אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דברים קלאסיים מפי האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים

(קטעים נבחרים מתוך 'הדבר מופיע בבשר')

מבוא

1דברים קלאסיים על שלושת שלבי עבודתו של אלוהים להושעת האנושות
2דברים קלאסיים על עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים
3דברים קלאסיים על התעלומות של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם
4דברים קלאסיים על כתבי הקודש
5דברים קלאסיים על היחס בין כל שלב בעבודתו של אלוהים ושמו של אלוהים
6דברים קלאסיים על טבעו של אלוהים ועל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו
7דברים קלאסיים על הכרת אלוהים עצמו,הייחודי
8דברים קלאסיים בנושא גילוי האופן שבו השטן משחית את האנושות
9דברים קלאסיים בנושא גילוי טבעה השטני של האנושות המושחתת ואת מהותה
10דברים קלאסיים על החוקה, הצווים המנהליים והדיברות של עידן המלכות
11דברים קלאסיים על ההיווכחות במציאות האמת
12דברים על דרישותיו של אלוהים,על דברי התוכחה שלו,על תנחומיו ועל אזהרותיו
13דברים קלאסיים על אמות המידה של אלוהים לזיכוך סופו של האדם ועל קצו של אדם מכל סוג
14דברים על הניבוי של יופיה של המלכות ושל יעדה של האנושות,ועל הבטחותיו וברכותיו של אלוהים