אני מאמין שאם נהיה נאמנים לשמו של ישוע אדוננו ולדרכו של אלוהים ולא נקבל את כזבי משיחי השקר ונביאי השקר, אם נהיה ערניים בעודנו ממתינים, האל בוודאי יעניק לנו התגלויות כשיבוא. איננו צריכים להקשיב לקול האל כדי שנועלה לשמיים. ישוע אדוננו אמר, "אם אז מישהו יגיד לכם, 'הנה המשיח', או 'הוא שם', אל תאמינו. כי אז יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, והם יתנו אותות גדולים ומופתים להתעות, אם אפשר, אפילו את הבחירים" (מתי כ"ד 23-24). האם אינכם מכירים בכזבים של משיחי שקר ונביאי שקר? לכן אנו מאמינים שכל העדויות על בואו של האל הן בוודאי כוזבות. אין לנו צורך לחפש או לבחון! שכן כאשר האל יבוא הוא בוודאי יגלה לנו, והוא בוודאי לא יזנח אותנו. אני מאמין שזהו היישום הנכון. מה אתם חושבים?

2019 יולי 16

תשובה: ישוע אדוננו אכן חזה שיהיו משיחי שקר ונביאי שקר באחרית הימים. זוהי עובדה. אולם ישוע אדוננו התנבא בבירור פעמים רבות כי ישוב. אנחנו הרי מאמינים בזה? כחלק מבחינת נבואות שובו של ישוע אדוננו, אנשים רבים מעניקים קדימות להיזהרות מפני משיחי שקר ונביאי שקר, ואינם נותנים דעתם כלל על האופן שבו יקדמו בברכה את החתן, וכיצד ישמעו את קולו של החתן. מהי הסוגיה כאן? האין זה מקרה של הימנעות מאכילה מחשש להיחנק, של חסכנות בפרוטה ופזרנות במאה? למעשה, לא משנה כמה נעמוד על המשמר מפני משיחי שקר ונביאי שקר, אם לא נקדם בברכה את שובו של האל, ולא נוכל להילקח בפני כס המלכות של האל, נהיה העלמות המסולקות וננטשות בידי אלוהים, ואמונתנו באלוהים תהיה כישלון מוחלט. המפתח ליכולתנו לקדם בברכה את שובו של האל הוא אם אנו מסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים. כל עוד נכיר בכך שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים, לא יהיה לנו כל קושי בזיהוי קולו של אלוהים. אם איננו מסוגלים להבחין באמת, ואנו מתמקדים רק באותות והמופתים של אלוהים, בוודאי שנלך שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר. אם איננו מבקשים ובוחנים את דרך האמת, לעולם לא נוכל לשמוע את קולו של אלוהים. האם איננו מחכים למוות ומביאים על עצמנו הרס? אנו מאמינים בדבריו של אלוהים. צאנו של האלוהים שומע את קול אלוהים. אלה שבאמת יש להם שכל ושיעור קומה, והיכולים לשמוע את קולו של אלוהים, לא ילכו שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר. שכן משיחי שקר ונביאי שקר נעדרים אמת, ואינם מסוגלים לבצע את עבודת האלוהים. זה אינו דבר שעלינו לדאוג לו. רק המבולבלים וחסרי השכל יכולים ללכת שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר. העלמות הפיקחות לא ילכו שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר, מפני שהן נתונות להשגחת אלוהים ומשמרתו. כשאלוהים ברא את האדם, העלמות הפיקחות קיבלו נשמות אנושיות ויכלו לשמוע את קולו של אלוהים. כך צאנו של אלוהים שומע את קול אלוהים, כפי ציווה אלוהים. רק עלמות שוטות מקדישות עצמן לעמידה על המשמר כנגד משיחי שקר ונביאי שקר, ומזניחות את החיפוש והבחינה של שובו של האל. אם ברצוננו לקדם בברכה את שובו של האל, ולא ללכת שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר, עלינו להבין כיצד משיחי שקר מטעים אנשים. למעשה, ישוע אדוננו כבר