אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דברי המשיח באחרית הימים

  • 1
  • 2
  • 3

חלק א'

דברי המשיח (קטעים נבחרים)

אמירותיו של המשיח בראשית (קטעים נבחרים)

דברי האל לתבל כולה (קטעים נבחרים)

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות (קטעים נבחרים)

  • 1
  • 2
  • 3