שאלה 2: כיצד יבצע האל הכול יכול את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים? כיצד ישפוט את האדם, יטהר אותו ויעשה אותו למושלם באמצעות דבריו? זה משהו שאנחנו מבקשות נואשות לדעת. אם נבין את עבודתו של האל הכול יכול, נוכל ממש לשמוע את קולו של אלוהים ונועלה לפני כס מלכותו של אלוהים. בבקשה ספרו לנו בפירוט רב יותר!

2018 ספטמבר 23

תשובה: חשוב מאוד לחקור כיצד האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים, שכן כך נוכל לזכות בישועה באמצעות חיפוש האמת. האל הכול יכול עובד באחרית הימים באמצעות הבעת אמיתות במטרה לשפוט ולטהר אנשים. הוא עושה זאת אך ורק כדי להעלות את הקדושים שלו אל מלכות השמיים. אבל מאמינים רבים בקהילה הדתית אינם מבינים את רצונו של אלוהים. הם חושבים שאלוהים ישוב ומיד יעלה את כל הקדושים אל מלכות השמיים. הם אינם מאמינים שהוא יבצע את עבודת השיפוט והייסורים, משום שאם הוא ישפוט וייסר את האנשים, האם הוא לא ירשיע ויעניש אותם? לכן הם מסרבים לקבל את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. הם פשוט מחכים שאלוהים ירד על ענן ויעלה אותם אל מלכות השמיים. למעשה זה פירוש מוטעה לחלוטין של רצון האל. ישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה שלו כדי לסלול את הדרך לעבודת השיפוט של אחרית הימים. המטרה הסופית של אלוהים היא לטהר ולהושיע את האנושות, לאפשר לה לנוח במלכות השמיים. אבל עבודתו של אלוהים למען גאולת האדם והצלתו תוכננה כבר. היא מתקדמת בשלבים. היא לא מתרחשת בבת אחת. ישוע אדוננו השלים את עבודת הגאולה שלו והבטיח לחזור ולקבל את פני הקדושים, אבל איש אינו יודע כיצד ייקח אלוהים את הקדושים באחרית הימים. למעשה, כאשר אלוהים יבוא לקבל את הקדושים שלו באחרית הימים, הוא יביאם קודם בפני כס מלכותו כדי לשפוט אותם, לטהר אותם ולעשותם מושלמים כדי שיהיו מתגברים. האם לא כך יועלו הקדושים אל מלכות השמיים? אבל זה לא משהו שקל לאנשים להבין. לפני שיוכלו לבוא בפני כס המלכות של אלוהים, עליהם לעבור שיפוט, ייסורים וטיהור. לכן אנשים גיבשו תפיסות משלהם בנוגע לעבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. אמרו לי, אם כן, האם הייסורים והשיפוט של אלוהים הם אכן ברכה? או אולי הרשעה וענישה? אנשים רבים אינם מבינים זאת. בואו נראה מה האל הכול יכול אומר על זה.

האל הכול יכול אומר, "מה שאלוהים מקלל הוא המרדנות של האדם, ומה שהוא שופט הוא חטאיו של האדם. על אף שהוא מדבר בחומרה וללא כל רגישות, הוא מגלה את כל מה שנמצא באדם, ובאמצעות הדברים הקשים האלה, הוא מגלה את הדברים המהותיים בתוך האדם. אולם באמצעות משפט כזה, הוא מספק לאדם ידע עמוק בנוגע למהות הבשר והדם, ולכן האדם מתמסר לציות בפני אלוהים. בשרו ודמו של האדם הם חטא, הם שייכים לשטן, הם מרדניים, והם מושא הייסורים של אלוהים – על כן, כדי לאפשר לאדם להכיר את עצמו, דברי השיפוט של אלוהים חייבים להכות בו, וצריך להיעשות שימוש בכל סוג של זיכוך. רק כך תוכל עבודתו של אלוהים לשאת פרי" ('רק על ידי חוויית ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים' ב'הדבר מופיע בבשר').

"כיום אלוהים שופט אתכם, וממיט עליכם ייסורים ומגנה אתכם, אך דעו לכם שהגינוי שלכם נועד כדי שתוכלו להכיר את עצמכם. גינוי, קללה, משפט, ייסורים – כל אלה נועדו כדי שתוכלו להכיר את עצמכם, כדי שהטבע שלכם יוכל להשתנות, ויתרה מזאת, כדי שתוכלו לדעת מה אתם שווים ולהבין שמעשיו של אלוהים צודקים, כדי שתוכלו לדעת בהתאם לטבעו ולצורכי עבודתו שהוא עובד לפי תוכניתו למען הישועה של האדם, ושהוא אל צודק שאוהב את האדם, ומושיע את האדם, ואשר שופט את האדם וממיט עליו ייסורים... אלוהים לא בא כדי להרוג או להשמיד, אלא כדי לשפוט, לקלל, להמיט ייסורים ולהושיע" ('עליכם להניח בצד את ברכות המעמד ולהבין את רצונו של אלוהים בנוגע לישועת האדם' ב'הדבר מופיע בבשר').

"כולכם צאצאים של מואב. ביצוע עבודת הכיבוש עליכם מהווה הבאת ישועתכם האדירה. כולכם חיים במקום של חטא והפקרות; כולכם בני אדם מופקרים וחוטאים. כיום, לא זו בלבד שאתם יכולים לראות את אלוהים, אלא חשוב מכך, קיבלתם ייסורים ומשפט, וזכיתם הישועה העמוקה ביותר, כלומר קיבלתם את אהבתו הגדולה ביותר של אלוהים. כל מה שהוא עושה הוא אהבת אמת אליכם; אין לו כל כוונה רעה. הוא שופט אתכם בגלל חטאיכם, כדי שתבחנו את עצמכם ותקבלו את הישועה האדירה הזו. כל זה נעשה כדי להכין את האדם. מההתחלה ועד הסוף, אלוהים עשה את המרב כדי להושיע את האדם, והוא בשום אופן לא מוכן להשמיד לחלוטין את בני האדם שהוא ברא במו ידיו. כעת הוא בא אל קרבכם כדי לעבוד. האין זו ישועה רבה עוד יותר? אילו הוא שנא אתכם, האם הוא בכל זאת היה עושה עבודה בהיקף כזה כדי להנחות אתכם באופן אישי? למה שהוא יסבול כך? אלוהים לא שונא אתכם, ואין לו כל כוונה רעה כלפיכם. עליכם לדעת שאהבתו של אלוהים היא האהבה האמיתית ביותר. רק בגלל מרדנותם של בני האדם, עליו להושיע אותם באמצעות משפט. אחרת, הם לא היו זוכים בישועה. מכיוון שאתם לא יודעים איך לקיים את חייכם או איך לחיות, ומכיוון שאתם חיים במקום מופקר ומלא חטא כזה ושאתם שדים מופקרים ומזוהמים, לבו לא מניח לו לאפשר לכם להפוך למושחתים עוד יותר. כמו כן, לבו לא מניח לו לראות אתכם חיים במקום כה מזוהם, כשהשטן רומס אתכם כרצונו, ולבו גם לא מניח לו לתת לכם ליפול אל השאול. הוא רוצה רק לזכות בקבוצה מכם ולהושיע אתכם עד תום. זו המטרה העיקרית של עשיית עבודת הכיבוש בכם – הוא עושה זאת רק למען הישועה" ('סוד העניין של עבודת הכיבוש (4)' ב'הדבר מופיע בבשר').

מדברי האל הכול יכול ברור למדי שעבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים לא נועדה להרשיע את בני אדם. אלוהים אינו רוצה להרוג בני אדם. הוא רוצה לגרום לאנשים להכיר בכך שהם הושחתו לחלוטין בידי השטן. הוא רוצה שהם יכירו את טבעם ומהותם: שהם מתנגדים לאלוהים ובוגדים באלוהים. הוא רוצה שהם יכירו את הטבע הצודק והקדוש שלו שאי אפשר לפגוע בו. העבודה שלו נועדה להעיר את לבם ורוחם של בני האדם. הוא רוצה להציל את בני האדם מטבעם המושחת, כדי שיבטאו בחייהם את צלמו של אדם אמיתי שיש להצילו. אם לא נחווה את השיפוט והייסורים של אלוהים, לא נוכל להכיר בטבע השטני שלנו, ולא נוכל להסיק מהו המקור האמיתי לחטאים ולהתנגדות שלנו לאלוהים. זאת ועוד, בלי השיפוט והייסורים של אלוהים, ודאי שלא נוכל להבין את טבעו הצודק של אלוהים. הטבע המושחת שלנו לא יוכל להשתנות. לא נמצא דרך להישמע לאלוהים ולרחוש לו כבוד אמיתי. ואם כן, כיצד נזכה לבוא אל מלכותו של אלוהים? כפי שאתם רואים, אלוהים שופט בני אדם כי הוא רוצה לטהר אותם ולהציל אותם. אלו האהבה והישועה הגדולות שאלוהים מרעיף על האנושות המושחתת! ובכן, איך אלוהים מבצע את עבודת השיפוט שלו? האל הכול יכול אומר דברים רבים אודות אמת זו. בואו נקרא כמה מדבריו של האל הכול יכול.

"מובן שכאשר אלוהים הופך לבשר ודם הפעם, עבודתו היא לבטא את טבעו, בעיקר באמצעות הטלת ייסורים ובאמצעות שיפוט. על בסיס הדברים האלה, הוא נותן לאדם אמת רבה יותר וחושף דרכים רבות יותר לנוהג, ובכך הוא משיג את מטרתו לכבוש את האדם ולהושיע אותו מטבעו המושחת. זה מה שעבודתו של אלוהים בעידן המלכות טומנת בחובה" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר').

"באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את ההתגלות, הטיפול והגיזום האלה לא ניתן להחליף במלים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק עבודה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשדל את האדם, לשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצון אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. השפעות אלו נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים" ('המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' ב'הדבר מופיע בבשר').

"יש לאלוהים דרכים רבות להפוך את האדם למושלם. אלוהים משתמש במגוון סביבות כדי לטפל בטבעו המושחת של האדם, והוא משתמש במבחר דברים כדי לחשוף את האדם במערומיו. מבחינה אחת, הוא מטפל באדם; ומבחינה אחרת, הוא חושף את האדם במערומיו; ומבחינה אחרת הוא מגלה את האדם, חופר פנימה ומגלה את ה"תעלומות" במעמקי לבו של האדם, ומראה לאדם את אופיו, בכך שהוא מגלה רבים ממצביו. אלוהים הופך את האדם למושלם בשיטות רבות – באמצעות חשיפה, טיפול, זיכוך וייסורים – כדי שהאדם ידע שאלוהים מעשי" ('רק בני האדם שמתמקדים בנוהג יכולים להפוך למושלמים' ב'הדבר מופיע בבשר').

"אלוהים מבצע את עבודת השפיטה והייסורים כדי שבני האדם יכירו אותו, ולשם עדותו. אילולא אלוהים היה שופט את טבעם המושחת של בני האדם, הם לא היו מכירים את טבעו הצודק של אלוהים שאינו מרשה שום חטא, ואף לא היו מסוגלים להפוך את ידיעתם הישנה אודות אלוהים לידיעה חדשה. לשם עדותו וניהולו של אלוהים, הוא מציג בפומבי את כל-כולו, וכך הוא מאפשר לבני האדם לזכות בידיעה אודותיו ולשנות את טבעם, וכן לשאת עדות מהדהדת לאלוהים באמצעות הופעתו הפומבית של אלוהים. השינוי בטבעם של בני האדם מושג באמצעות סוגי העבודה השונים שאלוהים מבצע; ללא שינויים כאלה בטבעם של בני האדם, הם לא יוכלו לשאת עדות לאלוהים ואף לא להיות כלבבו של אלוהים. שינויים בטבעו של אדם מציינים שהוא השתחרר מאחיזתו של השטן, השתחרר מהשפעת החושך, ובאמת הפך לדוגמה ומופת לעבודתו של אלוהים, ובאמת הפך לעד של אלוהים ולאדם שהוא כלבבו של אלוהים" ('רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים' ב'הדבר מופיע בבשר').

