שאלה 9: אנו מקבלים את עבודת אלוהים באחרית הימים, אך כיצד עלינו לחוות את משפט וייסורי אלוהים כדי שנזכה באמת ובחיים, ניפטר מטבענו החוטא, נזכה בישועה ונבוא אל מלכות השמיים?

שאלה 9: אנו מקבלים את עבודת אלוהים באחרית הימים, אך כיצד עלינו לחוות את משפט וייסורי אלוהים כדי שנזכה באמת ובחיים, ניפטר מטבענו החוטא, נזכה בישועה ונבוא אל מלכות השמיים?

תשובה: כיצד עלינו להתנסות בשיפוט ובייסור של אלוהים כדי לזכות באמת ובחיים, להיפטר מטבענו החוטא, לזכות בישועה ולבוא אל מלכות השמיים... השאלה שהעלית חשובה מאוד, משום שהיא קשורה לנושאים מהותיים של סופנו ויעדנו. כדי לחפש היבט זה של האמת, עלינו קודם כול לקרוא כמה קטעים מדברי האל הכול יכול:

"אמונה אמיתית באלוהים פירושה חוויה של דבריו ועבודתו של אלוהים על פי האמונה שאלוהים הוא ריבון הכול. כך תוכלו להשתחרר מטבעכם המושחת, תמלאו את רצונו של אלוהים ותכירו את אלוהים. רק לאחר מסע כזה ניתן יהיה לומר שאתם מאמינים באלוהים" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר').

"תהליך הדיבור הנוכחי הוא תהליך הכיבוש. כיצד בני האדם צריכים לשתף פעולה בדיוק? על ידי אכילה ושתייה יעילה של המילים האלה ועל ידי הבנתן. בני אדם לא יכולים להיכבש בעצמם. מתוך האכילה והשתייה של המילים האלה, עליכם להכיר את השחיתות והזוהמה שלכם ואת מרדנותכם ורשעותכם, ועליכם ליפול בפני אלוהים. אם תוכלו להבין את רצונו של אלוהים ואז להנהיג אותו, ויתרה מכך, אם יהיה לכם חזון, ואם תוכלו להישמע לחלוטין למילים האלה ולא לבחור שום דבר באופן עצמאי, הרי שכבר נכבשתם. והמילים האלה הן אלה שכבשו אתכם" ("סוד העניין של עבודת הכיבוש (1)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"להתמקד באכילה ושתייה של דבר אלוהים, להתמקד בחיפוש אחר האמת ובחיפוש אחר כוונותיו של אלוהים בדבריו, ולנסות לתפוס את רצון אלוהים בכל דבר. זוהי שיטת הנוהג הבסיסית והחיונית ביותר. ...מסירות מכול הלב לדברי אלוהים כוללת בעיקר חיפוש אחר האמת, חיפוש אחר כוונתו של אלוהים בתוך דבריו, התמקדות בתפיסת רצון אלוהים והבנה וקבלה של אמת רבה יותר מתוך דברי אלוהים. ...כן בהשגת והבנת טבעו וחביבותו. פטרוס אף ניסה להבין מדברי אלוהים את מצבי השחיתות השונים של האדם, וגם את אופיו המושחת של האדם וחסרונותיו האמיתיים, ובכך השיג את כל היבטי הדרישות שדורש אלוהים מן האדם כדי שירצה אותו. היו לפטרוס כל כך הרבה נהגים נכונים לפי דברי האל. זה תאם מאוד את רצונו של אלוהים, וזו הייתה הדרך הטובה ביותר לשתף פעולה עם אלוהים במהלך התנסות בעבודתו" ("כיצד ללכת בדרכו של פטרוס" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

כמאמינים עלינו קודם כול להבין מה המשמעות של אמונה באלוהים. אמונה באלוהים משמעה לחוות את עבודת אלוהים ואת דבריו, להבין את האמת ולהביא לידי ביטוי את המציאות של האמת. זה התהליך של אמונה באלוהים. עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא שיפוט באמצעות דבריו. לכן אם ברצוננו שטבענו המושחת יטוהר ושנזכה בישועה, עלינו קודם כול להשקיע מאמצים בדברי אלוהים, לאכול ולשתות בכנות את דברי אלוהים ולקבל את משפט אלוהים ואת הגילויים שבדבריו. לא משנה עד כמה דברי אלוהים חודרים ללב, עד כמה קשים הם או עד כמה הם גורמים לנו לסבל, ראשית עלינו להיות בטוחים שכל דברי אלוהים הם האמת והמציאות של החיים שעלינו להיווכח בה. כל ביטוי של דברי אלוהים נועד לטהר ולשנות אותנו, לגרום לנו להשיר את טבענו המושחת ולזכות בישועה, ואף לגרום לנו להבין את האמת ולהכיר את אלוהים. לכן עלינו לקבל את השיפוט והייסורים, את הגיזום והטיפול של דברי אלוהים. אם אנו רוצים לקבל את האמת שבדברי אלוהים, עלינו להיות מסוגלים לסבול למען קבלת דברי אלוהים והאמת והישמעות להם. עלינו לחפש את האמת בדברי אלוהים, לחוש את רצונו, להרהר בעצמנו ולהכיר את עצמנו, להרהר בדברי אלוהים ולהכיר ביהירות, ברמאות, באנוכיות ובנתעבות שלנו, להכיר בכך שאנו עסוקים במשא ומתן עם אלוהים, מנצלים אותו, מרמים אותו, משתעשעים באמת, כמו גם להכיר בטומאה שבאמונתנו באלוהים ובכוונותינו לקבל ברכותיו. באופן זה נוכל בהדרגה להכיר את האמת לגבי שחיתותנו ואת המהות של טבענו. אחרי שנבין יותר מן האמת, הכרתנו את אלוהים תעמיק בהדרגה, ובאופן טבעי נדע איזה סוג אדם אלוהים מחבב ואיזה סוג הוא אינו מחבב, איזה סוג הוא יושיע או יחסל, באיזה סוג אדם הוא יעשה שימוש ואיזה סוג אדם הוא יברך. אחרי שנבין דברים אלו, נתחיל להבין את טבעו של אלוהים. אלו הן תוצאות ההתנסות בשיפוט ובייסורים של דברי אלוהים. כל אלו המחפשים את האמת, משתדלים לחוות את השיפוט והייסורים של דברי אלוהים, משתדלים לחפש את האמת בכל דבר, ומשתדלים לנהוג לפי דברי אלוהים ולהישמע לאלוהים. אנשים כאלו יוכלו להבין את האמת בהדרגה ולהיווכח במציאות דרך חווית דברי אלוהים, ואף יזכו בישועה ויעשו מושלמים. ולגבי אלו שאינם אוהבים את האמת, על אף שהם יכולים לזהות את הופעתו ועבודתו של אלוהים מתוך האמת שהוא מבטא, הם חושבים שכל עוד הם מקריבים הכול למען אלוהים וממלאים את חובתם, הם יוכלו לזכות בישועה. בסופו של דבר, הם עדיין לא מסוגלים לקבל את האמת והחיים למרות שהאמינו באלוהים במשך שנים רבות. הם מבינים רק דברים מעטים, פירושים מילוליים ודוקטרינות, אבל חושבים שהם יודעים את האמת ושנוכחו במציאות. הם משקרים לעצמם ולבטח יושמדו על ידי אלוהים. איך עלינו לחוות את עבודת אלוהים כדי לזכות בישועה? בואו נקרא עוד כמה קטעים מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "רק כשהאדם מנהיג את דבר האל, חייו יכולים לפרוח באמת. הם לא יכולים לצמוח רק מהקריאה של דבר האל. אם אתם מאמינים שהבנה של דבר האל היא כל מה שצריך כדי להיות בעלי חיים ובעלי שיעור קומה, הרי שהבנתכם מעוותת. ההבנה האמיתית של דבר האל מגיעה כשמנהיגים את האמת, ועליכם להבין ש'אפשר להבין זאת רק על-ידי הנהגת האמת'" ("הנהיגו את האמת לאחר שתבינו אותה" ב'הדבר מופיע בבשר').

"באמונתו באלוהים, פטרוס שאף לְרַצות את אלוהים בכול, ושאף להישמע לכל הוראותיו של אלוהים. ללא כל תלונה, הוא היה מסוגל לקבל ייסורים ומשפט, וכן זיכוך, צרות וחוסר בחייו, ואף אחד מהדברים האלה לא יכול היה לשנות את אהבתו לאלוהים. האין זו האהבה המושלמת לאלוהים? האין זה מילוי חובתו של ברוא אל? בין אם מתוך ייסורים, משפט או צרות – אתה תמיד מסוגל להגיע לציות עד המוות, זה מה שכל ברוא אל צריך להגיע אליו, וזה טוהר האהבה כלפי אלוהים. אם האדם יכול להגיע לכך, הוא ברוא אל כשיר, ואין דבר שמרצה יותר את רצונו של הבורא" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אם מה שאתם מחפשים הוא האמת, אם מה שאתם מנהיגים הוא האמת, ואם מה שאתם משיגים הוא שינוי בטבע שלכם, הדרך שאת פוסעים בה היא הדרך הנכונה. אם מה שאתם מחפשים הוא ברכות הבשר והדם, ואם מה שאתם מנהיגים הוא האמת של התפיסות שלכם, ואם אין שינוי בטבע שלכם, אם אתם כלל וכלל לא נשמעים לאלוהים כבשר ודם, ואם אתם עדיין חיים בעמימות, משמע שמה שאתם מה שאתם מחפשים ללא ספק ייקח אתכם לגיהינום, משום שהדרך שאתם צועדים בה היא דרך הכישלון. הפיכתכם למושלמים או סילוקכם תלויים בעיסוקכם, כלומר ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אם אדם מסוגל לרצות את אלוהים במהלך מילוי חובתו, אם דבריו ופעולותיו מבוססים על עקרונות, ואם הוא מסוגל להיווכח בממשותם של כל היבטי האמת, אזי הוא אדם שאלוהים הביאו לידי שלמות. ניתן לומר שלעבודתו ולדבריו של אלוהים היתה השפעה מלאה על אותו אדם, שדברי האל נעשו חייו, שהוא זכה באמת ושהוא מסוגל לחיות על פי דברי האל. לאחר מכן האופי של גופו הגשמי, היינו המסד לקיומו המקורי, יזדעזע ויקרוס. לאחר שדבריו של אלוהים נעשו חייו של אדם, אדם כזה נעשה אדם חדש. אם דברי האל הופכים לחייו; אם החזון שבעבודתו של אלוהים, דרישותיו של אלוהים מבני האדם, גילוייו לבני האדם והרף לחיים אמיתיים שבו אלוהים דורש מבני האדם לעמוד הופכים כולם לחייו – אם אדם כזה חי לאור אותם דברים ואותן האמיתות – אזי דברי האל מביאים אותו לידי שלמות. הוא חווה לידה מחדש והופך לאדם חדש באמצעות דברי האל" ("כיצד ללכת בדרכו של פטרוס" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

האל הכול יכול אומר, "רק כשהאדם מנהיג את דבר האל, חייו יכולים לפרוח באמת." שורה זו היא האמת. זה כה מעשי. מאמינים שאינם מתרגלים ומתנסים בדברי אלוהים, אינם יכולים לקבל את האמת. אדם בלי האמת הוא אדם בלי חיים. האל הכול יכול העיד כיצד פטרוס עסק בחיפוש האמת כדי להיעשות מושלם. פטרוס היה אדם שעסק בחיפוש האמת. הוא לא רק חיפש איך לאהוב את אלוהים, אלא השתדל לשנות את טבע חייו. הביטוי העיקרי לכך היה שפטרוס נשמע למשפט ולייסורים של אלוהים וקיבל עליו את הניסיונות ואת הזיכוך. אפילו אם אלוהים נתן אותו בידי השטן, פטרוס היה נותר צייתן עד המוות. הוא נצלב כשראשו למטה על הצלב למען אלוהים, בספקו עדות יפהפייה ומהדהדת. פטרוס השקיע שימת לב ודאגה מיוחדות באמונתו באלוהים, נשמע לאלוהים בהתמדה ואהב את אלוהים. הוא לא התמקד רק בהטפות ובעבודה, אלא התמקד במיוחד בתרגול האמת ובהיווכחות במציאות. זו הסיבה שלבסוף פטרוס הובא לידי שלמות בידי אלוהים וקיבל את אישור אלוהים. בהתאמה לעדות של פטרוס, אנו המאמינים חייבים לחפש אחר האמת אם ברצוננו להשיג ישועה, ואף עלינו להקדיש מאמץ לקריאת דברי אלוהים, לחיפוש האמת, להבנת כוונותיו של אלוהים, לנהיגה לפי האמת ולהיווכחות במציאות. על ידי שנחפש באופן כזה, האמת תתבהר לנו יותר ויותר, ונמצא אופנים רבים יותר לנהוג לפיה. לפני שנדע, ניווכח במציאות של האמת. אם אנחנו מסתפקים בהבנת דוקטרינות, אין ביכולתנו לנהוג לפי האמת ולהיווכח במציאות. הכרת דוקטרינות אין משמעה שאנו מבינים את האמת. רק הבנת האמת תאפשר לנו להכיר את אלוהים, להכיר את עצמנו ובאמת לחזור בתשובה. אבל הכרת דוקטרינות אינה אותו הדבר. אלו שמכירים בעיקר דוקטרינות ייעשו יותר יהירים ומלאי שביעות רצון עצמית. הם לעולם לא יכירו את אלוהים או את עצמם. בנוגע לחוויית עבודת אלוהים באחרית הימים, אלו שאינם אוהבים את האמת יימנעו באופן טבעי מהשיפוט והייסורים של דברי אלוהים, ויתרחקו עוד יותר מאלוהים, במיוחד כאשר הם מרגישים שדבר אלוהים חודר ללבם או צורם באוזנם. איך אנשים כאלה יוכלו לקבל את האמת? אנשים שאוהבים את האמת בכנות מוכנים לעמוד בכל מידה של ייסורים למען קבלת האמת. הם יכולים להישמע כאשר הם סובלים את השיפוט של דבר אלוהים. הם גם יכולים לעמוד איתן כאשר הם ניצבים בפני ניסיונות וזיכוך. אפילו אם משפחותיהם נפרדות, אם הם מושלכים לכלא או אם עליהם למסור את חייהם, הם יכולים להמשיך לעמוד ולשאת עדות למען אלוהים. אנשים כאלה יכולים בהחלט להשיג את האמת ולקבל את אישור אלוהים אחרי שהתנסו בעבודתו!

מתוך התסריט לסרט: שיר ניצחון

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

שאלה 18: אתם מעידים שבאחרית הימים, אלוהים מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט והטיהור של האדם, אז כיצד בדיוק אלוהים שופט את האדם, מטהר אותו ומושיע אותו?

תשובה: כל מי שמחפש וחוקר את דרך האמת, רוצה להבין איך האל הכול יכול מבצע את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים. האל הכול יכול ביטא הרבה דברים...