שאלה 2: אך אנו מאמינים כי אם נשים מבטחנו באלוהים ונישמע לו, נוכל להשיג חיי נצח. דבר האלוהים תומך בכך: ישוע האדון אמר, "אני התחייה והחיים. מי שמאמין בי, יחיה גם אם הוא ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 25-26). "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). מובאות אלו הן הבטחתו של ישוע האדון. ישוע האדון יכול להעניק לנו חיי נצח. דרכו של ישוע האדון היא דרך חיי הנצח. בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן ג' 36). האם לישוע האדון לא היתה הדרך לחיי נצח? האמונה בישוע האדון אמורה לפיכך להעניק גם לנו את דרך חיי הנצח. "אך אתה מעיד כי המשיח של אחרית הימים יביא לנו את דרך חיי הנצח. אני לא מצליח להבין את זה, כולנו חסידיו של האדון ישוע המשיח. מדוע אין הדבר מספיק כדי להשיג את דרך חיי הנצח? מדוע אם כן עלינו לקבל גם את דבריו ועבודתו של המשיח באחרית הימים?

2018 ספטמבר 23

תשובה: ישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 26). "...המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם" (יוחנן ג' 36). דברים אלו הם כולם אמת, הם כולם עובדה! היות שישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, יש בו את המהות והזהות של האלוהים. הוא עצמו דרך חיי הנצח. כל מה שהוא אומר ועושה הוא ביטוי טבעי של חיי האלוהים. כל מה שהוא מבטא הוא אמת, מה שלאלוהים יש ומה שאלוהים הינו. לפיכך, ישוע האדון הוא עצמו חיי נצח, והוא יכול להעניק את דרך חיי הנצח. הוא יכול להשיב את המתים לחיים. כשאנו מאמינים בישוע האדון, אנו מאמינים באל האמת היחידי, ולפיכך אנו יכולים לזכות בחיי נצח. זה מעל לכל ספק. העובדה שישוע האדון הקים לתחייה את אלעזר היא הוכחה טובה לכך שישוע האדון יכול להעניק לנו את דרך חיי הנצח. הסמכות הזאת בידיו. מדוע אם כן לא העניק ישוע האדון את דרך חיי הנצח במהלך עידן החסד? זה מפני שישוע האדון בא כדי להיצלב על מנת לגאול את האנושות, ולא כדי לעשות את עבודת הטיהור והישועה המיועדת לאחרית הימים. עבודת הגאולה של ישוע האדון נגעה אך ורק למחילה על חטאי האדם, אך היא לא שיחררה את האדם מטבעו ואופיו השטניים. לפיכך, כאשר האמנו באלוהים, נמחלו לנו חטאינו, אך טבענו השטני לא טוהר בשום פנים. אנו עדיין חוטאים למרות רצוננו הטוב, ואנו מתנגדים לאלוהים ובוגדים בו. האין זו האמת? משהגענו להסכמה על כל זה, דבר אחד צריך להיות לנו ברור. עבודת הגאולה של ישוע האדון במהלך עידן החסד סללה את הדרך לעבודת השיפוט באחרית הימים, "ולכן לאחר שישוע האדון השלים את עבודת הגאולה, הוא גם הבטיח שהוא יבוא שוב. " ישוע האדון אמר פעם: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). מתוך דבריו של ישוע האדון אנו יכולים ללמוד כי רק כאשר האדון יבוא שוב באחרית הימים, הוא יביע את כל האמת שמטהרת את האדם וגואלת אותו. הנה, "הוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה." האמיתות האלו הן בדיוק האמיתות שמביע האל הכול יכול של אחרית הימים, כשהוא מטהר וגואל את האנושות. אלו הדברים שרוח הקודש אומרת לכנסיות, והם מהווים את דרך חיי הנצח שאלוהים העניק לאנושות באחרית הימים. זו הסיבה לכך שחסידי האל לא הצליחו לזכות בדרך חיי הנצח בעידן החסד. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם." ובכתבי הקודש נאמר גם "למי שמאמין בבן יש חיי עולם." אך למעשה, האדון אמר זאת כדי להעיד על כך שהוא עצמו הוא אלוהים המופיע, וכי רק הוא יכול להעניק חיי נצח לאדם. הבטחתו של ישוע האדון, לפיה המאמינים בו לא יגוועו לעולם, היא עדות לסמכותו של אלוהים. אלוהים עצמו הוא דרך חיי הנצח. אלוהים מסוגל להעניק חיי נצח לאדם. אך איננו אומרים בכך שהאדם קיבל חיי נצח כאשר הוא קיבל את עבודתו של ישוע האדון. אני משוכנע שכולם מבינים זאת. הבה נחשוב על כך: על פי דמיוננו ותפיסותינו, כל עוד נמחלו חטאינו, אנו יכולים להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח, אך מדוע ניבא ישוע האדון פעמים רבות כי הוא ישוב? אם אנשים רק מקבלים את ישוע, אך אינם מקבלים את שיבתו, איזו מין בעיה היא זאת? המאמינים האמיתיים בבן הם אלו שלא מאמינים רק באדון, אלא גם מקבלים את שיבתו ונותרים חסידי המשיח עד הסוף. רק אדם מסוג כזה יכול לזכות בחיי נצח. זהו אדם שבוגד באלוהים! המאמינים האמיתיים בבן הם אלו שלא מאמינים רק באדון, אלא גם מקבלים את שיבתו ונותרים חסידי המשיח עד הסוף. רק אדם מסוג כזה יכול לזכות בחיי נצח. זוהי עובדה!

כפי שכולנו יודעים, למרות שכאשר האדם קיבל את גאולתו של ישוע האדון בעידן החסד, נמחל לו על חטאיו והוענקה לו הזכות להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו ומברכותיו, לא ניתן להכחיש שבימינו האדם עדיין מוגבל בשל טבעו החוטא, והוא עדיין חי בחטא בחוסר אונים, בני אדם כלל אינם מסוגלים להוציא לפועל את דבר האלוהים, אין להם כלל יראת אלוהים אמיתית והם אינם נשמעים לאלוהים. בימינו, בני אדם עדיין יכולים לשקר לאלוהים ולרמותו לעתים קרובות, הם מבקשים תהילה ועושר, משתוקקים לכסף ונוהים אחר מגמות העולם. במיוחד כאשר עבודתו של אלוהים אינה עולה בקנה אחד עם מושגיו אל האדם, האדם מאשים את אלוהים, שופט אותו ואפילו מתנגד לו. אנשים כאלה לא יכולים אפילו לחזור בתשובה בכנות, אז מה תאמרו - האם אנשים כאלו יוכלו לזכות באישורו של אלוהים? גם אם אנשים רבים מסוגלים להישמע לאלוהים, להעיד עליו ואפילו להקריב את חייהם עבור אלוהים, ואף חזרו בתשובה באמת ובתמים, בפועל, האם טבעם המושחת אכן טוהר, כך שיוכלו להגיע לקדושה? אם כן, האם הם יודעים את אלוהים באמת ובתמים? האם הם באמת השתחררו מהשפעתו של השטן ונפלו בנחלתו של אלוהים? בשום אופן לא - הדבר ידוע לכל. די להוכיח כי עבודתו של ישוע האדון במהלך עידן החסד היתה אך ורק עבודת גאולה. בהחלט לא היתה זאת עבודת הישועה וההבאה לידי שלמות של אחרית הימים. הדברים שאמר ישוע האדון במהלך עידן החסד מסרו בידי בני האדם רק את דרך החזרה בתשובה, לא את דרך חיי הנצח, וזו הסיבה שבעטיה אמר ישוע האדון שהוא יבוא בשנית. ישוע האדון שב כדי לעשות את עבודת ביטוי האמת וכדי להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח, כדי שהם יוכלו להיחלץ לחלוטין מהשפעתו של השטן ולזכות באמת כדרך חיים, להפוך לאנשים היודעים את אלוהים, נשמעים לו, יראים אותו ותואמים אותו, כדי שיוכלו להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח. בהתבסס על עבודת הגאולה של ישוע האדון, האל הכול יכול באחרית הימים החל בעבודת השיפוט, החל מבית האל, והוא ביטא את כל האמיתות כדי לטהר ולהושיע את האנושות. הוא גילה לאנושות את טבעו הצודק והמלכותי של אלוהים, שאין לפגוע בו, שפט וחשף את מהות השחתתו של האדם בידי השטן. הוא חשף את שורש מרדנותו של האדם והתנגדותו לאלוהים, וסיפר לבני האדם הכל אודות כוונותיו ודרישותיו של אלוהים. בה בשעה, הוא הסביר לאנושות במונחים ברורים את כל האמיתות שהאדם זקוק להן כדי לזכות בישועה, כגון הסיפור הפנימי והמהות של כל שלושת שלבי עבודת הישועה של אלוהים, וכן הקשר בין שלושת