שאלה 1: כתבי הקודש הם עדות לעבודתו של אלוהים. הם הביאו לאנושות תועלת לאין שיעור. מקריאת כתבי הקודש למדנו שאלוהים הוא הבורא של כל הדברים, חזינו במעשיו הנהאדרים והפלאיים של אלוהים, ובכול יכולתו. אם כתבי הקודש הם תיעוד של דברי אלוהים ושל עדויותיהם של בני האדם אודות אלוהים, לא ניתן לזכות בחיי נצח בעקבות קריאת כתבי הקודש. מדוע אם כן לא ניתן למצוא בכתבי הקודש את דרך חיי הנצח?

2018 ספטמבר 23

תשובה: כשאנו קוראים את כתבי הקודש אנו מגיעים להבנה שאלוהים הוא הבורא של כל הדברים ואנו מתחילים להכיר את מעשיו המופלאים. זה משום שכתבי הקודש מהווים עדות לשני השלבים הראשונים בעבודתו של אלוהים. זהו תיעוד של דברי אלוהים ועבודתו, ושל עדויות האדם במהלך עידן החוק ועידן החסד. לפיכך, כתבי הקודש חשובים מאוד לאמונתנו. חשבו על כך - אלמלא כתבי הקודש, כיצד היה האדם מבין את דברי האלוהים ומכיר את אלוהים? באיזו דרך אחרת היה האדם חוזה במעשיו של אלוהים ומתחיל לפתח אמונת-אמת באלוהים? אם אדם אינו קורא את כתבי הקודש, איזו גישה תהיה לו לעדויות האמת של כל הקדושים מכל הזמנים, שנשמעו לאלוהים? לפיכך, קריאת כתבי הקודש היא חיונית לקיום האמונה, ואף אחד מהמאמינים באלוהים אינו אמור לסטות מכתבי הקודש, בשום מקרה. ניתן לומר שהסוטים מכתבי הקודש אינם יכולים להאמין באלוהים. ניתן למצוא הוכחות לכך בהתנסויותיהם של קדושים בכל הזמנים. איש אינו מעז להכחיש את הערך והמשמעות שיש לקריאת כתבי הקודש בשביל קיום האמונה הלכה למעשה. אם כן, קדושים ואנשי אמונה בכל הזמנים ייחסו חשיבות רבה לקריאת כתבי הקודש. היו כאלה שאף אמרו שקריאת כתבי הקודש והתפילה חיוניות כמו שתי רגליים להליכה - לא ניתן להתקדם בלי אלו ובלי אלו. אך ישוע האדון אמר, "אתם חוקרים את הכתובים, מפני שאתם חושבים שבהם יש לכם חיי נצח, והם מה שמעיד עליי. ואתם לא רוצים לבוא אליי כדי שיהיו לכם חיים" (יוחנן ה' 39-40). אנשים מסויימים שרויים בבלבול, הם חושבים, היות שכתבי הקודש הם תיעוד של דברי אלוהים ועדויות האדם, שקריאת כתבי הקודש אמורה להעניק לאדם חיי נצח! ובכן, מדוע אמר ישוע האדון שלא קיימים חיי נצח בכתבי הקודש? למעשה, זה לא רעיון קשה כל כך. כל עוד אנו מבינים את הסיפור הפנימי ואת מהותם של דברי אלוהים ועבודתו במהלך עידן החוק ועידן החסד, וכן את ההשפעה שהושגה באמצעותם, יהיה לנו פשוט וטבעי להבין מדוע לא ניתן לקבל חיי נצח באמצעות קריאת כתבי הקודש. ראשית, הבה נבחן את עידן החוק. במהלך עידן זה, יהוה עסק בעיקר בפרסום חוקים, הדיברות והצווים שעל האדם להישמע להם. דבריו היו בעיקרם מעין הדרכה לאנושות, שהיתה עדיין בחיתוליה. הוא לימד אותם כיצד לחיות על פני האדמה. בדברים אלו לא דובר בשינוי טבע חייו של האדם. לפיכך דבריו של אלוהים במהלך עידן החוק היו מיועדים בכללותם לגרום לבני האדם להישמע לחוקים ולדיברות. הגם שדברים אלו היו אמת, הם ייצגו את האמת הבסיסית ביותר. במהלך עידן החסד, דבריו ועבודתו של ישוע האדון התמקדו בעבודת הגאולה. הדברים שהוא אמר נגעו לאמת שבגאולה, הוא לימד את בני האדם כי עליהם להתוודות על חטאיהם, לחזור בתשובה ולהימנע מחטא ומעשיית רע. הדברים הללו לימדו את בני האדם גם את הדרך הנכונה להתפלל לאלוהים; הם כללו דרישה מהאדם לאהוב את אלוהים מכל הלב והנשמה, לאהוב את שכנם כפי שהם אוהבים את עצמם, להיות סובלני וסבלני, לסלוח לאחרים שבעים כפול שבע פעמים וכו' כל הדרישות האלו כלולות בדרך החזרה בתשובה. ובכן, באמצעות קריאת כתבי הקודש אנו יכולים להבין רק את עבודתו של אלוהים במהלך עידן החוק ועידן החסד. אנו מתחילים להבין שכל הדברים נבראים בידי אלוהים ולומדים כיצד לחיות על פני האדמה וכיצד לעבוד את אלוהים. אנו מבינים מהו החטא, מיהם אלו שאלוהים מברך ומיהם אלו שאלוהים מקלל. אנו לומדים כיצד להתוודות על חטאינו ולשוב בפני אלוהים. אנו לומדים ענווה, אורך אפיים וסלחנות; אנו יודעים שעלינו לשאת את הצלב כדי לצעוד בעקבות אלוהים. אנו רואים בעצמנו את רחמיו וחמלתו חסרי הגבולות של ישוע האדון. ומבינים שרק אם נתייצב בפני ישוע האדון מתוך אמונה נוכל ליהנות משפע חסדו האלוהי ומהאמת. דבריו ועבודתו של אלוהים במהלך עידן החוק ועידן החסד, כפי שתועדו בכתבי הקודש, היו האמת שאמר אלוהים, בהתאם לתוכנית לגאולת האנושות וצרכי האנושות באותם ימים. בכוחן של אמיתות אלו היה רק לגרום לבני האדם לאמץ לעצמם כמה דפוסי התנהגות טובים ושטחיים, אמיתות אלו לא יכלו כלל לטפל בשורשים שביסוד טבעו החוטא של האדם, לשנות את טבע חייו של האדם ולאפשר לאדם לזכות בטיהור וישועה ולהגיע לידי לשלמות. לפיכך, את הדברים שאמר ישוע אדוננו במהלך עידן החסד ניתן לכנות רק 'הדרך לחזרה בתשובה', ולא 'הדרך לחיי נצח'. אם כן, מהי הדרך לחיי נצח? הדרך לחיי נצח היא דרך האמת, שמאפשרת לאדם לחיות לנצח, כלומר - זוהי הדרך שמאפשרת לאדם להשיל מעליו את הכבלים והמעצורים שבטבעו החוטא, לשנות את טבע חייו, לזכות באמת כדרך חיים, להשתחרר כליל מהשפעתו של השטן ולתאום את המשיח. דרך זו מאפשרת לאדם לדעת את אלוהים, להישמע לו ולירוא אותו, כך שלעולם לא יחטא עוד בהתנגדות לאלוהים או בבגידה בו. רק הדרך שמסוגלת לגרום להשפעה הזאת תוכל להיקרא 'דרך חיי הנצח'. האדם מת עקב החטא. אם האדם משיג את האמת כדרך חיים ומיישב את כל החטאים העוכרים את שלוותו, אלוהים יברך אותו בחיי נצח. לפיכך, רק אם נקבל את ישועת האלוהים באחרית הימים נוכל ליהנות מהדרך לחיי נצח, אותה מעניק אלוהים לאנושות.

