שאלה 19: אתם מעידים שבאחרית הימים אלוהים עושה את עבודת המשפט שלו על מנת לטהר את האדם ולהושיע אותו לחלוטין, אך לאחר שקראתי את הדברים שביטא האל הכול יכול, גיליתי שחלקם מגנים את האדם ומקללים אותו. אם אלוהים מקלל ומגנה את האדם, על האדם לסבול במשפט, הלא כן? איך אתם עדיין יכולים לומר שמשפט כזה מטהר את האנושות ומושיע אותה?

2020 ינואר 6

תשובה:

באחרית הימים אלוהים מבטא אמת ועושה משפט במטרה ליצור קבוצה של מתגברים, שתואמת את אלוהים בלבה ובשכלה. זה נקבע כשאלוהים ברא את העולם. ישנם המגבשים השקפתם על סמך גינויים וקללות שבדברי אלוהים. אבל זה נובע מכך שהם לא מכירים את עבודתו. המשפט של אלוהים באחרית הימים הוא כס המלכות הלבן הגדול מהנבואה שבספר ההתגלות. טבעו הצודק, המלכותי והזועם של אלוהים מתגלה כדי להבחין בין סוגים של בני האדם, לשים קץ לעידן הישן ולחסל את המושפעים מהשטן. האם אלוהים יכול שלא לגנות ולקלל את החסידים של השטן? יש דברי שיפוט, ויש חשיפה של השחיתות של נבחרי האל. הם אכן נראים כמילים של גינוי, אך הם באים לעזור לנבחרי האל, להבחין בטבעם המושחת, ולקצור את פירות ההבנה והאמת. אם אלוהים לא היה כה נוקשה, אם לא דייק באיתור הבעיה, לא היינו יכולים לזהות את טבענו השטני והמושחת, ועבודתו של אלוהים באחרית הימים לא הייתה מצליחה להביא את בני האדם לטוהר ושלמות. כל מי שאוהב את האמת ויש לו כבוד לעובדות, יבין שדברי אלוהים החדים כתער, דברי השיפוט והייסורים, דברי הקללה והגינוי, כולם תואמים את העובדות. דברי אלוהים הם מעשיים ואמיתיים, ואין בהם כל הגזמה. דבריו הקשים של אלוהים מביאים לתוצאות שמוכיחות לכולנו את אהבתו האמיתית כלפי האנושות, ואת כוונותיו הטובות להושיע אותה. רק אלה שמאסו באמת מסוגלים להמציא רעיונות, ורק אלה ששונאים את האמת מסוגלים לשפוט ולגנות את עבודתו של אלוהים. אלוהים פועל בסין יותר מעשרים שנה, וכבר גיבש קבוצת מתגברים. הם נרדפו על ידי ממשלת סין וביכולתם לשאת עדות. אלה הם הפירות של דברי אלוהים. כולם ראו את אהבת אלוהים בדבריו, ועד כמה הוא סובל כדי להושיע את האנושות. הם צייתו לדברי אלוהים על אף שהיו קשים, וכך הגיעו להבנה אמיתית של טבעו של אלוהים, אהבה כלפיו, ויראה. הם יכלו למלא את חובותיהם במסירות וללכת אחריו עד הסוף. עבור השטן זו החרפה הגדולה ביותר, וזו ההוכחה שאלוהים מנצח את השטן. כיצד אלוהים שופט ומטהר בני אדם באחרית הימים? נקרא מדברי האל הכול יכול, והכול יתבהר.

האל הכול יכול אומר, "באמצעות מה אלוהים הופך את האדם למושלם? באמצעות טבעו הצודק של אלוהים. טבעו של אלוהים מורכב בעיקר מצדק, חרון אף, מלכותיות, משפט וקללה, והוא הופך את אלוהים למושלם בעיקר באמצעות משפט. יש כאלה שלא מבינים, ושואלים מדוע אלוהים מסוגל להפוך את האדם למושלם רק באמצעות משפט וקללה. הם אומרים, 'אילו אלוהים היה מקלל את האדם, האדם היה מת, הלא כן? אילו אלוהים היה שופט את האדם, האדם היה מורשע, הלא כן? אם כן, איך ייתכן שהוא עדיין הופך למושלם?' אלה דבריהם של בני אדם שלא מכירים את עבודתו של אלוהים. מה שאלוהים מקלל הוא המרדנות של האדם, ומה שהוא שופט הוא חטאיו של האדם. על אף שהוא מדבר בחומרה וללא כל רגישות, הוא מגלה את כל מה שנמצא באדם, ובאמצעות הדברים הקשים האלה, הוא מגלה את הדברים המהותיים בתוך האדם. אולם באמצעות משפט כזה, הוא מספק לאדם ידע עמוק בנוגע למהות הבשר והדם, ולכן האדם מתמסר לציות בפני אלוהים. בשרו ודמו של האדם הם חטא, הם שייכים לשטן, הם מרדניים, והם מושא הייסורים של אלוהים – על כן, כדי לאפשר לאדם להכיר את עצמו, דברי השיפוט של אלוהים חייבים להכות בו, וצריך להיעשות שימוש בכל סוג של זיכוך. רק כך תוכל עבודתו של אלוהים לשאת פרי" ("רק על ידי חוויית ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"כיום אלוהים שופט אתכם, וממיט עליכם ייסורים ומגנה אתכם, אך דעו לכם שהגינוי שלכם נועד כדי שתוכלו להכיר את עצמכם. גינוי, קללה, משפט, ייסורים – כל אלה נועדו כדי שתוכלו להכיר את עצמכם, כדי שהטבע שלכם יוכל להשתנות, ויתרה מזאת, כדי שתוכלו לדעת מה אתם שווים ולהבין שמעשיו של אלוהים צודקים, כדי שתוכלו לדעת בהתאם לטבעו ולצורכי עבודתו שהוא עובד לפי תוכניתו למען הישועה של האדם, ושהוא אל צודק שאוהב את האדם, ומושיע את האדם, ואשר שופט את האדם וממיט עליו ייסורים. אם אתם רק יודעים שמעמדכם עלוב ושאתם מושחתים וממרים את פיו, אך אתם לא יודעים שאלוהים רוצה לחשוף את הישועה שלו באמצעות המשפט והייסורים שהוא עושה בכם היום, הרי שאין לכם שום דרך לחוות דברים, וקל וחומר שאתם לא מסוגלים להמשיך קדימה. אלוהים לא בא כדי להרוג או להשמיד, אלא כדי לשפוט, לקלל, להמיט ייסורים ולהושיע" ("עליכם להניח בצד את ברכות המעמד ולהבין את רצונו של אלוהים בנוגע לישועת האדם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"כולכם חיים במקום של חטא והפקרות; כולכם בני אדם מופקרים וחוטאים. כיום, לא זו בלבד שאתם יכולים לראות את אלוהים, אלא חשוב מכך, קיבלתם ייסורים ומשפט, וזכיתם הישועה העמוקה ביותר, כלומר קיבלתם את אהבתו הגדולה ביותר של אלוהים. כל מה שהוא עושה הוא אהבת אמת אליכם; אין לו כל כוונה רעה. הוא שופט אתכם בגלל חטאיכם, כדי שתבחנו את עצמכם ותקבלו את הישועה האדירה הזו. כל זה נעשה כדי להכין את האדם. מההתחלה ועד הסוף, אלוהים עשה את המרב כדי להושיע את האדם, והוא בשום אופן לא מוכן להשמיד לחלוטין את בני האדם שהוא ברא במו ידיו. כעת הוא בא אל קרבכם כדי לעבוד. האין זו ישועה רבה עוד יותר? אילו הוא שנא אתכם, האם הוא בכל זאת היה עושה עבודה בהיקף כזה כדי להנחות אתכם באופן אישי? למה שהוא יסבול כך? אלוהים לא שונא אתכם, ואין לו כל כוונה רעה כלפיכם. עליכם לדעת שאהבתו של אלוהים היא האהבה האמיתית ביותר. רק בגלל מרדנותם של בני האדם, עליו להושיע אותם באמצעות משפט. אחרת, הם לא היו זוכים בישועה. מכיוון שאתם לא יודעים איך לקיים את חייכם או איך לחיות, ומכיוון שאתם חיים במקום מופקר ומלא חטא כזה ושאתם שדים מופקרים ומזוהמים, לבו לא מניח לו לאפשר לכם להפוך למושחתים עוד יותר. כמו כן, לבו לא מניח לו לראות אתכם חיים במקום כה מזוהם, כשהשטן רומס אתכם כרצונו, ולבו גם לא מניח לו לתת לכם ליפול אל השאול. הוא רוצה רק לזכות בקבוצה מכם ולהושיע אתכם עד תום. זו המטרה העיקרית של עשיית עבודת הכיבוש בכם – הוא עושה זאת רק למען הישועה" ("סוד העניין של עבודת הכיבוש (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

כולם מבינים עכשיו מדוע אלוהים עושה את עבודת המשפט באחרית הימים? האנושות חיה בתחומו של השטן, בחטא, ומתענגת על החטא. בקהילה הדתית, אף לא אחד לא קיבל את האמת, ואף אחד לא הבחין בהופעת אלוהים. גם אם אנשים נשאו לו עדות או הפיצו את דבריו, כמה מהם חקרו בפועל אחר הופעתו ועבודתו? כמה יכלו לקבל אותו ולהכפיף עצמם למשפטו ולייסורו? האנושות, כך יסכימו כולם, היא שיא השחיתות. לולא עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, האנושות המושחתת, עם טבעה השטני, המתכחשת לאלוהים, הייתה מסוגלת להיטהר ולזכות בישועתו? לולא עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, איך הייתה קמה קבוצת מתגברים? איך נבואות ישוע אדוננו היו מתגשמות? איך הייתה קמה מלכות המשיח? מאמינים רבים חושבים שאלוהים הוא אל אוהב ורחום, שהוא ימחל על כל חטא, לא חשוב מהו. שישוע אדוננו ייקח אותנו למלכות השמיים עם שובו, ושאף אחד לא יסולק. האם ניתן למצוא בדברי אלוהים משהו שמאשש זאת? אלוהים הוא אל קדוש וצודק. האם הוא ייתן לאויבים טמאים, בעלי טבע שטני, מושחתים ומכחישי אמת, לבוא למלכותו? בשום פנים ואופן לא! לכן התנבא ישוע אדוננו על כך שיחזור, יבטא אמת, יעשה משפט, ויטהר ויושיע את האנושות באחרית הימים, ישוע אדוננו אמר: "אִישׁ הַשּׁוֹמֵעַ אֶת דְּבָרַי וְאֵינוֹ שׁוֹמֵר אוֹתָם, אֵינֶנִּי שׁוֹפֵט אוֹתוֹ; כִּי לֹא בָּאתִי לִשְׁפֺּט אֶת הָעוֹלָם, אֶלָּא לְהוֹשִׁיעַ אֶת הָעוֹלָם. מִי שֶׁדּוֹחֶה אוֹתִי וְאֵינוֹ מְקַבֵּל אֶת דְּבָרַי, יֵשׁ הַשּׁוֹפֵט אוֹתוֹ. הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי הוּא יִשְׁפֺּט אוֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן" (יוחנן י"ב 47-48). באשר לאנושות שהושחתה, אלוהים יבטא את האמת, ישפוט וייסר אותה. זוהי הדרך היחידה לעורר את רוח האדם, ולטהרו מטבעו השטני. דברי המשפט של אלוהים נגד הטומאה, השחיתות, המרדנות וההתנגדות של האנושות, הם קשים, אך הם מציגים את טבעו הקדוש והצודק של אלוהים, ומאפשרים לנו להבין שאנחנו מושחתים ושהטבע שלנו הוא שטני. נכבשנו על ידי דברי אלוהים באמצעות חוויית המשפט והייסור. אנחנו נכנעים למשפטו ובהדרגה מתחילים להבין את האמת, אנחנו מסוגלים להבין את טבעו הצודק של אלוהים, לראות את טבענו השטני, והתפתחה בליבנו יראת אלוהים. טבענו והשקפתנו השתנו, ועכשיו אנחנו מסוגלים לירוא את אלוהים ולסור מרע. עבודת המשפט של אלוהים הקימה קבוצה של מתגברים, והיא התוצאה של עבודתו באחרית הימים. והיא המשמעות האמיתית של עבודת המשפט שמתחילה במשכנו. מה אנחנו מבינים מזה? אלוהים לא שופט וחושף את האדם כדי להעניש ולהרוס אותו, אלא כדי לטהר, לשנות ולהושיע אותו. אבל אלו המתנגדים למשפט ולטיהור שבדברי האל הכול יכול, כשיתרחש האסון, הם ייקלעו אליו, וייענשו.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

כאשר ישוע אדוננו נצלב, הוא אמר "זה נגמר"; וזה מראה שנשלמה עבודת הישועה של אלוהים למען האנושות. אם כן, כיצד אתם מסוגלים לומר שאלוהים עשה שלב נוסף של עבודה כדי לשפוט את האנושות, לטהרה ולהושיעה?

התשובה מתוך דברי אלוהים: בבואו של ישוע, גם הוא עשה חלק מעבודתו של אלוהים ואמר כמה דברים – אך מה הייתה העבודה העיקרית שהוא הגשים? הדבר...

כאשר ישוע אדוננו נצלב, הוא אמר "הָיֺה נִהְיְתָה"; וזה מראה שנשלמה עבודת הישועה של אלוהים למען האנושות. אם כן, כיצד אתם מסוגלים לומר שאלוהים עשה שלב נוסף של עבודה כדי לשפוט את האנושות, לטהרה ולהושיעה?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "עוֹד רַבּוֹת יֵשׁ לִי לְהַגִּיד לָכֶם, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם אֵינְכֶם יְכוֹלִים לָשֵׂאת זֺאת עַכְשָׁו. אֲבָל...

כאשר ישוע נצלב, הוא נשא את חטאינו ומחל לנו עליהם. לכן כבר סווגנו כקדושים ואיננו שייכים עוד לחטא, וביכולתנו להיכנס למלכות שמים ללא הצורך לקבל את עבודת השיפוט והטיהור של אלוהים באחרית הימים. האם נכון להאמין כך?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כָּךְ גַּם הַמָּשִׁיחַ, אַחֲרֵי שֶׁהֻקְרַב פַּעַם אַחַת לָשֵׂאת חֲטָאֵי רַבִּים, יוֹפִיעַ שֵׁנִית – שֶׁלֹּא...