עדויות על חויית משפטו של המשיח

עדויות על חויות בפני כס משפטו של המשיח

כרך א'

החל המשפט בפני כס המלכות הגדול והלבן של אחרית הימים! האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, ביטא את האמת כדי לבצע את עבודתו לשיפוט האנושות ולטיהורה. באמצעות ההתגלות והשיפוט של דברי האל, אנשיו הנבחרים של האל מבינים בהדרגה את השחיתות השטנית שלהם ומוצאים את הנתיב להיחלץ מהשפעת השטן ולהיוושע, ואט-אט הם מבחינים בשינוי בטבע חייהם. חוויות ממשיות אלה מעידות על כך שעבודת המשפט שמבצע האל הכול יכול היא העבודה של הטיהור והישועה המלאים של האנושות.

עדויות חווייתיות

הורדה