כיצד בני אדם צריכים לחוות את משפטו וייסוריו של אלוהים כדי לזכות בישועה?

2018 אפריל 5

דברי אלוהים רלוונטיים:

אמונה אמיתית באלוהים פירושה חוויה של דבריו ועבודתו של אלוהים על פי האמונה שאלוהים הוא ריבון הכול. כך תוכלו להשתחרר מטבעכם המושחת, תמלאו את רצונו של אלוהים ותכירו את אלוהים. רק לאחר מסע כזה ניתן יהיה לומר שאתם מאמינים באלוהים.

מתוך ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר'

תהליך הדיבור הנוכחי הוא תהליך הכיבוש. כיצד בני האדם צריכים לשתף פעולה בדיוק? על ידי אכילה ושתייה יעילה של המילים האלה ועל ידי הבנתן. בני אדם לא יכולים להיכבש בעצמם. מתוך האכילה והשתייה של המילים האלה, עליהם להכיר את השחיתות והזוהמה שלהם ואת מרדנותם ורשעותם, ועליהם ליפול בפני אלוהים. אם תוכלו להבין את רצונו של אלוהים ואז להנהיג אותו, ויתרה מכך, אם יהיה לכם חזון, ואם תוכלו להישמע לחלוטין למילים האלה ולא לבחור שום דבר באופן עצמאי, הרי שכבר נכבשתם. והמילים האלה הן אלה שכבשו אתכם.

מתוך 'סוד העניין של עבודת הכיבוש (1)' ב'הדבר מופיע בבשר'

כשהאדם מנהיג את דבר האל, חייו יכולים לפרוח באמת. הם לא יכולים לצמוח רק מהקריאה של דבר האל. אם אתם מאמינים שהבנה של דבר האל היא כל מה שצריך כדי להיות בעלי חיים ובעלי שיעור קומה, הרי שהבנתכם מעוותת. ההבנה האמיתית של דבר האל מגיעה כשמנהיגים את האמת, ועליכם להבין ש"אפשר להבין זאת רק על-ידי הנהגת האמת".

מתוך 'הנהיגו את האמת לאחר שתבינו אותה' ב'הדבר מופיע בבשר'

באמונתו באלוהים, פטרוס שאף לְרַצות את אלוהים בכל מעשיו, ושאף להישמע לכל הוראותיו של אלוהים. ללא כל תלונה, הוא היה מסוגל לקבל ייסורים ומשפט, וכן זיכוך, צרות וחוסר בחייו, ואף אחד מהדברים האלה לא יכול היה לשנות את אהבתו לאלוהים. האין זו האהבה המושלמת לאלוהים? האין זה מילוי חובתו של ברוא אל? ייסורים, משפט וצרות – אתם מסוגלים להגיע לציות עד המוות, זה מה שכל ברוא אל צריך להגיע אליו, וזה טוהר האהבה כלפי אלוהים. אם האדם יכול להגיע לכך, הוא ברוא אל כשיר, ואין דבר שמְרַצה יותר את רצונו של הבורא.

מתוך 'ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד' ב'הדבר מופיע בבשר'

כיצד עלינו להתנסות בשיפוט ובייסור של אלוהים כדי לזכות באמת ובחיים, להיפטר מטבענו החוטא, לזכות בישועה ולבוא אל מלכות השמיים, השאלה שהעלית חשובה מאוד, משום שהיא קשורה לנושאים מהותיים של סופנו ויעדנו.

כמאמינים עלינו קודם כול להבין מה המשמעות של אמונה באלוהים. אמונה באלוהים משמעה לחוות את עבודת אלוהים ואת דבריו, להבין את האמת ולהביא לידי ביטוי את המציאות של האמת. זה התהליך של אמונה באלוהים. עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא שיפוט באמצעות דבריו. לכן אם ברצוננו שטבענו המושחת יטוהר ושנזכה בישועה, עלינו קודם כול להשקיע מאמצים בדברי אלוהים, לאכול ולשתות בכנות את דברי אלוהים ולקבל את משפט אלוהים ואת הגילויים שבדבריו. לא משנה עד כמה דברי אלוהים חודרים ללב, עד כמה קשים הם או עד כמה הם גורמים לנו לסבל, ראשית עלינו להיות בטוחים שכל דברי אלוהים הם האמת והמציאות של החיים שעלינו להיווכח בה. כל ביטוי של דברי אלוהים נועד לטהר ולשנות אותנו, לגרום לנו להשיר את טבענו המושחת ולזכות בישועה, ואף לגרום לנו להבין את האמת ולהכיר את אלוהים. לכן עלינו לקבל את השיפוט והייסורים, את הגיזום והטיפול של דברי אלוהים. אם אנו רוצים לקבל את האמת שבדברי אלוהים, עלינו להיות מסוגלים לסבול למען קבלת דברי אלוהים והאמת והישמעות להם. עלינו לחפש את האמת בדברי אלוהים, לחוש את רצונו, להרהר בעצמנו ולהכיר את עצמנו, להרהר בדברי אלוהים ולהכיר ביהירות, ברמאות, באנוכיות ובנתעבות שלנו, להכיר בכך שאנו עסוקים במשא ומתן עם אלוהים, מנצלים אותו, מרמים אותו, משתעשעים באמת, כמו גם להכיר בטומאה שבאמונתנו באלוהים ובכוונותינו לקבל ברכותיו. באופן זה נוכל בהדרגה להכיר את האמת לגבי שחיתותנו ואת המהות של טבענו. אחרי שנבין יותר מן האמת, הכרתנו את אלוהים תעמיק בהדרגה, ובאופן טבעי נדע איזה סוג אדם אלוהים מחבב ואיזה סוג הוא אינו מחבב, איזה סוג הוא יושיע או יחסל, באיזה סוג אדם הוא יעשה שימוש ואיזה סוג אדם הוא יברך. אחרי שנבין דברים אלו, נתחיל להבין את טבעו של אלוהים. אלו הן תוצאות ההתנסות בשיפוט ובייסורים של דברי אלוהים. כל אלו המחפשים את האמת, משתדלים לחוות את השיפוט והייסורים של דברי אלוהים, משתדלים לחפש את האמת בכל דבר, ומשתדלים לנהוג לפי דברי אלוהים ולהישמע לאלוהים. אנשים כאלו יוכלו להבין את האמת בהדרגה ולהיווכח במציאות דרך חווית דברי אלוהים, ואף יזכו בישועה ויעשו מושלמים. ולגבי אלו שאינם אוהבים את האמת, על אף שהם יכולים לזהות את הופעתו ועבודתו של אלוהים מתוך האמת שהוא מבטא, הם חושבים שכל עוד הם מקריבים הכול למען אלוהים וממלאים את חובתם, הם יוכלו לזכות בישועה. בסופו של דבר, הם עדיין לא מסוגלים לקבל את האמת והחיים למרות שהאמינו באלוהים במשך שנים רבות. הם מבינים רק דברים מעטים, פירושים מילוליים ודוקטרינות, אבל חושבים שהם יודעים את האמת ושנוכחו במציאות. הם משקרים לעצמם ולבטח יושמדו על ידי אלוהים.

האל הכול יכול אומר: "רק כשהאדם מנהיג את דבר האל, חייו יכולים לפרוח באמת." שורה זו היא האמת. זה כה מעשי. מאמינים שאינם מתרגלים ומתנסים בדברי אלוהים, אינם יכולים לקבל את האמת. אדם בלי האמת הוא אדם בלי חיים. האל הכול יכול העיד כיצד פטרוס עסק בחיפוש האמת כדי להיעשות מושלם. פטרוס היה אדם שעסק בחיפוש האמת. הוא לא רק חיפש איך לאהוב את אלוהים, אלא השתדל לשנות את טבע חייו. הביטוי העיקרי לכך היה שפטרוס נשמע למשפט ולייסורים של אלוהים וקיבל עליו את הניסיונות ואת הזיכוך. אפילו אם אלוהים נתן אותו בידי השטן, פטרוס היה נותר צייתן עד המוות. הוא נצלב כשראשו למטה על הצלב למען אלוהים, בספקו עדות יפהפייה ומהדהדת. פטרוס השקיע שימת לב ודאגה מיוחדות באמונתו באלוהים, נשמע לאלוהים בהתמדה ואהב את אלוהים. הוא לא התמקד רק בהטפות ובעבודה, אלא התמקד במיוחד בתרגול האמת ובהיווכחות במציאות. זו הסיבה שלבסוף פטרוס הובא לידי שלמות בידי אלוהים וקיבל את אישור אלוהים. בהתאמה לעדות של פטרוס, אנו המאמינים חייבים לחפש אחר האמת אם ברצוננו להשיג ישועה, ואף עלינו להקדיש מאמץ לקריאת דברי אלוהים, לחיפוש האמת, להבנת כוונותיו של אלוהים, לנהיגה לפי האמת ולהיווכחות במציאות. על ידי שנחפש באופן כזה, האמת תתבהר לנו יותר ויותר, ונמצא אופנים רבים יותר לנהוג לפיה. לפני שנדע, ניווכח במציאות של האמת. אם אנחנו מסתפקים בהבנת דוקטרינות, אין ביכולתנו לנהוג לפי האמת ולהיווכח במציאות. הכרת דוקטרינות אין משמעה שאנו מבינים את האמת. רק הבנת האמת תאפשר לנו להכיר את אלוהים, להכיר את עצמנו ובאמת לחזור בתשובה. אבל הכרת דוקטרינות אינה אותו הדבר. אלו שמכירים בעיקר דוקטרינות ייעשו יותר יהירים ומלאי שביעות רצון עצמית. הם לעולם לא יכירו את אלוהים או את עצמם. בנוגע לחוויית עבודת אלוהים באחרית הימים, אלו שאינם אוהבים את האמת יימנעו באופן טבעי מהשיפוט והייסורים של דברי אלוהים, ויתרחקו עוד יותר מאלוהים, במיוחד כאשר הם מרגישים שדבר אלוהים חודר ללבם או צורם באוזנם. איך אנשים כאלה יוכלו לקבל את האמת? אנשים שאוהבים את האמת בכנות מוכנים לעמוד בכל מידה של ייסורים למען קבלת האמת. הם יכולים להישמע כאשר הם סובלים את השיפוט של דבר אלוהים. הם גם יכולים לעמוד איתן כאשר הם ניצבים בפני ניסיונות וזיכוך. אפילו אם משפחותיהם נפרדות, אם הם מושלכים לכלא או אם עליהם למסור את חייהם, הם יכולים להמשיך לעמוד ולשאת עדות למען אלוהים. אנשים כאלה יכולים בהחלט להשיג את האמת ולקבל את אישור אלוהים אחרי שהתנסו בעבודתו!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

כשאנו קוראים היום את דברי אלוהים, הדבר החשוב ביותר הוא שאנו מקבלים את המשפט והייסורים של אלוהים. הנקודה המרכזית היא לקבל את המשפט והייסורים של אלוהים, שהם הדבר המהותי ביותר. ...כמה סבלת ואיזה סוג סבל בדיוק חווית בדברי אלוהים אודות המשפט והייסורים ובדברי אלוהים אודות גיזום וטיפול בבני אדם? האם אתה באמת מחשיב כל מילה של אלוהים כשיפוט המכוון אליך, והאם אתה מוכן לקבל אותו? ישנם בני אדם רבים, שכאשר הם נתקלים בדבריו הנוקבים של אלוהים, הופכים את הדף בחופזה כדי להימנע מקריאתם. קיימים אף בני אדם, שלאחר שהם קוראים את דברי אלוהים ונוכחים באיזו חומרה הם שופטים בני אדם, חושבים שהם שונים מבני אדם אלה. הם חושבים שאלוהים שופט בני אדם מושחתים עד מאוד, השייכים לשטן, לנבל. כתוצאה מכך, הם חושבים שהם יוכלו להינצל מהמשפט ומהייסורים של אלוהים, כאילו דברי אלוהים אינם קשורים אליהם ואינם מכוונים אליהם, אלא מכוונים לאחרים. האין זו התחמקות מהמשפט ומהייסורים של אלוהים? זוהי התכחשות למשפט ולייסורים של אלוהים, וזו בהחלט אינה התמסרות לעבודת אלוהים! אם אינכם מקבלים את המשפט והייסורים שבדברי אלוהים, איך יכולה להיות לכם מציאות? בשום פנים ואופן לא נוכחתם במציאות של דבר האל; אתם אנשים החיים מחוץ לדבר האל. אם אתם חיים מחוץ לדבר האל ואינכם יכולים להיווכח בו, אתם תחוסלו ותושמדו. האם לדעתכם זה דבר טוב? אם אינכם סובלים כעת, אתם תסבלו מאוחר יותר, והסבל של ההרס והאבדון יהיה הרבה יותר גרוע מזה. הסבל שתחוו כעת קטן: הוא קל וזמני. אך אם לא תישאו סבל זה כעת, תסבלו יותר בהמשך. הסבל שתחוו מאוחר יותר הוא הסבל של הרס ואבדון, הוא הסבל של עונשכם והוא גרוע פי מאה מזה. האם אתם מתכוונים לבחור בדרך זו? האם תבחרו לשאת בסבל המשפט והייסורים כעת או בסבל העונש מאוחר יותר? איזה סבל אתם מוכנים לשאת? כולכם אומרים שאתם מוכנים לשאת בסבל המשפט והייסורים. הואיל ואתם מוכנים לשאת בסבל, כיצד תצייתו? כיצד תקבלו אותו? אם תראו את דברי אלוהים אודות המשפט והייסורים, האם תהיו מסוגלים לקבל אותם ולומר שדברי אלוהים מתייחסים אליכם, שדברים אלה הם משפט אלוהים המכוון אליכם ושעליכם לקבל אותם? או האם תחשבו שדברים אלה הם שפיטה המכוונת לאחרים, שאין להם כל קשר אליכם, ולכן תמנעו מהמשפט ומהייסורים של אלוהים? האם תבחרו בסוף בדרך זו? ישנם כמה אחים ואחיות המוכנים לשאת את המשפט והייסורים של אלוהים. זה טוב. אם אנו מוכנים לשאת את המשפט והייסורים של אלוהים, אין אנו צריכים להימנע מהם כשאנו קוראים את דבר האל בבית. אין זה משנה עד כמה הדברים פוגעים וחמורים, עליכם לקבל את כולם ולהתפלל. אתם אומרים: "אלוהים, דבריך אודות המשפט מכוונים אליי. אני משתייך לסוג זה של בני אדם מושחתים, לכן עליי לקבל את המשפט והייסורים שלך, מפני שזוהי אהבתך אליי, זוהי התעלותך." לאחר מכן השוו את דברי אלוהים למצב שלכם כדי להעמיק את הבנתכם. זהו ביטוי של ציות למשפט ולייסורים של אלוהים. אך אם אתם רואים את דברי אלוהים החמורים ואומרים: "אלוהים, דברים אלה אינם המשפט שלי, מדובר במשפט של אחרים, במשפט של השטן, אין להם כל קשר אליי, ולא אקרא אותם" – זוהי הימנעות מהמשפט ומהייסורים של אלוהים. האם אתם מוכנים להימנע מהמשפט ומהייסורים של אלוהים? מה עליכם לעשות אם אינכם מוכנים? אם אינכם מוכנים, עליכם להתפלל. אתם אומרים: "אלוהים, אני מוכן לקבל את המשפט והייסורים שלך. המשפט בדברים אלה מכוון אליי. יש לי בעיות של שחיתות, לכן אני מקבל לחלוטין את דבריך ונשמע להם, ואני מודה לך על אהבתך!" כשתתפללו בדרך זו, תקבלו אותם, וזה לא יהיה לכם קשה; כך יש לעשות זאת. אם אחים ואחיות גוזמים אתכם ומטפלים בכם, מה עליכם לעשות? עליכם להתפלל מהר לאלוהים ולומר: "אלוהים, אני מודה לך! אהבתך הגיעה אליי. גרמת לאחים והאחיות שלי לגזום אותי ולטפל בי בזכות אהבתך אליי. אני נשמע לך." עליכם להתפלל. אם לא תתפללו, יהיה לכם קל לסרב, יהיה לבשר שלכם קל למרוד, יהיה לכם קל להסתכסך עם אחרים. אתם תמהרו להתלונן, ויהיה לכם קל אף יותר להיות שליליים. בזמנים אלה מהרו להתפלל. לאחר שתתפללו, תירגע נפשכם ותהיו מסוגלים לציית. לאחר שבאמת תהיו מסוגלים לציית, תהיו מסוגלים להרגיש מסופקים. לאחר שתחזרו הביתה, תאמרו: "באותו זמן לא יצאתי מכליי, אלא קיבלתי את הדברים. יכולתי להגיע לתוצאות אלה על ידי תפילה; כעת, אני יכול סוף-סוף להישמע לאלוהים." רואים, דבר זה יאפשר לכם בסופו של דבר לראות שביב של תקווה בכל הנוגע להצלחת אמונתכם באלוהים, הוא בסופו של דבר יעניק לכם שיעור קומה; כך אדם מתפתח.

מתוך ההקדמה ל'המשך של הדבר מופיע בבשר'

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

כאשר ישוע נצלב, הוא נשא את חטאינו ומחל לנו עליהם. לכן כבר סווגנו כקדושים ואיננו שייכים עוד לחטא, וביכולתנו להיכנס למלכות שמים ללא הצורך לקבל את עבודת השיפוט והטיהור של אלוהים באחרית הימים. האם נכון להאמין כך?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כָּךְ גַּם הַמָּשִׁיחַ, אַחֲרֵי שֶׁהֻקְרַב פַּעַם אַחַת לָשֵׂאת חֲטָאֵי רַבִּים, יוֹפִיעַ שֵׁנִית – שֶׁלֹּא...

כאשר ישוע אדוננו נצלב, הוא אמר "זה נגמר"; וזה מראה שנשלמה עבודת הישועה של אלוהים למען האנושות. אם כן, כיצד אתם מסוגלים לומר שאלוהים עשה שלב נוסף של עבודה כדי לשפוט את האנושות, לטהרה ולהושיעה?

התשובה מתוך דברי אלוהים: בבואו של ישוע, גם הוא עשה חלק מעבודתו של אלוהים ואמר כמה דברים – אך מה הייתה העבודה העיקרית שהוא הגשים? הדבר...