שאלה 2: אתם נושאים עדות על כך שאלוהים התגלם כבשר ודם בתור בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט באחרית הימים, אך רוב הכמרים והבכירים הדתיים טוענים שאלוהים יחזור עם העננים. הם מבססים זאת בעיקר על הפסוקים הבאים מספרי הקודש: "ישוע זה ... בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו..." (ההתגלות א' 7). ויתרה מזאת, כמרים ובכירים דתיים גם מלמדים אותנו שכל אדון ישוע שלא בא עם העננים הוא משיח שקר שיש לדחות. לכן אנחנו לא בטוחים אם ההשקפה הזו תואמת את ספרי הקודש. האם הבנה כזו נכונה או לא?

2020 ינואר 3

תשובה:

כשמדובר בהמתנה לאלוהים שיירד עם העננים, אסור לנו לסמוך על רעיונות ודמיונות של בני אדם! הפרושים טעו טעות חמורה כשהמתינו לבואו של המשיח. הם השתמשו בדיוק ברעיונות ובדמיונות של בני אדם כדי להעריך את ישוע אדוננו שכבר בא. בסופו של דבר הם מסמרו את ישוע אדוננו אדוננו לצלב, הלא כן? האם ההמתנה לבואו של אלוהים היא עניין פשוט כפי שאנחנו חושבים? אם אלוהים יחזור ויעבוד בקרב האנושות כפי שעשה ישוע אדוננו כשהתגלם כבשר ודם, ואיש מאיתנו לא מזהה אותו, האם גם אנחנו נשפוט אותו ונרשיע אותו כפי שעשו הפרושים ונצלוב אותו פעם נוספת? האם זאת אפשרות? ישוע אדוננו ניבא שהוא יחזור ואמר על כך דברים רבים, אבל אתם נאחזים רק בנבואה שאלוהים יירד עם העננים ואינכם מחפשים או חוקרים נבואות חשובות יותר שאלוהים ביטא. כך קל לצעוד בדרך מוטעית, שתוביל לכך שאלוהים ינטוש אתכם! למען האמת, הנבואה "יירד עם העננים" אינה היחידה שמופיעה בכתבי הקודש קיימות גם נבואות רבות שלפיהן אלוהים יבוא כגנב ויירד בסתר. לדוגמה, ההתגלות ט"ז חמש-עשרה, "הנה אני בא כגנב." מתי כ"ה 6, "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'." ו ההתגלות ג' 20: "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס אליו, ואוכַל איתו, והוא איתי." כל הנבואות האלה מתייחסות לאלוהים בהתגלמותו כבר אנוש, היורד בסתר. "כגנב" משמעו בשקט, בסתר. לא נדע שהוא אלוהים אפילו אם נראה או נשמע אותו, בדיוק במו בימים בהם כאשר ישוע אדוננו הופיע ועשה את עבודת במהלך התגלמותו כבשר ודם כבר האנוש, ואיש לא ידע שהוא אלוהים, לכן ישוע אדוננו אמר "כגנב", כאנלוגיה להופעתו ועבודתו של בר האנוש. זה מאוד הולם! אלה שאינם אוהבים את האמת, בלי קשר לאופן שבו אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מדבר או עובד, או כמה אמיתות מבטא, אינם מקבלים זאת. במקום זאת, הם מתייחסים לאלוהים בהתגלמותו כאל אדם רגיל. הם מגנים ונוטשים אותו. לכן התנבא ישוע אדוננו שכאשר הוא יחזור: "כי כברק המבריק מתוך קצה אחד של השמיים, וזוהר עד הקצה האחר של השמיים, כך יהיה בר האנוש ביומו. אך תחילה עליו לסבול דברים רבים ולהידחות על ידי הדור הזה" (לוקס י"ז 24-25). על פי נבואתו של אלוהים, שובו יהיה "בואו של בר האנוש". "בר אנוש" מתייחס לאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, לא לגופו הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה ויורד עם העננים כדי להופיע בפני האנשים בגלוי. מדוע זה כך? לו היה זה גופו הרוחני של ישוע אדוננואדוננו שקם לתחייה אשר יורד בפומבי עם העננים, היה זה אירוע מכונן שהיה מכה בהלם את העולם. כולם היו נופלים ארצה ולא מעזים להתנגד. אילו כך היה, האם ישוע אדוננו ששב היה עדיין סובל רבות ונדחה על ידי הדור הזה? לכן התנבא ישוע אדוננו ששובו יהיה "בואו של בר האנוש" ו"כגנב". בפועל, מדובר באלוהים בהתגלמותו כבר אנוש, המגיע בסתר.

אם כן, מה הקשר בין בר האנוש שיורד בסתר כדי להופיע ולעשות את עבודתו, לבין אלוהים שמופיע בגלוי כשהוא יורד עם העננים? במה כרוך התהליך הזה? הבה נדבר על כך בפשטות. באחרית הימים, אלוהים מתגלם כבשר ודם ויורד בסתר אל בין האנשים כדי לומר את דברו, הוא מבצע את עבודת המשפט, החל מבית האל, מטהר ומביא לידי שלמות את כל אלה ששומעים את קולו ושבים להתייצב בפני כס מלכותו והופך אותם לקבוצה של מתגברים. אחרי כן אלוהים מחולל את האסון הגדול, מטהר ומייסר את כל אלו שאינם מקבלים את משפט האלוהים באחרית הימים. לאחר מכן, אלוהים יירד עם העננים, כדי להופיע בפני כל בני האדם בגלוי. בכך תתממש במלואה הנבואה המופיעה בספר ההתגלות א' 7: "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו, לרבות אלה שדקרו אותו, וכל משפחות הארץ יספדו עליו." כשאלוהים יירד עם העננים, אלו שדקרו אותו עדיין יוכלו לראות אותו? מי הם בדיוק האנשים שדקרו אותו? יש האומרים שהם אלו שצלבו את ישוע אדוננו. האם זה באמת כך? האם אלו שצלבו את ישוע אדוננו לא קוללו והושמדו לפני שנים רבות? לאמיתו של דבר, אלה שדקרו אותו הם אלה, אשר במהלך התקופה שבה ירד אלוהים בהתגלמותו בסתר כדי לעבוד באחרית הימים, אינם מבקשים את קולו של אלוהים ומתנגדים לאל הכול יכול. בבוא העת, הם ייראו שהאל הכול יכול שאותו הם גינו, אותו האל שהם התנגדו לו, הוא בדיוק ישוע אדוננו המושיע אשר לו הם מחכים נואשות כל השנים. הם יכו על חזם, יתייפחו ויחרקו בשיניהם. רק העלמות החכמות ששומעות את קולו של אלוהים יוכלו לזכות באפשרות לקדם את פני אלוהים בשובו, לעמוד לפני כסאו של אלוהים כדי להשתתף בסעודת הכלולות של השה, ולהפוך למתגברות, כאשר אלוהים מביאן לידי שלמות. בכך מתגשמת הנבואה שבספר ההתגלות י"ד 4, "הם אלה שלא נטמאו בנשים, כי הם היו בתולים. הם אלה שהולכים אחרי השה לכל אשר ילך. אלה נפדו מבני האדם כביכורים לאלוהים ולשה." ובאשר לאלה שרק נאחזים ברעיון לפיו אלוהים יירד עם העננים, אך אינם מבקשים וחוקרים את עבודת האלוהים באחרית הימים, הם העלמות השוטות. בעיקר אלה שמתנגדים ומוקיעים בזעם את האל הכול יכול, הם הפרושים וצוררי המשיח שאלוהים חושף בעבודתו באחרית הימים. אלה כולם האנשים שצלבו מחדש את אלוהים. כל אלה יוכו באסונות הגדולים ויבואו על עונשם.

הבה נראה כיצד המתינו הפרושים לביאת המשיח ומדוע הם צלבו את ישוע אדוננו. בתחילה, היהודים הפרושים היו מלאי רעיונות ודמיון בכל הנוגע למשיח. הם קראו את הנבואה התנ"כית: "כי-ילד יֻלד-לנו, בן נִתן-לנו, ותהי המשרה, על-שכמו" (ישעיהו ט' 6). "ואתה בית-לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה – ממך לי יצא, להיות מושל בישראל; ומוצאתיו מקדם, מימי עולם" (מיכה ה' 2). על פי הנבואות מהתנ"ך ומתוך מגוון של פנטזיות ומסקנות בהם החזיקו מקדמת דנא בעניין ביאת המשיח, הפרושים קבעו שהאלוהים ייקרא ללא ספק 'משיח' ושהוא ייוולד בוודאות למשפחה עשירה. בנוסף, הוא יהיה כמו דוד, יהפוך למלך ישראל וישחרר אותם משלטון הרומאים. נראה שרוב בני ישראל חשבו ככה. אך אלוהים לא הגשים את הנבואות האלו על פי רעיונותיהם ודמיונותיהם, לכן הפרושים ניסו למצוא כל מיני האשמות נגד ישוע אדוננו, הם גינו את ישוע אדוננו וחיללו את שמו. למרות שבאותם הימים ביטא ישוע אדוננו אמיתות רבות ועשה הרבה נסים, והפגין בצורה מלאה את סמכותו ואת עוצמתו של אלוהים, לפרושים לא היה איכפת כמה עמוקים היו דבריו של ישוע אדוננו וכמה רבה היתה סמכותו. כל עוד הדברים לא תאמו את רעיונותיהם ודמיונותיהם, כל עוד האדון לא נולד למשפחה עשירה והופעתו לא הייתה אצילית ומכובדת, כל עוד שמו לא היה 'משיח', הם גינו והתנגדו. בשל אופיים השונא את האמת, הם צלבו בסופו של דבר את ישוע אדוננו, שביטא אמיתות ועשה עבודת גאולה! האם הפרושים מתועבים? האם הם יקוללו? חטאי הפרושים בהתנגדותם לישוע אדוננו ובהוקעתו חשפו כליל את טבעם השטני שמתעב ושונא את האמת. מכך ניתן לראות שבלבם הם לא ציפו באמת למשיח שיושיע אותם מן החטא, אך למה הם ציפו למעשה? הם ציפו למלך היהודים שיעזור להם להשתחרר משלטון הרומאים, כדי שהם לא יסבלו יותר כעבדים! הם האמינו באלוהים וחיכו לביאת המשיח רק כיוון שהם רצו לספק את תשוקותיהם האישיות ולגונן על מעמדם. מה הייתה טעותם של הפרושים בהמתינם לביאת המשיח? מדוע אלוהים קילל והעניש אותם? הדבר באמת מעורר מחשבה! מדוע התנגדו הפרושים לישוע אדוננו והוקיעוהו כאשר הוא הופיע כדי לעשות את עבודתו? מהו אופיים ומהי מהותם של הפרושים, כפי שפרשה זו מוכיחה? אלו הן בעיות שאנשים שמייחלים להופעתו של אלוהים חייבים להבין! אם איננו יכולים לרדת לעומקן של בעיות אלו, אזי כשיהיה עלינו לקבל את ישוע אדוננו בשובו, אנו עלולים למצוא את עצמנו על דרך ההתנגדות לאלוהים, ממש כמו הפרושים!

כיצד המתינו הפרושים לביאת המשיח? מדוע צלבו את ישוע אדוננו? מהו מקורן של השאלות האלה? הבה נראה מה אומר האל הכול יכול! האל הכול יכול אומר, "האם אתם רוצים לדעת מה היה יסוד התנגדותם של הפרושים לישוע? האם אתם רוצים לדעת מה הייתה מהותם של הפרושים? היו להם דמיונות רבים לגבי המשיח. יתר על כן, הם האמינו רק שהמשיח יבוא, אך לא חיפשו אחר אמת החיים. כך, אפילו כיום, הם עדיין ממתינים למשיח, שכן אין להם כל ידע לגבי דרכי החיים, והם אינם יודעים מהי דרך האמת. כיצד אתם סבורים שיוכלו אנשים כה עקשניים ובורים לזכות בברכת האל? כיצד יוכלו לראות את המשיח? הם התנגדו לישוע משום שהם לא ידעו את מגמת עבודה של רוח הקודש, משום שהם לא ידעו את דרך האמת שהשמיע ישוע ויתר על כן, משום שהם לא הבינו את המשיח. מכיוון שהם מעולם לא ראו את המשיח, ומעולם לא היו בחברתו של המשיח, הם טעו בכך שהיללו את שמו של משיח במחוות ריקות מתוכן ובו בזמן התנגדו למהותו של המשיח בכל יכולתם. הפרושים האלה היו במהותם קשי עורף ויהירים והם לא נשמעו לאמת. עקרון אמונתם באלוהים הוא: לא משנה עד כמה עמוקה ההטפה שלך, לא משנה עד כמה עליונה הסמכות שלך, אינך המשיח אלא אם כן מכנים אותך המשיח. האין ההשקפות האלה נלעגות ומגוחכות?" (הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ). אחרי שקראנו את דברי האל הכול יכול, התמצית והמהות של התנגדות הפרושים לישוע אדוננו בעודם ממתינים למשיח אמורה להיות ברורה לנו עכשיו. לכן באשר לקבלת חזרתו של אלוהים, אם אנשים נסמכים על הרעיונות והדמיונות שלהם ופשוט ממתינים כשוטים לכך שאלוהים יירד עם העננים, במקום לבקש את האמת ולהקשיב לקולו של האל, האם הם לא ילכו בדרכם של הפרושים, דרך ההתנגדות לאלוהים? אם כך, מה יעלה בגורלם? הדבר ברור לכולם.

בשורת המלכות של האל הכול יכול מתפשטת בסין כבר למעלה מעשרים שנה. היא כבר מזמן התפשטה לזרמים וכתות שונים. במשך התקופה הזו, בשל הדיכוי האלים מצד הממשלה הקומוניסטית הסינית, בשיתוף מסע תעמולה של התקשורת של המפלגה הקומוניסטית, האל הכול יכול הוא כבר שם שכולם מכירים. לאחר מכן, כל האמיתות שהביע האל הכול יכול, והסרטים השונים שהפיקה כנסיית האל הכול יכול החלו להתפרסם באינטרנט, והופצו ברחבי העולם. אני מאמין שכל האנשים בחוגים דתיים שמעו על שיטות העדות השונות של כנסיית האל הכול יכול. אנשים רבים כל כך העידו שאלוהים כבר בא. בכך מתגשמת במלואה נבואתו של ישוע אדוננו: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). אם כך, מדוע כמרים ובכירים מעולם הדת עדיין מגנים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים ומתנגדים לה? ישנן נבואות כה רבות בנושא שיבת האל בכתבי הקודש, אם כך, מדוע הם כה מקובעים על הנבואה אודות אלוהים היורד עם העננים? מדוע הם אינם מתעניינים כלל, כאשר הם שומעים שקיימות עדויות לשובו של אלוהים? מדוע, כאשר הם יודעים שהאל הכול יכול הביע אמיתות רבות ולאחר שהם חזו בעבודתו של האל בפועל, הם עדיין נאחזים בעיקשות ברעיונותיהם הדמיונים ומתנגדים לעבודתו של האל באחרית הימים? האם אותם אנשים אוהבים את האמת ומצפים לשובו של אלוהים באמת ובתמים, או שלא? האם הם העלמות החכמות או העלמות השוטות? אם הם העלמות החכמות שמצפות לשובו של אלוהים, מדוע כאשר הם שומעים את קולו של אלוהים וחוזים בשגשוגה של בשורת המלכות, הם עדיין מגנים ומתנגדים בעקשנות? הייתכן שזוהי הכנות שבגעגועיהם לאלוהים ובתקוותם שיופיע? הייתכן כי בכך הם מביעים את שמחתם האמיתית נוכח שובו של האל? בסופו של דבר, אם נאמר על האמת, אמונתם באלוהים וכמיהתם לשובו של ישוע אדוננו הן זיוף, אך כמיהתם להתברך ולהיכנס למלכות השמיים היא אמיתית! הם מאמינים באלוהים לא כדי לבקש את האמת ולזכות בחיים, לא כדי לזכות באמת ולסור מדרך הרע. מה הכי חשוב להם? שכאשר אלוהים יירד, הוא יעלה אותם ישירות אל מלכות השמיים, יימלט אותם מסבלות הבשר ויאפשר להם ליהנות מטובה של מלכות השמיים. זו המטרה האמיתית של אמונתם באלוהים! אמרו לי. מלבד הסיבה הזו, איזו סיבה יש להם לדחות את האל הכול יכול שמבטא אמיתות כדי להושיע את האנושות? כולם יכולים לחשוב על זה. אם אדם אוהב את האמת ובאמת משתוקק לכך שאלוהים יופיע, מה הוא יעשה כאשר הוא ישמע שאלוהים כבר הגיע? האם הוא לא יקשיב, לא יביט, לא ייצור מגע? האם הוא יתכחש, יוקיע ויתנגד מתוך עיוורון? בשום אופן לא! מכיוון שאדם שמשתוקק בכנות להופעתו של אלוהים ומצפה לבואו של אלוהים מצפה להופעתו של אור אמיתי, אמת וצדק שולטים בלבו. הוא מצפה לבואו של אלוהים כדי להושיע את האנושות ולסייע לבני האדם להימלט כליל מדרך החטא, להפוך לקדושים, להיטהר וליפול בנחלתו של אלוהים. אך אלו שרק ממתינים לכך שאלוהים יירד עם העננים, עדיין מתכחשים לאל הכול יכול ודוחים אותו. בפרט אותם מנהיגים דתיים שמוקיעים בזעם את האל הכול יכול ומתנגדים לו, כדי להגן על מעמדם ועל מחייתם... אלה הם אנשים שבזים לאמת, ששונאים את האמת. כולם חסרי אמונה וצוררי המשיח. עבודתו של אלוהים באחרית הימים חשפה אותם. לאחר שאלוהים בהתגלמותו ישלים את עבודת הישועה שלו, אנשים אלו ייפלו קורבן לאסון שמתרחש אחת למיליון שנה. הם יתייפחו ויחרקו בשיניהם. ואז נבואתו של אלוהים שיורד עם העננים כדי להופיע בפומבי תתגשם במלואה: "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו, לרבות אלה שדקרו אותו, וכל משפחות הארץ יספדו עליו" (ההתגלות א' 7).