השלבים הללו, ההבדל בין עבודתו של אלוהים לעבודתו של האדם, הסיפור הפנימי והאמת אודות כתבי הקודש, תעלומת השיפוט באחרית הימים, תעלומת הבתולות החכמות שעולות השמיימה ותעלומת הבאת בני האדם לידי שלמות והפיכתם למתגברים לפני בוא האסונות, תעלומת אלוהים בהתגלמותו, ומהי המשמעות של אמונה אמיתית, הישמעות אמיתית ואהבה אמיתית לאלוהים, כיצד לירוא את אלוהים ולסור מרע כדי לתאום את המשיח, כיצד לחיות חיים מלאי משמעות, ועוד. האמיתות הללו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לאנושות באחרית הימים. ובכן, אם ברצוננו לזכות באמת ובחיים, לזכות בישועה ובטיהור ולבוא לידי שלמות, עלינו לקבל ולהישמע לדבריו ולעבודתו של האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים. זוהי הדרך היחידה עבורנו להשיג אמת וחיים. הבה נביט בדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "אלוהים עצמו הוא חיים והוא האמת, והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה." מי שלא מסוגל לקבל את האמת לעולם לא יזכה בחיים. ללא ההכוונה והתמיכה של האמת, תזכו רק במכתבים, בדוקטרינות, ויתרה מכך, במוות. חיי אלוהים קיימים תמיד והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. אם אתם לא תוכלו למצוא את מקור האמת, לא תזכו בהזנה של החיים; אם לא תוכלו לזכות בצידת החיים, בוודאי לא תהיה לכם אמת, ועל כן מלבד דמיונות ותפיסות, כל גופכם יהיה בשר ודם ותו לא, בשרכם ודמכם המצחינים. דעו לכם שמילות הספרים לא נחשבות לחיים, התיעוד ההיסטורי לא יכול לזכות לתואר של אמת, והדוקטרינות של העבר לא יכולות לשמש כתיאור דברי אלוהים הנוכחיים. רק מה שאלוהים מבטא כשהוא יורד ארצה וחי בקרב בני האדם הוא האמת, החיים, רצון אלוהים, ואופן עבודתו בפועל. אם אתם מחילים את תיעודי דברי אלוהים במהלך עידני העבר על ימינו אנו, אתם ארכיאולוגים, והדרך הטובה ביותר לתאר אתכם היא כמומחים למורשת היסטורית. זאת מפני שאתם מאמינים תמיד בשרידי העבודה שאלוהים עשה בזמנים עברו, מאמינים רק בצל שהותיר אלוהים מהעידן שבו הוא עבד בקרב בני האדם בעבר ומאמינים רק בדרך שאלוהים הראה למאמיניו בימים עברו. אתם לא מאמינים בכיוון שאליו מתקדמת עבודתו של אלוהים היום, ואתם לא מאמינים בהופעתו המכובדת של אלוהים כיום, ואתם לא מאמינים בדרך האמת שאלוהים מבטא כיום. על כן אתם ללא ספק חולמים בהקיץ המנותקים לגמרי מהמציאות. אם כעת אתם עדיין דבקים במילים שלא מסוגלות להעניק חיים לאדם, אתם ענף יבש חסר תקנה, מפני שאתם שמרנים מדי, עקשנים מדי, ואטומים מדי להיגיון!

...

המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנהלים ומכתבים מכתיבים את מעשיהם ואשר כבולים להיסטוריה לעולם לא יוכלו לזכות בחיים ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים עכורים שעמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים יישארו לנצח גוויות, צעצועים בידי השטן ובני גיהינום. אם כן כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואתם לא מנסים לשנות את המצב הקיים ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים רועשים, אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של השה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המצהיבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? וכיצד הם יכולים להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם המכתבים שיכולים לספק רק נחמה זמנית, ולא את האמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם – הם לא דברי חוכמה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה שהם לא הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר? האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים לבדכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? לכן אני מציע שתפסיקו לחלום, ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים.

מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרים הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים, ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל האמת או מבלי להשלים עם צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, הביע את כל האמיתות שתטהרנה את האנושות ותושענה אותה. דברים אלו הם שופעים, מקיפים ומכילים את כל ההזנה שמספק אלוהים. הם פוקחים את עינינו ומעשירים את ידיעתנו, הם מאפשרים לנו להבין כי המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. המשיח הוא דרך חיי הנצח. הדברים שאלוהים הביע בעידן המלכות הם הרבה מעבר לכל מה שנאמר בעידן החוק ובעידן החסד. בפרט כאמור ב"אמירותיו של אלוהים אל התבל כולה" מתוך "הדבר מופיע בבשר", שם אלוהים מציג עצמו לראשונה בפני כל האנושות. זוהי גם הפעם הראשונה שבה האנושות שומעת את אמירותיו של הבורא לכל בני האדם. בכך נשלחו גלי הלם דרך התבל כולה, ונפקחו עיני בני האדם. זוהי עבודת השיפוט בפני הכיסא הלבן הגדול באחרית הימים. עידן המלכות הוא העידן שבו אלוהים עושה את עבודת השיפוט, וזהו העידן שבו טבעו הצודק של אלוהים מתגלה לאנושות כולה. לפיכך, בעידן המלכות אלוהים מביע את דברו, שופט את האדם, מטהר ומביא אותו לידי שלמות. הוא משלח באדם אסונות מכל הסוגים, מתגמל את הטובים ומעניש את הרשעים. הוא מגלה את צדקתו של אלוהים, את מלכותיותו ואת חרון אפו לאנושות. כל האמיתות שמביע האל הכול יכול כדי לטהר את האדם, להושיעו ולהביאו לידי שלמות הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לבני האדם באחרית הימים. אמיתות אלו הן מי נהר החיים הזורם מכס המלכות. לפיכך, באמונתנו באלוהים, אם ברצוננו לזכות בדרך לחיי נצח, לעלות השמיימה ולהיכנס למלכות השמיים, עלינו לקבל את עבודת השיפוט של האל הכול יכול, המשיח באחרית הימים, וכן את השיפוט והייסורים שבדבריו. רק כך נוכל לזכות בעבודתה של רוח הקודש, להבין את האמת ולזכות בה, להשיג טיהור ולהיוושע. רק אלו שעוברים את השיפוט והייסורים של האל הכול יכול באחרית הימים, זכאים להיכנס למלכותו של אלוהים. זוהי עובדה מוחלטת! אם נמשיך לאחוז במושגינו הדתיים, בסופו של דבר אנו נהיה אלו שיספגו הפסד. הבתולות החכמות מתמקדות רק בחיפוש אחר האמת ובהאזנה לדבר האלוהים, אך הבתולות הטיפשות רק נצמדות לאותיות שבכתבי הקודש, למושגיהן ולדמיונותיהן, הן אינן מבקשות את האמת ואינן מאזינות לקול האלוהים. וביום מן הימים, הן יצנחו לפתע לתוך אסון, ייבבו ויחרקו שיניים. ואז אפילו חרטה לא תועיל. ובכן, כל מי שאינו מקבל את האל הכול יכול ייקלע לאסון וייענש. זה מה שציווה אלוהים, ואיש אינו יכול לשנות זאת. אלוהים כבר חשף בפרט את אלו שמגנים בפראות את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים כצוררי המשיח של אחרית הימים. אנשים אלו יספגו ענישה נצחית ולא תהיה להם עוד הזדמנות לפגוש את אלוהים. ברור שעבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים נועדה לסווג את האדם לסוגיו, לקבוע את גורלותיהם של בני האדם ולחתום את העידן.

מתוך התסריט לסרט: מיהו אדוני

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה