אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים

(יסודות למאמינים חדשים)

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

האמיתות על חזיונות שמאמינים חדשים צריכים קודם כל להצטייד בהם

פרק 1, עליכם לדעת שרק האל הכול יכול הוא האל האמיתי היחיד שברא את השמים והארץ וכל צבאם

פרק 2, עליכם להכיר את האמיתות על שמותיו של אלוהים

פרק 3, עליכם להכיר את האמיתות על שלושת שלבי עבודתו של אלוהים

פרק 4, עליכם להכיר את האמיתות על עבודתו של אלוהים באחרית הימים

פרק 5, עליכם להכיר את האמיתות על התגלמותו של אלוהים כבשר ודם

פרק 8, הקצים עבור סוגים שונים של בני אדם והבטחתו של אלוהים לאדם