אמונות היסוד של כנסיית האל הכול יכול

2017 אוקטובר 31

(1) עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול

מקורם של עיקרי האמונה במשיחיות הוא כתבי הקודש. עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול נובעים מתוך כל האמיתות שהביע אלוהים מאז ימי הבריאה במהלך העבודה של עידן החוק, עידן החסד ועידן המלכות. במילים אחרות, התנ"ך, הברית החדשה וכתבי הקודש של עידן המלכות – היינו, 'הדבר מופיע בבשר', דבריו של ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, האל הכול יכול – מהווים את אמונות היסוד ועיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול. בתנ"ך מתועדת עבודתו של יהוה אלוהים שעיקרה קביעת חוקים ודיברות והנחיית חיי האדם במהלך עידן החוק. בברית החדשה מתועדת עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו במהלך עידן החסד. 'הדבר מופיע בבשר' כולל את כל האמיתות שביטא האל הכול יכול בעידן המלכות לצורך טיהורה וישועתה של האנושות, וכן תיעוד של עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. כתבי הקודש האמיתיים הם כל אמירותיו של אלוהים במהלך שלושת שלבי העבודה, ואמונות היסוד של כנסיית האל הכול יכול הן כל אמירותיו של אלוהים במהלך שלושת שלבי העבודה, היינו כל האמיתות שאלוהים הביע במהלך שלושת שלבי עבודה אלו. שלושת הכתבים הקדושים מהווים את אמונות היסוד ואת עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול.

המשיחיות היא תולדת עבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד, אך ישוע המשיח שבו מאמינים המשיחיים עשה רק את עבודת הגאולה בעידן החסד. היות שישוע אדוננו נצלב ושימש כקורבן החטאת של האנושות, ובכך חילץ את האנושות מידי השטן ושחרר אותה מקללת החוק ומהרשעה והוקעה על פיו, די היה לאדם בכך שיתייצב בפני אלוהים, יתוודה על חטאיו ויחזור בתשובה כדי לזכות במחילה על חטאיו ולזכות בשפע חסדי אלוהים וברכותיו. זו הייתה עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו. הגם שחטאי האדם נמחלו בזכות גאולתו של ישוע אדוננו, האדם לא שוחרר מטבעו החוטא אשר עדיין כבל אותו ומשל בו, ולא היה יכול להימנע מעשיית החטא ומהתנגדות לאלוהים משום שנותר שחצן וגאוותן, שאף לתהילה ולרווחים, קינא ונטה לריב, שיקר ורימה אנשים, הלך בדרכיו הנפסדות של העולם הזה וכן הלאה. האדם לא השתחרר מכבלי החטא ולא הפך לקדוש, ולכן ניבא ישוע אדוננו פעמים רבות שהוא ישוב כדי לעשות את עבודת השפיטה של אחרית הימים, באומרו: "והנה אני בא מהר" (ההתגלות כ"ב 12). "ואם מישהו שומע את דבריי ולא מאמין בהם, אני לא שופט אותו, משום שלא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון" (יוחנן י"ב 47-48). באיגרת פטרוס הראשונה נאמר גם "שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17). האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, הוא ישוע המשיח ששב. הוא הביע את כל האמיתות לצורך טיהורו וישועתו של האדם, עשה את עבודת השפיטה החל מבית האל והגשים במלואן את הנבואות שבכתבי הקודש. 'הדבר מופיע בבשר' מפי האל הכול יכול הוא הדברים "אשר הרוח אומרת לקהילות" (ההתגלות ב' 7), כפי שנובא בחזון יוחנן – זהו תיעוד של עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. עבודת השפיטה שעושה האל הכול יכול הוא שלב העבודה האחרון בדרך להושעת אלוהים את האנושות, וזהו גם השלב המשמעותי והחיוני ביותר. אם האדם חפץ להיוושע בידי אלוהים ולבוא אל מלכות השמיים, עליו לקבל את עבודת השפיטה של אלוהים, ועל ידי כך הוא יגשים את דברי ישוע אדוננו: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו" (מתי כ"ה 6). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס אליו, ואוכַל איתו, והוא איתי" (ההתגלות ג' 20). רק אם יקבל עליו אדם את השפיטה והייסורים שבדברי אלוהים ויחווה אותם, יוכל הוא לדעת את קדושתו וצדקתו של אלוהים, לדעת את מהותה וטיבה של השחתת האדם בידי השטן ושזו עובדה אמיתית, לחזור בתשובת אמת בפני אלוהים, לפטור עצמו מכל חטאיו, להגיע למעלת קדושה, להפוך לאדם הנשמע לאלוהים ועובד אותו וליפול בנחלתו של אלוהים. רק אז יהא הוא כשיר לרשת את הבטחותיו וברכותיו של אלוהים ולזכות ביעד היפהפה.

עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול נובעים מכל האמיתות שהביע אלוהים בשלושת שלבי עבודתו, כלומר הם נובעים מתוך דברי אלוהים שתועדו בכתבי הקודש ומתוך 'הדבר מופיע בבשר'. אלוהים החל בעבודת הושעת האנושות לאחר בריאת העולם, ותוכנית הניהול שלו להושעת בני האדם לא תושלם עד אשר ישלים הוא את עבודת השיפוט החל מבית האל באחרית הימים. מתוך כל הדברים והאמיתות שביטא אלוהים בשלושת שלבי העבודה, אנו מסוגלים לראות בבירור שבין אם מדובר בעבודה שעשה אלוהים בהשתמשו באדם בתחילה, במהלך עידן החוק, או בעבודתו בשתי הפעמים שבהן הוא התגלם כבשר ודם בעידן החסד ובעידן המלכות, בכל המקרים מדובר באמירות ובביטויים של האמת הנובעת מרוח אחת, רוח הקודש; במהותו של דבר, זהו אל אחד שמדבר ועובד. לפיכך, עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול נובעים מכתבי הקודש ומ'הדבר מופיע בבשר'.

(2) אודות 'הדבר מופיע בבשר'

'הדבר מופיע בבשר' הוא קובץ אמירותיו האישיות של האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, ואלו הן כל האמיתות שביטא אלוהים כדי לטהר את האדם ולהושיעו במהלך עבודת השפיטה שלו באחרית הימים. אמיתות אלו הן הביטוי הישיר של רוח הקודש, גילוי חייו ומהותו של אלוהים והביטוי לטבעו של אלוהים, למה שהוא ולמה שיש לו. אמיתות אלה הן הדרך היחידה שדרכה יכול האדם להכיר את אלוהים, להיטהר ולהיוושע. הדברים שמבטא האל הכול יכול הם עיקרון-העל שמושל במעשי האדם ובהתנהלותו. לא קיימים היגדים נעלים יותר עבור חיי האדם.

המשיחיים בכנסיית האל הכול יכול קוראים את דברי האלוהים ב'הדבר מופיע בבשר' מדי יום, בדיוק כשם שהמשיחיים במשיחיות קוראים בכתבי הקודש. כל המשיחיים מתייחסים לדברי אלוהים כמדריך לחייהם וכקובץ ההיגדים הנעלה ביותר בחיים. בעידן החסד, כל המשיחיים קראו בכתבי הקודש והקשיבו לדרשות על כתבי הקודש. שינויים החלו להתרחש בהדרגה בהתנהגותם של אנשים, והם חטאו פחות ופחות. בדומה לכך, באמצעות קריאת דברי האל הכול יכול ושיתופם, משיחיים מכנסיית האל הכול יכול מבינים בהדרגה את האמת, משתחררים מכבלי החטא, אינם חוטאים עוד, אינם מתנגדים לאלוהים ונעשים תואמים לאלוהים. העובדות מוכיחות שרק על ידי קריאת דברי אלוהים יוכל אדם להיטהר, לעבור שינוי יסודי ולחיות בדמותו של אדם אמיתי. אלה הן עובדות שאיש לא יוכל להכחיש. דברי אלוהים המתועדים בכתבי הקודש נאמרו כאשר אלוהים עבד במהלך עידן החוק ועידן החסד, ואילו 'הדבר מופיע בבשר' מהווה את הדברים שאמר אלוהים במסגרת עבודת אחרית הימים. אלו גם אלו מקורם ברוח הקודש. דבריו ועבודתו של האל הכול יכול הגשימו את הנבואות שבכתבי הקודש במלואן, והאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו שחזר, בדיוק כפי שאמר ישוע: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 13-12). בחזון יוחנן מופיעה גם הנבואה לפיה "מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר הרוח אומרת לקהילות" (ההתגלות ב' 7); "ראיתי לימינו של היושב על כס המלכות ספר כתוב פנים ואחור, חתום בשבעה חותמות. ...הנה האריה משבט יהודה, שורש דוד, הצליח לפתוח את הספר ולשחרר את שבעת חותמיו" (ההתגלות ה' 1, 5).

כיום נוכחנו כולנו בעובדה אחת: כל הדברים שאומר האל הכול יכול הם האמת, וגלומים בהם סמכות ועוצמה – הם קולו של אלוהים. איש אינו יכול להכחיש או לשנות זאת. בני כל האומות והארצות יכולים להשיג באופן חופשי את 'הדבר מופיע בבשר' כדי לחקור ולברר את העניין. אין אדם המעז להכחיש שאלו הם דברי אלוהים או שהם האמת. דברי אלוהים מניעים קדימה את האנושות בכללותה. אנשים החלו להתעורר בהדרגה לאור דברי אלוהים, והם מתקדמים בהדרגה לעבר קבלת האמת וידיעת האמת. עידן המלכות הוא העידן שבו דברי האל הכול יכול מושלים בעולם. כל מילה מדברי אלוהים תוגשם ותתקיים. כפי שכל המאמינים באלוהים מכירים כיום בכתבי הקודש, אנשים המאמינים באלוהים יכירו בעתיד הקרוב בכך ש'הדבר מופיע בבשר' הוא קובץ אמירותיו של אלוהים באחרית הימים. כיום, 'הדבר מופיע בבשר' הוא הבסיס לאמונותיה של כנסיית האל הכול יכול, והוא לבטח יהפוך לבסיס לקיומה של האנושות כולה בעידן הבא.

(3) אודות שמותיו של אלוהים ושלושת השלבים בעבודתו

לאחר שהושחת בידי השטן, האדם חי בתחומו של השטן ושחיתותו הכתה שורשים עמוקים מתמיד. האדם אינו יכול להושיע את עצמו וזקוק לישועת האלוהים. בהתאם לצרכי האנושות המושחתת, אלוהים עשה את עבודתו בשלושה שלבים בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות. בעידן החוק, אלוהים עשה את עבודת חיקוק החוקים והדיברות והנחיית חיי האדם. בעידן החסד, אלוהים התגלם כבשר ודם, ועל יסוד עבודתו בעידן החוק הוא עשה את עבודת ההיצלבות וגאל את האדם מחטאיו. בעידן המלכות, אלוהים התגלם שוב כבשר ודם, ועל יסוד עבודת הגאולה שעשה בעידן החסד, הוא עושה את עבודת השפיטה החל מבית האל, מביע את כל האמיתות לצורך טיהור האדם והושעתו, ומעניק לנו את הדרך היחידה להשגת היטהרות וישועה. רק אם נזכה בממשותה של האמת כחיינו, נהיה כשירים לכך שאלוהים יובילנו אל מלכותו ולקבלת הבטחותיו וברכותיו של אלוהים. שלושת שלבי העבודה שבמסגרתה מושיע אלוהים את האדם קשורים זה לזה בקשר הדוק. כל שלב הוא הכרחי, וכל שלב מתעלה על קודמו ומעמיק ממנו. הם כולם מהווים את עבודתו של אל אחד, ורק שלושת השלבים בעבודתו של אלוהים מהווים את העבודה המלאה של הושעת האנושות.

שלושת השמות – יהוה, ישוע והאל הכול יכול – הם השמות השונים שאלוהים אימץ לעצמו בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות. אלוהים מאמץ שמות שונים היות שעבודתו משתנה מעידן לעידן. אלוהים משתמש בשם חדש כדי לפתוח עידן חדש ולייצג את עבודת אותו עידן. שמו של אלוהים היה יהוה בעידן החוק וישוע בעידן החסד. אלוהים משתמש בשם חדש – האל הכול יכול – בעידן המלכות, ובכך הוא מגשים את הנבואות שבחזון יוחנן: "אל מלאך כנסיית פילדלפיה כתוב... את המתגבר אעשה עמוד במקדש האל, והוא לא יצא עוד. ואני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (ההתגלות ג' 7, 12). "אני האלף ואני התו, הראשון והאחרון, אמר יהוה, ההווה, שהיה ושיהיה, האל הכול יכול" (ההתגלות א' 8). הגם ששמותיו ועבודתו של אלוהים שונים בשלושת העידנים, מבחינה מהותית קיים רק אלוהים אחד, והמקור הוא אותו המקור.

עבודת אלוהים להושעת האדם כוללת בעיקר שלושה שלבי עבודה. הוא השתמש בשם שונה בכל עידן, אך מהותו של אלוהים אינה משתנה לעולם. את שלושת שלבי העבודה עושה אל אחד, ולכן יהוה, ישוע והאל הכול יכול הם אותו האל עצמו. ישוע היה יהוה שהופיע, והאל הכול יכול הוא ישוע ששב, ומכאן שהאל הכול יכול הוא אל האמת היחידי שברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים, המצווה על הכול והריבון על כל הדברים. הוא האל הנצחי, הבורא האחד והיחיד.

בשלושת השלבים בעבודת הושעת האדם אלוהים גילה לאדם את מלוא טבעו, וכך אפשר לנו לראות שטבעו של אלוהים אינו רק רחמים ואהבה, אלא גם צדק, מלכותיות וחרון אף, שמהותו היא קדושה וצדק, אמת ואהבה, ושטבעו, סמכותו ועוצמתו של אלוהים אינם נמצאים ברשותה של כל ישות שנבראה או שלא נבראה. אנו מאמינים שכל הדברים שאמר אלוהים מימי הבריאה ועד לקץ העולם הם האמת. השמיים והארץ יחלפו מן העולם, אך דברי אלוהים לעולם לא ייעלמו, וכל מילה ומילה בהם תוגשם!

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

מהו מקורו של הברק ממזרח?

רוב המאמינים בישוע אדוננו המשיח שומעים על הברק ממזרח מהכמרים, הבכירים או הדרשנים שהם מכירים, אך למעשה איש אינו יודע מהו מקורו של הברק...