דברי האל הכול יכול מעשיים מאוד. אלוהים מבטא את דבריו ועושה את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים כדי להציל את בני האדם ולעשותם מושלמים! כשאנו קוראים את דברי השיפוט של האל הכול יכול, אנו מבינים סוף סוף שבעולם אפל ומושחת זה האנושות כולה חיה בתחומו של השטן. לאלה שהושחתו בידי השטן לא נותר ולו שמץ של אנושיות. הם יהירים, נכלוליים וערמומיים, אנוכיים ומופקרים. האמת משעממת אותם, והם מכבדים רוע. הם יעשו הכול למען המעמד והמוניטין שלהם. בדיוק כמו בעלי חיים הנלחמים זה בזה והורגים זה את זה. הם איבדו לגמרי את האנושיות שלהם ואת תבונתם. למרות שהם מאמינים באלוהים, הערצתם האמיתית נתונה לכסף, לתהילה ולמעמד. הם נוטים אחרי גל הרשע הכלל עולמי, ולעתים קרובות חוטאים, מורדים באלוהים ומתנגדים לו. הם אמנם מקריבים הכול וסובלים, אך הם עושים זאת רק כדי לספק את רצונם שלהם לזכות בברכות. הם עושים זאת כדי לזכות בגמולים ולבוא אל מלכות השמיים. הם אינם עושים זאת כדי למצוא את האמת או כדי להכיר את אלוהים או כדי להישמע לאלוהים. על אף שהם מאמינים באלוהים, ראשם מלא בתפיסותיהם ובדמיונותיהם אודות אלוהים. איש אינו מכיר באמת את טבעו של אלוהים ואת כל מה שהינו ושיש לו, אילו סוגי אנשים אלוהים אוהב, אילו סוגי אנשים הוא שונא, אילו דברים אנשים עושים כדי להתנגד לאלוהים, לפגוע בטבעו ולגרום לו לקלל אותם, כמה מהמחשבות והתפיסות של האנשים אינן עולות בקנה אחד עם האמת, אילו סוגי סיבות אנשים צריכים לנוכח האל, מהן מציאויות האמת שאנשים צריכים לאמץ וכן הלאה. האנושות המושחתת אינה יודעת דבר על אמיתות קריטיות אלה של הכרת האל, הישמעות לאל ויראת האל. אם האנושות הזו שהושחתה עד היסוד לא תחווה את השיפוט והטיהור של אלוהים, כיצד תוכל היא שלא להתנגד לאלוהים ולבגוד בו? במהלך אחרית הימים, אלוהים מתגלם כבשר ודם ומבטא אמיתות כדי להציל את האדם בהתאם לצרכים של האנושות המושחתת. טבעו הצודק והמלכותי של אלוהים, שאי אפשר לפגוע בו, נגלה לאנושות. הטבע והשחיתות האמיתיים של בני האדם נחשפים בבירור, וזה משכנע את האנשים. חווינו את השיפוט והייסורים שבדברי אלוהים. נוכחנו ביהירות ובאנוכיות שלנו אנו, וכיצד אנו חיים על פי התורות והכללים השטניים שלנו עצמנו. כל מה שאנו עושים, אנו עושים למען התהילה והתועלת שלנו. הגם שאנו עושים עבודה ונושאים דרשות, אנו עושים זאת למען המוניטין והמעמד שלנו. אנחנו כל הזמן מרוממים ומכבדים את עצמנו וגורמים לאחרים לרומם אותנו. אנחנו לא עושים זאת כדי לרומם את אלוהים או כדי לשאת לו עדות. כאשר עבודתו של אלוהים אינה תואמת את התפיסות שלנו, אנחנו תוחמים ושופטים את אלוהים. אנחנו מתנגדים בעיקשות לאלוהים וכלל איננו נשמעים לו. אנו ממלאים את חובתנו, אבל עדיין נהנים מהנאות הגוף. אנחנו כל הזמן מרמים ומוליכים שולל את אלוהים. איננו נאמנים לאלוהים כלל. דברי השיפוט וההתגלות של אלוהים מלמדים אותנו שהשטן השחית אותנו עד היסוד. אין לנו שום מצפון, תבונה או כבוד אדם. אין אנו ראויים להיקרא בני אדם. אנחנו פשוט מזן השטן, אויבי אלוהים. אנו חשים בזויים ולא ראויים לבוא בפני אלוהים. איננו יכולים שלא לכרוע לפני אלוהים ולקלל את עצמנו, מלאי חרטה ושנאה עצמית. כשאנו נחשפים לטבע הצודק של אלוהים שאי אפשר לפגוע בו, איננו יכולים שלא לירוא את אלוהים ולהבין שכוונותיו טובות הן: להציל את האנושות. אלוהים שופט ומייסר אותנו כי אלוהים שונא את החטאים והמרי שלנו, והוא רוצה להציל אותנו מהטבע השטני שלנו ולזכות בנו. כשאנו מתעקשים למרוד באלוהים ולהתנגד לו, הוא מוכיח אותנו ומטיל עלינו משמעת. כשאנו נותנים את לבנו לאלוהים, אלוהים מפגין את רחמיו כלפינו. הוא אינו מעניש אותנו בגין כל מה שעשינו ומי שאנחנו. הוא מאיר את עינינו, מנחה אותנו ומאפשר לנו להבין את רצונו. הודות לייסורים ולשיפוט של אלוהים, אנו זוכים בלי משים בידע אמיתי אודות טבעו של אלוהים. הוא מאפשר לנו ללמוד שהטבע שלו מכיל את רחמיו ואת אהבתו. ראינו את הקדושה ואת הגדולה של אלוהים. הן עוררו בנו הערצה ואהבה כלפי אלוהים. אנו רואים את הטבע השטני שלנו בבירור רב יותר, ובהדרגה לומדים להבין חלק מהאמיתות. היכולת שלנו להבחין בין דברים חיוביים לשליליים הולכת וגדלה. נקודת המבט שלנו בנוגע לדברים משתנה, והצמא שלנו לאמת מתחיל לגדול בהדרגה. איננו רוצים יותר לחיות על פי התורות והחוקים של השטן או לנסות בחוסר היגיון להשיג משהו מאלוהים. המצפון והתבונה שלנו שוקמו. אנו מתחילים לחפש וליישם את האמת בכל מעשינו. אנו ממלאים את החובה כיצורים ברואים בצורה מעשית, ומצייתים לריבונותו ולהסדריו של אלוהים. טבע חיינו משתנה עוד ועוד, ואנו מתחילים לבטא בחיינו את צלמו של אדם אמיתי. תודה לאל הכול יכול! היכולת שלנו להשתנות בצורה כזאת היא תוצאה של עבודת השיפוט של אלוהים. היום כל האחים והאחיות שמקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים יודעים שכדי להיוושע ולהיעשות מושלמים, עלינו לקבל את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים ולהישמע לה.

מתוך התסריט לסרט:להקיץ מהחלום

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה