אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

השיפוט מתחיל מבית האל

הקטעים הנבחרים בספר זה הם כולם דברים אשר האל הכול יכול ביטא עבור עבודת המשפט שלו באחרית הימים, ואשר נלקחו מתוך "הדבר מופיע בבשר". אלה אמיתות שכל אדם המחפש וחוקר את עבודתו של אלוהים באחרית הימים צריך בדחיפות לזכות בהן. הן נבחרו על מנת לאפשר לכל המייחלים להופעתו של אלוהים לשמוע את קולו בהקדם האפשרי. הביטויים של אלוהים כאן הנם הדברים שרוח הקודש אומרת לכנסיות, כדבר הנבואה בספר ההתגלות. דברי אלוהים הנוכחיים האלו הם העדות הטובה ביותר להופעתו ולעבודתו, והם גם העדות הטובה ביותר לעובדה שהמשיח הוא הדרך, האמת והחיים. אנו מקווים שכל אלה שמחכים לבואו של אדוננו ומייחלים להופעתו של אלוהים ולעבודתו יוכלו לקרוא את הספר הזה.

אמירותיו של המשיח

הורדה