200  דבר האל הוא האור

I

הברק מהמזרח עורר אותי,

ראיתי את דבר האל מופיע בבשר.

דברי המשפט, הייסורים 

טיהרוני והושיעוני עכשיו.

כשלונות, נסיונות ותלאות קרעוני לגזרים.

שחיתותי נחשפה

ואני, שיהיר הייתי, הרכנתי את ראשי.

בזוהמתי, ראיתי עד כמה איני ראוי.

במעמד כשלי ולאור חובותיי מהעבר,

הייתכן שאני, העלוב, המושחת,

אהיה ראוי לשרת את אלוהים?

המפלות, הכשלונות העלוני

על המסלול הנכון לאמונה.

מהלומות, חוויות מזככות וצרות

הן החוליות בשרשרת גאולתי.

הן קושרות ומהדקות אותי אל אהבת האל,

וזו ברכה להכיר את טבעו הצודק של אלוהים.

דברי האל טיהרוני, הביאוני לידי שלמות

ואפשרו לי להביא לידי ביטוי חיי אמת.

בהכירני את אלוהים ובהיותי עדו,

אוהב ואשרת את אלוהים לעד.

II

אלוהים בהתגלמותו, המושיע שבא וחזר.

המשפט, התלאות והנסיונות

הביאוני אל אלוהים, פנים מול פנים.

טעמתי את טעם הישועה והכרתי את האל המעשי.

בגיהינום האפל עלי אדמות

למדתי מה לשנוא, מה לאהוב.

דברי האל הפכו אותי לנאור והבנתי את תעלומות החיים.

הגוף האנושי – הוא מושחת, הוא השטן בהתגלמותו. 

דברי האל טיהרוני, הביאוני לידי שלמות

ואפשרו לי להביא לידי ביטוי חיי אמת.

בהכירני את אלוהים ובהיותי עדו,

אוהב ואשרת את אלוהים לעד.

III

הודות לרוממות הרוח יוצאת הדופן של אלוהים,

אני יכול לאהוב אותו ולהעיד למענו.

לגמול על אהבתו – זו תשוקתי היחידה.

למשפטו ולייסוריו יש משמעות – הם מגלים את אהבתו.

להישמע לאלוהים ולאהוב אותו מתוך יראה – זו חובתי.

עליי לשאת עדות ולהיות לו נאמן.

אני מוסר עצמי למען רצונו ותפארתו.

דברי האל טיהרוני, הביאוני לידי שלמות

ואפשרו לי להביא לידי ביטוי חיי אמת.

בהכירני את אלוהים ובהיותי עדו,

אוהב ואשרת את אלוהים לעד.

דברי האל טיהרוני, הביאוני לידי שלמות

ואפשרו לי להביא לידי ביטוי חיי אמת.

בהכירני את אלוהים ובהיותי עדו,

אוהב ואשרת את אלוהים לעד.

קודם: 212 הכאה על חטא מקרב לב

הבא: 207 דברי האל כבשו אותי

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 1

האם אלה שראו את דבריי מקבלים אותם באמת? האם אתם באמת מכירים אותי? האם למדתם באמת להישמע לי? האם אתם משקיעים את עצמכם בכנות למעני? האם באמת...

פרק 32

כשבני האדם נאספים יחדיו איתי, לבי מתמלא שמחה. תכף ומיד, אני מעניק את הברכות שבידי לבני האדם, כדי שיוכלו להתכנס איתי ולא יהיו אויבים שממרים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה