אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים

(יסודות למאמינים חדשים)

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

האמיתות על חזיונות שמאמינים חדשים צריכים קודם כל להצטייד בהם

פרק 1, עליכם לדעת שרק האל הכול יכול הוא האל האמיתי היחיד שברא את השמים והארץ וכל צבאם

פרק 2, האמיתות לגבי שמותיו של אלוהים

פרק 3, האמיתות לגבי שלושת שלבי עבודתו של אלוהים

פרק 4, האמיתות לגבי עבודתו של אלוהים באחרית הימים

פרק 5, האמיתות לגבי התגלמותו של אלוהים כבשר ודם

פרק 6, כמה יכולות הבחנה שצריכות להיות לכם באמונתכם באלוהים

פרק 7, היבטים אחרים של האמת שעליכם להבין באמונתכם באלוהים

פרק 8, הקצים עבור סוגים שונים של בני אדם והבטחתו של אלוהים לאדם