שאלה 11: אתם נושאים עדות לכך שהאל הכול יכול מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט שלו של אחרית הימים, אבל אני חושב שאמונתנו באדון ישוע וקבלתנו את עבודתה של רוח הקודש פירושן שכבר עברנו את עבודת המשפט של אלוהים. הנה דברים של האדון ישוע כהוכחה לכך: "אם לא אלך, המנחם לא יבוא אליכם, אך אם אעזוב, אשלח אותו אליכם. כשהוא יבוא, הוא יוכיח את העולם על החטא, ועל צדק ועל משפט " (יוחנן ט"ז 7-8). אנחנו מאמינים שעל אף שהאדון ישוע ביצע את עבודת גאולה, ביום הפנטקוסט, אחרי שהוא עלה לשמיים, רוח הקודש ירדה ועבדה בקרב בני האדם: "...יוכיח את העולם על החטא, ועל צדק ועל משפט." זו צריכה להיות עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, אז מה שברצוני לעסוק בו הוא השאלה מה בדיוק ההבדלים בין עבודת המשפט באחרית הימים בידי האל הכול יכול ועבודתו של האדון ישוע.

2018 אפריל 4

תשובה:

היות שאתם מכירים בכך שמה שישוע אדוננו עשה הוא עבודת הגאולה, ושהדרך שהוא הביא עמו היא: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קָרבה" (מתי ד' 17), על מה אתם מתבססים בקביעתכם שרוח הקודש באה בפנטקוסט כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים? אתם מתבססים רק על דבריו של ישוע אדוננו כאשר הוא אמר: "אם לא אלך, המנחם לא יבוא אליכם, אך אם אעזוב, אשלח אותו אליכם. כשהוא יבוא, הוא יוכיח את העולם על החטא, ועל צדק ועל משפט" (יוחנן ט"ז 7-8). אתם מעיזים להתבטא בביטחון, שהעבודה שרוח הקודש עשתה הייתה עבודת השפיטה באחרית הימים. האם יש לכך כל בסיס בדברי אלוהים? האם ישוע אדוננו אמר "רוח הקודש באה. מה שהיא עושה היא עבודת השפיטה של אחרית הימים"? ישוע אדוננו מעולם לא אמר זאת. ישוע אדוננו אמר במפורש: "ואם מישהו שומע את דבריי ולא מאמין בהם, אני לא שופט אותו, משום שלא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון" (יוחנן י"ב 47-48). ישוע אדוננו הבהיר יפה מאוד שמה שהוא עשה אינו עבודת שפיטה. ישוע אדוננו יביע את האמת כדי לעשות את עבודת השפיטה רק כאשר הוא ישוב באחרית הימים. מה שבטוח, ישנם אנשים ששוגים בכך שהם מתייחסים לעבודתה של רוח הקודש בעידן החסד בתור עבודת השפיטה של אלוהים. כמובן, כשאנו מתוודים על חטאינו וחוזרים בתשובה בפני אלוהים, אנו בהכרח מונעים ע"י רוח הקודש העובדת בנו, כדי שנזכה בחסדו של אלוהים ונהנה משלווה ואושר. אך כשמישהו מכה על חטא בפני אלוהים ומתפרץ בדמעות, זה אומר רק שרוח הקודש מניעה אותו. התוצאה שמושגת היא לגרום לאותו אדם להתוודות ולהכות על חטא, כך שיהיה ראוי ליהנות מחסדי האל. אלה אינן התוצאות המושגות בשיפוטו של אלוהים באחרית הימים, שכן הן להיטהר ולבוא לידי שלמות. עבודתה של רוח הקודש בעידן החסד שונה מעבודתה של רוח הקודש באחרית הימים. הבה נאזין לשני קטעים מדברי האל הכול יכול, ואז נבין מהי שפיטה.

האל הכול יכול אומר, "למשמע המילה "משפט", אתם חושבים על הדברים שיהוה אמר לכל המקומות ועל דברי התוכחה שישוע אמר אל הפרושים. אף שהדברים האלה חמורים, הם לא משפטו של האדם בידי אלוהים. אלה הם רק דברים שאלוהים אמר בסביבות שונות, כלומר בנסיבות שונות, והם שונים מהדברים שאומר המשיח כשהוא שופט את האדם באחרית הימים. באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את השיטות האלה של ההתגלות, הטיפול והגיזום לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

"עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשות אותה בשמו. מאחר שהמשפט הוא כיבוש האדם באמצעות האמת, אין ספק שאלוהים מופיע עדיין בצלם הבשר והדם כדי לבצע את העבודה הזו בקרב בני האדם. כלומר באחרית הימים, המשיח יְלמד באמצעות האמת את בני האדם בעולם כולו ויגלה להם את כל האמיתות. זוהי עבודת המשפט של אלוהים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

עבודת השפיטה של אלוהים היא תעלומה. אלמלא הגילוי של אלוהים, איש לא היה מסוגל להבינה לעומק. הלא כן? האל הכול יכול ביאר יפה מהי שפיטה ומהן תוצאותיה של עבודת השפיטה. לאחר שהקשבתם לדברי האל הכול יכול, האם יש לכם הבנה כלשהי אודות עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים? עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים נועדה לטהר את האדם מיסודו ולהושיע את האנושות. לא מדובר רק באמירת אי-אילו דברי תוכחה או קללות לבני האדם. לא ניתן לשחרר אנשים מכבלי החטא כדי להיטהר ולהיוושע בידי אלוהים באמצעות אמירת כמה טקסטים. על אלוהים להתבטא בהיקף מספיק כדי להסביר את כל היבטי האמת שעל האנושות המושחתת להיווכח בהם ולהבין, כדי שיוכלו להיטהר, להיוושע ולגלות את כל התעלומות הצפונות בתוכנית הניהול שלו לאנושות. מדובר בהיקף הגדול מאות או אף אלפי מונים מכמות הדברים שהביע ישוע אדוננו בעידן החסד. עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים מתמקדת בהבעת האמת ודברי שפיטה, כדי לשפוט ולחשוף את טבעו השטני של האדם שמתנגד לאלוהים ובוגד בו ואת האמת שבהשחתת האדם בידי השטן, ובכך לגלות בשלמות את טבעו הצודק של אלוהים, שאין לפגוע בו. מתגלים לנו כל היבטי האמת הנוגעים לכוונתו של אלוהים ולדרישותיו מן האנושות, איזה סוג של אנשים יזכה בישועה או ייענש, וכן הלאה. כשאנו מקבלים את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים, אנו מבינים את מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים. אנו מסוגלים להבחין בין דברים חיוביים לשליליים ולראות בבירור את פניו הדמוניים של השטן המתנגד לאלוהים כמטורף. אנו זוכים בראייה חודרת של השחתתו העמוקה של האדם בידי השטן, ומכירים בטבענו השטני שמתנגד לאלוהים ובוגד בו. באשר לטבעו הצודק של אלוהים, ליכולתו האינסופית, לחכמתו ולכל מה שיש לאלוהים ולמה שהוא, אנו מקבלים מידה מסוימת של הבנה אמיתית ולבנו נעשה ירא-אלוהים. אנו משתטחים ארצה בבושה ומרגישים שאיננו ראויים לחיות במחיצתו של אלוהים. אנו בזים לעצמנו ונוטשים את עצמנו, ובהדרגה אנו מתנתקים מכבלי החטא, חיים בדומה לאדם אמיתי והופכים לאנשים היראים באמת את אלוהים והנשמעים לו. אלה הן התוצאות מהתנסות בעבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. רק עבודה כזאת היא עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים.

הבה נבחן את עידן החסד. ישוע אדוננו רק עשה את עבודת הגאולה והציג בדרשותיו את דרך החזרה בתשובה, בהציגו לאדם רק את הצד הרחום והאוהב שבטבעו של אלוהים. על אף שישוע אדוננו אמר גם דברים מסוימים שנועדו לשפוט את בני האדם ולהוקיע ולקלל את הפרושים, אלה לא היו המוקד שבעבודתו. ישוע אדוננו עשה רק את עבודת הגאולה, שהתמקדה במחילה על חטאים, לימוד החזרה בתשובה והענקת חסד. זו לא הייתה העבודה שמתמקדת בשפיטת חטאי האדם ובטיהורם. אם כן, עבודתו של ישוע אדוננו נגעה רק לעבודת הגאולה והוא התבטא בהיקף מצומצם ולימד את בני האדם כיצד לחזור בתשובה ולהתוודות על חטאים, כיצד להיות עניו וסבלני, כיצד להיטבל, לשאת את הצלב, לסבול וכו'. באמונתנו באלוהים, די לנו ללמוד מדברי ישוע אדוננו כיצד להתוודות ולחזור בתשובה, ואז יימחלו לנו חטאינו. לא נורשע עוד לפי שורת הדין, ולא נישפט למוות. אנו נהיה ראויים להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו ומברכותיו. אלו היו התוצאות שהשיגה עבודת הגאולה של אלוהים בעידן החסד, והן שונות לגמרי מתוצאותיה של עבודת השפיטה באחרית הימים. אך ישנם המאמינים שהמתנסים בעבודתה של רוח הקודש בעידן החסד, המקבלים את ההארה, הנזיפות והמשמעת מידי רוח הקודש, המסוגלים להתפלל בדמעות, להתוודות על חטאים ולהתנהג יפה, חווים למעשה את השפיטה והטיהור של אלוהים. אשאל אתכם, אם כן, האם אנו יודעים את שורש חטאינו? האם אנו יודעים את מהותו של טבענו השטני המתנגד לאלוהים? האם אנו יודעים את האמת אודות שחיתותו העמוקה של האדם? האם אנו רואים בבירור את מהותו המרושעת של השטן? האם אנו מכירים את טבעו הצודק והמלכותי של אלוהים שאין לפגוע בו? האם אנו באמת מנותקים מכבלי החטא ומשליטתו? האם טבענו השטני טוהר? האם הפכנו ליראי-אלוהים ולאנשים שנשמעים לאלוהים? אם לא הגענו לכך, כיצד ניתן לומר שחווינו את שיפוטו וטיהורו של אלוהים? האם אתם מבינים את האופן שבו הצגתי את הדברים? עבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד לא הייתה עבודת השפיטה. עבודתו של האל הכול יכול בעידן המלכות היא עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: מהו משפט?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

שאלה 18: אתם מעידים שבאחרית הימים, אלוהים מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט והטיהור של האדם, אז כיצד בדיוק אלוהים שופט את האדם, מטהר אותו ומושיע אותו?

תשובה: כל מי שמחפש וחוקר את דרך האמת, רוצה להבין איך האל הכול יכול מבצע את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים. האל הכול יכול ביטא הרבה דברים...

מהו משפט?

דברי אלוהים רלוונטיים: עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשותה בשמו. מאחר...

שאלה 9: אנו מקבלים את עבודת אלוהים באחרית הימים, אך כיצד עלינו לחוות את משפט וייסורי אלוהים כדי שנזכה באמת ובחיים, ניפטר מטבענו החוטא, נזכה בישועה ונבוא אל מלכות השמיים?

תשובה: כיצד עלינו להתנסות בשיפוט ובייסור של אלוהים כדי לזכות באמת ובחיים, להיפטר מטבענו החוטא, לזכות בישועה ולבוא אל מלכות השמיים... השאלה...