210 כיצד לחפש אחר עקבות האל

כשחיפשתם את עקבות האל התעלמתם מדבריו,

לפיהם "הוא האמת, הדרך והחיים".

רבים מקבלים את האמת אך אינם בטוחים שמצאו את עקבות האל,

אינם מודים שהוא הופיע.

זו שגיאה חמורה מצדם.

לא ניתן ליישב את הופעת האל

עם תפיסות או רצונות אנושיים.

האל עובד לפי בחירות, מטרות ותכניות משלו.

היות שאנחנו מחפשים אחר עקבות האל,

עלינו לחפש את רצונו ודבריו.

במקום שבו נמצאים דברי האל החדשים, שם קולו;

לצד עקבותיו, שם מעשיו;

במקום שבו מתבטא האל, שם הוא מופיע;

במקום שבו הוא מופיע, שם האמת, הדרך והחיים.

אלוהים לא חייב להודיע לאדם על עבודתו או לדון בה עמו.

זה טבעו של האל, ועל כולם להכיר בכך כעת.

כדי לראות את הופעתו, לכו בעקבותיו;

ראשית, התעלו על תפיסותיכם.

אל תגידו לאל מה לעשות,

ואל תגבילו אותו בהשקפותיכם.

עליכם לשאול כיצד לחפש אחר עקבותיו,

לדעת שהוא הופיע ולהישמע לעבודתו החדשה.

היות שהאדם אינו האמת והיא אינה ברשותו,

עליו לחפש, לקבל ולהישמע.

היות שאנחנו מחפשים אחר עקבות האל,

עלינו לחפש את רצונו ודבריו.

במקום שבו נמצאים דברי האל החדשים, שם קולו;

לצד עקבותיו, שם מעשיו;

במקום שבו מתבטא האל, שם הוא מופיע;

במקום שבו הוא מופיע, שם האמת, הדרך והחיים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 239 אלוהים ירד אל קרב קבוצה של מתגברים

הבא: 278  אף כוח לא יוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 1

האם אלה שראו את דבריי מקבלים אותם באמת? האם אתם באמת מכירים אותי? האם למדתם באמת להישמע לי? האם אתם משקיעים את עצמכם בכנות למעני? האם באמת...

האושר בארץ כנען הטובה

מזמור כנסייה האושר בארץ כנען הטובה שבתי למשפחתו של אלוהים נרגשת ומאושרת.מתכבדת להכירך האל הכול יכול,מסרתי לך את לבבי.אף כי הלכתי בעמק...

דיברות העידן החדש

כאשר אתם מתנסים בעבודת האל, עליכם לקרוא את דבריו בעיון ולהצטייד באמת. אך באשר למה שברצונכם לעשות או לאופן שבו אתם רוצים לעשות זאת, אין...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה