1006 שבעת התנאים לכך שאלוהים יהפוך את האדם למושלם

1 יש ארבעה תנאים בסיסיים לכך שתוכלו לקבל את המשפט והייסורים של אלוהים ותזכו להפוך למושלמים: מילוי חובתכם ברמה מספקת, נקיטת גישה של ציות, התנהלות ישרה פחות או יותר ולב שמכה על חטא. כשאתם עומדים בארבעת התנאים האלה, אלוהים מתחיל בעבודת המשפט והייסורים בכם. לפני ביצוע עבודת המשפט והייסורים בבני אדם, אלוהים מודד אותם – כיצד הוא מודד אותם? יש לאלוהים כמה אמות מידה. ראשית, הוא מתבונן בגישה של בני האדם לתפקיד שהוא הטיל עליהם, בשאלה אם הם מסוגלים להיות נאמנים ובשאלה אם הם יכולים להקדיש לכך את כל לבם וכוחם. לסיכום, הוא בודק אם אתם מסוגלים למלא את חובתכם ברמה מתקבלת על הדעת. זה התנאי הראשון.

2 שנית, חייבת להיות לכם גישה של ציות לאלוהים. לפני שתוכלו להגיע לכדי ציות גמור, חייבת להיות לכם גישה של ציות. בגישתכם לתפקידים שאלוהים מטיל עליכם, בנוסף לכך שתיגשו אליהם עם מצפון ורציונליות, אתם חייבים גם להיות מסוגלים לחפש את האמת, להבין את רצונו של אלוהים, ואתם חייבים להיות מסוגלים לנקוט גישה של ציות בלי קשר לטיב סביבתכם ובלי קשר לאירועים שקורים לכם. במילים אחרות, אתם מקבלים את העובדה שבני האל נכונים, אתם מתייחסים לדברי האל כאל אמת, אתם מתייחסים לדברי האל כאל העיקרון של נוהגכם, ואפילו אם אתם לא תופסים את העיקרון הזה כראוי, אתם דבקים בו כאילו אתם נצמדים לדוקטרינה. זה סוג של גישה.

3 לאחר שאתם משיגים שינוי בציות, מתחוללים במהירה שינויים נוספים בדבריכם, התנהלותכם והתנהגותכם. ומה יהיו השינויים האלה? אלוהים יתייחס אליכם כאל ישרים פחות או יותר. פחות מדבריכם ומהתנהלותכם יכללו שקרים מכוונים; 80% מדבריכם יהיו דברי אמת. לפעמים, בגלל הרגלים רעים או הסביבה שתהיו בה, או סיבות כלשהן אחרות, תשקרו בטעות, ותרגישו רע בתוככם, ואז תכו על חטא ותתוודו בפני אלוהים, וכשדברים כאלה יקרו שוב, הם לא יהיו גרועים באותה מידה, מצבכם ישתפר וילך, ואלוהים יתייחס אליכם כאל ישרים פחות או יותר.

4 אלוהים דורש שיהיה לבני האדם לב שמכה על חטא. בכל שלב – הן כשאלוהים מטיל עליכם משמעת או מוכיח אתכם והן כשהוא מזכיר לכם או מפציר בכם – כשיש מחלוקת בינכם לבין אלוהים, אם תמשיכו לבדוק בדעות ובהשקפות שלכם עצמכם ולא תתקנו כלל את אי-ההבנות שלכם, את האשמתכם את אלוהים או את הציות שלכם לאלוהים – אם לא תחוללו שינוי בעצמכם – אלוהים יזכור אתכם. כשתחוללו שינוי בעצמכם ותניחו בצד את הדעות והכוונות שלכם, וכשיהיה לכם לב כזה, הרי שבאופן טבעי, תהיה לכם גם גישה של ציות. העובדה שאתם מסוגלים לחולל שינוי בעצמכם מוכיחה שאתם מכירים בזהותו של הבורא, מכירים במהותו. אלוהים מתייחס לדבר הזה כאל חשוב במיוחד.

5 כשאתם לא חיים לפי הרגשות שלכם עצמכם, ולא חיים לפי תורות החיים שלכם עצמכם, אלא חיים לפי הדברים שאלוהים ביטא, לפי העקרונות שאלוהים נתן לכם, לפי החובה שאלוהים נתן לכם, ולפי נתיב הנוהג, הנתיב שבו עליכם לצעוד, שאלוהים הציג בפניכם, בלי קשר לאופן שבו אלוהים מתנהג אליהם או מתייחס אליכם – אם אתם עושים זאת, כלומר עושים את מה שעליכם לעשות, הרי שאלוהים מכיר בכם. לאחר שתגשימו את הדברים האלה – לאחר שתכירו בזהותו של הבורא, תנקטו גישה אחראית כלפי חובתכם, ותנקטו גישה של מסוגלות לחולל שינוי בעצמכם באופן שבו אתם מתייחסים לאמת – אלוהים יבצע את עבודת המשפט והייסורים בכם, ומכאן מתחילה ישועתכם.

עיבוד של "רק כשתיפטרו מהתפיסות שלכם תוכלו לעלות על דרך הישר של אמונה באלוהים ג'" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 1029 נהר מים חיים

הבא: הקדמה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

המושיע כבר חזר על "ענן לבן"

במשך כמה אלפי שנים, האדם השתוקק לחזות בבואו של המושיע. האדם השתוקק לראות את ישוע המושיע על ענן לבן כשהוא יורד באופן אישי אל קרבם של בני...

א. התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

בדומה למאות מיליוני חסידים אחרים של אדוננו ישוע המשיח, אנחנו מצייתים לחוקים ולדברות של כתבי הקודש, נהנים מחסדו השופע של אדוננו ישוע המשיח ומתאספים, מתפללים, מהללים ומשרתים בשם אדוננו ישוע המשיח – ואת כל אלה אנחנו עושים תחת עינו הפקוחה והגנתו של אלוהים. לעתים תכופות אנחנו חלשים ולעתים תכופות אנחנו חזקים. אנחנו מאמינים שכל מעשינו עולים בקנה אחד עם משנתו של אלוהים. אם כן, מן הסתם אנחנו גם מאמינים שאנחנו הולכים בדרך ההישמעות לרצונו של האב שבשמיים. אנחנו כמהים לשובו של ישוע אדוננו, לביאתו המכובדת של ישוע אדוננו, לקץ החיים שלנו על פני האדמה, להופעת המלכות, ולכול מה שנחזה בספר ההתגלות: אדוננו מגיע, ומביא אסון, וגומל לצדיקים ומעניש את הרשעים, ומעלה למרומים את כל חסידיו, המברכים על חזרתו, לפגוש את אלוהים. בכל פעם שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מתרגשים באופן בלתי נמנע. אנחנו אסירי תודה על כך שנולדנו באחרית הימים, ועל כך שהתמזל מזלנו להיות עדים לביאתו של אדוננו. הרדיפות שסבלנו היו בתמורה ל"כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד"; איזו ברכה אדירה! לעתים קרובות, כל הכמיהה הזאת והחסד שמעניק לנו אדוננו הופכים אותנו לצלולים בתפילתנו, ומאחדים אותנו לעתים קרובות יותר. אולי בשנה הבאה, אולי מחר ואולי אפילו מוקדם יותר, כשהאדם לא יצפה לזה, פתאום יגיע אדוננו ויופיע בקרב קבוצת בני אדם שהמתינו לו בדריכות.

פרק 23

כשקולי נישא ועיניי יורות אש, אני משגיח על כל פני האדמה ומשקיף על התבל כולה. האנושות כולה מתפללת אליי, נושאת עיניים אליי, מפצירה בי להפסיק...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה