אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מהם מעשים טובים? כיצד מתבטאים מעשים טובים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אם האמת ברשותך, אתה יכול להיות חסיד של אלוהים. אם יש ברשותך הבאה לידי ביטוי, אתה יכול להוות ביטוי לדבר אלוהים. אם יש לך חיים, אתה יכול ליהנות מברכתו של אלוהים. מי שברשותו האמת יכול ליהנות מברכתו של אלוהים. אלוהים מבטיח תיקון למי שאוהב אותו בכול לבו בנוסף לנשיאת קשיים וסבלות, ולא למי שאוהב רק את עצמו ונפל טרף להונאותיו של השטן. כיצד ייתכן שיהיה טוב, במי שאינו אוהב את האמת? כיצד ייתכן שיהיה צדק, במי שאוהב רק את הבשר? האם צדק וטוב אינם מתייחסים במלואם לאמת? האם הם אינם שמורים למי שאוהב את אלוהים בלב שלם?

מתוך 'רק מי שהובא לידי שלמות יכול לחיות חיים בעלי משמעות' ב'הדבר מופיע בבשר'

לפני שאני עוזב אתכם, עודני קורא לכם להימנע מעשיית הדברים שאינם בהתאם לאמת. במקום זאת, עליכם לעשות את הדברים המספקים את הכל ואשר מועילים לכל בני האדם ומועילים ליעדכם. אחרת אתם תהיו אלה שינחלו אסון.

מתוך 'עליכם להכין מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' ב'הדבר מופיע בבשר'

אם באמת יש לכם מצפון, חייבים להיות לכם עול וחוש של אחריות. עליכם לומר: "לא אכפת לי אם אכבש או אם אובא לידי שלמות, אך עליי לשאת כראוי את העדות של השלב הזה." כברוא אל, בני האדם יכולים להיכבש לחלוטין על-ידי אלוהים, ובסופו של דבר, הם מסוגלים לְרַצות את אלוהים בכך שהם יגמלו לאלוהים על אהבתו באהבה שבלבם או יתמסרו לאלוהים לגמרי. זו אחריותו של האדם, זו החובה שעל האדם למלא, וזה העול שהאדם נדרש לשאת, והאדם חייב לבצע את המשימה הזו. רק אז הוא יאמין באמת באלוהים.

מתוך 'נוהג (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

אתם יכולים להקדיש לאלוהים את לבכם ואת גופכם, ואת כל אהבתכם הכנה, להציב אותם בפניו, להיות צייתנים לו לחלוטין, ולהתחשב לגמרי ברצונו. זאת לא למען הבשר והדם, לא למען המשפחה, ולא למען הרצונות האישיים שלכם, אלא למען העניינים של בית האל. אתם יכולים לאמץ את דבר האל כעיקרון וכיסוד בכל דבר. כך, הכוונות שלכם ונקודות המבט שלכם יהיו כולן במקום הנכון, ותהיו כאלה שזוכים בשבחו של אלוהים בפניו.

מתוך 'בני אדם שיכולים להיות צייתנים לחלוטין למעשיוּת של אלוהים הם אלה שאוהבים את אלוהים באמת' ב'הדבר מופיע בבשר'

2. עליכם לעשות כל דבר שמועיל לעבודתו של אלוהים, ואסור לכם לעשות שום דבר שפוגם בתועלת של עבודתו של אלוהים. עליכם להגן על שמו של אלוהים, על עדותו של אלוהים ועל עבודתו של אלוהים.

מתוך 'עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות' ב'הדבר מופיע בבשר'

עליכם למלא את חובתכם שלכם כמיטב יכולתכם בלב פתוח וישר, ועליכם להיות מוכנים לא לבחול באמצעים. כפי שאמרתם, בבוא היום, אלוהים לא יתנכל לאף אחד שסבל או שילם מחיר למענו. כדאי לשמור על אמונה כזו, ואסור לכם לשכוח אותה לעולם. רק כך אוכל להפסיק לדאוג לגביכם. אחרת, לעולם לא אהיה מסוגל להפסיק לדאוג בנוגע אליכם, ואתם תמיד תהיו מושא המיאוס שלי. אם כולכם תוכלו לפעול לפי צו מצפונכם ולתת לי את כל כולכם, ואם תוכלו להקדיש את כל מאמציכם למען עבודתי ולהקדיש חיים שלמים של מאמץ למען עבודת הבשורה שלי, הרי שלבי יתמלא אושר ממחשבה עליכם, הלא כן? אוכל להפסיק לגמרי לדאוג בנוגע אליהם, הלא כן?

מתוך 'על יעד' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

מה הם מעשים טובים? מדוע עלינו לבצע מעשים טובים? הבה נקרא שני קטעים נוספים מדבריו של אלוהים. בטקסט "הרשעים צריכים להיענש", אלוהים אמר: "הבחינה אם אתם נוהגים בצדיקות בכל מעשיכם והבחינה אם אלוהים צופה אחר כל המעשים שלכם הם העקרונות ההתנהגותיים של אלה המאמינים באלוהים. תזכו לתואר צדיקים מכיוון שאתם מסוגלים לְרַצות את אלוהים ומכיוון שאתם מקבלים על עצמכם את הדאגה וההגנה של אלוהים. בעיני אלוהים, כל מי שמקבל על עצמו את דאגתו של אלוהים, את הגנתו ואת הפיכתו את בני האדם למושלמים, ונופל בנחלתו של אלוהים, הוא אדם צדיק שאלוהים מוקיר. ככל שתקבלו את דברי האל בהווה, כך תוכלו לקבל ולהבין את רצון האל, ולכן תוכלו להביא לידי ביטוי את דברי האל ולעמוד בדרישותיו. זה התפקיד שאלוהים מפקיד בידכם, ואשר עליכם להשיג." "האם קל כל כך קל להיעשות מושלם ולהיות לאדם קדוש או לצדיק? דבר ידוע הוא כי 'אין צדיק בארץ. הצדיקים אינם בעולם הזה'. כאשר אתם מתייצבים לפני אלוהים, שקלו מה ללבוש, שקלו כל מילה ומעשה שלכם, כל מחשבה ורעיון שלכם, ואפילו את החלומות שאתם חולמים כל יום ביומו – הם כולם למענכם בלבד. האין זה המצב האמיתי? 'צדיקות' אין פירושה צדקה, אין פירושה לאהוב לרעך כמוך, ואין פירושה לא להילחם, לריב, לשדוד או לגנוב. צדיקות פירושה לקבל על עצמכם את התפקידים שאלוהים נותן לכם כחובתכם ולהישמע לתזמור האל ולסידורו כייעוד משמיים, ללא תלות בזמן או במקום, בדיוק כמו כל שעשה האדון ישוע. זו הצדיקות שאלוהים מדבר עליה." מה הכוונה ב"מעשים טובים"? מה הכוונה ב"צדיקות"? כאן זה מוזכר: "'צדיקות' אין פירושה צדקה, אין פירושה לאהוב לרעך כמוך, ואין פירושה לא להילחם, לריב, לשדוד או לגנוב. צדיקות פירושה לקבל על עצמכם את התפקידים שאלוהים נותן לכם כחובתכם ולהישמע לתזמור האל ולסידורו כייעוד משמיים, ללא תלות בזמן או במקום, בדיוק כמו כל שעשה האדון ישוע. זו הצדיקות שאלוהים מדבר עליה." אלה שאלוהים הביא לידי שלמות הם בעלי צדיקות אמיתית. עכשיו, מה ההבדל בין צדיקות אמיתית לבין מעשים טובים? לפי דברי אלוהים, "'צדיקות' אין פירושה צדקה, אין פירושה לאהוב לרעך כמוך" המשמעות כאן היא שלא ניתן להפוך לאדם צדיק דרך מתן צדקה למישהו אחר או דרך אהבת אחרים ותו לא. צדיקות אין פירושה לתת צדקה או לאהוב אחרים, למרות שאלה מעשים טובים. אם מישהו נוהג בנדיבות כלפי אחרים ואוהב אותם, אפשר לומר שהוא ביצע מעשים טובים. כמובן, מעשים טובים לא כוללים רק את שתי הדוגמאות האלה. הדבר החשוב יותר הוא שתמלא את כל החובות שאתה אחראי עליהן כאחד מברואיו של אלוהים. החובות שאדם צריך למלא כאחד מברואיו של אלוהים כוללות מגוון רחב של דברים. ניתן לומר שכאשר מישהו חווה את עבודתו של אלוהים, הוא צריך להיות מסוגל לבצע את כל החובות שעליו למלא ולעשות את כל הדברים שאלוהים מבקש ממנו לעשות. הוא חייב לעשות את הדברים הללו כדי לספק את אלוהים. אם הוא רוצה לעסוק בחיפוש האמת ולהשיג ישועה, הוא חייב לעשות זאת. אם הוא רוצה להגיע ליעד הסופי, הוא חייב לעשות את הדברים האלה...

כעת, מה הם מעשים טובים מספיק? אם אדם, בעת חווייתו את עבודתו של אלוהים, מסוגל למלא את כל החובות שעליו למלא ושאלוהים דורש ממנו, ואם הוא מסוגל לרצות את אלוהים, אפשר לומר שזה מעשה טוב. אם אתה יכול למלא את דרישותיו של אלוהים, זה מעשה טוב. אם אתה מסור לאלוהים בזמן שאתה ממלא את חובותיך, זה מעשה טוב. אם הדברים שאתה עושה הם לטובת העם הנבחר של אלוהים וכולם חושבים שמה שאתה עושה הוא טוב, זה מעשה טוב. מעשים טובים הם כל דבר שהמצפון וההיגיון של האדם רואים בו מתאים לכוונותיו של אלוהים. דברים שיכולים להשביע את רצונו של אלוהים ומועילים לעם הנבחר שלו, גם הם מעשים טובים. אם אדם יכול לעשות את המעשים הטובים הספורים שהרגע ציינו, אם הוא מסוגל לא לחסוך בשום מאמץ כדי למלא אותם, זה אומר שהוא עשה מספיק מעשים טובים... עתה, איך צריך לבצע את המעשים הטובים שלנו? אפשר להבין זאת מדבריו של אלוהים: "עודני קורא לכם להימנע מעשיית הדברים שאינם בהתאם לאמת. במקום זאת, עליכם לעשות את הדברים המספקים את הכל ואשר מועילים לכל בני האדם ומועילים ליעדכם. אחרת אתם תהיו אלה שינחלו אסון." מה נחשב לסטנדרטי במעשים טובים? הסטנדרט הוא שמה שתעשה יהיה לטובת כולם, וכן יועיל לעם הנבחר של אלוהים. "כולם" מתייחס לעם הנבחר של אלוהים – לאחים ולאחיות בכנסייה. חובה עלינו לעשות דברים שמועילים לעם הנבחר של אלוהים. חובה עלינו לעשות דברים שכולם אוהבים. נניח שאתה עושה משהו שאחיך ואחיותיך רואים כפסול, וכולם חושבים שזה מעשה שלילי, סולדים ממנו ומתעבים אותו. אם זה המקרה, אז הדבר שעשית הוא לא מעשה טוב. לחלופין, נניח שאתה עושה משהו שכולם חושבים שהוא טוב, וכולם משבחים אותך על מעשיך ואומרים שעשית עבודה טובה שמתאימה לכוונותיו של אלוהים ולאמת. אם זה המצב, אז מה שעשית יכול להיקרא "מעשה טוב". לדוגמה, היו כמה אחים ואחיות שנרדפו בידי התנין הגדול האדום כאש. הם לא יכלו לשוב לביתם. האם לדעתך יהיה זה מעשה טוב לקבל אותם לביתך? בהחלט, זה מעשה טוב. נניח שהיו כמה אחים ואחיות שחוו מספר אתגרים קשים במיוחד, והרגישו שהם לא יכולים להמשיך הלאה. מספר אנשים אמידים הציעו לתרום מכספם ולעזור לאנשים אלה לעבור את המכשולים. גם זה מעשה טוב. נניח שהיו כמה אחים ואחיות שהאמינו באלוהים למשך זמן קצר מאוד, שחווייתם הייתה שטחית בלבד ושהם התקשו להיווכח בחיים. אם יש מספר אנשים שמבינים את האמת ועוזרים להם ליישב את הקשיים שלהם, זה מעשה טוב. יתר על כן, יש כמה כנסיות עם אחים ואחיות רבים. אף אחד בכנסיות האלה לא מוכן להקדיש את עצמו לאלוהים ולהשקיע את מאמציו כדי להוביל את אחיו ואחיותיו. כולם דואגים רק לעצמם, ועובדים למחייתם האישית בלבד. אף אחד מהם לא מוכן להקדיש את עצמו לאלוהים ולהפוך למנהיג או לעובד במשפחתו של אלוהים. שערו לעצמכם שיש ביניהם מישהו שמתחשב בכוונותיו של אלוהים. יש לו ניסיון והבנה מזעריים בדבריו של אלוהים, ובכל זאת הוא מסוגל להנהיג את אחיו ואחיותיו כדי שיחוו את עבודתו של אלוהים, וייווכחו בדבריו של אלוהים ובאמת. הוא מתפטר מעבודתו ומשאיר את משפחתו מאחור כדי לתרום לאלוהים. זה מעשה טוב. יש גם כמה אחים ואחיות שרואים בעבודת הפצת הבשורה משהו קשה ומסוכן במיוחד. הם מבינים מעט מהאמת, ובכל זאת מסוגלים להפיץ את הבשורה. על כן הם משאירים מאחור את משפחותיהם ועבודתם, ומקדישים את חייהם להפצת הבשורה. גם זה מעשה טוב. בנוסף, יש אחים ואחיות שבאים ממשפחות אמידות. כאשר הם מעניקים את כספם העודף למשפחתו של אלוהים או תורמים את הכסף לאחיהם ואחיותיהם העניים, זה מעשה טוב. כמו כן, יש כמה אחים ואחיות שמבינים שיש לעשות עבודה רבה במשפחתו של אלוהים. הם בוחרים את סוג העבודה שהם מסוגלים לבצע ושואפים למלאה באופן הטוב ביותר. הם משקיעים זמן רב כדי לעשות מגוון עבודות בכנסייה. לא משנה איזה סוג עבודה יש לעשות במשפחתו של אלוהים, הם יעשו אותה, וזה מעשה טוב. כאשר אתה רואה שיש עבודה שצריכה להיעשות במשפחתו של אלוהים, אם אתה מקריב את זמנך הפנוי כדי להשלים אותה, זה מעשה טוב. אם כדי להחזיר לאלוהים על אהבתו, אתה ממלא את החובות שאתה צריך למלא ועושה היטב את העבודה שאתה מסוגל לעשות, אפילו במחיר כל מה שיש לך, זה אומר שעשית מעשים טובים. האם אתה יודע אילו רגשות יש בלבבותיהם של אלה שעושים מעשים טובים? לבבותיהם מלאים בשלווה ובשמחה. ככל שתבצע יותר מעשים טובים, כך תרגיש יותר מסופק בחייך. אתה תהגה בלבך: "לא בזבזתי את חיי. אני אדם מועיל שמסוגל לעשות דברים למען משפחתו של אלוהים. אני לא רק נהנה מחסדיו. אני לא רק מסתדר." בדרך זו, האזורים העמוקים ביותך בלבך יזכו לשלווה וילבלבו. אתה תרגיש שחיים בדרך זו הם חסדו וברכתו של אלוהים. לכן, כל אלה שעושים מעשים טובים חשים בקרבם שלווה ושמחה, מפני שהם עשו דברים רבים שמרצים את אלוהים ומחזירים לו על אהבתו. לבבותיהם מלאים בשמחה. אנשים כאלה יזכו לאישורו של אלוהים, והוא יתכנן להם ייעוד יפה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

פוסט בנושא דומה