפקיד שהועיד אלוהים לאנשים אותם בחר, וכן היעד של כנסיית האל הכול יכול, הוא הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים ומתן עדות אודותיה, דבר שיאפשר להביא אל אלוהים את כל המכירים בקיומו ואוהבים את האמת כדי שיוכלו לקבל את ישועת אלוהים באחרית הימים ולזכות בה.