אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מה פירוש הדבר "לעזוב הכל מאחור ולהפוך לחסידי אל"?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אתם יכולים להקדיש לאלוהים את לבכם ואת גופכם, ואת כל אהבתכם הכנה, להציב אותם בפניו, להיות צייתנים לו לחלוטין, ולהתחשב לגמרי ברצונו. זאת לא למען הבשר והדם, לא למען המשפחה, ולא למען הרצונות האישיים שלכם, אלא למען העניינים של בית האל. אתם יכולים לאמץ את דבר האל כעיקרון וכיסוד בכל דבר. כך, הכוונות שלכם ונקודות המבט שלכם יהיו כולן במקום הנכון, ותהיו כאלה שזוכים בשבחו של אלוהים בפניו.

מתוך 'בני אדם שיכולים להיות צייתנים לחלוטין למעשיוּת של אלוהים הם אלה שאוהבים את אלוהים באמת' ב'הדבר מופיע בבשר'

אתם חסידים של אלוהים ואתם מאמינים באלוהים, ולכן אתם חייבים לאהוב את אלוהים בלבכם. עליכם להשליך מעליכם את הטבע המושחת שלכם, עליכם לשאוף למלא את רצונו של אלוהים, ועליכם למלא את חובתכם כברוא אל. מכיוון שאתם חסידים של אלוהים ושאתם מאמינים באלוהים, עליכם להקריב הכל למענו, אסור לכם לקבל החלטות אישיות או להציב לו דרישות, ועליכם להצליח למלא את רצונו של אלוהים במלואו. מכיוון שנבראתם, עליכם להישמע לאלוהים שברא אתכם, משום שמעצם מהותכם, אין לכם ריבונות על עצמכם, ואין לכם יכולת לשלוט בגורלכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לחפש קדושה ושינוי. מכיוון שאתם ברואי אל, עליכם לדבוק בחובתכם ולדעת את מקומכם, ואסור לכם לחרוג מחובתכם. הדרישות האלה לא נועדו להגביל אתכם או לדכא אתכם באמצעות דוקטרינה, אלא שהן מהוות את הדרך שבה אתם יכולים למלא את חובתכם – אותה דרך שכל בני האדם הצדיקים יכולים וצריכים לעלות עליה.

מתוך 'ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד' ב'הדבר מופיע בבשר'

9. המחשבות שלכם צריכות להתמקד בעבודת הכנסייה. עליכם להניח בצד את עתידם של בשרם ודמכם, להיות החלטיים בענייני משפחה, להקדיש את עצמכם בלב שלם לעבודתו של אלוהים ולשים את עבודתו של אלוהים במקום הראשון ואת חייכם במקום השני. זוהי ההגינות של איש קדוש.

מתוך 'עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות' ב'הדבר מופיע בבשר'

עליך להתמודד עם קשיים למען האמת, עליך למסור את עצמך לאמת, עליך לשאת בהשפלה למען האמת, ועליך להתנסות בסבל רב יותר כדי להשיג יותר מהאמת. זה מה שעליך לעשות. אסור לך להשליך את האמת לטובת חיי משפחה שלווים, ואל לך לאבד את הכבוד והיושר של חייך לטובת הנאה רגעית. עליך לעסוק בחיפוש אחר כל מה שיפה וטוב ואחר דרך חיים משמעותית יותר. אם אתה מנהל חיים וולגריים כאלה ולא עוסק בחיפוש אחר שום מטרה, האין אתה מבזבז את חייך? מה תוכל להשיג מחיים כאלה? עליך לזנוח את כל הנאותיך הגשמיות לטובת אמת אחת, במקום לזנוח את כל האמיתות לטובת מעט הנאה. אנשים כאלה הם חסרי כבוד ויושר – לקיומם אין כל משמעות!

מתוך 'חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ושיפוט' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

על אדם להחליט בעצמו אם הוא מקדיש את כל הווייתו לאלוהים. חלק מהאנשים מקדישים את עצמם להפצת הבשורה, ואחרים משרתים בכנסייה. חלק מהאנשים מקדישים את כל הווייתם לאלוהים באופן מלא. אחרים יכולים להקדיש את עצמם לאלוהים באופן חלקי. הכול תלוי במה אנשים מוכנים לבחור; משפחת אלוהים אינה מכריחה אנשים לעשות דבר. אם אתה מתאים לעשות עבודה עבור בית אלוהים, משפחת אלוהים תפנה אליך; אם אתה מוכן או אינך מוכן לענות לקריאה, זו כבר בחירה שלך. אם אדם מוכן להקדיש עצמו לכנסייה, עליו לשים לב להסדרים של משפחת אלוהים. משפחת אלוהים יכולה לסדר עבודה לאדם בהתאם לחוזקותיו. אם אותו אדם עושה עבודה טובה, הוא עשוי להישאר בתפקידו. אם אדם אינו מתאים למשימה, משפחת אלוהים יכולה לתת לו לעשות עבודה אחרת. משפחת אלוהים מסדרת עבודה לכל אדם בהתאם לרקע שלו ולחוזקותיו. משפחת אלוהים לא תקצה משימות לאדם שאינו מסוגל לבצע אותן. בני אדם חייבים לציית ולהישמע לתזמור של אלוהים.

מתוך 'קטעים נבחרים מקורותיהם של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

פוסט בנושא דומה