שאלה 4: אנשים הם חוטאים, אך קרבן החטאת של ישוע אדוננו הוא בתוקף לנצח. כל עוד אנחנו מתוודים על חטאינו בפני ישוע, הוא ימחל לנו. אנחנו נקיים מחטא בעיני ישוע, ולכן אנחנו יכולים לבוא אל מלכות השמיים!

2018 ספטמבר 23

תשובה: אחים ואחיות, ישוע אדוננו חטאי האנושות, אך זה לא אומר שבני האדם נקיים מחטא; זה לא אומר שבני האדם השתחררו משליטת חטאיהם, או שהם הגיעו למעלת קדושה. ישוע אדוננו מוחל על חטאי בני האדם. מהי המשמעות של "חטא" בהקשר הזה? מדובר בניאוף, גניבה וכו'; כל דבר שמהווה הפרה של חוקים, מצוות או דברי אלוהים הוא חטא. כל פעולה שמהווה התנגדות לאלוהים, הוקעה או שיפוט שלו, אף היא חטא. כל חילול שם האלוהים הוא חטא – חטא שאינו בר-מחילה! בעידן החסד, ישוע אדוננו שימש כקרבן החטאת לאנושות. רק את אלו שהתפללו לישוע וחזרו בתשובה לא ניתן היה להרשיע או להוציא להורג - כלומר, אלוהים כבר לא ראה בהם חוטאים. בני אדם שחטאיהם נמחלו יכלו להתפלל ישירות לאלוהים ולחסות בצל חסדו. זו המשמעות האמיתית של המשפט: "החטאים נמחלו". למרות שחטאיהם של בני האדם נמחלו בזכות קרבן החטאת של ישוע אדוננו, זה לא אומר שהם חדלו מלחטוא ולהתנגד לאלוהים. טבעו החוטא של האדם נותר בעינו, ומכאן שהם עדיין מסוגלים להתנגד באלוהים, לבגוד בו ולהתייחס אליו כאל אוייב; איך ייתכן שאנשים כאלו יימצאו ראויים להיכנס אל מלכות השמיים? זה בדיוק כמו שאומר האל הכול יכול: "חוטאים כמותכם, שזה עתה נגאלו ושלא השתנו ושאלוהים לא הפך למושלמים – האם תוכל להיות כלבבו של אלוהים? אתם, שעדיין יש לכם הזהות הישנה שלכם – נכון שישוע הושיע אתכם, ושאתם לא נחשבים לחוטאים בזכות ישועתו של אלוהים, אך זה לא מוכיח שאין בכם חטא וטומאה. איך ייתכן שתהיו קדושים אם לא השתניתם? בתוככם, אתם רדופי טומאה, אנוכיים ונבזים, אך אתם מבקשים בכל זאת לרדת יחד עם ישוע – "הייתם מתים"! החמצתם שלב באמונתכם באלוהים: רק נגאלתם, אך לא השתניתם. כדי שתהיו כלבבו של אלוהים, על אלוהים לעשות בכם באופן אישי את עבודת השינוי והטיהור. אם רק נגאלתם, לא תהיו מסוגלים להשיג קדושה. כך, לא תהיו זכאים לקחת חלק בברכותיו הטובות של אלוהים. זאת מכיוון שהחמצתם שלב בעבודתו של אלוהים לניהול האדם – שלב עיקרי בשינוי ובהבאה לידי שלמות. לכן, בהיותכם חוטאים שזה עתה נגאלו, אתם לא מסוגלים לרשת ישירות את הירושה של אלוהים" ('בנוגע לתארים וזהות' ב'הדבר מופיע בבשר'). בעבודת הגאולה של ישוע אדוננו רק חטאיהם של בני האדם נמחלו; העבודה הזו לא הביאה לפתרון טבעם המושחת. היהירות, האנוכיות, החמדנות והתכסיסנות שבטבעו הפנימי של האדם, ושאר היבטים שבטבעו השטני נותרו בעינם; הטבע המושחת עמוק מן החטא; הוא מחזיק מעמד הרבה יותר מהחטא. זהו המקור לחטאינו ולהתנגדותנו לאלוהים. אם לא יימצא פיתרון לאותו טבע שטני ומושחת, בני האדם ימשיכו לחטוא, להתנגד לאלוהים, לשפוט ולהוקיע אותו על פי דמיונותיהם ותפיסותיהם שלהם. כשהם יסבלו ויירדפו, הם יהיו מסוגלים להתכחש לאלוהים ואפילו לבגוד בו, כפי שעשה יהודה איש קריות. כשהם יאחזו בעמדות כוח, הם יהיו מסוגלים להקים ממלכות עצמאיות מתוך התנגדות לאלוהים. יש אנשים שאפילו גונבים את מנחותיו של אלוהים ופוגעים בטבעו; אלוהים יוקיע אותם ויכבה את נרם. בימים אלה, רוב הכמרים והמנהיגים בקהילה הדתית אינם פועלים כדברי ישוע אדוננו; הם מפרשים את כתבי הקודש על פי תפיסותיהם שלהם. הם מתייחסים לדבריהם של בני אדם בכתבי הקודש כאל דברי אלוהים; הם מהללים את דבריהם של בני האדם, במקום להעיד על דברי ישוע אדוננו. בכך הם גורמים למאמינים לסגוד לבני אדם וללכת בדרכיהם, ואין בליבם מקום לישוע אדוננו. המאמינים האלה נלכדו בתחומם של המנהיגים הדתיים, ואלה שולטים בהם. זה נכון במיוחד כאשר ישוע אדוננו חוזר כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו. אותם כמרים ומנהיגים אינם מבקשים ואינם לומדים את עבודתו של אלוהים - הם מוקיעים את עבודתו, שופטים אותו ומחללים את שמו; הם ממציאים שקרים כדי להטעות את המאמינים, והם אוטמים את הכנסייה. הם מתייחסים לאלוהים בפומבי כאל אויבם ופוגעים בטבעו. זו ההתנגדות החמורה ביותר שקיימת, התנגדות כזאת לאלוהים. ההתנהגות המרושעת שלהם מזעזעת אף יותר מזו של הפרושים, כאשר התנגדו לישוע אדוננו! אם כן, אם לא נמצא פיתרון לטבעם של האנשים שמתנגדים לאלוהים, אם טבעם המושחת אינו מטוהר, הם יהיו מסוגלים לכל התנהגות מרושעת מתוך התנגדותם לאלוהים. כיצד אנשים מהסוגים האלה מסוגלים לבוא אל מלכות האלוהים? אם כן, לפי תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות ולפי הדרישות הממשיות מהאנושות המושחתת, אלוהים מבטא היבטים רבים ושונים של האמת באחרית הימים ומבצע את עבודתו, שמגשימה את הנבואה מכתבי הקודש: "על השיפוט להתחיל בבית האל", ונועדה לפתור את בעיית המפתח – שהאנושות המושחתת נשלטת בידי טבעה השטני. כך בני האדם ישתחררו בהדרגה מטבעם המושחת והשטני, יפסיקו להתמרד נגד אלוהים ולהתנגד לו, הם ירכשו את היכולת להישמע לאלוהים ולירוא אותו באמת. רק אז הם יטוהרו וייכנסו אל מלכות השמיים.

מתוך התסריט לסרט: זכרונות צורבים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.