אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

כיצד יש להנהיג היווכחות בהפיכה לאדם ישר?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אתם חייבים להיות כנים, ואתם חייבים להיפטר מהערמומיות שבלבכם. ככל שתשתמשו בתפילה כדי לטהר את עצמכם בכל פעם שתצטרכו, וככל שתשתמשו בה כדי שרוח האל תרגש אתכם, הטבע שלכם ישתנה בהדרגה.

מתוך 'בנוגע לנוהג התפילה' ב'הדבר מופיע בבשר'

אמת המידה הנמוכה ביותר שאלוהים דורש מבני האדם היא שהם יוכלו לפתוח את לבם בפניו. אם האדם נותן את לבו הַיָּשָׁר לאלוהים ואומר לאלוהים את מה שבאמת על לבו, אלוהים מוכן לעבוד באדם. אלוהים לא רוצה את לבו המעוות של אלוהים, אלא את לבו הטהור והכן. אם האדם לא אומר לאלוהים בכנות את מה שעל לבו, אלוהים לא מרגש את לבו של האדם ולא עובד בתוכו. לפיכך, הדבר החיוני ביותר בנוגע לתפילה הוא לומר לאלוהים את הדברים שעל לבכם, לספר לו על הפגמים שלכם או על טבעכם המרדני ולהיפתח לחלוטין בפני אלוהים. רק אז, אלוהים יהיה מעוניין בתפילותיכם. אם לא, אלוהים יסתיר מפניכם את פניו.

מתוך 'בנוגע לנוהג התפילה' ב'הדבר מופיע בבשר'

התנהגות של בן אנוש רגיל היא דיבור בהיגיון. כן פירושו כן, לא פירושו לא. אל תסלפו את העובדות, ודברו באופן ראוי. אל תרמו, אל תשקרו.

מתוך 'שיפור האיכות נועד לקבלת ישועתו של אלוהים' ב'הדבר מופיע בבשר'

בביטוי "לחלוק ולשתף חוויות", הפעולה "לחלוק" פירושה לדבר על כל מחשבה שבלבך, על מצבך, על התנסויותיך ועל ידיעתך את דברי אלוהים, וכן על הטבע המושחת שלך. לאחר מכן, האחרים יערכו הבחנה, יקבלו את החיובי ויכירו בשלילי. רק כך אדם חולק, ורק זהו שיתוף אמיתי.

מתוך ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

כיום, רוב בני האדם מפחדים מדי להביא את מעשיהם לפני אלוהים, ואתם אולי יכולים להוליך שולל את בשרו, אינכם יכולים להוליך שולל את רוחו. כל עניין שלא יכול לעמוד בבחינתו של אלוהים אינו תואם את האמת, ויש להשליך אותו הצדה. אחרת, זהו חטא נגד אלוהים. על כן, עליכם להגיש את לבכם לאלוהים, הן בעת תפילה, הן בעת דיבור ושיתוף עם האחים והאחיות שלכם, והן בעת מילוי חובתכם וביצוע ענייניכם. כשאתם ממלאים את תפקידכם, אלוהים שורה עליכם, וכל עוד כוונתכם נכונה ונועדה למען עבודתו של בית האל, אלוהים יקבל את כל מעשיכם. לכן עליכם להקדיש את עצמכם בכנות למילוי תפקידכם...

...כיום, כל מי שלא יכול לקבל את בחינתו של אלוהים לא יכול לקבל את אישורו, וכל מי שלא מכיר את אלוהים בהתגלמותו לא יכול להפוך למושלם. הביטו בכל מעשיכם וראו אם אתם יכולים להגיש אותם לאלוהים. אם אתם לא יכולים להגיש את כל מעשיכם לאלוהים, הדבר מעיד על כך שאתם רשעים. האם אדם רשע יכול להפוך למושלם? אתם חייבים להגיש לאלוהים את כל מעשיכם – כל פעולה שלכם, כל כוונה שלכם וכל תגובה שלכם. אתם חייבים להגיש לאלוהים ולעבור את בחינתו אפילו את חייכם הרוחניים היום-יומיים – את התפילות שלכם, את הקרבה שלכם לאלוהים, את אכילתכם ושתייתכם את דברי האל, את השיתוף שלכם עם האחים והאחיות, את חיי הכנסייה שלכם ואת השירות שלכם בשיתוף הפעולה שלכם. נוהג כזה הוא שיעזור לכם להתבגר בחייכם. תהליך הקבלה של הבחינה של אלוהים הוא תהליך של טיהור. ככל שתקבלו יותר את הבחינה של אלוהים, כך תטוהרו יותר, וככל שתתאמו את רצונו של אלוהים, כך לא תימשכו עוד להוללות ופזרנות, ולבכם יחיה בנוכחותו של אלוהים. ככל שתקבלו את הבחינה שלו, כך השטן יתבייש יותר וכך תהיו יותר מסוגלים לזנוח את הבשר והדם. על כן, הקבלה של הבחינה של אלוהים היא נתיב שבני האדם חייבים להנהיג. יהיו אשר יהיו מעשיכם, אפילו במהלך השיתוף עם האחים והאחיות, אם תגישו לאלוהים את הפעולות שלכם ותחפשו את בחינתו, ואם כוונתכם תהיה להישמע לאלוהים עצמו, נוהגכם יהיה הרבה יותר נכון. רק אם תגישו לאלוהים את כל מעשיכם ותקבלו את בחינתו של אלוהים, תוכלו לחיות בנוכחותו של אלוהים.

מתוך 'אלוהים הופך למושלמים את בני האדם שהם כלבבו' ב'הדבר מופיע בבשר'

למען גורלכם, עליכם לשאוף לאישורו של אלוהים. כלומר, מאחר שאתם מכירים בכך שאתם נמנים בקרב בית האל, עליכם להביא שלוות נפש ושביעות רצון לאלוהים בכל. במילים אחרות, עליכם להיות עקרוניים במעשיכם ולהיות תואמים לאמת בהם. אם הדבר נשגב מיכולותיכם, תהיו נתעבים ודחויים על ידי אלוהים ובזויים בפני הכל. וכשאתם במצוקה שכזו, אינכם יכולים להימנות בקרב בית האל. זו המשמעות של אי-היותכם מאושרים על ידי אלוהים.

...כנות, משמעותה שאתם נותנים את לבכם לאלוהים; שלעולם אינכם נוהגים בו בחוסר יושר; שאתם פתוחים בפניו בכל, ולעולם לא מסתירים ממנו את האמת; לעולם לא נוהגים באופן המוליך שולל את אלו שבמרומים ומשלה את אלו שעל פני האדמה; ולעולם אינכם נוקטים פעולות שנועדו אך ורק לשאת חן בעיני אלוהים. בקצרה, כנות היא הימנעות מחוסר טוהר בפעולותיכם ובדבריכם, ומהולכת שולל של אלוהים והאדם. ...יש הנוהגים בהגינות ובמיוחד "בנימוס" בפני אלוהים, אך הופכים מתריסים וחסרי רסן בפני רוח הקודש. האם תמנו אדם שכזה בקרב שורות ההגונים? אם אתם צבועים ומיומנים ב"התערות" בחברה, אז אני אומר שאתם בהחלט אנשים המקלים ראש באלוהים. אם דבריכם מלאים תירוצים והצדקות חסרות ערך, אז אני אומר שאתם אנשים מאוד חסרי נכונות לנהוג לפי האמת. אם יש לכם סודות שאתם לא ששים לשתף ואינכם מוכנים לחשוף את סודותיכם – את קשייכם – בפני אחרים כדי לחפש את דרך האור, אז אני אומר שאתם אנשים שעבורם הישועה לא תתקבל בקלות ואשר לא יגיחו בקלות מן האפלה. אם ביקוש דרך האמת מוצא חן בעיניכם, אתם אנשים החיים לעיתים קרובות באור. אם אתם שמחים להיות כלי שרת בבית האל, העובדים בשקדנות, במצפוניות ובאלמוניות, תמיד נותנים ולעולם לא לוקחים, אז אני אומר שאתם קדושים נאמנים, כי אינכם מבקשים תמורה ופשוט נוהגים ביושר. אם אתם מוכנים להיות כנים, אם אתם מוכנים לתת את כל כולכם, אם אתם מסוגלים להקריב את חייכם למען אלוהים ולשאת עדות, אם אתם ישרים עד כדי כך שאתם יודעים רק לְרַצות את אלוהים ואתם לא חושבים על עצמכם או לוקחים לעצמכם, אז אני אומר שאנשים כאלו הם האנשים הניזונים מהאור ואשר יחיו לנצח במלכות.

מתוך 'שלוש תוכחות' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

עכשיו אתם עוברים תהליך של אימון כדי להפוך לאדם ישר. למה עליכם לשים לב יותר בתהליך האימון? עליכם לשים לב להכרת אלוהים ולהבנת האמת. חובה שתיווכחו במציאות מהצד החיובי. אם אתם נוכחים מהצד החיובי, הדברים המושחתים מהצד השלילי יפחתו, ויש לכך חשיבות מכרעת. לדוגמה, כדי להיות אדם ישר, עליכם לצייד את עצמכם במציאות ובאמת הדרושות כדי להיות אדם ישר. לאחר שעשיתם זאת, החלק הישר בכם יגבר והשקרים והערמומיות יפחתו באופן טבעי, נכון? כמו כוס המלאה במים מלוכלכים. אינכם יכול לשפוך אותם החוצה, אתם צריכים להשתמש בשיטה אחרת כדי להוציא את המים המלוכלכים החוצה. אם כן, מה הייתם עושים? אתם אומרים שהייתם מוסיפים משהו למים כדי לסלק את הרעלים. תשובה לא נכונה. עליכם למזוג לתוך הכוס מים נקיים. המים הנקיים ישטפו החוצה באופן טבעי את המים המלוכלכים. האין זו שיטה טובה? כעת, עליכם לצייד את עצמכם באמת, ולאחר שהאמת תהיה ברשותכם, הדברים השליליים שבתוככם ייעלמו באופן טבעי. לדוגמה, כעת אתם יודעים שאלוהים אמין, שאלוהים אינו משקר, שאלוהים נאמן לדברו; לאחר שהמילה יוצאת מפיו של אלוהים, המשימה בוצעה. דבר האל הוא כול-יכול. דבריו של אלוהים מגלים את כול-יכולתו. אלוהים ברא הכול ביקום באמצעות דבריו. כשאלוהים מדבר, הדבר נעשה באותו רגע. אלוהים מתכוון למה שהוא אומר, ומה שהוא אומר ייעשה, ומה שהוא עושה נשאר לנצח! דבריו מלאי עוצמה, ואנו יודעים שדבר אלוהים הוא האמת. כל מה שאלוהים אומר הוא האמת. לאחר שבני האדם יבינו את האמת, הם יתמלאו באמת. הרעל של השטן, שאינו תואם לאמת, ייעלם באופן טבעי – באופן טבעי הוא יהיה כלא היה.

מתוך ההקדמה ל'המשך של הדבר מופיע בבשר'

פוסט בנושא דומה