אלוהים כורת ברית עם האדם בעזרת מילים

אלוהים כורת ברית עם האדם בעזרת מילים

בראשית, ט' 11-13 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ. ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית …

2018-08-25 03:28:05

סמכות הבורא אינה מוגבלת על ידי הזמן, המרחב או הגיאוגרפיה, ולא ניתן לאמוד את ממדי סמכותו של הבורא

סמכות הבורא אינה מוגבלת על ידי הזמן, המרחב או הגיאוגרפיה, ולא ניתן לאמוד את ממדי סמכותו של הבורא

הבה נעיין בבראשית כ"ב 17-18. זהו קטע נוסף שנאמר על ידי יהוה אלוהים, ושבו אמר לאברהם, "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקו…

2018-08-25 03:47:53

עובדת שליטתו וריבונותו של אלוהים על כל הדברים והיצורים החיים מעידה על קיומה האמיתי של סמכות אלוהים

עובדת שליטתו וריבונותו של אלוהים על כל הדברים והיצורים החיים מעידה על קיומה האמיתי של סמכות אלוהים

ברכתו של יהוה אלוהים לאיוב מתועדת בספר איוב. מה העניק אלוהים לאיוב? "ויהוה ברך את אחרית אויב מראשיתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות" (איוב מ"ב 12). מנקודת מבטו של האדם, מה היו הדברים …

2018-08-25 03:58:07

מצוותו של אלוהים לשטן

מצוותו של אלוהים לשטן

איוב ב' 6 "ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמור". השטן לא העז מעולם להפר את סמכות הבורא, ומשום כך כול הדברים חיים בתוך סדר זהו קטע מתוך ספר איוב, והמלה "הנו" בדברים האלה מתייחסת לאיוב. אף שהוא קצר, פסוק זה מ…

2018-08-25 04:10:56

רק אלוהים, שיש לו הזהות של הבורא, הוא בעל הסמכות הייחודית

רק אלוהים, שיש לו הזהות של הבורא, הוא בעל הסמכות הייחודית

זהותו המיוחדת של השטן גרמה לרבים להפגין עניין עז בביטוייו בהיבטים שונים. יש אף אנשים טיפשים רבים המאמינים כי מלבד אלוהים, גם השטן הוא בעל סמכות, כי השטן מסוגל לעשות נסים ומסוגל לעשות דברים שאינם אפשריים לאדם. וכך בנוסף ל…

2018-08-25 04:17:31

על אף שהאנושות הושחתה, היא חיה עדיין תחת ריבונותו וסמכותו של הבורא

על אף שהאנושות הושחתה, היא עדיין חיה תחת ריבונותו וסמכותו של הבורא

השטן משחית את האנושות מזה אלפי שנים. הוא גרם לכמויות מופלגות של רוע, רימה דור אחר דור וביצע פשעים מתועבים בעולם. הוא התעלל באדם, רימה את האדם, פיתה את האדם להתנגד לאלוהים וביצע מעשים רעים שהפריעו לתוכנית הניהול של אלוהים…

2018-08-25 04:20:17

ברכותיו של אלוהים

ברכותיו של אלוהים

בראשית י"ז 4-6 אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים. ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך. והפרתי אותך במאד מאד וננתיך לגוים ומלכים ממך יצאו. בראשית י"ח 18-19 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום …

2018-09-20 01:29:35