281 האנושות לא יכולה לשלוט בגורלה

לאן תלך בכל יום בעולם?

מה תאמר או תעשה?

במי או במה תפגוש?

התוכל לדעת זאת מראש?

התוכל לצפות את מה שיתרחש?

התוכל לשלוט בהתפתחות האירועים?

לא, אינך יכול, לא תדע.

דברים רבים לא קורים כמו שציפית.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

הדברים היומיומיים הקטנים,

או דפוסי התממשותם,

מזכירים כל הזמן לאנושות

שדבר לא קורה באקראי,

שמסלול התפתחות הדברים

והעובדה שהם בלתי-נמנעים

אינם תלויים ברצון האדם.

זה הרבה מעבר ליכולתו.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

מדברים קטנים ועד גורלו של אדם.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו,

לא ניתן לחרוג מסמכות האל,

סמכותו העליונה ביותר.

זוהי אמת נצחית.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

כל התרחשות היא אזהרה ברורה

מהבורא לאנושות,

שמעבירה מסר שבני אדם

לא יכולים לשלוט בגורלם.

ובמקביל, כל מקרה שקורה

הוא סתירה לשאיפות האדם

הפראיות וחסרות התועלת

לנהל את חייו בעצמו.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

מדברים קטנים ועד גורלו של אדם.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו,

לא ניתן לחרוג מסמכות האל,

סמכותו העליונה ביותר.

זוהי אמת נצחית.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

הם סטירות חזקות על לחיי האנושות,

אחת ועוד אחת ועוד אחת.

הם סטירות חזקות על לחיי האנושות,

המכריחות אנשים לחשוב מחדש

מי מושל בגורלם בסופו של דבר,

ומי שולט בו בסוף.

כל רצונותיהם מתנפצים זה אחר זה.

כל שאיפותיהם מסוכלות.

אין להם ברירה אלא

לקבל את גורלם ומציאותם.

הם חייבים לקבל את רצון השמיים

ואת ריבונות הבורא.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו,

לא ניתן לחרוג מסמכות האל,

סמכותו העליונה ביותר.

זוהי אמת נצחית.

כל הדברים מגלים

את תכניות הבורא וריבונותו.

האדם לא יכול לשלוט בגורלו.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 282 אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי

הבא: 284 כיצד נוצר הכאב של האנושות?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח

רבות עבדתי בקרב בני האדם, ורבים הדברים שהטפתי באוזניכם בזמן הזה. דברים אלו נאמרו למען ישועת האדם ובמטרה לאפשר לאדם לתאום לי. למרות זאת,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה