אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

רק אלוהים, שיש לו הזהות של הבורא, הוא בעל הסמכות הייחודית

10

זהותו המיוחדת של השטן גרמה לרבים להפגין עניין עז בביטוייו בהיבטים שונים. יש אף אנשים טיפשים רבים המאמינים כי מלבד אלוהים, גם השטן הוא בעל סמכות, כי השטן מסוגל לעשות נסים ומסוגל לעשות דברים שאינם אפשריים לאדם. וכך בנוסף לעבודת אלוהים, האנושות שומרת מקום בלבה גם לשטן, ואף סוגדת לשטן כמו לאלוהים. אנשים אלה הם מעוררי רחמים ונתעבים בעת ובעונה אחת. הם מעוררי רחמים בגלל בורותם ונתעבים בגלל חוסר אמונתם ומהותם הרעה מטבעה. בשלב זה, אני חש כי יש צורך ליידע אתכם מהי סמכות, מה היא מסמלת ומה היא מייצגת. במובן רחב, אלוהים עצמו הוא סמכות, סמכותו מסמלת את עליונותו ומהותו של אלוהים, וסמכותו של אלוהים עצמו מייצגת את מעמדו וזהותו של אלוהים. אם כך, האם השטן מעז לומר שהוא עצמו אלוהים? האם השטן מעז לומר שהוא ברא את כול הדברים ומחזיק בריבונות על כול הדברים? מובן שלא! כי הוא אינו מסוגל לברוא את כול הדברים. עד כה, הוא לא יצר מעולם דבר שנברא בידי אלוהים, ולא ברא מעולם דבר שיש לו חיים. כיוון שאין לו הסמכות של אלוהים, לא ייתכן שיהיו לו אי-פעם מעמדו וזהותו של אלוהים, והדבר נקבע על ידי מהותו. האם יש לו עוצמה זהה לזו של אלוהים? מובן שלא! הדברים שאותם אנו מכנים בשם מעשי השטן והנסים שעושה השטן? האם זוהי עוצמה? האם ניתן לכנותם בשם סמכות? מובן שלא! השטן מכוון את גאות הרוע ומשבש, מקלקל וקוטע כול היבט בעבודתו של אלוהים. במשך אלף השנים האחרונות, מלבד השחתת האנושות וניצולה לרעה, ורמייתו והדחתו של האדם לשחיתות ולדחייתו של אלוהים, כדי שהאדם יילך לעבר גיא צלמוות, האם עשה השטן דבר כלשהו הראוי להנצחה, לשבח או להוקרה, ולו המעטים ביותר, מצד האדם? אילו היו לשטן סמכות ועוצמה, האם הוא היה משחית את האנושות? אילו היו לשטן סמכות ועוצמה, האם הוא היה מזיק לאנושות? אילו היו לשטן עוצמה וסמכות, האם האנושות היתה נוטשת את אלוהים ופונה אל המוות? מכיוון שאין לשטן סמכות ולא עוצמה, מה עלינו להסיק באשר למהותם של כול הדברים שהוא עושה? יש המגדירים את כול אשר השטן עושה כהולכת שולל בלבד, אך אני מאמין שהגדרה כזו אינה מתאימה כול כך. האם המעשים הרעים של השחתת האנושות על ידו אינם אלא הולכת שולל? את כוח הרוע שבו התעלל השטן באיוב ואת רצונו העז להתעלל בו ולכלותו, לא ניתן להשיג על ידי הולכת שולל בלבד. במבט לאחור, בן-רגע, עדרי הצאן והבקר של איוב התפזרו לכול עבר על פני הגבעות וההרים ונעלמו. בן-רגע, נעלם עושרו הרב של איוב. האם ניתן היה להשיג זאת בעזרת הולכת שולל בלבד? אופיים של כול הדברים שעושה השטן מתאים למונחים שליליים כגון לשבש, לקטוע, להשמיד, להזיק, רוע, זדון וחשכה, וכך התרחשותם של כול הדברים הרעים והמרושעים קשורה באופן שאין להתירו למעשי השטן, ואינה נפרדת ממהותו הרעה של השטן. אין זה משנה עד כמה השטן "רב עוצמה", אין זה משנה עד כמה הוא נועז ושאפתן, אין זה משנה עד כמה רבה יכולתו לגרום נזק, אין זה משנה עד כמה רחב טווח השיטות שבהן הוא משחית ומפתה את האדם, אין זה משנה עד כמה מחוכמות המזימות והתחבולות שבעזרתן הוא מאיים על האדם, אין זה משנה עד כמה משתנה הצורה שבה הוא מתקיים, הוא מעולם לא הצליח לברוא ולו יצור חי אחד, מעולם לא הצליח לקבוע חוקים או כללים לקיומם של כול הדברים ומעולם לא הצליח לשלוט בעצם כלשהו, בין אם חי או דומם. בכול מרחבי היקום העצומים, אין ולו אדם או עצם אחד שנולד ממנו או שמתקיים בגללו. אין ולו אדם או עצם אחד הנשלט על ידו. ההפך הוא הנכון, לא זו בלבד שעליו לחיות תחת ריבונותו של אלוהים, אלא יתרה מכך, עליו להישמע לכול פקודותיו ומצוותיו של אלוהים. ללא רשות מאלוהים, קשה לשטן לגעת ולו בטיפת מים או בגרגר חול על פני האדמה. ללא רשות מאלוהים, השטן אף אינו חופשי להניע את הנמלים על פני האדמה – לא כול שכן את האנושות, שנבראה על ידי אלוהים. בעיני אלוהים, השטן נחות מן החבצלות שעל ההר, מן הציפורים העפות באוויר, מן הדגים אשר בים ומן התולעים שעל פני האדמה. תפקידו בין כול הדברים הוא לשרת את כול הדברים, לפעול למען האנושות ולשרת את עבודתו של אלוהים ואת תוכנית הניהול שלו. יהיה טבעו מרושע ככול שיהיה, ומהותו רעה ככול שתהיה, הדבר היחיד שביכולתו לעשות הוא למלא בחריצות את תפקידו: לשרת את אלוהים ולשמש לו ניגוד. זוהי מהותו ועמדתו של השטן. מהותו אינה קשורה לחיים, אינה קשורה לעוצמה, אינה קשורה לסמכות. הוא אינו אלא כלי משחק בידי אלוהים, מכונה בלבד בשירותו של אלוהים!

לאחר שהבינו את פניו האמיתיות של השטן, רבים עדיין אינם מבינים מהי סמכות. אם כך, אומר לכם! את הסמכות עצמה ניתן להסביר כעוצמתו של אלוהים. דבר ראשון, ניתן לומר בוודאות כי הן סמכות והן עוצמה הן דברים חיוביים. אין להן קשר לדבר שלילי כלשהו והן אינן קשורות לישויות כלשהן, שנבראו או שלא נבראו. עוצמתו של אלוהים מסוגלת לברוא דברים בכול צורה שהיא, שיש להם חיים וחיוניות, והדבר נקבע על ידי חייו של אלוהים. אלוהים הוא חיים, ולפיכך הוא המקור לכול היצורים החיים. זאת ועוד, סמכותו של אלוהים יכולה לגרום לכול היצורים החיים להישמע לכול מילה של אלוהים, כלומר להתהוות בהתאם לדברים הנאמרים מפי אלוהים ולחיות ולהתרבות במצוות אלוהים, שעל פיה אלוהים שולט בכול היצורים החיים ומצווה עליהם, ולעולם לא תהיה חריגה, לנצח נצחים. אין אדם או עצם שיש לו הדברים האלה. רק לבורא יש עוצמה כזו ורק הוא נושא אותה, ולפיכך היא מכונה בשם סמכות. זוהי ייחודיות הבורא. ככזו, בין אם זו המלה "סמכות" עצמה או מהותה של סמכות זו, כול אחת מהן ניתן לקשר רק לבורא, מפני שהיא סמל לזהותו ולמהותו הייחודית של הבורא ומייצגת את זהותו ומעמדו של הבורא. מלבד הבורא, אין אדם או עצם שניתן לקשרו למלה "סמכות". זהו פירוש לסמכותו הייחודית של הבורא.