הבה נתבונן בדברי האל הכול יכול: "מי שלא מקבל את האמת אך ממתין בעיוורון לשובו של ישוע על עננים לבנים, יחלל את קדושתה של רוח הקודש לבטח, והוא מהסוג שיושמד. אתם מאחלים רק לחסדו של ישוע, ורק רוצים ליהנות מן הברכה של מלכות השמיים, אך מעולם לא שמעתם לדברים שאמר ישוע ומעולם לא קיבלתם את האמת שביטא ישוע בשובו כבשר ודם. מה תעלו על נס כתחליף לעובדת שובו של ישוע על ענן לבן? האם תהיה זו הכנות שבה אתם ממשיכים לחטוא ואז מתוודים על כך, פעם אחר פעם? מה תעלו לקורבן לישוע השב על ענן לבן? האם יהיו אלה שנות העבודה שבהן אתם מרוממים את עצמכם? מה תעלו על נס כדי שישוע השב יבטח בכם? האם יהיה זה האופי היהיר שלכם, שאינו שומע לאף אמת?"

"...אומר לכם שמי שמאמין באלוהים רק בגלל האותות, הוא בוודאי זה שיומט עליו חורבן. מי שלא מסוגל לקבל את דבריו של ישוע השב כבשר ודם הוא נצר לגיהינום, צאצאו של הארכי-מלאך, זה שיומט עליו חורבן עולמים. ישנם רבים שאולי לא אכפת להם מדבריי, אך עדיין ברצוני לומר לכל חסידיו של ישוע הקדושים לכאורה, שכשתראו במו עיניכם את ישוע יורד משמיים על ענן לבן, זו תהיה ההופעה הפומבית של שמש הצדק. ייתכן שתתלהבו מאוד בעת הזו, אך דעו לכם שהיום שבו תראו את ישוע יורד משמיים יהיה היום שבו אתם תרדו לגיהינום להיענש. זו תהיה הכרזה על סוף תוכנית הניהול של אלוהים, וזה יהיה היום שבו אלוהים יגמול לצדיקים ויעניש את החוטאים. זאת משום ששיפוטו של אלוהים יסתיים עוד בטרם בני האדם יראו את האותות לכך, כאשר יהיה רק הביטוי של האמת. מי שיקבל את האמת ולא יחפש אחר אותות ועל כן יטוהר, יושב בפני כס מלכותו של אלוהים ויתקבל לחיבוקו של הבורא. רק מי שממשיך להתעקש להאמין כי 'ישוע שאינו רוכב על ענן לבן הוא משיח שקר' ייענש לעולמי עד, משום שהוא מאמין רק בישוע המראה אותות ואינו מכיר בישוע המצהיר על שפיטה חמורה ומציג את הדרך הנכונה לחיים. לכן אין לישוע ברירה אלא לטפל באנשים האלה בשובו בגלוי על ענן לבן. הם עקשניים מדי, בטוחים מדי בעצמם, יהירים מדי. כיצד יכולים בני אדם הניחנים בניוון מוסרי כה חמור לזכות לגמול מישוע?" (הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ).

– 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה