מהי עבודתן של רוחות רעות? כיצד מתבטאת עבודתן של רוחות רעות?

2018 אפריל 6

דברי אלוהים רלוונטיים:

איזו עבודה נובעת מהשטן? בעבודה שנובעת מהשטן, החזיונות בבני האדם מעורפלים ומופשטים, הם חסרי אנושיות רגילה, המניעים של מעשיהם שגויים, ועל אף שהם רוצים לאהוב את אלוהים, תמיד יש בהם האשמות, וההאשמות והמחשבות האלה תמיד מפריעות להם, מקשים על צמיחת חייהם, ומונעים מהם להשיג תנאים רגילים בפני אלוהים. במילים אחרות, ברגע שעבודתו של השטן חודרת אל בני האדם, לבם לא יכול להיות רגוע בפני אלוהים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, המראה של אספה גורם להם לרצות לברוח, והם לא מסוגלים לעצום עיניים כשאחרים מתפללים. עבודתן של רוחות רעות הורסת את הקשר הרגיל בין האדם ואלוהים ופוגמת בחזיונות הקודמים של בני האדם או בנתיב ההיווכחות הקודם שלהם בחיים. בלבם, הם לא יכולים לעולם להתקרב לאלוהים, תמיד מתרחשים דברים שגורמים להם להפרעה וכובלים אותם, ולבם לא יכול למצוא שלווה, מה שמרוחקן את חוזקה של אהבתם לאלוהים וגורם להם למפח נפש. אלה ביטויה של עבודת השטן. עבודתו של השטן מתגלמת בדברים הבאים: אי יכולת לעמוד על שלכם ולעמוד איתן, מה שגורם לכם להפוך לאשמים בפני אלוהים, ולבני אדם ללא נאמנות לאלוהים. כשהשטן מפריע לכם, אתם מאבדים את האהבה והנאמנות לאלוהים, אתם מאבדים את הקשר הרגיל עם אלוהים, את לא עוסקים בחיפוש האמת או בשיפור עצמי, אתם נסוגים לאחור והופכים לפסיביים, אתם מתפנקים, אתם משלחים רסן מהתפשטות החטא ואתם לא שונאים חטאים. יתר על כן, הפרעתו של השטן הופכת אתכם למופקרים, גורמת למגע של אלוהים לעזוב אתכם, וגורמת לכם להתלונן על אלוהים ולהתנגד לו, מה שמוביל אתכם לפקפק באלוהים, ואז עולה הסיכון שתעזבו את אלוהים. כל זה נובע מעבודתו של השטן.

מתוך "עבודתה של רוח הקודש ועבודתו של השטן" ב'הדבר מופיע בבשר'

כיום יש רוחות רעות מסוימות שעובדות באמצעות דברים על-טבעיים כדי להונות את האדם. כלומר הן עושות רק חיקויים במטרה להונות את האדם באמצעות עבודה שלא נעשית כעת בידי רוח הקודש. רוחות רעות רבות מחקות את עשיית הנסים וריפוי החולים. זו אינה אלא עבודתן של רוחות רעות, מכיוון שרוח הקודש כבר לא עושה עבודה כזו בהווה. כל אלה שמחקים את עבודתה של רוח הקודש לאחר מכן – הם רוחות רעות. כל העבודה שהתבצעה בישראל בזמנו הייתה עבודה על-טבעית. יחד עם זאת, רוח הקודש לא עובדת כך כיום, וכל עבודה כזו שבאה לאחר מכן היא מעשה ידיהם של השטן ושל רוחות רעות והפרעה מצדם. אולם אתם לא יכולים לומר שכל הדברים העל-טבעיים הם מעשה ידיהן של הרוחות הרעות. הדבר תלוי בעידן עבודתו של אלוהים.

מתוך "תעלומת ההתגלמות (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה.

מתוך "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשהאדם מבין את אלוהים במידה מסוימת, הוא מוכן לסבול למענו ולחיות למענו. עם זאת, השטן עדיין שולט בחולשותיו של האדם, והוא עדיין יכול לגרום לאדם לסבל. רוחות רעות עדיין יכולות לעבוד בבני האדם כדי להפריע להם ולגרום להם להיות שרויים בבלבול, לצאת מדעתם, לחוש אי-שקט בדעתם ולסבול מהתערבותן בכל. בקרבו של האדם עדיין קיימים אי-אילו גורמים מנטליים או נפשיים שהשטן יכול לשלוט בהם ולתמרן אותם. לכן אתם עדיין מסוגלים לחלות, להיקלע לצרות ולחוש רצון להתאבד, ולכן אתם לפעמים מסוגלים גם לחוש כמה העולם אומלל או להרגיש שלחיים אין שום משמעות. במילים אחרות, השטן עדיין מושל בסבל הזה – זו חולשה קטלנית של האדם. השטן עדיין מסוגל להשתמש בדברים האלה שהוא השחית ורמס – אלה הם כלי נשק שהשטן יכול להשתמש בהם כנגד האדם. ...רוחות רעות הן מנצלות כל הזדמנות לעשות את עבודתן. הן מסוגלות לדבר מתוככם או ללחוש באוזנכם, הן יכולות לחולל אי-סדר במחשבותיכם ובדעתכם, והן יכולות לעכב את תנועתה של רוח הקודש, כך שלא תוכלו לחוש בה. לאחר מכן הן מתחילות להפריע לכם, לבלבל את חשיבתכם ואת מוחכם, עד שאתם נותרים חסרי מנוחה ומעורערים בנפשכם. כזו היא עבודתן של רוחות רעות באדם, ואם לא תוכלו להבחין בכך, תימצאו בסכנה אדירה.

מתוך "אלוהים חווה את כאב העולם – מהי משמעות הדבר?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

יש כאלה שאומרים שרוח הקודש עובדת בתוכם כל הזמן. זה בלתי אפשרי. אם הם היו אומרים שרוח הקודש תמיד שורה עליהם, זה היה מציאותי. אם הם היו אומרים שהחשיבה וההיגיון שלהם תמיד רגילים, זה היה מציאותי, וזה היה מוכיח שרוח הקודש שורה עליהם. אם אתם אומרים שרוח הקודש תמיד עובדת בכם, שאלוהים הופך אתכם לנאורים ושרוח הקודש מרגשת אתכם בכל רגע, ושאתם זוכים בידע חדש כל הזמן, זה לא רגיל. זה מאוד על-טבעי! ללא צל של ספק, בני אדם כאלה הם רוחות רעות! אפילו כשרוח האל מתגלמת כבשר ודם, יש רגעים שבהם היא חייבת לנוח, וחייבת לאכול – וקל וחומר שכך הדבר לגביכם. נדמה שבני האדם שרוחות רעות שולטות בהם נעדרים את חולשות הבשר והדם. הם מסוגלים לזנוח הכל ולוותר על הכל, הם קרי מזג, הם מסוגלים לסבול עינויים, והם לא מרגישים תשישות כלל, כאילו הם התעלו על הבשר והדם. זה על-טבעי עד מאוד, הלא כן? עבודתן של הרוחות הרעות היא על-טבעית, והאדם לא יכול להשיג את הדברים האלה. בני האדם שלא יכולים להבדיל מקנאים מאוד כשהם רואים בני אדם כאלה, והם אומרים שאמונתם באלוהים כה חזקה וכה טובה, ושהם לעולם לא חלשים. למעשה, זה הביטוי של עבודתה של רוח רעה. זאת משום שבני אדם במצב רגיל מתאפיינים באופן בלתי נמנע בחולשות אנושיות. זה המצב הרגיל של בני האדם שרוח הקודש שורה עליהם.

מתוך "נוהג (4)" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

המאפיין המובהק ביותר של עבודת הרוחות הרעות הוא היותה על-טבעית, העובדה שדברי הרוחות הרעות או המעשים שהן דורשות מבני האדם הם חריגים, חסרי היגיון, ואפילו מפרים את עקרונות המוסר הבסיסיים של האנושיות הרגילה ושל קשרים אנושיים, דברים שמיועדים אך ורק להונות בני אדם, להפריע לבני אדם ולהשחית בני אדם. כשרוחות רעות משתלטות על בני אדם, יש כאלה שמרגישים פחד עז, יש כאלה שהופכים לחריגים, יש כאלה שמוכים בתדהמה, ואילו אחרים מתמלאים בחרדה אדירה ולא מסוגלים לשבת בשקט. כך או כך, כשרוחות רעות משתלטות על בני אדם, הם משתנים, הופכים למשהו שאינו אדם ואינו שד, ומאבדים את האנושיות הרגילה שלהם. די בכך כדי להוכיח שמהות הרוחות הרעות היא רוע וכיעור, וזו גם בדיוק מהותו של השטן. רוחות רעות גורמות לבני אדם לתעב את עצמם ולבוז לעצמם, והן לא מועילות או מסייעות לבני אדם כלל. הדברים היחידים שהשטן וכל מיני הרוחות הרעות מסוגלים לעשות הוא להשחית את בני האדם, לפגוע בהם ולבלוע אותם.

הביטויים העיקריים של בני האדם שרוחות רעות עובדות בהם (כאלה שדבקו בהם שדים) הם אלה:

הסוג הראשון הוא שרוחות רעות אומרות לבני האדם לעשות דברים כאלה או אחרים, אומרות משהו למישהו, או מורות לבני אדם לבטא נבואות שקר.

הסוג השני הוא שבני האדם לרוב "מדברים בלשונות" לכאורה בתפילה שאיש לא מבין, ואפילו הדוברים עצמם לא מבינים. חלק מהדוברים אפילו יכולים "לפרש את הלשונות" בעצמם.

הסוג השלישי הוא שאדם מרבה לקבל גילויים בתדירות גבוהה – ברגע אחד, רוחות רעות מכוונות אותו לכיוון אחד, וברגע אחר, הן מכוונות אותו לכיוון אחר, במצב של חרדה מתמדת.

הסוג הרביעי הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם רוצים לעשות דבר כזה או אחר בדחיפות – הם קצרי רוח ולא יכולים לחכות, והם לא בודקים אם הנסיבות מאפשרות זאת, הם אפילו בוחרים באמצע הלילה, והתנהגותם חריגה במיוחד.

הסוג החמישי הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם מתאפיינים ביהירות אדירה – אין להם היגיון, וכל דיבורם מתנשא ונובע מעמדה של מתן הוראות. הם גורמים לבני אדם להיות אובדי עצות, וכמו שדים, הם מכריחים בני אדם לעשות דברים.

הסוג השישי הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם לא מסוגלים לשתף על האמת, וקל וחומר לא מסוגלים להתייחס לעבודתו של אלוהים. הם מתריסים נגד אלוהים ומתנהגים באופן שרירותי – הם מבצעים כל מיני מעשים שערורייתיים כדי להשמיד את הסדר הטוב בכנסייה.

הסוג השביעי הוא שאדם שרוחות רעות עובדות בו מעמיד פנים שהוא אדם אחר ללא שום סיבה, או שהוא טוען שהוא נשלח בידי מישהו שבני אדם צריכים להקשיב לו. איש לא מצליח לברר מהיכן הוא הגיע.

הסוג השמיני הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם בדרך כלל נעדרים כל היגיון רגיל, והם בדרך כלל גם לא מבינים שום אמת. אין להם שום יכולת לקבל דבר, ורוח הקודש לא הופכת אותם לנאורים. מה שאנשים מבינים הוא שבכך שכאשר בני האדם האלה מקבלים דברים, הם מגוחכים עד מאוד ושגויים לחלוטין.

הסוג התשיעי הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם מתמקדים במיוחד בהטפה לאחרים במהלך העבודה. הם תמיד מתנהגים בפראות ותמיד מפריעים ומטרידים. כל דבר שהם עושים ואומרים מתקיף את הזולת, לוכד אותו ומשחית אותו. הם אפילו מערערים את נחישותם של אחרים והופכים אותם לשליליים, כדי שהם לא יוכלו לקום שוב על רגליהם. הם שדים, חד וחלק, אשר פוגעים בזולת, משתעשעים בזולת וטורפים את הזולת, ובסתר לבם, הם שמחים כשהם משיגים את מבוקשם. זו המטרה העיקרית של עבודת הרוחות הרעות.

הסוג העשירי הוא שבני אדם שרוחות רעות עובדות בהם חיים חיים חריגים בעליל. עיניהם זוהרות ברצחניות, ודבריהם אימתניים במיוחד, כאילו שד ירד אל העולם. אין שום סדר בחייו של אדם כזה. הוא מאוד מעורער, והוא בלתי צפוי כמו חיית פרא שלא אולפה. הוא דוחה ומגעיל עד מאוד לזולת. כך בדיוק נראה אדם שהשדים לכדו.

עשרת הסוגים לעיל הם הביטויים העיקריים של עבודת הרוחות הרעות. הרוחות הרעות עובדות לבטח בכל אדם שמפגין אחד מהביטויים האלה. ליתר דיוק, הרוחות הרעות עובדות בכל בני האדם שמפגינים אחד מהביטויים, בלי קשר לביטוי. אדם שיש בו מעבודתן של רוחות רעות לרוב ישנא בני אדם שרוח הקודש עובדת בהם ואשר יכולים לשתף על האמת, והוא לרוב יתרחק מהם. לעתים קרובות, ככל שבני אדם טובים יותר, כך הוא רוצה יותר להתקיף אותם ולגנות אותם. ככל שבני אדם טיפשים יותר, כך הוא יותר מנסה להתרפס בפניהם ולהחמיא להם, ורוצה במיוחד לבוא איתם במגע. כשרוחות רעות עובדות, הן תמיד מבלבלות בין אמת ושקר – הן אומרות שהחיובי הוא שלילי ושהשלילי הוא חיובי. זה בדיוק מה שרוחות רעות עושות.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

כל רוח שעבודתה על-טבעית באופן ברור היא רוח רעה, והעבודה העל-טבעית והאמירות של רוח כלשהי המבוצעות בבני אדם היא עבודתה של רוח רעה. כל האמצעים שנוקטות רוחות רעות הם חריגים ועל-טבעיים, והם באים לידי ביטוי בראש ובראשונה בשש הדרכים הבאות:

1. שליטה ישירה בדיבורם של בני האדם, המעידה בבירור על כך שהרוח הרעה מדברת, ולא בני האדם הם שמדברים בדרך כלל;

2. ההרגשה שרוח רעה נותנת לבני האדם הוראות ופוקדת עליהם לעשות דבר-מה כזה או אחר;

3. אנשים שכאשר הם נמצאים בחדר, יכולים לדעת מתי מישהו עומד להיכנס;

4. בני אדם שלעתים קרובות שומעים קולות המדברים אליהם שבני אדם אחרים אינם יכולים לשמוע;

5. בני אדם המסוגלים לראות ולשמוע דברים שאחרים אינם יכולים;

6. בני אדם שמעורערים תמידית, מדברים אל עצמם ואינם מסוגלים לקיים שיחה רגילה או קשרי גומלין עם אחרים.

כל מי שעובדת בתוכו רוח רעה, באופן בלתי נמנע יופיעו בו ששת הביטויים האלה. הם אנשים בלתי רציונליים, שתמיד "על קוצים", ושאינם מסוגלים לקיים קשרי גומלים תקינים עם בני אדם, כאילו שהם אינם כפופים לכל היגיון, ומשהו בהם מנותק ולא מהעולם הזה. אנשים כאלה הם אחוזי רוח רעה או שרוח רעה פועלת בתוכם, וכל עבודת הרוחות הרעות גלויה ועל-טבעית. זוהי עבודת הרוחות הרעות שהכי קל להבחין בה. כאשר רוח רעה משתלטת על מישהו, היא מתייחסת אליו כאל צעצוע, כך שהוא מרגיש מבולבל לחלוטין. הוא הופך להיות בלתי רציונלי, כמו זומבי (מת-חי), מה שמוכיח שבמהותן רוחות רעות הן רוחות מרושעות המשחיתות וטורפות בני אדם. קל להבחין באמירות של הרוחות הרעות. אמירותיהן ממצות במלואן את מהותן המרושעת. הן קופאות על מקומן, עכורות ומצחינות, והן פולטות את צחנת המוות. מבחינת בני אדם שאיכותם גבוהה, דבריהן של הרוחות הרעות חלולים, לא מעניינים, לא חינוכיים, מלאי שקרים וריקים מתוכן. דבריהן נשמעים מבולבלים ומסורבלים, כמו הבל הבלים. אלו הם חלק מהבלי הרוחות הרעות שהכי קל להבחין בהם. כדי להלך קסם על בני אדם, חלק מהרוחות הרעות בדרגה הגבוהה יותר מעמידות פנים שהן אלוהים או המשיח כשהן מדברות, ואילו רוחות רעות אחרות מעמידות פנים שהן מלאכים או דמויות מפורסמות. כאשר הרוחות הרעות מדברות, הן מפגינות מומחיות בחיקוי מילים וביטויים מסוימים של אלוהים או בחיקוי נימת דבריו של אלוהים, ובני אדם שאינם מבינים את האמת מולכים שולל על ידי רוחות רעות רמות דרג אלה. לעם הנבחר של אלוהים צריך להיות ברור שרוחות רעות במהותן מרושעות וחסרות בושה, וגם אם הן רמות דרג, הן אינן מחזיקות כלל וכלל באמת. בסופו של דבר, רוחות רעות הן רוחות רעות, ומהותן היא מרושעת, מאותו סוג של השטן.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה