שאלה 1: הבטחתו של ישוע היא שהוא יבוא שוב כדי לקחת אותנו אל מלכות השמיים, ואילו אתה מעיד שאלוהים כבר התגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים. בכתבי הקודש מופיעה בבירור הנבואה שאלוהים יירד בעוצמה ותפארת על גבי עננים. זה שונה מאוד ממה שהעדתם עליו, שאלוהים כבר התגלם כבשר ודם וירד בחשאי אל בני האדם.

2018 ספטמבר 23

תשובה: אתה אומר שישוע הבטיח לבני האדם שהוא יבוא שוב כדי לקחת את בני האדם אל מלכות השמיים, זה בטוח, מכיוון שאלוהים הוא נאמן, אין כל ספק שהוא יעמוד בהבטחותיו. אך ראשית עלינו להבהיר שהעובדה שאלוהים מתגלם שוב באחרית הימים כדי לעשות את עבודת השפיטה קשורה במישרין לאופן שבו נועלה אל מלכות השמיים. אם נעיין בכתבי הקודש בתשומת לב, לא נתקשה למצוא ראיות לכך. במספר קטעים שונים בכתבי הקודש מופיעה בבירור הנבואה לפיה הביאה השנייה של אלוהים תהיה התגלמות כבשר ודם. למשל: "לכן, היו גם אתם מוכנים, משום שבשעה שלא תעלו על דעתכם, בר האנוש יבוא" (לוקס י"ב 40). "כי כברק המבריק מתוך קצה אחד של השמיים, וזוהר עד הקצה האחר של השמיים, כך יהיה בר האנוש ביומו. אך תחילה עליו לסבול דברים רבים ולהידחות על ידי הדור הזה" (לוקס י"ז 24-25). כל הנבואות האלו עוסקות ב"בר האנוש" או ב"ביאתו של בר האנוש". הביטוי "בר האנוש" מתייחס לאדם שנולד לאישה ויש לו אנושיות רגילה, ולכן לא ניתן לקרוא לרוח הקודש "בר האנוש". למשל, היות שיהוה אלוהים הוא רוח הקודש, אי אפשר לקרוא לו "בר האנוש". יש אנשים שראו מלאכים. גם מלאכים הם ישויות רוחניות, ולכן אין לקרוא להם "בר האנוש". לכל מי שנראה כמו אדם אך עשוי מגוף רוחני, לא ניתן לקרוא "בר האנוש". ישוע אדוננו בהתגלמותו נקרא "בר האנוש" ו"המשיח" מכיוון שהוא היה הגוף הגשמי של רוח האלוהים, ובכך הוא נעשה אדם רגיל ונורמלי שחי בחברת אנשים אחרים. לכן, כשישוע אדוננו אמר "בר האנוש" ו"בר האנוש יבוא", הוא דיבר על זה שאלוהים יבוא בהתגלמותו באחרית הימים. במיוחד כשהוא אמר: "תחילה עליו לסבול דברים רבים ולהידחות על ידי הדור הזה", זה מוכיח בצורה אפילו יותר מפורשת שכשישוע יבוא שוב, הוא יבוא כבשר ודם. אילולא בא בדמות גשמית אלא כגוף רוחני, ברור שהוא לא היה חווה כל סבל ושהדור הזה לא היה דוחה אותו. זה מעבר לכל ספק. לפיכך, שובו של ישוע אדוננו הוא בהחלט באמצעות התגלמות, והוא בא לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים.

רבים השואלים: האם אלוהים לא הבטיח שהוא יבוא שוב כדי לקחת אותנו אל מלכות השמיים? מדוע עליו לעשות את עבודת השפיטה החל מבית האל עם בואו? למעשה, אלוהים עושה את עבודת השפיטה כדי ליצור את המתגברים, כלומר להעלות השמיימה את הקדושים. אם נחפש, נגלה שקיימות ראיות רבות בכתבי הקודש המסבירות מדוע כשאלוהים בא באחרית הימים הוא חייב לעשות את עבודת השפיטה. הנבואה הזאת, שאלוהים יבוא שוב באחרית הימים כדי לעשות את עבודת השפיטה, מופיעה בכתבי הקודש יותר מכל דבר אחר. קיימים לפחות למעלה ממאתיים אזכורים, וישנן גם נבואות רבות בכתבי הקודש על התגלמותו של אלוהים שתעשה את עבודת השפיטה. למשל: "ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים" (ישעיהו ב' 4). ״לפני יהוה – כי בא, לשפֹּט הארץ: ישפט-תבל בצדק; ועמים, במישרים״ (תהילים צ"ח 9). "והוא קורא בקול גדול, 'יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, מפני שבאה עת המשפט'" (ההתגלות י"ד 7). "מפני שהוא ייעד יום שבו הוא ישפוט את העולם בצדק באמצעות האיש שהוא מינה..." (מעשי השליחים י"ז 31). "והוא גם נתן לו סמכות להוציא משפט, משום שהוא בר האנוש." (יוחנן ה' 27) "כי האב לא שופט איש, אלא שהוא הפקיד את כל המשפט ביד הבן..." (יוחנן ה' 22) "מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון" (יוחנן י"ב 48). "שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה ד' 17). וקיימות עוד מובאות רבות. הדברים האלו מכתבי הקודש מאפשרים לנו להבין בבירור שהתגלמותו של אלוהים תבוא ללא ספק באחרית הימים כדי לעשות את עבודת השפיטה.

התגלמותו של אלוהים באחרית הימים עובדת באמצעות ביטוי דברי אלוהים כדי לשפוט, לטהר ולהושיע את האנושות. כל אלו שיכולים לשמוע את קולו של ישוע אדוננו בשובו, לבקש אותו ולקבל אותו, הם העלמות החכמות שתלכנה איתו אל נשף הכלולות. בכך מתגשמת נבואתו של ישוע אדוננו: "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6). העלמות החכמות שומעות את קול אדוננו ויוצאות לקדם אותו בברכה, וכהרף עין הן מועלות השמיימה בפני כס המלכות כדי לפגוש את אלוהים פנים מול פנים. הן מקבלות את השפיטה והטיהור של אלוהים, והוא מביא אותן לידי שלמות באחרית הימים. בסופו של דבר, באמצעות השפיטה שבדברי אלוהים, טבען המושחת מטוהר והן מובאות לידי שלמות והופכות למתגברים. כפי שתוכלו לראות, אם ברצוננו להשיג את מה שישוע הבטיח, עלינו להתייצב לפני כן בפני המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול, ועלינו לקבל את שיפוטו וייסוריו של אלוהים באחרית הימים ולהתנסות בהן, כדי שאלוהים יטהר אותנו ויביאנו לידי שלמות. אם לא נעשה כן, לא נעמוד בדרישות ולא נועלה אל מלכות השמיים. בואו נקרא כמה קטעים מדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר: "אתם רק יודעים שישוע ירד אל פני האדמה באחרית הימים, אך כיצד בדיוק הוא ירד? חוטאים כמותכם, שזה עתה נגאלו ושלא השתנו ושאלוהים לא הפך למושלמים – האם תוכל להיות כלבבו של אלוהים? אתם, שעדיין יש לכם הזהות הישנה שלכם – נכון שישוע הושיע אתכם, ושאתם לא נחשבים לחוטאים בזכות ישועתו של אלוהים, אך זה לא מוכיח שאין בכם חטא וטומאה. איך ייתכן שתהיו קדושים אם לא השתניתם? בתוככם, אתם רדופי טומאה, אנוכיים ונבזים, אך אתם מבקשים בכל זאת לרדת יחד עם ישוע – "הייתם מתים"! החמצתם שלב באמונתכם באלוהים: רק נגאלתם, אך לא השתניתם. כדי שתהיו כלבבו של אלוהים, על אלוהים לעשות בכם באופן אישי את עבודת השינוי והטיהור. אם רק נגאלתם, לא תהיו מסוגלים להשיג קדושה. כך, לא תהיו זכאים לקחת חלק בברכותיו הטובות של אלוהים. זאת מכיוון שהחמצתם שלב בעבודתו של אלוהים לניהול האדם – שלב עיקרי בשינוי ובהבאה לידי שלמות. לכן, בהיותכם חוטאים שזה עתה נגאלו, אתם לא מסוגלים לרשת ישירות את הירושה של אלוהים" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, מהותו וזהותו של האדם). "המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לאדם את דרך חיי הנצח). "מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לאדם את דרך חיי הנצח). דברי האל הכול יכול כבר מתווים את הדרך אל מלכות השמיים. המשיח של אחרית הימים הוא שער הכניסה למלכות השמיים. אם אדם אינו חווה את עבודת השפיטה של המשיח באחרית הימים, הוא לא יכול להיטהר ולבוא לידי שלמות, והוא לעולם לא יבוא אל מלכות השמיים. זוהי הסמכות שביטא אלוהים בהתגלמותו. הדבר מוכיח שבביאה השנייה של ישוע, הוא לבטח יתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים. ואלוהים כבר עשה זאת. אם עדיין יש מי שחושב שהוא יכול להינשא השמיימה למלכות השמיים מבלי להתנסות בעבודתו של אלוהים באחרית הימים, זהו תסמין של תפיסותיו ואשליותיו. זה לעולם לא ייצא לפועל.

אם ישוע באמת בא כהתגלמות, כיצד ייתכן שבפסוקים רבים בכתבי הקודש נאמר שהוא יבוא עם העננים כדי שכולם יראוהו? איך אתם מסבירים את זה? אתה מעלה את הנקודה שבכתבי הקודש קיימות מספר נבואות שבהן נאמר שאלוהים יבוא על גבי עננים במלוא עוצמתו ותפארתו. זה נכון. אך רבים אף יותר הם הפסוקים בכתבי הקודש המנבאים שאלוהים יבוא בחשאי. למשל: "הנה אני בא כגנב" (ההתגלות ט"ז 15). "...משום שבשעה שלא תעלו בדעתכם, בר האנוש יבוא" (מתי כ"ד 44). "אבל איש איננו יודע את היום ההוא או את השעה ההיא, לא המלאכים שבשמיים, אלא אבי בלבד" (מרקוס י"ג 32). כפי שאתם רואים, חזרתו של ישוע מתוארת בשני אופנים: האחד הוא בגלוי, האחר הוא בחשאי. עבודת השפיטה באחרית הימים של האל הכול יכול בהתגלמותו, עבודה שהעדנו עליה היום, היא פשוט עבודתו של אלוהים בבואו בחשאי. היות שאלוהים בהתגלמותו הופיע בקרב בני האדם בדמות אדם רגיל וממוצע, עבור בני האדם הופעתו היא חשאית. איש אינו יכול להבחין שזהו אלוהים, ואיש אינו יודע את זהותו האמיתית. רק כאשר בר האנוש מתחיל לעבוד ולדבר, אלו שמסוגלים לזהות את קולו של אלוהים מתחילים לזהות אותו. אלו שאינם מזהים את קולו של אלוהים, יתייחסו אליו ללא ספק כאל אדם רגיל, יתכחשו לו וידחו אותו. בדיוק כמו שקרה כשישוע אדוננו התגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודתו. באותם ימים הוא נראה כאדם רגיל ונורמלי מבחינת הופעתו החיצונית, ולכן רוב האנשים התכחשו לו, התנגדו לו והוקיעו אותו. היו כאלה שמתוך דבריו ועבודתו של ישוע אדוננו, היו מסוגלים לזהות אותו בתור המשיח שהתגלם כבשר ודם, הופעתו של אלוהים. זהו השלב שבו האל הכול יכול מגיע בחשאי כדי לעשות את עבודתו ולהושיע את האנושות. בימים אלה הוא עוסק באמירת דבריו כדי לשפוט את האנושות, לטהרה ולהביאה לידי שלמות. בנקודת זמן זאת, בני האדם בהחלט לא יראו את אלוהים מופיע בפומבי על עננים. רק לאחר שתיווצר קבוצת מתגברים ועבודתו של אלוהים בהתגלמותו תושלם, וכן ירידתו הסודית אל בני האדם, כאשר האסונות יפקדו את העולם ואלוהים יעניש את הרשעים ויתגמל את הטובים, הוא יופיע בגלוי בפני כל אומות העולם. רק אז תתגשמנה הנבואות בדבר ירידתו הפומבית של אלוהים אל פני האדמה, "ואז ייראה האות של בר האנוש בשמיים, ואז יאבלו כל משפחות הארץ, וכולם יראו את בר האנוש בא בענני השמיים בגבורה ובכבוד רב" (מתי כ"ד 30). "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו, לרבות אלה שדקרו אותו, וכל משפחות הארץ יספדו עליו. אכן כך יהיה, אמן" (ההתגלות א' 7). כאשר בני האדם יראו את אלוהים מופיע בפני כל האנושות בפומבי על עננים, מבחינה תיאורטית הם אמורים לשמוח ולצהול, אך כאן כתוב "ואז יאבלו כל משפחות הארץ". מדוע? זה מפני שכשאלוהים יופיע בסופו של דבר בפומבי, עבודת הישועה של התגלמותו של אלוהים במהלך ירידתו הסודית אל בני האדם כבר תסתיים, ואלוהים יחל בעבודת תגמול הטובים והענשת הרשעים. כשהרגע הזה יגיע, כל מי שדחה את עבודתו הסודית של אלוהים כבר איבד לגמרי את הסיכוי להיוושע. אלה שדקרו אותו, כלומר אלה שהתנגדו למשיח של אחרית הימים, לאל הכול יכול, והוקיעו אותו, איך ייתכן שהם לא יכו על חזם בייאוש, יקוננו ויחרקו שיניים, כאשר יידעו שזה שהם התנגדו לו והוקיעו אותו הוא הביאה השנייה של ישוע אדוננו? זהו האופן שבו יתגלה לעין המחזה של "ואז יאבלו כל משפחות הארץ". בואו נקרא קטע נוסף מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר: "ישנם רבים שאולי לא אכפת להם מדבריי, אך עדיין ברצוני לומר לכל חסידיו של ישוע הקדושים לכאורה, שכשתראו במו עיניכם את ישוע יורד משמיים על ענן לבן, זו תהיה ההופעה הפומבית של שמש הצדק. ייתכן שתתלהבו מאוד בעת הזו, אך דעו לכם שהיום שבו תראו את ישוע יורד משמיים יהיה היום שבו אתם תרדו לגיהינום להיענש. זו תהיה הכרזה על סוף תוכנית הניהול של אלוהים, וזה יהיה היום שבו אלוהים יגמול לצדיקים ויעניש את החוטאים. זאת משום ששיפוטו של אלוהים יסתיים עוד בטרם בני האדם יראו את האותות לכך, כאשר יהיה רק הביטוי של האמת. מי שיקבל את האמת ולא יחפש אחר אותות ועל כן יטוהר, יושב בפני כס מלכותו של אלוהים ויתקבל לחיבוקו של הבורא. רק מי שממשיך להתעקש להאמין כי "ישוע שאינו רוכב על ענן לבן הוא משיח שקר" ייענש לעולמי עד, משום שהוא מאמין רק בישוע המראה אותות ואינו מכיר בישוע המצהיר על שפיטה חמורה ומציג את הדרך הנכונה לחיים. לכן אין לישוע ברירה אלא לטפל באנשים האלה בשובו בגלוי על ענן לבן. ...שובו של ישוע הוא ישועה גדולה לכל מי שמסוגל לקבל את האמת, אך הוא גם הסימן לגינויו של כל מי שאינו מסוגל לקבל את האמת. עליכם לבחור את הנתיב שלכם ולהימנע מחילול רוח הקודש ומדחיית האמת. עליכם לא להיות בורים ויהירים, אלא כאלה המצייתים להכוונתה של רוח הקודש ואשר כמהים לאמת ומחפשים אחריה. רק כך תזכו בטוב" ('הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ).

מתוך דברי האל הכול יכול הבנו שהעבודה שאלוהים בהתגלמותו עושה באחרית הימים, במהלך ירידתו הסודית אל בני האדם, היא שלב קריטי בעבודת הבאת האדם לידי שלמות של אלוהים. בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, עבודה זו היא הזדמנות נדירה ביותר עבור אלוהים להביא את בני האדם לידי שלמות. כל מי שמקבל את עבודתו הסודית של אלוהים ומובא לידי שלמות, זכה בחסדו המיוחד של אלוהים. אלה האנשים הברוכים ביותר. אם לא נוקיר את ההזדמנות הכה נדירה הזאת ונחמיץ את עבודתו של אלוהים שבה הוא יוצר את המתגברים, נוכל רק לקונן ולחרוק בשינינו כאשר נושלך לתהומות החרטה העמוקה.

מתוך התסריט לסרט: תעלומת האלוהות

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה