צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים (יסודות למאמינים חדשים)

צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים

(יסודות למאמינים חדשים)

ספר זה הוא אוסף של אמיתות מלאות חזון אודות שלושת שלבי עבודתו של אלוהים, שמותיו, מסתרי התגלמותו כבשר ודם, והאופן שבו יש להבדיל בין הדרך האמיתית לדרכים השגויות. אלה שרק לאחרונה קיבלו עליהם את עבודתו של אלוהים באחרית הימים יוכלו לקרוא אותו ולהצטייד בו, כדי שיוכלו להבין את האמיתות מלאות החזון אודות עבודתו של אלוהים ולהניח, מהר ככל שניתן, את היסוד להליכתם בדרך האמת.

ספרי בשורה

הורדה