מתוך התסריט לסרט: מיהו אדוני

קודם: שאלה 2: אך אנו מאמינים כי אם נשים מבטחנו באלוהים ונישמע לו, נוכל להשיג חיי נצח. דבר האלוהים תומך בכך: ישוע האדון אמר, "אני התחייה והחיים. מי שמאמין בי, יחיה גם אם הוא ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 25-26). "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). מובאות אלו הן הבטחתו של ישוע האדון. ישוע האדון יכול להעניק לנו חיי נצח. דרכו של ישוע האדון היא דרך חיי הנצח. בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן ג' 36). האם לישוע האדון לא היתה הדרך לחיי נצח? האמונה בישוע האדון אמורה לפיכך להעניק גם לנו את דרך חיי הנצח. "אך אתה מעיד כי המשיח של אחרית הימים יביא לנו את דרך חיי הנצח. אני לא מצליח להבין את זה, כולנו חסידיו של האדון ישוע המשיח. מדוע אין הדבר מספיק כדי להשיג את דרך חיי הנצח? מדוע אם כן עלינו לקבל גם את דבריו ועבודתו של המשיח באחרית הימים?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

שאלה 2: אך אנו מאמינים כי אם נשים מבטחנו באלוהים ונישמע לו, נוכל להשיג חיי נצח. דבר האלוהים תומך בכך: ישוע האדון אמר, "אני התחייה והחיים. מי שמאמין בי, יחיה גם אם הוא ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 25-26). "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). מובאות אלו הן הבטחתו של ישוע האדון. ישוע האדון יכול להעניק לנו חיי נצח. דרכו של ישוע האדון היא דרך חיי הנצח. בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן ג' 36). האם לישוע האדון לא היתה הדרך לחיי נצח? האמונה בישוע האדון אמורה לפיכך להעניק גם לנו את דרך חיי הנצח. "אך אתה מעיד כי המשיח של אחרית הימים יביא לנו את דרך חיי הנצח. אני לא מצליח להבין את זה, כולנו חסידיו של האדון ישוע המשיח. מדוע אין הדבר מספיק כדי להשיג את דרך חיי הנצח? מדוע אם כן עלינו לקבל גם את דבריו ועבודתו של המשיח באחרית הימים?

תשובה: ישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 26). "...המים...

השאר תגובה