מה פירוש הדבר בדיוק להכיר את אלוהים? האם הבנה של ידע על כתבי הקודש ותיאוריה תיאולוגית יכולה להיחשב להכרת אלוהים?

1. מה פירוש הדבר בדיוק להכיר את אלוהים? האם הבנה של ידע על כתבי הקודש ותיאוריה תיאולוגית יכולה להיחשב להכרת אלוהים? דברי אלוהים רלוונטיים: הכרת האל המעשי כוללת את הכרת דבריו וחווייתם ואת תפיסת הכללים והעקרונות …

2018-04-27 16:03:23

כיצד ניתן להכיר את טבעו ומהותו של אלוהים?

2. כיצד ניתן להכיר את טבעו ומהותו של אלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: בני אדם אומרים פעמים רבות כי אין זה דבר קל, להכיר את אלוהים. אך אני אומר שהכרת אלוהים אינה עניין קשה כלל, כי אלוהים מאפשר לעתים קרוב…

2018-05-07 16:37:37

באילו היבטים מתגלים באופן עיקרי כול יכולתו וחוכמתו של אלוהים?

3. באילו היבטים מתגלים באופן עיקרי כול יכולתו וחוכמתו של אלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: דברי אלוהים הם סמכות, דברי אלוהים הם עובדה, ולפני שהמלים נאמרות מפיו, כלומר כשהוא מקבל החלטה לעשות דבר-מה, הדבר …

2018-05-07 16:40:58

כיצד אלוהים הוביל וקיים את האנושות עד לימינו?

4. כיצד אלוהים הוביל וקיים את האנושות עד לימינו?   דברי אלוהים רלוונטיים: עבודת הניהול של אלוהים החלה בבריאת העולם, והאדם הוא עיקר העבודה הזו. אפשר לומר שבריאת הכל בידי אלוהים נעשתה למען האדם. מאחר שעבו…

2018-09-30 08:19:24

כיצד אלוהים שולט בתבל כולה ומנהל אותה?

5. כיצד אלוהים שולט בתבל כולה ומנהל אותה?   דברי אלוהים רלוונטיים: כמה יצורים חיים ומתרבים במרחבים העצומים של התבל, מצייתים שוב ושוב לחוק החיים ודבקים בכלל אחד קבוע. כל מי שמת לוקח איתו את הסיפורים של כ…

2018-05-07 16:45:40

סמל טבעו של אלוהים

2018-03-30 15:06:08

מה פירוש הדבר בדיוק להכיר את אלוהים? האם הבנה של ידע על כתבי הקודש ותיאוריה תיאולוגית יכולה להיחשב להכרת אלוהים?

1. מה פירוש הדבר בדיוק להכיר את אלוהים? האם הבנה של ידע על כתבי הקודש ותיאוריה תיאולוגית יכולה להיחשב להכרת אלוהים? דברי אלוהים רלוונטיים: הכרת האל המעשי כוללת את הכרת דבריו וחווייתם ואת תפיסת הכללים והעקרונות …

2018-04-27 16:03:23

כיצד ניתן להכיר את טבעו ומהותו של אלוהים?

2. כיצד ניתן להכיר את טבעו ומהותו של אלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: בני אדם אומרים פעמים רבות כי אין זה דבר קל, להכיר את אלוהים. אך אני אומר שהכרת אלוהים אינה עניין קשה כלל, כי אלוהים מאפשר לעתים קרוב…

2018-05-07 16:37:37

באילו היבטים מתגלים באופן עיקרי כול יכולתו וחוכמתו של אלוהים?

3. באילו היבטים מתגלים באופן עיקרי כול יכולתו וחוכמתו של אלוהים?   דברי אלוהים רלוונטיים: דברי אלוהים הם סמכות, דברי אלוהים הם עובדה, ולפני שהמלים נאמרות מפיו, כלומר כשהוא מקבל החלטה לעשות דבר-מה, הדבר …

2018-05-07 16:40:58

כיצד אלוהים הוביל וקיים את האנושות עד לימינו?

4. כיצד אלוהים הוביל וקיים את האנושות עד לימינו?   דברי אלוהים רלוונטיים: עבודת הניהול של אלוהים החלה בבריאת העולם, והאדם הוא עיקר העבודה הזו. אפשר לומר שבריאת הכל בידי אלוהים נעשתה למען האדם. מאחר שעבו…

2018-09-30 08:19:24

כיצד אלוהים שולט בתבל כולה ומנהל אותה?

5. כיצד אלוהים שולט בתבל כולה ומנהל אותה?   דברי אלוהים רלוונטיים: כמה יצורים חיים ומתרבים במרחבים העצומים של התבל, מצייתים שוב ושוב לחוק החיים ודבקים בכלל אחד קבוע. כל מי שמת לוקח איתו את הסיפורים של כ…

2018-05-07 16:45:40

סמל טבעו של אלוהים

2018-03-30 15:06:08