על אף שהשטן הביט באיוב בעיניים חומדות, ללא רשות מאלוהים הוא לא העז לגעת ולו בשערה אחת על גופו. על אף שהוא רע ואכזר מטבעו, לאחר שאלוהים הוציא את פקודתו אליו, לא היתה לשטן ברירה אלא להישמע למצוות אלוהים. וכך, על אף שהשטן היה אחוז טירוף כמו זאב בין כבשים כשהוא מצא את איוב, הוא לא העז לשכוח את הגבולות שנקבעו לו על ידי אלוהים, לא העז להפר את פקודות אלוהים ובכל אשר עשה, לא העז לחרוג מן העקרונות והגבולות שבדברי אלוהים – האין זו עובדה? מכך ניתן לראות שהשטן אינו מעז להפר דבר מדבריו של יהוה אלוהים. בעיני השטן, כול מלה מפי אלוהים היא פקודה, חוק שמיימי וביטוי לסמכותו של אלוהים – כי מאחורי כול מלה של אלוהים משתמע עונשו של אלוהים למי שיפר את פקודותיו ולמי שלא יישמע ויתנגד לחוקים השמיימיים. השטן יודע בבירור כי אם יפר את פקודות אלוהים, עליו לקבל את השלכות העבירה על סמכותו של אלוהים וההתנגדות לחוקים השמיימיים. ומהן ההשלכות האלה בדיוק? אין צורך לומר שהן כמובן, ענישתו על ידי אלוהים. מעשי השטן כלפי איוב לא היו אלא ייצוג בזעיר אנפין של השחתת האדם על ידו, וכאשר השטן ביצע מעשים אלה, הגבולות שקבע אלוהים והפקודות שהוציא לשטן, לא היו אלא ייצוג בזעיר אנפין של העקרונות שמאחורי כול דבר שהוא עושה. בנוסף לכך, תפקידו ועמדתו של השטן בעניין זה לא היו אלא ייצוג בזעיר אנפין של תפקידו ועמדתו בעבודת הניהול של אלוהים, וציותו המוחלט של השטן לאלוהים בפיתויו של איוב לא היה אלא ייצוג בזעיר אנפין של האופן שבו השטן לא העז להביע ולו את ההתנגדות הקלה ביותר כלפי אלוהים בעבודת הניהול שלו. איזו אזהרה ייצוגים אלה בזעיר אנפין נותנים לכם? בין כול הדברים, ובהם השטן, אין אדם או דבר שיכול לעבור על החוקים והצווים השמיימיים שנקבעו על ידי הבורא ואין אדם או דבר שמעז להפר חוקים וצווים שמימיים אלה, כי אין אדם או עצם שיכול לשנות את העונש שמטיל אלוהים על כול מי שאינו נשמע להם, או לחמוק מעונש זה. רק הבורא יכול לקבוע חוקים וצווים שמיימיים, רק לבורא יש הסמכות להוציאם לפועל ורק על עוצמתו של הבורא לא יכול אדם או דבר כלשהו לעבור. זוהי סמכותו הייחודית של הבורא, סמכות זו היא עליונה בין כול הדברים, וכך בלתי אפשרי לומר כי "אלוהים הוא הגדול מכולם והשטן הוא מספר שתיים". אין עוד אלוהים מלבד הבורא, בעל הסמכות הייחודית!

כיצד בדיוק רואים אתם את סמכותו של אלוהים כעת? עתה לאחר שהדברים האלה שותפו, צריך להיות לכם ידע חדש על סמכותו של אלוהים. ולכן אני שואל אתכם: מה מסמלת סמכותו של אלוהים? האם היא מסמלת את זהותו של אלוהים עצמו? האם היא מסמלת את עוצמתו של אלוהים עצמו? האם היא מסמלת את מעמדו הייחודי של אלוהים עצמו? בין כול הדברים, במה ראיתם את סמכותו של אלוהים? כיצד ראיתם אותה? במונחי ארבע העונות שחווה האדם, האם יכול מישהו לשנות את חוק החילופים בין אביב, קיץ, סתיו וחורף? באביב, העצים מנצים ופורחים; בקיץ הם מכוסים עלים; בסתיו הם נושאים פרי ובחורף העלים נושרים. האם מישהו מסוגל לשנות את החוק הזה? האם הדבר משקף היבט אחד בסמכותו של אלוהים? אלוהים אמר, "יהי אור" והיה אור. האם האור הזה עדיין קיים? בזכות מה הוא קיים? הוא קיים בזכות דברי אלוהים כמובן, ובזכות סמכותו של אלוהים. האם האוויר שברא אלוהים עדיין קיים? האם האוויר שהאדם נושם בא מאלוהים? האם יכול מישהו לבטל את הדברים שבאים מאלוהים? האם יכול מישהו לשנות את מהותם ותפקידם? האם יכול מישהו לבלבל בין הלילה ליום, שנקבעו על ידי אלוהים, ובין חוק הלילה והיום שעליהם ציווה אלוהים? האם השטן יכול לעשות דבר שכזה? גם אם אינכם ישנים בלילה והופכים לילה ליום, זהו עדיין לילה. אתם עשויים לשנות את שגרת יומכם, אך אינכם מסוגלים לשנות את חוק החילוף בין לילה ליום – ועובדה זו אינה ניתנת לשינוי על ידי שום אדם, הלא כן? האם מישהו מסוגל לגרום לאריה לחרוש את האדמה בדומה לשור? האם מישהו מסוגל להפוך פיל לחמור? האם מישהו מסוגל לגרום לתרנגולת לדאות באוויר בדומה לעיט? האם מישהו מסוגל לגרום לזאב לאכול עשב בדומה לכבש? האם מישהו מסוגל לגרום לדגים אשר במים לחיות על היבשה? ומדוע לא? מפני שאלוהים ציווה עליהם לחיות במים, ולכן הם חיים במים. על היבשה הם לא היו מצליחים לשרוד והיו מתים. הם אינם מסוגלים לחרוג מגבולות מצוותו של אלוהים. לקיומם של כול הדברים יש חוק וגבול ולכול אחד מהם יש אינסטינקטים משלו. אלה נקבעו על ידי הבורא ואין אדם שיכול לשנותם ולהתעלות עליהם. לדוגמה, האריה יחיה תמיד בטבע, במרחק מקהילות האדם, ולעולם לא יוכל להיות צייתן ונאמן כמו השור החי יחד עם האדם והעובד למענו. על אף שפילים וחמורים שניהם בעלי חיים, על אף שלשניהם יש ארבע רגליים ועל אף שהם ברואים הנושמים אוויר, הם מינים שונים, כי הם חולקו למינים שונים על ידי אלוהים, לכול אחד מהם יש אינסטינקטים משלו, ולכן לעולם לא ניתן יהיה להחליף ביניהם. על אף שלתרנגולת יש שתי רגליים וכנפיים בדיוק כמו לעיט, היא לעולם לא תוכל לעוף באוויר. לכול היותר, תוכל להתעופף אל צמרת עץ – והדבר נקבע על ידי האינסטינקט שלה. אין צורך לומר, שהכול בזכות מצוות סמכותו של אלוהים.

בהתפתחותה של האנושות כיום, ניתן לומר כי המדע של האנושות משגשג וניתן לתאר את הישגי מחקרו המדעי של האדם כמרשימים. יש לומר כי יכולתו של האדם הולכת וגדלה, אך יש פריצת דרך מדעית אחת שהאנושות לא הצליחה להשיג: האנושות יצרה מטוסים, נושאות מטוסים ואת פצצת האטום, האנושות הגיעה לחלל, הלכה על הירח, המציאה את האינטרנט וחיה את אורח החיים עתיר הטכנולוגיה, אך האנושות אינה מסוגלת לברוא יצור חי ונושם. האינסטינקטים של כול יצור חי, החוקים שעל פיהם הוא חי ומעגל החיים והמוות של כול מין ממיני היצורים החיים – כול אלה אינם אפשריים ובלתי נשלטים על ידי המדע של האנושות. בשלב זה, יש לומר כי אין זה משנה לאילו גבהים הגיע המדע של האנושות, אין להשוות בינו לבין מחשבה כלשהי ממחשבותיו של הבורא, והוא אינו מסוגל להבין את הפלא שבבריאה על ידי אלוהים ואת הכוח שבסמכותו. יש על פני כדור הארץ אוקיינוסים כה רבים, אך הם מעולם לא חרגו מגבולותיהם ועלו על היבשה כרצונם, והסיבה לכך היא שאלוהים קבע גבולות לכול אחד מהם. הם נותרו במקום שבו ציווה עליהם להיות, וללא רשות מאלוהים אין הם יכולים להתנועע במרחב בחופשיות. ללא רשות מאלוהים, אסור להם לפלוש זה לתחומו של זה, הם יכולים לנוע רק כשאלוהים אומר להם לנוע והכיוון שאליו ינועו והמקום שבו יישארו נקבעים על ידי סמכותו של אלוהים.

במילים פשוטות, "סמכותו של אלוהים" פירושה שהדבר תלוי באלוהים. לאלוהים יש זכות להחליט כיצד לעשות דבר-מה, והדבר נעשה בכל דרך שהוא חפץ. חוק כול הדברים תלוי באלוהים ולא באדם והאדם אינו יכול לשנותו. רצון האדם אינו יכול להפעילו, אלא הוא משתנה על ידי מחשבותיו של אלוהים, חוכמתו של אלוהים ופקודותיו של אלוהים, וזוהי עובדה שאיש אינו יכול להכחיש. השמיים והארץ וכול הדברים, היקום, השמיים מלאי הכוכבים, ארבע עונות השנה, הדברים אשר נראים ואינם נראים לעין האדם – כולם מתקיימים, מתפקדים ומשתנים, ללא כול טעות, ולו הקטנה ביותר, על פי סמכותו של אלוהים, בהתאם לפקודותיו של אלוהים, בהתאם למצוותיו של אלוהים ובהתאם לחוקי ראשית הבריאה. אין ולו אדם או עצם אחד שיכול לשנות את חוקיהם או לשנות את המהלך הפנימי שבאמצעותו הם פועלים. הם נוצרו בזכות סמכותו של אלוהים והם מתים בזכות סמכותו של אלוהים. זהו עצם סמכותו של אלוהים. עתה לאחר שכול זה נאמר, האם ביכולתכם להרגיש כי סמכותו של אלוהים היא סמל לזהותו ולמעמדו של אלוהים? האם ישות כלשהי, שנבראה או שלא נבראה, יכולה להיות בעלת סמכות כשל אלוהים? האם אדם, דבר או עצם כלשהו יכול לחקותה, להתחזות לה או להחליפה?

מתוך 'המשך של הדבר מופיע בבשר'

פוסט בנושא דומה

 • הבטחתו של אלוהים לאברהם

  (בראשית כ"ב 16-18) בי נשבעתי נאֻם-יהוה: כי, יען אשר עשית את-הדבר הזה, ולא חשכת, את-בנך את-יחידך. כי-ברך אברכך, והרבה ארבה את-זרעך ככוכבי השמים, וכחול,…

 • אלוהים קבע גבולות בין גזעים שונים

  ...מדוע שאלוהים יקבע אותם כך? הדבר חשוב מאוד לאנושות כולה – חשוב מאוד! אלוהים קבע את התחום לכל סוגי היצורים החיים וקבע את שיטת ההישרדות לכל סוגי האדם.…

 • כל מיני מזונות צמחוניים שאלוהים מכין לאנושות

  זה עתה דיברנו על חלק מן הסביבה הכללית, כלומר, התנאים הנחוצים להישרדות אנושית שאלוהים הכין לאנושות מאז שברא את העולם. זה עתה דיברנו על חמישה דברים, וחמ…

 • תוכחת ישוע לפרושים

  1. שפיטת הפרושים את ישוע (מרקוס ג' 21-22) וכאשר קרוביו שמעו זאת, הם יצאו לתפוס אותו, כי הם אמרו, "הוא יצא מדעתו." והסופרים שירדו מירושלים אמרו, "יש ב…