שאלה 1: האל הכול יכול אומר: "רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את הדרך לחיי נצח", נזכרתי שישוע אדוננו אמר פעם: "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). אנו יודעים כבר שישוע אדוננו הוא מקור מי החיים והדרך לחיי נצח. הייתכן שהאל הכול יכול וישוע אדוננו הם אותו המקור? האם עבודתם ודבריהם של השניים מקורם ברוח הקודש? האם העבודה שלהם נעשית בידי אותו האל?

2018 ספטמבר 23

תשובה: שתי ההתגלמויות של אלוהים מעידות בעבודתן שהן האמת, הדרך, החיים והדרך לחיי נצח. הן מביעות אמיתות רבות, ומבצעות שלב של עבודה מעשית כדי להוכיח שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים. די בכך כדי להוכיח שמקורן הוא אחד. שתיהן מבטאות את קולה של רוח הקודש. שתיהן מבצעות את העבודה של אותו האל, ומעידות שאלוהים הוא מקור החיים על כל צורותיהם, משום שהאמת שמביע אלוהים היא המעיין הנצחי של מי חיים, שהוא נהר החיים הנובע מכס מלכותו של אלוהים והדרך לחיי נצח. זה מוכיח עוד יותר שהאל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע אדוננו, ושהשניים הם אלוהים המבצע את העבודה בתוכנית הניהול שלו. ישוע אדוננו אמר: "אני באב, והאב בי" (יוחנן י"ד 10). "אני והאב אחד אנחנו" (יוחנן י' 30). זה מוכיח שישוע אדוננו היה הופעתו של אלוהים. ישוע אדוננו ניבא שישוב ויתגלם בתור בר האנוש כדי לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים. בואו נקרא מתוך דברי האל הכול יכול.

"ישוע ואני באים מאותה רוח. על אף שבין בשרו לבשרי אין קשר, רוחנו אחת היא. על אף שהדברים שאנו עושים והעבודה שאנו נושאים בעולה אינם זהים, אנו דומים במהותנו. בשרנו קיבל צורות שונות, וזאת משום התחלפות התקופה והצורך בעבודתנו. כהונותינו אינן דומות, כך שהעבודה שאנו מקדמים והטבע שאנו מגלים לאדם, שונים הם. ...רוחם אחת היא" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות).

"על אף שעבודתן של שתי ההתגלמויות בבשר ודם שונה, מהותן של ההתגלמויות והמקור לעבודתן, זהים; אלא שהן קיימות כדי לבצע שני שלבים שונים של העבודה, ועולות בשני עידנים שונים. יהיה אשר יהיה, התגלמויותיו של אלוהים בבשר ודם חולקות מהות זהה זוהי אמת שאיש אינו יכול להכחיש" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, מהות הבשר שאלוהים שוכן בו).

דברי האל הכול יכול אומרים לנו בבירור שהאל הכול יכול וישוע אדוננו שניהם הגוף שעטתה רוח האל. הם שונים רק בכך שהם עושים עבודות שונות בתקופות שונות ומשתמשים בשמות שונים, אבל הם אל אחד. אנו יודעים עכשיו שבשתי הפעמים שאלוהים התגלם כבשר ודם הוא העיד שהוא המקור של מי החיים ושיש לו אספקה אינסופית של מי חיים. הוא העיד גם שאלוהים בעצמו הוא הדרך לחיי נצח. על אף שדבריהם וצורת הדיבור שלהם שונים במקצת, מהות דבריהם זהה. אז מהי הדרך לחיי נצח? מה הקשר בין הדרך לחיי נצח ובין ביאה למלכות השמיים? ישוע אדוננו אמר שרק הישמעות לרצונו של האב שבשמיים תאפשר לאנשים לבוא אל מלכות השמיים. אלה שבאמת נשמעים לרצון האל הם האנשים שמסוגלים לנהוג לפי דברי האל ולהישמע למצוות האל. ישוע אדוננו לימד שעלינו לאהוב את אלוהים בכל לבנו, נשמתנו ומחשבתנו, וכן לאהוב את הזולת כשם שאנו אוהבים את עצמנו. האם אנו מיישמים כיום דברים אלה? אם איננו מיישמים אותם, איננו מקיימים את רצון האל. אם איננו מיישמים את דברי האל או מקיימים את מצוות האל, איך נוכל לזכות בדרך לחיי נצח? לעולם לא נזכה בה! זכייה בדרך לחיי נצח פירושה זכייה בכל האמת שאלוהים מביע כדי לטהר ולהושיע את האדם, ולבסוף להפוך לאנשים שמכירים את אלוהים ונשמעים לרצונו. אם נאמין באלוהים, אך לא נזכה באמת, לא נשנה את טבע חיינו ולא נישמע לרצון האל, האם נוכל לבוא אל מלכות השמיים? האם אלו שאינם ראויים לבוא אל מלכות השמיים יכולים לזכות בחיי נצח? אז מי שאינו נשמע לרצון האל, אינו יכול לזכות בדרך לחיי נצח. בכתבי הקודש נאמר גם: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים" (יוחנן ג' 36). אמונה בבן פירושה אמונה באחד שאלוהים שלח ואמונה במשיח שהתגלם כבשר ודם. ישוע אדוננו היה בר האנוש. הוא חזר לשמיים אחרי שסיים את עבודת הגאולה. ישוע אדוננו הבטיח לנו שהוא יחזור, כך שחשוב מאוד לקבל את המשיח שחזר באחרית הימים. מי שמקבל את המשיח שחזר באחרית הימים, יזכה בדרך לחיי נצח. אם אנו מאמינים רק בישוע אדוננו, ואיננו מקבלים את הביאה השנייה של ישוע אדוננו, אנו קוטעים את הקשר שלנו עם המקור של מי החיים! האם ישוע אדוננו עדיין יכיר בנו? האם עדיין נוכל לזכות בחיי נצח? לצד האמונה באדוננו, עלינו לקבל גם את הביאה השנייה של ישוע אדוננו, שכן זו "האמונה בבן" האמיתית. רק מי שהולך בעקבות המשיח של אחרית הימים יזכה בחיי נצח. אם רק נאמין בישוע אדוננו, אבל לא נקבל את שובו של ישוע אדוננו, האמונה שלנו תהיה לשווא, כמו ננטשה במחצית הדרך, ולעולם לא נזכה באישורו של ישוע אדוננו.

כי העבודה שישוע אדוננו עשה בעידן החסד הייתה עבודת הגאולה. הוא הביע אמיתות רק בנוגע לגאולת האדם, והללו בכוחן לעזור לאנשים רק להתוודות ולהתחרט על חטאיהם ולפנות אל אלוהים. אבל משום שהאופי החוטא והטבע המושחת של בני האדם נותרים בעינם, למרות שחטאיהם נמחלו, הם עדיין מרבים לחטוא, למרוד באלוהים ולהתנגד לו. זאת עובדה. זה מוכיח שהעבודה שישוע אדוננו עשה הייתה עבודת הגאולה. רק עבודת השיפוט של ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים יכולה להושיע את האנושות לחלוטין, לאפשר לאנושות להשתחרר מחטאים ומהשפעת השטן, לשנות את טבעה וליפול בנחלתו של אלוהים. לכן עבודת השיפוט של ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים גורלית כל כך לישועת האנושות. אם רק נקבל את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו ונבקש לבוא אל מלכות השמיים מבלי לקבל את עבודת השיפוט של ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים, אז אנו באמת מנותקים מהמציאות. למעשה, ישוע אדוננו אמר לפני זמן רב: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). באותה עת איש לא הבין את דברי ישוע אדוננו, משום שהאנושות רק באה בפני אלוהים וששיעור קומתה היה נמוך. לו הביע ישוע אדוננו את דברי השיפוט של אחרית הימים, האדם לא יכול היה לשאת זאת. על בני האדם היה להמתין לבואו של האל הכול יכול באחרית הימים כדי שיביע את האמת המלאה שמטהרת, מושיעה ומביאה את האדם לידי שלמות. כאשר אנו רואים את דברי האל הכול יכול, אנו לפתע נעשים מודעים וסוף סוף מבינים את רצונו של אלוהים. למה אלוהים לא עשה את עבודת השיפוט של אחרית הימים בעידן החסד? משום שישנם שלושה שלבים של עבודה בתוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות. אלוהים מבצע את עבודת השיפוט של אחרית הימים, בדיוק כפי שהאל הכול יכול אומר. "אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה והיה לקורבן החטאת של האדם, והוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו, שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט, והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים ייהנה מאמת נעלה יותר ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים ויזכו באמת, בדרך ובחיים" (הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, הקדמה). עבודת הגאולה של ישוע אדוננו סללה את הדרך לעבודת השיפוט והטיהור של האדם באחרית הימים. האמת שמושיעה ומשנה את האדם והופכת אותו למושלם, תובע במלואה על ידי ישוע אדוננו בשובו. האמת הזאת היא הדרך לחיי נצח שהאל הכול יכול מעניק לאדם באחרית הימים. לכן אם נרצה לקבל את הדרך לחיי נצח, המפתח לכך הוא לקבל את שיבתו של ישוע אדוננו. ישוע אדוננו אמר: "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס אליו, ואוכַל איתו, והוא איתי" (ההתגלות ג' 20). "...כי חתונת השה באה, ורעייתו הכינה את עצמה... אשרי הקרואים למשתה לכבוד חתונת השה" (ההתגלות י"ט 7-9). מי שמקבלים את הביאה השנייה של המשיח הם העלמות החכמות. אחרי ששמעו את קולו של אלוהים, הן הולכות עם השה למשתה. אנשים כאלה מבורכים, והם הולכים בעקבות השה. הם הביכורים שטוהרו באמצעות השיפוט של אלוהים באחרית הימים, והם שנעשו למתגברים בידי אלוהים. לכן רק מי שיקבלו את הביאה השנייה של המשיח, יזכו בדרך לחיי נצח.

מתוך התסריט לסרט: מכס המלכות נובעים מי החיים

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

שאלה 2: אך אנו מאמינים כי אם נשים מבטחנו באלוהים ונישמע לו, נוכל להשיג חיי נצח. דבר האלוהים תומך בכך: ישוע האדון אמר, "אני התחייה והחיים. מי שמאמין בי, יחיה גם אם הוא ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 25-26). "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). מובאות אלו הן הבטחתו של ישוע האדון. ישוע האדון יכול להעניק לנו חיי נצח. דרכו של ישוע האדון היא דרך חיי הנצח. בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן ג' 36). האם לישוע האדון לא היתה הדרך לחיי נצח? האמונה בישוע האדון אמורה לפיכך להעניק גם לנו את דרך חיי הנצח. "אך אתה מעיד כי המשיח של אחרית הימים יביא לנו את דרך חיי הנצח. אני לא מצליח להבין את זה, כולנו חסידיו של האדון ישוע המשיח. מדוע אין הדבר מספיק כדי להשיג את דרך חיי הנצח? מדוע אם כן עלינו לקבל גם את דבריו ועבודתו של המשיח באחרית הימים?

תשובה: ישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 26). "...המים...