33 הללו את ניצחון האל הכול יכול

שירו שיר הלל לאל הכול יכול.

תנו לקול רינה לבקוע מכל לב.

הללו את האל המתגלם כאן בעולם,

המביע אמת כדי לטהר את האדם.

אנו שומעים קולו וחוזים בהופעתו.

בלב צוהל, אנו שבים לבית האל.

אנו אוכלים ושותים את דברי האל,

נהנים מעבודת רוחו.

אנו מבינים את האמת ולבנו חופשי.

דברי האל – האמת האחת,

הנתיב לחיי נצח.

אנו חוגגים את החיים החדשים בפני האל.

ציון צוהלת, שכן מלכות האל הגיעה לעולם.

אנו מהללים את האל הכול יכול על נצחונו,

על נצחונו, על נצחונו.

שירו שיר הלל לאל הכול יכול.

תנו לקול רינה לזמר אהבתנו.

הללו את שיפוטו הצודק המטהר אותנו.

בקבלת שיפוט דברו, אנו הופכים חדשים.

אנו סובלים זיכוכים וניסיונות,

אך טבענו המושחת השתנה.

אנו מנהיגים את האמת וחיים באור.

חופשיים, אוהבים את האל בכנות.

כל העמים נשמעים לאל,

מהללים אותו יחד.

אנו מכירים את האל הכול יכול ויראים ממנו.

זנחנו את השטן וזכינו בישועת האל.

אנו מהללים את האל הכול יכול על נצחונו,

על נצחונו, על נצחונו.

שירו שיר הלל לאל הכול יכול.

תנו לקול רינה לנער את העולם.

הללו דברי האל המפגינים כול-יכולתו,

המביסים את השטן ויוצרים מתגברים,

שמתפשטים ברחבי כל האומות.

מלכות הצדק של המשיח מופיעה.

דברי האל שולטים על פני האדמה.

כל האומות עובדות את האל יחד.

כל אנשי האל נהנים מברכות שמימיות.

כל הדברים חוגגים את השלמת עבודת האל.

תפארתו זוהרת בבוהק ברחבי הרקיע.

לכן השמים והארץ נראים כחדשים.

אנו מהללים את האל הכול יכול על נצחונו,

על נצחונו, על נצחונו.

שירו שיר הלל לאל הכול יכול.

כל הדברים עולצים, האל חזר כמנצח.

שירו שיר הלל לאל הכול יכול.

כל הדברים עולצים, האל חזר כמנצח.

קודם: 73 בואו נראה מי מעיד טוב יותר על אלוהים

הבא: 25 אנו מהללים את האל ושרים לו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ח'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ב')הבה נמשיך בנושא התקשורת מן הפעם הקודמת. האם אתם זוכרים באיזה נושא עסקנו בפעם הקודמת? (אלוהים הוא מקור...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה