אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על חויות בפני כס משפטו של המשיח