שאלה 2: שישוע אדוננו והאל הכול יכול הם אותו האל, אבל הם עושים עבודות שונות בעידנים שונים. ישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה והטיף על דרך החרטה. באחרית הימים האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט והטיהור של בני האדם ומביא להם את הדרך לחיי נצח. יש לי שאלה נוספת. מה ההבדל בין דרך החרטה ובין הדרך לחיי נצח?

2018 ספטמבר 23

תשובה: יש רק אל אחד, והעבודה של הושעת האנושות לא יכולה להיעשות בשלב אחד או שניים. מפני שיש שלושה שלבים בתוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות, האמת שמביע אלוהים בכל שלב היא שונה, והיא הולכת ומעמיקה עד שלבסוף היא נעשית מושלמת. אלוהים עושה עבודות שונות בעידנים השונים על סמך צרכיו של האדם באותה עת, ולכן הדרך שאלוהים מעניק לאדם בכל שלב היא שונה. אתם שואלים מה ההבדל בין דרך החרטה לדרך לחיי נצח, וזו שאלה קריטית. זוהי אמת שכל מאמין אמיתי באלוהים חייב להבין, מפני שהיא קשורה לאופן שבו האדם מכיר את האמת וזוכה בחיי נצח. כעת כולנו יודעים שישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה בעידן החסד והעניק לאדם את דרך החרטה. כפי שאמר ישוע אדוננו: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קָרבה" (מתי ד' 17). כלומר האדם צריך להתוודות ולהתחרט על חטאיו בפני אלוהים אם ברצונו לבוא אל מלכות השמיים. אחרי שהתוודה על החטאים שביצע, הם ייסלחו לו. האדם לא יחטא עוד, הוא יתחרט וייוולד מחדש. זוהי החרטה. אבל באותה עת, ישוע אדוננו לימד את האדם רק להתוודות על חטאיו ולהתחרט, לא לחטוא, לא לעשות מעשים רעים, להסתפק במועט, לשאת את הצלב וללכת בעקבות אלוהים, לאהוב את אלוהים בכל לבו, נשמתו ומחשבתו, לאהוב את הזולת כמו את עצמו, בענווה, באיפוק ובסבלנות, ולסלוח לאחרים עד שבעים כפול שבע פעמים וכן הלאה. אלה דרכי החרטה של האדם. כאשר אדם מתוודה ומתחרט על חטאיו בפני ישוע אדוננו, חטאים אלה ייסלחו, והאדם יהיה ראוי להתפלל בפני אלוהים ולשתף עמו, וכן ליהנות משפע החסד והאמת שמעניק אלוהים. אבל לא נוכל להתכחש לעובדה שגם אם חטאיו של אדם נסלחו, הטבע החוטא שלו עדיין קיים, והוא עדיין עלול לבגוד באלוהים ולהתנגד לו. זה מוכיח שעל אף שאפשר לסלוח על חטאיו של אדם, הוא עדיין עלול לחטוא ואינו יכול להיעשות קדוש. ישוע אדוננו עשה רק את עבודת הגאולה המאפשרת לאדם רק להתוודות על חטאיו, להתחרט, לשוב בפני אלוהים וליהנות מן החסד שמעניק אלוהים. זה מראה שהאמת שהביע ישוע אדוננו היא דרכו של האדם לחרטה. בדיוק כמו שאומר האל הכול יכול: "בזמנו, ישוע אמר לתלמידיו רק סדרה של דרשות בעידן החסד, לדוגמה, כיצד לנהוג, כיצד להתאסף יחד, כיצד להתחנן בתפילה, כיצד להתייחס לזולת, וכן הלאה. העבודה שביצע היתה עבודת עידן החסד, והוא הסביר רק כיצד על תלמידיו וחסידיו לנהוג. הוא עשה רק את עבודת עידן החסד ולא את עבודת אחרית הימים. ...לעבודתו של אלוהים בכל עידן יש גבולות ברורים; הוא עושה רק את עבודת העידן הנוכחי ולעולם אינו מבצע מראש את שלב העבודה הבא. רק כך יכולה עבודתו המייצגת בכל עידן לבוא לקדמת הבמה. ישוע דיבר רק על האותות לאחרית הימים, הוא אמר כיצד להיות סבלני וכיצד להיוושע, כיצד להתחרט ולהתוודות, וכן כיצד לשאת את הצלב ולשאת סבל; הוא מעולם לא דיבר על הדברים שבהם על האדם להיווכח בהם באחרית הימים ולא אמר כיצד לשאוף להשביע את רצון אלוהים..." ('איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים?' ב'הדבר מופיע בבשר'). "ניתן היה למחול לאדם על חטאיו באמצעות קורבן החטאת, אך האדם לא הצליח לפתור את הבעיה, כיצד יוכל שלא לחטוא עוד וכיצד ניתן לסלק לחלוטין את אופיו החוטא ולשנותו מן היסוד. חטאי האדם זכו למחילה בזכות עבודת צליבתו של אלוהים, אך האדם המשיך לחיות בטבע השטני הישן והמושחת. לפיכך יש להושיע את האדם באופן מוחלט מן הטבע השטני המושחת, כדי שאופיו החוטא של האדם יסולק לגמרי ולא יתפתח שוב לעולם, דבר שיאפשר לטבעו של האדם להשתנות. הדבר דורש מן האדם להבין את דרך הצמיחה בחיים ואת הדרך לשינוי טבעו. כמו כן הוא מצריך מן האדם לנהוג בהתאם לדרך זו, כדי שטבעו יוכל להשתנות בהדרגה והוא יוכל לחיות בזוהרו של האור, וכדי שיוכל לעשות את כול הדברים בהתאם לרצון אלוהים, להשליך מעליו את הטבע השטני המושחת ולהשתחרר מהשפעת החושך של השטן, וכך להיחלץ באופן מלא מן החטא. רק אז יזכה האדם לישועה מלאה" ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר'). דברי האל הכול יכול אומרים לנו בבירור שישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה והעניק לנו רק את דרך החרטה, אבל הוא לא העניק לאדם את הדרך לחיי נצח כדי שישיל מעליו את טבעו השטני וייעשה קדוש. לכן האל הכול יכול הגיע באחרית הימים, ועל סמך עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, הוא עושה את עבודת "השיפוט החל בבית האל" ומעניק לנו את הדרך לחיי נצח. רק באמצעות קבלת הדרך לחיי נצח שמעניק האל הכול יכול באחרית הימים, אנשים יוכלו להישמע לרצון האל, להימלט לגמרי מן ההשפעה האפלה של השטן, להגיע למצב של קדושה ולבוא אל מלכות האלוהים.

זה עתה שוחחנו על דרך החרטה, ואני חושבת שכולכם מבינים את העניין. עכשיו הייתי רוצה להתייחס לשאלה מהי הדרך לחיי נצח, ואחר כך אדבר על ההבדלים בין דרך החרטה לבין הדרך לחיי נצח. כשאנו מדברים על הדרך של חיי נצח, איננו מתכוונים לווידוי פשוט וחרטה על חטאים, אלא על דרך האמת שמעניקה לאנשים חיי נצח. ליתר דיוק, על האופן שבו אנשים יזכו בישועה, ישתחררו מהשפעת השטן, יזכו באמת כדרך חיים, יתאמו לאלוהים ויפלו בנחלתו של אלוהים. זאת הדרך לחיי נצח. אז מי שיזכה בדרך לחיי נצח, הם אלה שיקבלו את האמת, שיזכו באמת כדרך חיים, והם האנשים שאלוהים הפך למושלמים ושרשאים לבוא אל מלכות השמיים. האם אין אלה האנשים שישיגו את הדרך לחיי נצח? האם אלה שיזכו באמת כדרך חיים אי פעם יתנגדו לאלוהים או יבגדו בו? האם אלה שיבואו אל מלכות השמיים אי פעם ימותו או יישלחו לגיהינום? אז מי שיזכה באמת כדרך חיים יזכה להכיר את אלוהים, ולכן יזכה בדרך לחיי נצח. נכון? בואו נבדוק את דברי האל הכול יכול בנושא זה.

"המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

"עבודת אחרית הימים חושפת את עבודתם של יהוה וישוע וכול התעלומות שהאדם אינו מבין. הדבר נעשה כדי לגלות את היעד והסוף של האנושות ולסיים את כול עבודת הישועה בקרב האנושות. שלב זה של עבודה באחרית הימים מביא הכול לידי סיום. יש לחשוף את כול המסתורין שהאדם אינו מבין כדי לאפשר לאדם לרכוש תובנה על כך ולזכות בהבנה ברורה בלבו. רק אז ניתן יהיה לחלק את בני האדם על פי מינם. ...כול התעלומות שהאדם אינו מבין ייחשפו, כול האמיתות שלא היו מובנות קודם לכן יתבררו, ויסופר לאנושות על דרכה ויעדיה בעתיד. זוהי כול העבודה שיש לעשות בשלב זה" ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר').

"בשלב העבודה האחרון, מושגות תוצאות באמצעות הדבר. באמצעות הדבר, מגיע האדם להבנה של תעלומות רבות ועבודתו של אלוהים בדורות הקודמים. באמצעות הדבר, עושה רוח הקודש את האדם לנאור. באמצעות הדבר, מגיע האדם להבנה של תעלומות שמעולם לא התגלו קודם לכן לדורות הקודמים, וכן עבודתם של נביאים ושליחים מן העבר, והעקרונות שעל פיהם עבדו. באמצעות הדבר, לומד האדם להכיר גם את טבעו של אלוהים עצמו וכן את מרדנותו והתנגדותו של האדם, ולומד להכיר את מהותו שלו. באמצעות שלבים אלה של עבודה וכול הדברים הנאמרים, לומד האדם להכיר את עבודתה של רוח אלוהים, עבודתה של התגלמות אלוהים בבשר ודם, ויתרה מכך, כול טבעו" ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר').

"באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את ההתגלות, הטיפול והגיזום האלה לא ניתן להחליף במלים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק עבודה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשדל את האדם, לשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצון אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. השפעות אלו נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו" ('המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' ב'הדבר מופיע בבשר').

אנו רואים מדברי האל הכול יכול שהדרך לחיי נצח איננה משהו שאפשר ללמד באמצעות כמה חוקים, ושאי אפשר לפתור את נטייתו של האדם לחטוא ולהתנגד לאלוהים באמצעות כמה קטעים. בני האדם הושחתו עמוקות בידי השטן ונמלאו בכל מיני רעלים של השטן. הם בוטים ביהירותם, גאוותנים, מרוכזים בעצמם, ויש להם מלא תפיסות ורעיונות מוזרים על אלוהים ודרישות מזעזעות ממנו. אין להם ידע אמיתי אודות אלוהים, ופחות מכך יראה, ציות או אהבה לאלוהים. אם אנשים רוצים להימלט מהטבע השטני שלהם ולהיעשות קדושים או באמת להכיר ולאהוב את אלוהים, לציית לו, לירוא אותו ולהיות תואמים לו, עליהם להבין היבטים רבים של האמת. בגלל שהאנושות המושחתת מצריכה זאת, באחרית הימים אלוהים עושה את עבודת "השיפוט החל מבית האל", ומביע את כל האמיתות הדרושות לאדם כדי להימלט לחלוטין מהשפעת השטן ולזכות בישועה. אז בדרך לחיי נצח יש יותר מהיבט אחד או שניים של אמת, היא מורכבת מהיבטים רבים של אמת. אם בזמן שאנשים מתנסים בעבודתו של אלוהים באחרית הימים, הם לומדים להבין את סך כל האמיתות שאלוהים הביע כדי להושיע את האנושות ונוכחים במציאות של האמת, אז אין ספק שהם יוכלו לשנות את טבעם ולהיעשות לאלה שבאמת נשמעים לאלוהים וסוגדים לו. הם אלה שיזכו בדרך לחיי נצח. מהי הדרך לחיי נצח? היא כל האמיתות שהביע אלוהים באחרית הימים כדי להושיע את האנושות. עבודתו של אלוהים באחרית הימים נועדה להחדיר באדם אמיתות אלה, כדי שהן יהפכו לחייו של האדם. אנשים שחיים על פי דברי אלוהים האלה, יזכו בדרך לחיי נצח. לא חשוב באיזו עוצמה אנו חווים את האמת שבדברי אלוהים, כל עוד ברשותנו מידה כלשהי של מגוון אמיתות, וכל עוד נביא ליד ביטוי בחיינו את צלמו של אדם אמיתי, נהיה ישרים, נישמע באמת לאלוהים, נתנהל על פי עקרונות נעלים, נירא את אלוהים, נימנע ממעשים רעים, וניעשה לאנשים שמחזקים באמת ובעלי אנושיות, אנו נזכה בדרך לחיי נצח. כאשר נזכה בדרך לחיי נצח, אנו ניפטר מהחטא ונימלט מהשפעת השטן, כלומר נפסיק לחטוא, להתנגד לאלוהים או לבגוד באלוהים. הכרה אמיתית של אלוהים תאפשר לנו לשנות את הטבע שלנו. היא תאפשר לנו להישמע לאלוהים, לסגוד לו, לאהוב אותו ולהיעשות לאנשים שתואמים את אלוהים ונשמעים לרצונו. לאחר שנזכה בדרך לחיי נצח, לעולם לא נמות. אנו ניהנה מהברכות של אלוהים, ומובטח לנו שנבוא אל מלכות השמיים.

האל הכול יכול אומר: "לאחר שהאנושות תיווכח בדרך הנכונה, יחיו בני האדם חיים אנושיים רגילים. כול אחד מהם ימלא את חובתו ויהיה נאמן לחלוטין לאלוהים. הם ישילו מעליהם לחלוטין את מרדנותם וטבעם המושחת ויחיו למען אלוהים ובזכות אלוהים. הם יהיו חסרי מרדנות והתנגדות. הם יהיו מסוגלים להישמע לאלוהים לחלוטין. אלה הם חיי אלוהים והאדם וחיי המלכות, ואלה הם חיי המנוחה" ('אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' ב'הדבר מופיע בבשר').

"אני נח על כס מלכותי, רכון מעל כל התבל, ואני מרוצה לגמרי, משום שכל הדברים השיגו מחדש את קדושתם, ואני יכול לשכון שוב בציון בשלום, ובני האדם בעולם יכולים לחיות חיים שלווים ושבעי רצון תחת ידי המכוונת. כל העמים מנהלים את כל מה שבידי. כל העמים זכו מחדש בתבונה והמראה המקורי שלהם. הם כבר אינם מכוסים עוד באבק – במלכותי, הם טהורים כאבן ירקן, ופניו של כל אחד מהם הוא כפנים הקדושים המצויים בלבו של האדם, משום שמלכותי הוקמה בקרב בני האדם" ('האמירה השש עשרה' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר').

"במלכות, חייהם של אנשי האל עם אלוהים הם מאושרים באופן שאין דומה לו. המים מרקדים לכבוד חייהם המבורכים של בני האדם, ההרים נהנים מהשפע של בני האדם. כל בני האדם מתאמצים, עובדים קשה ומפגינים נאמנות במלכותי. במלכות, אין עוד מרד, ואין עוד התנגדות. השמיים והארץ תלויים זה בזה, והאדם ואני קרובים ומרגישים תחושה עמוקה, דרך האושר שבחיים, כשאנחנו נשענים זה על זה..." ('בני אדם! התרוננו!' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך התסריט לסרט: מכס המלכות נובעים מי החיים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

שאלה 2: אך אנו מאמינים כי אם נשים מבטחנו באלוהים ונישמע לו, נוכל להשיג חיי נצח. דבר האלוהים תומך בכך: ישוע האדון אמר, "אני התחייה והחיים. מי שמאמין בי, יחיה גם אם הוא ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 25-26). "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). מובאות אלו הן הבטחתו של ישוע האדון. ישוע האדון יכול להעניק לנו חיי נצח. דרכו של ישוע האדון היא דרך חיי הנצח. בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן ג' 36). האם לישוע האדון לא היתה הדרך לחיי נצח? האמונה בישוע האדון אמורה לפיכך להעניק גם לנו את דרך חיי הנצח. "אך אתה מעיד כי המשיח של אחרית הימים יביא לנו את דרך חיי הנצח. אני לא מצליח להבין את זה, כולנו חסידיו של האדון ישוע המשיח. מדוע אין הדבר מספיק כדי להשיג את דרך חיי הנצח? מדוע אם כן עלינו לקבל גם את דבריו ועבודתו של המשיח באחרית הימים?

תשובה: ישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 26). "...המים...