סיפר לנו על דרכיהם של משיחי שקר ונביאי שקר. ישוע אדוננו אמר, "כי אז יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, והם יתנו אותות גדולים ומופתים להתעות, אם אפשר, אפילו את הבחירים" (מתי כ"ד 24). דבריו של ישוע אדוננו מראים לנו שמשיחי שקר ונביאי שקר מסתמכים בעיקר על ביצוע אותות ומופתים במטרה להטעות את בחירי האל. זוהי ההתגלמות העיקרית של הטעיית אנשים בידי משיחי שקר. בזאת, עלינו להבין מדוע משיחי שקר משתמשים באותות ובמופתים כדי להטעות אנשים. מעל לכל, זה מפני שמשיחי שקר ונביאי שקר נעדרים לחלוטין את האמת. בטבעם ובמהותם הם נפשות מרושעות וזדוניות ביותר. לכן הם נאלצים להסתמך על אותות ומופצים כדי להטעות אנשים. אם למשיחי שקר ונביאי שקר הייתה אמת, הם לא היו משתמשים באותות ובמופתים כדי להטעות אנשים. משיחי שקר ונביאי שקר מחוללים אותות ומופתים מפני שזה כל מה שהם יכולים לעשות. אם לא נוכל לראות זאת, יהיה קל מאוד עבורם להטעות אותנו. רק המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. זה אשר מסוגל להביע את האמת, להראות לאנשים את הדרך ולהעניק להם את החיים הוא המשיח. אלה שאינם מסוגלים להביע את האמת הם בוודאי משיחי שקר. הם מזויפים. זהו עיקרון היסוד של זיהוי משיחי שקר ונביאי שקר. כל אלה המבקשים ובוחנים את דרך האמת צריכים לנהוג על פי העיקרון הזה בבואם לבקש ולוודא את קולו של אלוהים. ובעשותם כך אין כל טעות בידם. האל הכול יכול כבר גילה בבירור את דרכיהם של משיחי שקר ונביאי שקר. הבה נקרא פסקה מדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר, "אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. ... לפי תפיסותיהם של בני האדם, אלוהים תמיד חייב לעשות אותות ומופתים, תמיד חייב לרפא חולים ולגרש שדים, ותמיד חייב להיות בדיוק כמו ישוע. אולם הפעם אלוהים אינו כזה כלל וכלל. אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. הדברים האלה חייבים להיות ברורים לכם" ('הכרת עבודתו של אלוהים כיום' ב'הדבר מופיע בבשר'). "עבודתו של אלוהים לעולם לא מתאימה את עצמה לתפיסותיו של האדם, משום שעבודתו תמיד חדשה ולעולם לא ישנה. הוא לעולם לא חוזר על עבודתו הישנה אלא מתקדם בהתמדה בעבודה שלא נעשתה מעולם בעבר" ('איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים?' ב'הדבר מופיע בבשר').

 

דברי האל הכול יכול אומרים לנו בבירור שאלוהים תמיד חדש ולעולם לא ישן, ושהוא לעולם אינו מבצע את אותה עבודה. זה בדיוק כמו מתי שישוע בא לעבוד: הוא חנך את עידן החסד, והביא אל קצו את עידן החוק. הוא ביצע שלב אחד של עבודת הגאולה והציל את המין האנושי מן החטא. כדי שעבודתו תהיה יעילה, הוא חולל כמה אותות ומופתים. האל הכול יכול הגיע באחרית הימים. הוא חנך את עידן המלכות, והביא לקצו את עידן החסד. אולם הוא אינו חוזר על העבודה שבוצעה בידי ישוע. במקום זאת, על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, הוא מבצע את עבודת המשפט, החל מבית האל. הוא מביע את כל האמיתות לטיהורה ולישועתה של האנושות, כדי לפתור את מקור חטאו של האדם ושל טבעו השטני ולהציל את האדם באופן יסודי מהשפעת השטן, כך שהאדם ייפול בנחלתו של אלוהים. והמשיחים הכוזבים? הם כולם רוחות מרושעות המתחזות למשיח. הם אינם מסוגלים לבצע עבודה שעניינה פתיחת עידן חדש וסיום העידן הישן. הם יכולים רק לחקות את ישוע אדוננו בביצוע כמה אותות ומופתים פשוטים, כדי להונות את אלה שמוחם עכור ואינם מסוגלים להבחין בהבדל. אך הם אינם מסוגלים לחקות את מה שעשה ישוע, כמו הקמת מתים לתחייה, האכלת חמשת אלפים איש בחמישה כיכרות לחם ושני דגים או נזיפה ברוח ובים. זה לגמרי מעבר ליכולתם. במהותם, משיחים כוזבים הם מרושעים. הם רוחות זדוניות ואין בהם שמץ של אמת. לכן עליהם להסתמך על אותות ומופתים כדי להטעות אנשים. אחרת, הם מטעים אנשים ונוזפים בהם בכך שהם מחקים את נימת דברי האל ומשתמשים במילים פשוטות שפעם נאמרו ע"י האל. הבה נעיין בדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר, "אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם נקרא משיח, ולכן המשיח שיכול להעניק לבני אדם את האמת נקרא אלוהים. אין בכך שום דבר מוגזם, מפני שהוא מחזיק במהות אלוהים ובטבעו של אלוהים ובחוכמה בעבודתו – דברים שהאדם לא יכול להשיג. מי שמכנה את עצמו משיח אבל לא יכול לעשות את עבודתו של אלוהים הוא רמאי. המשיח הוא לא רק התגלמות אלוהים על פני האדמה, אלא הבשר והדם שאלוהים בחר כדי לבצע ולהשלים את עבודתו בקרב בני האדם. הבשר והדם האלה לא ניתנים להחלפה על ידי כל אדם, אלא רק על ידי מי שיכול לשאת באופן הולם את עבודתו של אלוהים על פני האדמה, ולבטא את טבעו של אלוהים, ולייצג את אלוהים נאמנה ולספק לאדם חיים. במוקדם או במאוחר, כל משיחי השקר האלה ייפלו, מפני שעל אף שהם טוענים שהם המשיח, אין להם דבר ממהותו של המשיח. על כן אני אומר שהאדם לא יכול להגדיר את אמיתות המשיח – אלוהים עצמו משיב ומחליט עליה" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר'). מדברי האל הכול יכול אנו רואים בבירור שהמשיח הוא האל המתגלם כבשר ודם. הוא רוח האל המגולמת בבשר. כלומר, כל אשר ברשות האל, ובכלל זה מה שיש לאל ומה שהינו, טבע האל וחוכמת האל, כולם מתגלמים בבשרו. כן. למשיח יש את מהות האלוהות, והוא התגלמות האמת. הוא מסוגל להביע את האמת כדי לכלכל את האדם ולטפל בו תמיד ובכל מקום. רק המשיח יכול לבצע את העבודה של גאולת והצלת האנושות איש אינו יכול לחקות זאת, ואין הם יכולים להכחיש זאת. רוב המשיחים הכוזבים, לעומת זאת, נשלטים בידי רוחות רעות. הם יהירים עד בלי גבול ומגוחכים. במהותם, הם רוחות רעות ושדים. לא משנה אילו אותות ומופתים הם מבצעים, איך הם מסלפים את כתבי הקודש, או מדברים על ידע מעמיק ותיאוריה, הם אינם עושים דבר מלבד להוליך אנשים שולל, לפגוע בהם ולהרוס אותם. דבר ממה שהם עושים אינו מחנך מוסרית אנשים. כל עשייתם מסתכמת בהבאת עוד ועוד אופל ללבם של אנשים. הם מותירים אותם בלא נתיב לפסוע בו, מפקירים אותם להיבלע לבסוף על ידי השטן. ניתן לראות שכל המשיחים הכוזבים ונביאי השקר הם גלגוליו של השטן. הם שדים מרושעים שבאו להפריע ולחבל בעבודת האל. לכן, לא משנה כמה אנשים הם מרמים, בכמה הם פוגעים וכמה הם הורסים, הם ייפלו וייספו בעצמם עד מהרה, שכן אין בהם אפילו שמץ של אמת. אם נוכל להבין את האמת בנוגע לאופן שבו יש להבחין בין המשיח האמיתי למשיחי השקר, אזי אין מצב שנוכל לסרב לשמוע את קולו של אלוהים או לקדם בברכה את הופעתו של אלוהים מתוך חשש שנלך שולל אחר משיחי שקר.

 

רק הודות לדברי האל הכול יכול החושפים את מהותם של משיחי שקר ונביאי שקר, אנו מסוגלים לבצע הבחנה. במהותם, משיחי שקר ונביאי שקר הם רוחות מרושעות, ללא שמץ אמת. הם יכולים לחולל רק אותות ומופתים פשוטים כדי להוליך אנשים שולל. אם נבין את האמת הזו, לא נלך עוד שולל אחר משיחי שקר ונביאי שקר. ציינתם גם שאלוהים בוודאי יעורר בבני אדם השראה עם בואו. למעשה, אנשים רבים מאמינים שכל עוד הם נאמנים לשמו ולדרכו של האל, אז כשהאל יבוא, הם יזכו בהתגלויות ויילקחו היישר אל ממלכת השמיים, ללא צורך לשמוע את קולו של אלוהים. זה סותר בעליל את דבריו של ישוע אדוננו. ישוע אדוננו אמר, "צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי" (יוחנן י' 27). "מי אשר אוזן לו ישמע את מה שהרוח אומרת לכנסיות" (ההתגלות ב' 7). ישוע אדוננו אמר בבירור שכאשר יבוא האל, הוא בוודאי יאמר דברים ויביע את קול האל. כל השומעים את קול האל, המבקשים ומקבלים אותו, יקדמו בברכה את שובו של האל ויילקחו לפני כס האל. האם יספיק שנשמע אנשים מעידים על בוא האל, אולם אינם מבקשים ובוחנים אותו? איך ייתכן שפשוט להמתין להתגלות האל? האם ייתכן שהאל יפעל כך? האם האל אמר שעלינו להמתין להתגלותו? לא, הוא לא אמר כך! לכן ההשקפות האלה הן פשוט מטעות ושקריות. רק שוטים מגוחכים יכולים לומר דברים שכאלה. אם נמתין להתגלות האל על פי אמירה זו, הרי שלא נוכל לעשות דבר מלבד להמתין למוות ולהביא את סופנו על עצמנו. הבה נתבונן בדבריו של האל הכול יכול. "בני אדם רבים עוד יותר מאמינים שתהיה אשר תהיה עבודתו החדשה של אלוהים, נחוצות נבואות שיאששו אותה, ושבכל שלב של עבודה כזו, כל חסידיו הנאמנים חייבים גם לחזות בגילויים. אחרת, לא ייתכן שזו תהיה עבודתו של אלוהים. גם כך לא קל לאדם להכיר את אלוהים. אם מביאים בחשבון בנוסף לכך את לבו המגוחך של האדם ואת אופיו המרדני והמלא יהירות וחשיבות עצמית, קשה לאדם עוד יותר לקבל את עבודתו החדשה של אלוהים. האדם לא לומד בקפידה את עבודתו החדשה של אלוהים ולא מקבל אותה בענווה. במקום זאת, הוא מאמץ יחס של בוז וממתין לגילוייו ולהנחייתו של אלוהים. האין זו התנהגותו של אדם שמורד באלוהים ומתנגד לו? איך ייתכן שבני אדם כאלה יזכו באישורו של אלוהים?" ('איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים?' ב'הדבר מופיע בבשר'). ככל שנוגעים הדברים להגעת האל, אם ניצמד בעיוורון לתפישות ולדמיונות שלנו, אם לא נבקש את האמת ולא נקדיש תשומת לב לשמיעת קולו של אלוהים, אלא רק נמתין להתגלות האל, לעולם לא נקדם בברכה את שובו של האל. עלינו לדעת שבעידן החסד, מבין כל חסידיו של ישוע אדוננו, לא היה ולו אחד שנעשה לחסידו מפני שזכה תחילה בהתגלות. כולם שמעו את עדותם של האנשים באשר לישוע אדוננו או שמעו את הצהרותיו והטפותיו של ישוע אדוננו והכירו את קולו, ולכן הם נעשו חסידי האל. ועל אף שפטרוס זכה בהתגלות מן האל, וזיהה שישוע אדוננו הוא המשיח, בן האלוהים, זה קרה לאחר שכבר היה חסידו של ישוע במשך זמן-מה. מדבריו ועבודתו של ישוע הוא רכש מידה של ידע באשר לישוע אדוננו, ורק אז הוא זכה להארה מרוח הקודש. זו עובדה. באחרית הימים, האל הכול יכול המתגלם בבשר עושה את עבודת המשפט החל בבית האל. הוא הביע מיליוני מילים, וזכה בחסידים לאין-ספור, ואף לא אחד מהם זכה בהתגלות האל בטרם נעשה חסידו. כל החסידים של האל הכול יכול זכו בהארה מרוח הקודש בעודם מבקשים ובוחנים את דבריו ועבודתו של האל הכול יכול. הם חשו שדבריו של האל הכול יכול הן כל האמיתות, הם זיהו את קולו של אלוהים, ורק אז הם קיבלו את עבודת האל של אחרית הימים ונלקחו לפני כס האל. בכך מתגשמת נבואת חזון יוחנן: "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס אליו, ואוכַל איתו, והוא איתי" (ההתגלות ג' 20). אולם בקהילה הדתית, ישנם כאלה המסרבים לוותר על תפישותיהם ודמיונותיהם. הם פשוט ממתינים להתגלות האל, ומסרבים לשמוע את קול האל. במיוחד הכמרים והבכירים, לא זו בלבד שאינם מבקשים ובוחנים כאשר הם ניצבים בפני עבודת אחרית הימים של האל הכול יכול, אלא הם גם ממציאים שמועות, ומתנגדים בקדחתנות לאל הכול יכול ומוקיעים אותו. הם אפילו מטעים מאמינים, ומנסים לעצור בעדם מלבחון את דרך האמת. אנשים אלה נחשפו כעשבים שוטים וכצוררי המשיח על ידי עבודת האל של האחרית הימים. הם בדיוק אלה הנחשפים ומחוסלים על ידי עבודת האל. למעשה, בפעמיים שאלוהים התגלם בבשר ודם, כדי לעבוד על פני האדמה, הוא לא גילה זאת לאיש מראש. שכן אלוהים הוא הבורא, ויש לו תוכנית משלו לעבודתו. הוא אינו עובד בהתאם לתפישות ולדמיונות של אנשים, ואינו מבקש מאנשים עצה. על אחת כמה וכמה אין הוא מספר לאיש מראש. בכך שהוא עובד בדרך זו, אלוהים הוגן כלפי כולם. זה מדגים באופן מושלם את טבעו ההוגן והצודק. יתרה מזאת, זה מעיד על חוכמת האל בעבודתו. צאן האל ישמע את קול האל. אלוהים משתמש במילים מעשיות ובעבודה מעשית כדי לגלות את אלה האוהבים את האמת ואת היגעים מן האמת, את הפיקחים, הטיפשים, הטובים והמרושעים. בדיוק כפי שאמר ישוע אדוננו, "אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות שמיים" (מתי ה' 3). "אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם ישבעו" (מתי ה' 6). "אשרי טהורי הלב, כי הם יראו את אלוהים" (מתי ה' 8). בתור מאמינים באלוהים עלינו להיות ענווים, להיות רעבים וצמאים לצדק ולהיות ברי לבב, בדיוק כפי שישוע ביקש. כמו עלמה פיקחית, עלינו להתמקד בשמיעת קולו של האל. עלינו לבקש ולבחון את האמיתות שהובעו על ידי האל הכול יכול. רק בדרך זו נוכל ללכת למשתה החתונה של השה. אם רק נתגונן בעיוורון כנגד משיחי שקר ולא נבקש ונבחן את עבודת האל הכול יכול של אחרית הימים, אם נמשיך להמתין להתגלותו של האל, הרי שהפכנו לעיוורים, לעלמות שוטות, ונחסל את עצמו.

מתוך התסריט לסרט: המתנה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.