6 המשיח של אחרית הימים, ישועת האנושות

I

הבזק ברק זוהר מן המזרח, מעיר את אלה השרויים בתרדמת החשיכה. 

אנו שומעים את הדברים שאומרת רוח הקודש לכנסיות – זהו אכן קולו של בר האנוש.

כל העמים שחיים בחשכה רואים את אור האמת וזעים בהתרגשות; הם מריעים ומהללים את שובו של הגואל.

נבחרי האל שומעים את קולו, נהנים מדבריו ומשתתפים במשתה של השה.

המשיח של אחרית הימים, ישועת האנושות, בואך מביא אור לאנושות.

דבריך זוהרים כאור בהיר, ישועתך היא כה עצומה וממשית.

משפטך מטהר ומושיע אותנו, כדי שנחיה שוב ונעיד על מעשיך.

השטן השחית את האנושות במשך ששת אלפים שנה. האנושות נאבקה בחטא, ריחפה בין חיים למוות – ולבסוף ראתה את האור.

הצדק מופיע בעולם, האמת זכתה בריבונות, ונבחרי האל באחרית הימים הם בני-מזל, כי הם עדים להופעת האל.

II

בעולם האפל, מלך השטנים אוחז בשלטון והשטן רומס את האנושות המושחתת ופוגע בה בצורה כה אנושה.

אלוהים מביע את האמת וחושף את האמת העירומה – כיצד השטן משחית את האנושות.

אנשי האל שהבינו את האמת וירדו לשורשו של עולם הרשע, רוחשים שנאה מרה לתנין הגדול האדום כאש והולכים בצעד בוטח בעקבות האל.

אנו משליכים מעלינו את השפעתו האפלה של השטן וזוכים בישועתו האדירה של אלוהים.

המשיח של אחרית הימים, ישועת האנושות, בדבריך גלומה סמכות גדולה והם מביסים את כל האויבים.

דבריך הם אמת וחיים, הם הפכו ליסוד ההישרדות האנושית.

אתה מביא את האנושות אל האור, וכעת יש לאנושות יעד נפלא.

הסתיימה עבודת הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים; התגלמותו מביאה את מלכות המשיח.

המלכות באה, שמש הצדק מופיעה, אנשי האל נאספים מסביב לכס המלכות ומהללים את אלוהים מכל הלב!

קודם: 5 האל הכול יכול הופיע במזרח העולם

הבא: 7 המלכות הקדושה הופיעה

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

50. שותפות אמת

פאנג לי, העיר אניאנג, מחוץ הנאןלאחרונה חשבתי שנכנסתי לשותפות הרמונית. השותף שלי ואני יכולנו לדבר על כל דבר. לפעמים אפילו ביקשתי ממנו לציין...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה