מהן מטרותיה של כנסיית האל הכול יכול?

2017 אוקטובר 31

כנסיית האל הכול יכול משקה ורועה את מאמיניה מתוך נאמנות מלאה לדברי אלוהים בכתבי הקודש וב'הדבר מופיע בבשר' מאת האל הכול יכול, כדי שכל אדם מאמין יוכל להבין את כל האמיתות הגלומות בדברי האלוהים, להחזיק בנקודת ההשקפה הנכונה על החיים ובערכים הנכונים, לשאוף למטרות הנכונות, לצעוד בדרכו של אלוהים, למלא את החובות שיטיל עליו אלוהים, לפאר את אלוהים בהיותו מאור העולם ומלח הארץ, לזכות לשבחי אלוהים ולהיות כשיר לרשת את הבטחותיו של אלוהים – כל זאת תחת הנחיית דברי האל הכול יכול, שיספקו לו את צרכיו, ישקו וירעו אותו.

הכנסייה שואפת לייסד כנסייה הפועלת כהמיית לבו של אלוהים, כדי שהמאמינים יוכלו לשרת זה את זה ולספק זה את צרכיו של זה באמצעות דברי אלוהים ואהבתו של אלוהים, וכן להישמע לאל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, לעבוד אותו ולהפוך לעדות אמת לאלוהים ולביטוי לתפארתו של אלוהים.

הכנסייה שואפת להפיץ את בשורת מלכותו של האל הכול יכול ולהעיד עליה, וכך לאפשר לאנשים לראות שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, ושהוא החל בעבודתו שעניינה "שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17), כפי שנובא בכתבי הקודש – וזוהי בדיוק עבודתו של אלוהים שעיקרה טיהור מלא של האדם והושעתו באחרית הימים. רק אם יקבל את כל האמיתות שמביע האל הכול יכול, יוכל האדם לפטור עצמו מעול טבעו השטני, להשתחרר מכבלי החטא, להיטהר, להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים ולעבוד אותו, לחיות חיים בעלי משמעות, לשרוד את האסונות הגדולים שבאחרית הימים ולבוא אל מלכותו של אלוהים – זהו היעד היפהפה היחידי המיועד לאנושות. התפקיד שהועיד אלוהים לאנשים אותם בחר, וכן היעד של כנסיית האל הכול יכול, הוא הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים ומתן עדות אודותיה, דבר שיאפשר להביא אל אלוהים את כל המכירים בקיומו ואוהבים את האמת כדי שיוכלו לקבל את ישועת אלוהים באחרית הימים ולזכות בה.

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

א. התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

בדומה למאות מיליוני חסידים אחרים של אדוננו ישוע המשיח, אנחנו מצייתים לחוקים ולדברות של כתבי הקודש, נהנים מחסדו השופע של אדוננו ישוע המשיח ומתאספים, מתפללים, מהללים ומשרתים בשם אדוננו ישוע המשיח – ואת כל אלה אנחנו עושים תחת עינו הפקוחה והגנתו של אלוהים. לעתים תכופות אנחנו חלשים ולעתים תכופות אנחנו חזקים. אנחנו מאמינים שכל מעשינו עולים בקנה אחד עם משנתו של אלוהים. אם כן, מן הסתם אנחנו גם מאמינים שאנחנו הולכים בדרך ההישמעות לרצונו של האב שבשמיים. אנחנו כמהים לשובו של ישוע אדוננו, לביאתו המכובדת של ישוע אדוננו, לקץ החיים שלנו על פני האדמה, להופעת המלכות, ולכול מה שנחזה בספר ההתגלות: אדוננו מגיע, ומביא אסון, וגומל לצדיקים ומעניש את הרשעים, ומעלה למרומים את כל חסידיו, המברכים על חזרתו, לפגוש את אלוהים. בכל פעם שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מתרגשים באופן בלתי נמנע. אנחנו אסירי תודה על כך שנולדנו באחרית הימים, ועל כך שהתמזל מזלנו להיות עדים לביאתו של אדוננו. הרדיפות שסבלנו היו בתמורה ל"כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד"; איזו ברכה אדירה! לעתים קרובות, כל הכמיהה הזאת והחסד שמעניק לנו אדוננו הופכים אותנו לצלולים בתפילתנו, ומאחדים אותנו לעתים קרובות יותר. אולי בשנה הבאה, אולי מחר ואולי אפילו מוקדם יותר, כשהאדם לא יצפה לזה, פתאום יגיע אדוננו ויופיע בקרב קבוצת בני אדם שהמתינו לו בדריכות.

ד. הפצת בשורת מלכות האל הכול יכול בסין

בשנת 1995 החלה רשמית בסין היבשתית עבודת נשיאת העדות לבשורת המלכות של האל הכול יכול. דרך הכרת התודה שלנו לאלוהים, ובאהבה שהייתה אהבת אמת, נשאנו עדות להופעתו ולעבודתו של האל הכול יכול בפני האחים והאחיות בפלגים ובכיתות הדתיים השונים. לא תיארנו לעצמנו שנסבול התנגדות קיצונית והשמצות קיצוניות מצד מנהיגיהם. כל שיכולנו לעשות היה לבוא לפני האל הכול יכול כדי להתפלל ברצינות רבה ולהתחנן בפני אלוהים שיעבוד בכבודו ובעצמו. משנת 1997 והלאה ראינו את רוח הקודש עובדת בקנה מידה נרחב ביותר. הייתה עלייה מהירה במספר החברים בכנסיות במקומות שונים. באותו הזמן התרחשו אותות ומופתים רבים, ואנשים רבים מהפלגים והכיתות הדתיים השונים שבו אל האל הכול יכול כתוצאה מהגילויים של אלוהים או מכך שחזו באותות ומופתים האלה. אילו רוח הקודש לא הייתה עובדת, מה היו יכולים בני האדם לעשות? זה גרם לנו להגיע להבנה: על אףi שהבנו כמה אמיתות, לא יכולנו לשאת עדות על האל הכול יכול אך ורק באמצעות החוזק האנושי שלנו. לאחר שהאנשים האלה מהפלגים והכיתות הדתיים השונים קיבלו את האל הכול יכול, הם בהדרגה הגיעו בלבם להכרה באל הכול יכול דרך אכילה ושתייה של דבר האל הכול יכול ומתוך הנאה מהם, ולאחר זמן-מה התפתחה בהם אמונה כנה וציות אמיתי. אנשים מכל הפלגים והכיתות הדתיים נישאו כך אל לפני כיסא הכבוד, ושוב לא ציפו "לפגוש את האדון בשמיים" כפי שהם דמיינו לעצמם בעבר.

מקור שגשוגו של הברק ממזרח

בכל פעם שהברק ממזרח מוזכר, אחים ואחיות רבים לאמונה באל משתוממים: מדוע זה שככל שהקהילה הדתית ככללה מתנוונת ונעשית שוממה יותר, וככל שכל פלג...